7.8.2020 Ülemaailmne Öövalveteenistus

R 7.8.2020

ÜLEMAAILMNE

ÖÖVALVETEENISTUS

Soomekeelse tõlkega, II osa

Soomekeelse tõlkega, I osa5.8.2020 GLOBAL SERVICE VIDEOSALVESTISED:

/ EDASTUSE ALGUSES JA KA VAHEAJA JÄREL PÕHJALIK KÄSITLUS 4.8.2020 BEIRUTIS TOIMUNUST, MILLE EEST ISSAND HOIATAS JUBA NII 2013. KUI KA 2019. AASTAL. TEGEMIST OLI PROHVETEERINGUTE VÄGA TÄPSE TÄITUMISEGA. /


LISAINFO ALLPOOL ⇓

PEATSEST TÕSISEST IISRAELI-IRAANI SÕJAST

26.7.2020 PROHVETEERING – HOIATUS

PEATSELT TOIMUVAST TÕSISEST IISRAELI JA IRAANI VAHELISEST SÕJAST

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID


Issanda Vägevaimad Prohvetid Ütlesid 26.7.2020 Global Service edastuses, et see suur, tõsine, ajalooline Iisraeli ja Iraani vaheline sõda; sõda, mille sarnast pole maailm varem näinud, toimub õige peatselt ja on võimalik, et Iisrael kasutab kaitseks tuumarelva. Seega maailm seisab ajaloolise sõja künnisel. Sõda, mis võib olla tuumasõda. Varasemate Ettekuulutuste kohaselt on Iraani tuumasõjaga seotud ka USA, Venemaa.

⇒  Täiendavalt: Eelmiseid Iraani tuumasõja Ettekuulutusi siinselt lingilt ⇒⇔


GLOBAALSED ÄRATUS- JA ÖÖVALVETEENISTUSED

⇒ GLOBAALSED ÄRATUSTEENISTUSED TOIMUVAD KOLMAPÄEVITI, REEDETI, PÜHAPÄEVITI JA ALGAVAD TAVALISELT VAHEMIKUS KELLA 19-21

LÄBIVIIJAKS ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID, KELLE SÕNAD POLE INIMESE SÕNAD, VAID ISSANDA SÕNAD!

TOIMUVAD, KUI ISSAND ANNAB JA KUI PÜHA KRISTUSE KOGUDUST POLE SELLEKS AJAKS ÜLES TÕMMATUD!


KOGUDUSE SISENEMISEST TAEVASSE. ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE PIKAAEGSEST TEENIMISTÖÖST, KUS LUGEMATUL ARVUL JALUTUID JA HALVATUID ON LÄINUD KÕNDIMA, KUS KURDID KUULEVAD, PIMEDAD NÄEVAD, VÄHKKASVAJAD SULAVAD.

OLEME JÕUDMAS INIMAJALOO LÕPPU. MESSIAS JEESUS KRISTUS TULEB ÜLES VÕTMA PÜHA KOGUDUST. MAHAJÄÄVATE JUMALAKARTMATUTE JAOKS TULEB ANTIKRISTUS, TUUES KAASA TALUMATU JA KOHUTAVA JUMALA VIHA- JA KARISTUSAJA, VILETSUS- JA SUURE VILETSUSAJA.

OLEME IGA HETK ASTUMAS TAANIELI 70. AASTANÄDALASSE, MIS TOOB KAASA PÖÖRDUMATUD MUUTUSED. KUULJAD JA KUULETUJAD TÕMMATAKSE TAEVASSE IGAVESSE ELLU. AEG ON MÖÖDAS.

AGA VEEL TÄNA ISSAND KUTSUB MEIST IGAÜHTE TULEMA JA PÜSIMA JEESUSE PÜHAL ELUTEEL. MEIST IGAÜHE TULEVIK SÕLTUB MEIE VALIKUTEST PRAEGUSES AJAHETKES.


Jesaja 35:4-8

“Öelge neile, kel rahutu süda: olge kindlad, ärge kartke! Vaata, teie Jumal! Kättemaks tuleb, teie Jumala karistus; tema ise tuleb ja päästab teid! Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti! Siis hüppab jalutu otsekui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmmemaal! Kuumavirvendusest saab järv ja põudsest pinnast veeallikaid; šaakalite asupaigast saab soo, kaislaid, kõrkjaid ja pilliroogu! Ja seal on maantee ja tee, mida nimetatakse pühaks teeks; ükski roojane ei või sellel käia, vaid see on tema rahva jaoks: kes seda teed käib, ei eksi, rumaladki mitte!”


  TEENIMAS NEMAD, KES PROHVETEERISID KOROONAVIIRUSE 1.12.2015 & RÄNDROHUTIRTSUDE HÄVITUSTTOOVA NUHTLUSE. TEEMA: KOGUDUSE SISENEMINE TAEVASSE.

11.4.2020 PROHVETEERING KOROONAVIIRUSE SURMATOOVAST ESKALEERUMISEST, KUI KOOLILAPSED KOOLIS ÜKSTEIST NAKATAVAD

11.4.2020 PROHVETEERING

KOROONAVIIRUSE SURMATOOVAST ESKALEERUMISEST, KUI KOOLILAPSED KOOLIS ÜKSTEIST NAKATAVAD 


(AINUS VÄLJAPÄÄS, LEIDMAKS ARMU: GLOBAALNE KAHETSEV MEELEPARANDUS JEESUS KRISTUSES, SISALDADES 3-PÄEVAST GLOBAALSET MEELEPARANDUST JA PAASTU NING JÄTKUV KUULETUMINE JA JÄRGNEMINE ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE JUHENDAMISELE)

ÜLISTUS ISSANDALE, MINU ISANDAD, ISSANDA VÄGEVAIMAD, VÄGEVAIMAD PROHVETID!

Õnnistatud inimesed, ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga möödunud ööl. Taaskord. JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA ADONAI, JEHOOVA BARAH – Iisraeli VÄGEV JUMAL, õnnistatud inimesed, TEMA on rääkinud minuga möödunud ööl. Ning vastavas vestluses ISSAND on rääkinud minuga jätkuvast ISSANDA kohtumõistmisest, mis on aset leidmas maa peal. Ja ISSAND Räägib ISSANDA kohtumõistmise eskaleerumisest; TEMA kohtumõistmisest, mis on maapinnal aset leidmas; TEMA Prohvetite kohtumõistmisest, ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE kohtumõistmisest, kes on kõndimas maapinnal.

Ning ISSAND on Rääkinud vastava kohtumõistmise eskaleerumisest, vastava kohtumõistmise jätkamisest. Ja läinud ööl rääkis TEMA minuga lastest, kes on minemas tagasi kooli ning kui nad lähevad tagasi kooli, siis seejärel näitas TEMA minule neid lapsi, kes olid jooksmas, mängimas ja jooksmas üheskoos kooliväljakul. Ja TEMA ütles, et mõned neist on saanud koroonaviiruse nakkuse ja nad nakatavad selle edasi kõikidele teistele koolis.

Niisiis, see võib teile mõista anda, et ISSAND on vihane! ISSAND on rahvaste peale vihane, sest hiljuti rääkis TEMA punastest silmadest ja ma tulin siia otse-eetrisse. Ning siis, kohe varsti peale seda, hakkasid arstid teatama, et need, kes ilmuvad kliinikusse punaste silmadega, on väga-väga haiged.

Ning hiljuti rääkis TEMA nakkuse edasikandumisest tuulega, levimisest õhu teel. Vahetult peale seda tulid arstid otse-eetrisse ja nad ütlesid, et see on nüüd õhus, edasikanduv hingamise ja rääkimisega. Te võite sellega nakatada kellegi teise enda kõrval.

Ning hiljuti TEMA rääkis tolmust, tuul tuleb ühes tolmuga. Hakates olema tolmu sees. Seda pole veel juhtunud. See on veel tulemas. Ja ma näen nüüd paljusid lapsi kooli territooriumil mängimas, joostes väljakul ühes rühmas. Siis ISSAND ütles, et mõned neist on nakatunud ja nad nakatavad sellega koolis neid kõiki.

Niisiis, ISSAND ootab endiselt, millal maailma rahvad lähenevad TEMA KAHELE PROHVETILE, TEMA KAHELE, ENIM SURMATOOVAMALE PROHVETILE, KÕIGE KARDETAVAMALE PROHVETILE, keda TEMA eales on maailma läkitanud – nõueldes ülemaailmset meeleparandust. ISSAND ootab endiselt, millal rahvad tulevad ja küsivad meeleparandust; tulevad ja küsivad VÄGEVATELT PROHVETITELT, kes kõnnivad maakamaral; et kohtuda kogu maailmaga ühel päeval: 3-päeva palvetamist ja paastumist, aga üks suur päev rahvuslikku meeleparandust. 3 päeva paastu ja meeleparandust, mitte palvet, vaid meeleparandust – 3 päeva! Kulmineerudes ühe väga suure päevaga, millal kogu maakera seisatub. Ning need PROHVETID juhivad kogu maakera tagasi ISSANDA juurde, valmistamaks ette teed MESSIA hiilgavaks tulemiseks.

Vastasel juhul te näete monumentaalses mõõtkavas tragöödiat, mille sarnast maailm ei ole kunagi varem näinud. Taas. Sel ööl TEMA näitas mulle, et kui lapsed koolis mängivad, siis nad nakatavad sellega üksteist. Sellest saab tõepoolest suurim tragöödia, mis eales on maailma tabanud.

MESSIAS on tulemas! Veel hiljuti TEMA kirjutas mulle paberilehe peale, maalides mu silmadele väga lähedal olevale paberilehele ja TEMA kirjutas: “Ülestõmbamine”. Seejärel nägin ma paljusid inimesi jooksmas; neid kristlasi, kes kuuluvad kogudustesse, mis on keeldunud kuulamast seda Sõnumit; kogudustesse, mis on säilitanud valitseva olukorra; neisse, kes ei pea lugu noomimisest; kogudustesse, mida näete, kellele ei meeldi hoiatused. Kui sa nuhtled neid, nad küsivad, nad vaidlustavad ISSANDA. Need kristlased jäid järele, samuti teotajad. Ma olen näinud, et kõik teotajad jäid järele.

Nad valasid pisaraid ja hüüdsid: “Oi, oi, oi, oi! JEESUS on tulnud, JEESUS on tulnud! Oi, oi, oi, oi! See ongi siis toimunud! See oligi siis tõsi! JEESUS on tulnud, JEESUS on tulnud! Oi, oi, oi, oi! See ongi siis toimunud! See oligi siis tõsi! JEESUS on tulnud, JEESUS on tulnud! Oi, oi, oi, oi! See ja ka see on kadunud! Kes on läinud? See ja ka see on läinud!”, on mis on!

Kõik teotajad, kes on laimanud NEID KAHTE ISSANDA PROHVETIT, kes iganes prooviski, unustage ära! Te võite viia selle panka! Ning kristlased, kes on sellistest kogudustest, kes on heitnud välja heitmetesse pühaduse, nemad on elimineerinud JUMALA ees õigena seismise, nemad on ära põlanud NEED KAKS PROHVETIT. Ma nägin neid jooksmas peale seda, kui ülestõmbamine oli toimunud. Nemad jäid järele!

Kuid ustavate jaoks, kes on kuulanud ISSANDA Häält aukartuse ja kartusega ning on austanud TEMA PROHVETEID. Pidage meeles, et ainus asi, mida ISSAND TEMA PROHVETITE suhtes nõuab, on see, et NEID austataks. Ainus asi, mida TEMA nõuab, on see, et NEID austataks; et NEID PROHVETEID austataks üksnes seetõttu, Kes Tema on! TEMA nõuab seda! ISSAND JAHVE nõuab seda! Tema, olles varasemalt tõstnud üles teie jalutud. Tema on varasemalt kutsunud alla JUMALA Pilve. Tema on varasemalt muutnud teie mürgised kaevud siin joogikõlblikuks veeks. Tema on varasemalt tõstnud maast üles tuhandeid jalutuid. Varasemalt on JUMALA Pilv tulnud Taevast alla, läbides päikese ja asetudes TEMA pea peale ja kõndides koos Temaga. Varasemalt on Teda Helsingis Kirgastatud. Tema on varasemalt avanud pimedaid silmasid, kurte kõrvasid, tervendanud leepra (pidalitõve), tõstnud surnuist üles surnukeha, surnud mädanenud surnukeha.

Ainus asi, mida TEMA nõuab, on see, et NEID VÄGA SUURI PROHVETEID austataks! See on see, mida JUMAL nõuab! Ning te võite näha nüüd seda kurssi, kuhu maailm on suundumas. Tuhandeid, eile USA-s rohkem kui 2100 surnukeha üheainsa päeva sees. Suured määrad! Kui nad saavad 700 või 900 surnukeha, siis nad rõõmustavad, et see on laskumas. Kuidas küll? Mis ajast? 500 surnukeha ja nad hakkavad ütlema, et jah, nüüd on aeg rõõmustamiseks. Mis ajast? Massihauad!

ISSAND kutsub rahvaid kahetsevale meeleparandusele! Te peate meelt parandama! Siin eespool hakkab olema väga piinarikas, sest ma olen näinud teist rasket haigust tulemas, koos villide ja paistetuse ja mädapaisetega. Palju nakkavam! Ma ei tea, kas on tulemas Ebola teisel kujul või on see täielikult uus haigus. Kuid inimesed ei saanud tuule tõttu avada uksi, ei saanud avada aknaid. Vaadake rändrohutirtse, piibellikke rändrohutirtse!

MESSIAS on tulemas! Ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT!
Todah Shalom.


Vastav Dokument:

PROPHECY OF THE DEADLY ESCALATION OF THE CORONAVIRUS AS SCHOOL CHILDREN INFECT EACH OTHER IN SCHOOLS

 


ISSANDA PROHVETEERING, EDASTATUD ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE KAUDU 11.4.2020 GLOBAALSES OTSE-EETRIS: www.JesusisLordradio.info

PIIBLI ILMUTUSRAAMATU PITSATITE AVAMISEST, APOKALÜPSISE 4 RATSAMEHEST, KOROONAVIIRUSEST, TAEVASSE PÄÄSEMISEST jm.

 ON ÜLIKRIITILINE AJAHETK!


1.4.2020 ISSANDA TROONI HOIATUSEST

( “I CAN WIPE THEM DOWN, WIPE THEM OUT” )
ISSAND ON VÄGA VIHANE, TEMA VÕIB ÄRA PÜHKIDA KÕIK
SEST SEE SUGUPÕLV ON KEELDUNUD TEGEMAST KAHETSEVAT  MEELEPARANDUST 
1.4.2020 ISSAND KIRJUTAS VALGELE PABERILEHELE TEMA ENDA SÕRMEGA TEMA VÄGEVAIMATE PROHVETITE NÄHES, AEGLASELT : 
“R-A-P-T-U-R-E”

“Ü-L-E-S-T-Õ-M-B-A-M-I-N-E” ERIÕPETUS PIIBLI 
ILMUTUSRAAMATU 
PITSATITE AVAMISEST,
KOROONAVIIRUSE NUHTLUSEST,
TAEVASSE PÄÄSEMISEST
⇒ 
KOLMAPÄEVITI 
REEDETI 
PÜHAPÄEVITI
 ⇒


RÕÕMUTSESIME TAAS 40 AASTAT VAIMSE HAIGENA KOGU KÜLA HÄIRINUD HAIGE ÄKILISE TERVENEMISE ÜLE, KUI TA 8.5.2020 KUULAS KOGU GLOBAL SERVICE TEENISTUSE AJA JA ISSAND TERVENDAS TEMA. VASTAV DOKUMENTAALNE VIDEO:

LISATEAVET VAATA FACEBOOKI ´JEESUS ON  TULEMAS` LEHELT.
14.MAIL RÕÕMUTSESIME ÜLEMAAILMSELT, ´JESUS IS LORD´- RAADIO KAUDU, KERICHOST VAESEST PEREST PÄRIT VÄIKELAPS CHEMIMA CHEBIWUOT´I TERVENEMISE ÜLE. TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU CHEMIMA ON TÕUSNUD MAAPINNALT ÜLES ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE DEKLARATSIOONI KOHASELT. ÜHEL POOL ON PRAEGU JUMALA KOHTUD JA KÕIKJAL SURM, KUID TEISALT NÄEME JUMALA KOHTUMÕISTMISE KESKMES KLASSIKALIST JEESUSE RISTI JA VERE IME! VANAD IIDSED JEESUSE IMED, RISTI JA VERE, PIIBLI IMED. ISSANDA ÜLESTÕUSMISKIRKUS ON VISITEERINUD VAESES ALANDLIKUS PERES, KUS ELAVAD SELLELAADSED INIMESED, KES LÄHEVAD TAEVASSE! VÕIMALIK, ET SUREMATA! ÜLISTUS ISSANDALE! RÕÕMUPIDUSTUSED KESTAVAD KESÖÖNI, VÕIMALUS KUULATA:

www.JesusisLordradio.info


⇒  GLOBAALSED ÄRATUS- JA ÖÖVALVETEENISTUSED 

TOIMUVAD, KUI ISSAND ANNAB JA KUI PÜHA KRISTUSE KOGUDUST POLE SELLEKS AJAKS ÜLES TÕMMATUD


⇒ 31.7.2020 ÜLEMAAILMNE ÄRATUSTEENISTUS 


 SÕNUM ISSANDALT, JUMAL JEHOOVA JAHVELT, TEMA VÄGEVAIMATE JA KARDETAVAIMATE PROHVETITE KAUDU
TEEMA: KOGUDUSE SISENEMINE TAEVASSE

 31.7.2020 SALVESTUS SOOME TÕLKEGA, 1. OSA

2. OSA

31.7.2020 GLOBAALNE ÖÖVALVETEENISTUS


Soome tõlge otseedastuse ajal kuulatav ka soomekeelsest raadiost: https://mixlr.com/messias-on-tulossa/

SOOMEKEELSED TÕLKED sellel lingil ⇔⇐⇒ 


VASTAVATE ÕPETUSTE KUULAMISVÕIMALUSI TEISTES KEELTES:   ITAALIA ⇔⇒  / HISPAANIA ⇔⇒  / PORTUGALI ⇔⇒  / SAKSA ⇔⇒  / SLOVAKI ⇔⇒   / KOREA ⇔⇒   / PRANTSUSE ⇔⇒  / HIINA ⇔⇒  / SOOME ⇔⇒ / INGLISE ⇔⇒  /  VENE ⇔⇒  / NORRA ⇔⇒  / HOLLAND ⇔⇒  / …


SEE ON VIIMANE KUTSEHÜÜD PRAEGUSELE GENERATSIOONILE


⇒ KAS SINU NIMI ON KIRJUTATUD TAPETUD JUMALA TALLE ELURAAMATUSSE?

⇒ KAS SUL ON OLEMAS TAEVA KODAKONDSUS?

PRAEGUSEL AJAHETKEL, KUI KOROONAVIIRUS RÜNDAB JUMALAKARTMATUT INIMKONDA, PEAB IGAÜKS MÕTLEMA EESPOOL VIIDATUD KÜSIMUSTELE

⇒ SEE MÄÄRAB SINU IGAVIKULISE SAATUSE


IGAPÄEVASED ERIÕPETUSED PIIBLI ILMUTUSRAAMATU PITSATITE AVAMISEST JA KOROONAVIIRUSEST ON OTSEEDASTUSED KÕIGEVÄELISE JUMALA TAEVASEST TROONISAALIST, OLLES EDASTATUD MEIE LOOJA ERIESINDAJATE KAUDU, ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE VAHENDUSEL. KUULAMAS ON KOGU MAAILM, OLLES JUMALA POOLT SULETUD ENDI KODUDESSE. 10.4 SÕNUMIS KUULSIME, ET 9.4.2020 OLI KUULAMAS ÜLE 2 MILJARDI INIMESE PLANEEDILT MAA, 12. JA 13.4 JUBA MILJARDEID.

MÄRKMEID EDASTATUST:

AEG ON MÖÖDAS. ON MESSIAS JEESUS KRISTUSE TULEMISE AEG. MISTAHES HETKEL TOIMUB ÜLESTÕMBAMINE. ISSANDA EES PÜHAD JA ÕIGED KRISTLASED VIIAKSE KOJU, JUMALA IGAVESSE KUNINGRIIKI, SEST KOGUDUST EI LOODUD JUMALA VIHA JAOKS. KAHJUKS EI SAA SEE OSAKS KÕIKIDELE KRISTLASTELE, SEST SUUR OSA KRISTLASTEST ON SEGUNENUD MAAILMA JA PATUGA.

MITTE ÜKSKI PATT EI PÄÄSE TAEVASSE.  ILMA PÜHADUSETA MITTE KEEGI EI SAA NÄHA ISSANDAT (KIRI HEEBREALASTELE 12:14).

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID ON ÜHTLASI KA JUMALA IGAVESE KUNINGRIIGI ERISAADIKUD, PÜHAD JA PUUTUMATUD. ILMA NENDE JUHENDAMIST KUULAMATA JA KUULETUMATA VÕIB JÄÄDA TAEVA UKS LÄBIMATUKS. 


AAMOS 3:7 “TÕESTI, ISSAND JEHOOVA EI TEE MIDAGI ILMUTAMATA OMA NÕU OMA SULASEILE PROHVETEILE!”


OLGEM ETTEVAATLIKUD, KEELDUDES KUULAMAST JA KUULETUMAST, MIDA ÜTLEVAD MEILE ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID, TAEVASED SÕNUMITOOJAD! KUI IISRAELI RAHVAS KEELDUS KUULAMAST MOOSEST, MAIST SÕNUMITOOJAT JA SEE OLI NEILE HALB, EI SIIS MEIEGI PÄÄSE, KEELDUDES KUULETUMAST TAEVASTELE SÕNUMITOOJATELE.


VIDEO-DOKUMENT: TISBELANE EELIJA – KARDETAV PROHVET EELIJA, KELLE ISSAND TAEVAST LANGETAS


HEEBREALASTELE 12:25-26 “KATSUGE, ET TEIEGI TEDA EI HÜLGA, KES RÄÄGIB! SEST KUI EI OLE PÄÄSENUD NEED, KES MAAPEALSE KÕNELEJA HÜLGASID, KUI PALJU VÄHEM PÄÄSEME MEIE, KUI ME PÖÖRDUME ÄRA TEMAST, KES ON TAEVASTEST, KELLE HÄÄL TOOKORD PANI KÕIKUMA MAA, AGA KES NÜÜD ON TÕOTANUD JA ÖELNUD: “VEEL KORD MA PANEN VÄRISEMA MITTE AINULT MAA, VAID KA TAEVA!””


VIDEO-DOKUMENT: ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID RAPUTAVAD KOGU UNIVERSUMIT KAHE NEUTRONTÄHE KOKKUPÕRKE KAUDU


KOROONAVIIRUS ON JUMALA KOHTUMÕISTMINE KAHETSEVA MEELEPARANDUSE TEGEMISEST KEELDUNUD JUMALAKARTMATUTE RAHVASTE KOHAL. 15.7.2019 ISSAND HOIATAS, ET KAHETSEVAT MEELEPARANDUS MITTETEINUD MAID TABAB TALUMATU JUMALA VIHA, JUMALA KOHTUMÕISTMINE, JESAJA 34. VAATA SIIT «≈»

KOROONAVIIRUSE ON LOONUD MEIE LOOJA. KOROONAVIIRUS ON JUMALA SÕDA JUMALAKARTMATUTE RAHVASTE VASTU. INIMESTE JA JUMALA VAHELISE SÕJA VÕIDAB ALATI JUMAL.

1.12.2015 TULID ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID ´JESUS IS LORD´- RAADIO OTSE-EETRISSE JA EDASTASID ETTEKUULUTUSE, PROHVETEERINGU ISSANDALT. ET MAAILMA ON TABAMAS VÄGA RASKE HAIGUSEGA SEOTUD ERIOLUKORD, MIS ALGAKS AASIAST. KUS ON VALITSEB SUUR PUUDUS. HAIGUS ON UUS JA NAD PEAVAD SEDA KULTIVEERIMA, ET UURIDA, MILLEGA TEGEMIST. LIGI 4 AASTAT HILJEM SEE KÕIK TÄITUS TÄPSELT.  NII NAGU KÕIK TEISEDKI ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE POOLT 17 TEENIMISE AASTA JOOKSUL EDASTATUD PROHVETEERINGUD, MIDA ON TOHUTULT.  

KOROONAVIIRUS, SEE ON APOKALÜPSIS. JUMALA TALL, JEESUS KRISTUS, ON VABASTANUD ISSANDA AUJÄRJELT TAEVAS KÕIK NELI APOKALÜPSISE HOBUST JA NENDE RATSAMEHED (ILM. 6:1-8).  KOROONAVIIRUSE TOOB KÕIGEVÄELISE JUMALA TAEVASELT TROONILT LÄKITATUD APOKALÜPTILISE TUHKUR HOBUSE RATSAMEES, KELLE NIMI ON SURM. JA ME NÄEME PRAEGU SURMAINGLIT KÕIKJAL. OLLES VABASTATUD 4.PITSATI ALT,  ON TUHKUR HOBUSE MISSIOON TAPPA 1/4 ILMAMAAD (ILM. 6:7-8).  


ILMUTUSE 6:7-8 “JA KUI TA VÕTTIS LAHTI NELJANDA PITSERI, KUULSIN MA NELJANDA OLENDI HÄÄLT ÜTLEVAT: “TULE!” JA MA VAATASIN, JA NÄE, TUHKUR HOBUNE, JA KES TEMA SELJAS ISTUS, SELLE NIMI OLI SURM, JA SURMAVALD KÄIS ÜHES TEMAGA; JA NEILE ANTI MEELEVALD NELJANDA OSA ILMAMAA ÜLE, TAPPA MÕÕGA JA NÄLJA JA SURMAGA JA MAAPEALSETE KISKJATE ELAJATE ABIL.”NURGA TAGA ON OOTAMAS AHISTUSE JA SUURE AHISTUSE AEG, VIIMASED 7 AASTAT (TAANIEL 12:1). KOROONAVIIRUS HOIATAB, ET EES ON VÄGA HALB AJAJÄRK. ETTEVAATUST! KOROONAVIIRUS ON ESKALEERUMAS, HAKATES LEVIMA TOLMU JA ÕHU KAUDU. HAIGETE INIMESTE SILMAD MUUTUVAD PUNASEKS. 

KOROONAVIIRUS OLI MÕELDUD SUURE AHISTUSE AJAJÄRKU, KUID INIMESTE JUMALAKARTMATUSE TÕTTU ISSAND TÕI SELLE VARASEMAKS JA SELLEST SAAB ÜLEMINEK ARMUAJAST AHISTUSE NING SUURE AHISTUSE AJAJÄRKU. OLLES ORIENTIIRIKS, ET ON TULNUD AEG PÜHADE ÜLESTÕMBAMISEKS, SEST KOGUDUST EI LOODUD JUMALA VIHA JAOKS. 


JESAJA 26:20 “TULE, MU RAHVAS, MINE OMA KAMBRITESSE JA SULE UKSED ENESE TAGANT, PEITU ÜÜRIKESEKS AJAKS, KUNI RAEV MÖÖDUB.”
27.3.2020 EDASTATUD


EVAKUEERUMISKÄSK:

IGAÜKS PEAB VALMISTUMA

EVAKUEERUMISEKS!

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID DEKLAREERISID 27.3.2020 ´JESUS IS LORD´- RAADIO OTSE-EETRIS EVAKUEERIMISKÄSU. IGAÜKS INDIVIDUAALSELT PEAB VALMISTUMA EVAKUEERUMISEKS. SEE MAAILM EI OLE SINU KODU. KOGU UNIVERSUMI LOOJA ON TAASTAMAS TEMA OMANDIÕIGUST PLANEET MAA ÜLE, KUS PRAEGU VALITSEB SEE, KES PARADIISIAIAS EKSITAS AADAMA JA EEVA. 


ISSAND TEMA ARMULIKKUSES JA HALASTUSES VEELGI KUTSUB KÕIKI INIMESI JEESUS KRISTUSES UUESTISÜNDIMA, VÕTMA VASTU ÜLENI VEE ALLA UPUTAMISE RISTIMINE KUI AINUS PIIBELLIK RISTIMINE, PÖÖRDUMAKS JÄÄGITULT JA LÕPLIKULT EEMALE IGASUGUSEST PATUST  NING KURJUSEST JUMALA EES. KÄIES LAITMATULT VAID SEDA TEED, MIS ÕIGE JA PÜHA JUMALA EES.

JUMAL LASEB PRAEGUSEL MAAILMAL JA JUMALAKARTMATUL SUGUPÕLVEL SAADA HÄVINGU OSALISTEKS. SAABUV KAHJUSTAB ISEGI UNIVERSUMIT. UNIVERSUMIT SELLE LÕPUTUS JUMALIKUS TÄIUSLIKKUSES JA IMELISUSES. KOSMILISTES KATASTROOFIDES PURUNEVATE PLANEETIDE TÜKKE JA NEUTRONTÄHTI KUKKUMAS MAA PEALE. MÄED JA SAARED KADUMAS. PÄIKE PIMENEMAS. OLEME KÕIKE SEDA KUULNUD ISSANDA TROONILT TOIMUNUD OTSEEDASTUSTEST.


PÄÄSTETAKSE AINULT NEED, KES ON VASTU VÕTNUD JEESUSE, UUESTISÜNDINUD JEESUSES, OLLES JÄÄGITULT JA LÕPLIKULT HÜLJANUD PATU; KES LIIGUVAD PIDEVAS KAHETSEVAS MEELEPARANDUSES, OLLES PÜHAD JA ÕIGED KÕIGEVÄELISE JUMALA, KOGU UNIVERSUMI LOOJA EES. KUID SELLELE TEELE TULLES PEAD TEADMA, ET JEESUSE PÄÄSTETEE ON ÜHESUUNALINE TEE, SELLELT EI SAA IIALGI LAHKUDA, SEST TEISTKORDSET OHVRIT PATTUDE EEST POLE OLEMAS. 


AINUS ALTERNATIIV 
IGAVESELE ELULE 
JUMALA IGAVESES
KUNINGRIIGIS
ON 
IGAVENE PÕRGU.
SEE MAAILM SIIN 
POLE SINU KODU.
AEG ON LÕPUS.


IGAÜKS PEAB KÄESOLEVAS AJAHETKES TEGEMA VALIKU, KUS VEETA IGAVIK: KAS TAEVAS VÕI PÕRGUS. KOLMANDAT TSOONI POLE OLEMAS. SELLEKS ON KÕIKVÕIMAS JUMAL, KOGU UNIVERSUMI LOOJA PEATANUD KOGU MAAILMA, ET IGAÜKS MEIST SAAKS IGAPÄEVASELT KUULATA OTSEEDASTUST JUMAL-ISA TAEVASELT TROONILT. VALIDA JA OTSUSTADA. KUULATA JA KUULETUDA. OLEME IGAVIKULISEL TEELAHKMEL.

SIINVIIDATUD TAEVASE JUHENDAMISE, IGAVIKULISE TARKUSE POOLT  EDASTATUD JUHENDITE, ÕPETUSE KUULAMINE JA KUULETUMINE ON ÜKS OSA KAHETSEVAST MEELEPARANDUSEST. SELLE IGNOREERIMINE VÕIB OLLA SAATUSLIKU MÕJUGA. KIIRUSTAGEM, SEST MITTE KEEGI PEALE JUMAL-ISA EI TEA TÄPSET PÄEVA EGA HETKE. 

OSADE EDASTUSKORDADE LÕPUS ON ISSAND TEMA ARMUS KINKINUD KUULAJATELE VÕIMALUSE VÕTTA VASTU JEESUS JA SÜNDIDA UUESTI. 6.4.2020 EDASTUSE LÕPUS DEKLAREERITI TERVENEMIST HAIGETELE. INIMESI TERVENES MAAKERA ERI KOHTADES (HIINA, MALAISIA, BOTSVAANA,  TAIVAN JA MUJAL). KAHETSEV MEELEPARANDUS JEESUS KRISTUSES ON AINUS KAITSE JA RAVI (ESKALEERUVA) KOROONAVIIRUSE VASTU.


2.MOOSESE 15:26 “JA TA ÜTLES: “KUI SA TÕESTI KUULAD ISSANDA, OMA JUMALA HÄÄLT JA TEED, MIS ÕIGE ON TEMA SILMIS, PANED TÄHELE TEMA KÄSKE JA TÄIDAD KÕIKI TEMA KORRALDUSI, SIIS MA EI PANE SU PEALE AINSATKI NEIST TÕBEDEST, MIS MA PANIN EGIPTLASTE PEALE, SEST MINA OLEN ISSAND, SU RAVIJA.”


VÄIKE PILGUHEIT ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE ÜLEMAAILMSETE ÄRATUS- JA TERVENDAMISTEENISTUSTE 17 AASTA PIKKUSESSE AJALUKKU.

7-8.7.2018. NAIROBI KESKPARK. KUI ISSANDA PUHASVALGE KIRKUSE PILV KATTIS NAIROBI TERVENDAMISTEENISTUSE JA SEALOLEVA LUGEMATUARVULISE INIMHULGA

7.7.2018. NAIROBI KESKPARK. KUI JUMALA KIRKUS TAEVAST TULLES LÄBISTAS PÄIKESE JA TSENTREERUS TEMA VÄGEVAIMATE PROHVETITE PEALE

23.5.2018. KUI ISSAND LUBAS INIMESTEL VEEL VABALT KOGUNEDA,  JUMALA ÜLISTAMISEKS JA TEENIMISEKS 


OLEME AASTATE KULUDES NÄINUD MITMEID JUHTUMEID, KUS JUMAL-ISA KIRGASTAS TEMA VÄGEVAIMAD PROHVETID


MATTEUSE 24:14 “JA SEDA KUNINGRIIGI EVANGEELIUMI PEAB KUULUTATAMA KOGU MAAILMAS TUNNISTUSEKS KÕIGILE RAHVAILE, JA SIIS TULEB OTS.”


EDASTUSTE VIDEOSALVESTISED:

1) 22.3.2020-I, 22.3.2020-II /  2) 23.3.2020-I, 23.3.2020-II / 3) 24.3.2020-I24.3.2020-II, 24.3.2020-III / 4) 25.3.2020 / 5) 26.3.2020-I, 26.3.2020-II / 6) 27.3.2020 / 7) 28.3.2020-I, 28.3.2020-II / 8) 29.3.2020, / 9) 30.3.2020-I / 10) 31.3.2020-I, 31.3.2020-II / 11) ERITI KRIITILINE! – 1.4.2020 / 12) 2.4.2020-I, 2.4.2020-II / 13) 3.4.2020-I, 3.4.2020-II / 14) 4.4.2020 / 15) 5.4.2020 / 16) 6.4.2020 / 17) 7.4.2020 / 18) 8.4.2020 / 19) 9.4.2020 / 20) 10.4.2020 / 21) 11.4.2020 / 22) 12.4.2020 / 23) 13.4.2020  / 24) 14.4.2020 / 25) 15.4.2020 / 26) 16.4.2020 / 27) 17.4.2020 / 28) 18.4.2020 / 29) 19.4.2020 / 30) 20.4.2020 / 31) 21.4.2020 / 32) 22.4.2020 / 33) 23.4.2020 / 34) 24.4.2020 / 35) 25.4.2020 / 36) 26.4.2020 / 37) 27.4.2020 / 38) 28.4.2020 / 39) 29.4.2020 / 40) 30.4.2020 / 41) 1.5.2020 / 42) 2.5.2020 / 43) 3.5.2020 / 44) 4.5.2020 / 45) 5.5.2020 / 46) 6.5.2020 / 47) 7.5.2020 / 48) 8.5.2020 / 49) 10.5.2020 / 50) 12.5.2020 / 51) 15.5.2020 / 52) 17.5.2020 / 53) 20.5.2020 / 54) 22.5.2020-I ja 22.5.2020-II / 55) 24.5.2020 / 56) 25.5.2020 / 57) 27.5.2020-I ja 27.5.2020-II / 58) 29.5.2020 / 59) 31.5.2020 / 60) 2.6.2020 / 61) 5.6.2020 / 62) 7.6.2020 , II osa / 63)  10.6.2020 / 64) 12.6.2020-I ja 12.6.2020-II / 65) 14.6.2020-I ja 14.6.2020-II / 66) 17.6.2020 / 67) 19.6.2020 / 68) 21.6.2020 /  69) 24.6.2020-I ja 24.6.2020-II / 70) 26.6.2020 / 71) 28.6.2020-I ja 28.6.2020-II / 72) 31.6.2020 / 73) 3.7.2020 / 74) 5.7.2020 / 75) 8.7.2020 / 76) 10.7.2020-I ja 10.7.2020-II / 77) 12.7.2020-I  ja 12.7.2020-II / 78) 15.7.2020 / 79) 17.7.2020 / 80) 19.7.2020 / 81) 22.7.2020 / 82) 24.7.2020 / 83) 26.7.2020 / 84) 29.7.2020 / 85) 31.7.2020 / 86) 2.8.2020 / 87) 5.8.2020 / 88) 7.8.2020 ? … 

SOOMEKEELSE TÕLKEGA VIDEOSALVESTISED YOUTUBE´ST ⇔⇒

OTSEÜLEKANDED:

1) Video:  https://www.youtube.com/c/RepentPrepareTheWay/Live/

2) Raadio `Jesus is Lord´ (inglise k.): www.jesusislordradio.info

Samuti:  https://s3.radio.co/s97f38db97/listen
http://station.voscast.com/5ca3d6cd7c777/
https://streema.com/radios/Jesus_is_Lord_Radio

3) Raadio `Messias on tulossa´ (soome keeles):

http://mixlr.com/messias-on-tulossa/

Lisainformatsiooni: 

1) Kahetseva Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö pealeht: 
https://www.repentandpreparetheway.org/ 

2) Soomekeelne materjal, Repent Finland: www.repentfinland.fi 

3) Facebookis: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/

Viimases (3) viiteid tõlgetele teistesse keeltesse.

Koroonaviirusest

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAD SURMAVA KOROONAVIIRUSE NUHTLUSEGA. 1.12.2015 EDASTATUD PROHVETEERING SAABUVAST TÕSISEST HAIGUSEGA SEOTUD KRIISISITUATSIOONIST TÄITUS 4 AASTA MÖÖDUDES, JAANUARIS 2020

15.2.2020 PROHVETEERING-HÄIRE

ISSAND KÜSIB PRAEGU KÕIKIDELT INIMESTELT JA KÕIKIDELT 
RAHVASTELT PLANEEDIL MAA KAHETSEVAT MEELEPARANDUST
15.2.2020 PROHVETEERING – ALARM. KOROONAVIIRUSEGA (COVID19) HULGALISELT NAKATUVATEST ARSTIDEST, MILLEGA KAASNEB MURETTEGEV PAANIKA

Õnnistatud inimesed, ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga möödunud ööl. Tema Rääkis Ilmutusraamatu Kahe väga olulise Teenijaga. Teenijatega, kes just nüüd käivad meie ees ja valmistavad ette auväärset võitud Teed KUNINGA, MESSIA ülevaks Tulemiseks. Vastavas ISSANDA ja meie vahel toimunud vestluses, kallid inimesed, Rääkis ISSAND praegusel hetkel maakamaral kulgevast koroonaviiruse nuhtlusest. Jätka lugemist siit ⇒⇔

Ettekuulutus koroonaviirusest on täitunud

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAILMA SURMAVA NUHTLUSEGA – KOROONAVIIRUSEGA

1.12.2015 Prohveteering surmavast koroonaviirusest on täitunud jaanuaris 2020.

Ilmutuse 11:6 “Neil on meelevald sulgeda taevas, et nende prohvetliku kuulutamise päevil ei sajaks vihma, ja neil on meelevald vete üle muuta neid vereks ja lüüa maad igasuguse nuhtlusega nii sageli kui nad vaid tahavad.”

ISSANDA KARDETAVAIMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAD KOROONAVIIRUSEGA (COVID 19) 

22.2.2020 uuendatud video:

⇒ 15.2.2020 uuendatud video siit ⇒⇔