11.6.2021 Prohveteering. Messias tuleb, aeg on möödas.

11.6.2021 ISSANDA PROHVETEERING MESSIA TULEMISEST NING ISSANDA KAHE PROHVETI TULEVASEST TEISEST MISSIOONIST

 Lühidalt ja kokkuvõtlikult sisust: Issand on rääkinud väga pikalt, kogu viimase öö, väga tõsiselt, Häälega, Tema Vägevaimate Prohvetitega. Paganakoguduste jaoks aeg on möödas, Messias tuleb. Ülestõmbamine võib toimuda nüüd mistahes hetkel. Paganakogudused peavad valmistuma igavikku sisenemiseks. Sõnum on väga selge; kahetsev meeleparandus ja patust ärapöördumine, pöördumine absoluutsesse pühadusse ja õigsusesse Jumala ees; hüljates kõik patu oma elus, hüljates seksuaalse ebamoraalsuse, valed, perverssused; hüljates kogu maailmaliku kurjuse, jumalakartmatuse; liikudes kahetsevas meeleparanduses, siiralt, kogu südame põhjast; võttes vastu Jeesus Kristuse jäägitult  kogu oma elu osaks, lubades Temal teid muuta; et võiksid oma südamepõhjani uueneda ja saada Jeesuselt armu, pääste ja väe ja Püha Vaimu ülistuse, kui sind pestakse veega. Seega, olla valmis ja püha kogu aeg.

Seda Sõnumit on võimendatult kuulutatud maailma rahvastele, isegi mägedele, saartele, ookeanidele; nad on saanud kõik Jahve Juhendid. Jumal Isa Rääkis mulle kõik ja näitas kõik. Häälega vesteldes. Aeg on möödas ja Messias tuleb!  Taevas on otsustanud. Igaüks peab olema valmis mistahes hetkel toimuda võivaks Messia tulemiseks. Messias tuleb! Sõnum teile on, et aeg möödas, Messias tuleb. Kõik on selleks valmis!

Taevas on täielikult otsustanud, et Issanda Kahe Prohveti Missioon jätkub teises kohas, kõik on selleks valmis.  See algab.  Sõnum kogudusele on, et aeg on möödas, Messias tuleb. Kasutage armu nüüd, kui arm on veel siin. Sündmused Iisraelis peaksid teid informeerima sellest, millest rääkis 2.4.2004 Prohveteering. Messias tuleb.  Valmistage tee Messiale!


“Sest nõnda nagu Noa päevad olid, nõnda peab olema Inimese Poja tulemine. Sest nõnda nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära; nõnda on ka Inimese Poja tulemine.” (Mat. 24:37-39)


27.3.2020 Evakueerimiskäsk

27.3.2020 EVAKUEERUMISKÄSK27.3.2020 EDASTATUD EVAKUEERUMISKÄSK: IGAÜKS PEAB VALMISTUMA EVAKUEERUMISEKS!ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID DEKLAREERISID 27.3.2020 ´JESUS IS LORD´- RAADIO OTSE-EETRIS EVAKUEERIMISKÄSU. IGAÜKS INDIVIDUAALSELT PEAB VALMISTUMA EVAKUEERUMISEKS.

SEE MAAILM EI OLE SINU KODU. JUMAL ISA KUTSUB KÕIKI KOJU – TAEVASSE, KUID SINNA EI PÄÄSE MITTE KEDAGI EBAPÜHA EGA MITTE MIDAGI, MIS ON EBAPÜHA ISSAND JUMALA EES. IGAÜKS PEAB PUHASTUMA, HÜLGAMA MISTAHES PATU JA KURJUSE, VÕTMA VASTU JEESUSE, SÜNDIMA UUESTI JEESUSES, LASKMA END RISTIDA ÜLENI VEE ALLA UPUTAMISE RISTIMISES JEESUSE NIMESSE NING SEEJÄREL KÄIMA ÜKSNES PÜHA JA ÕIGENA ISSAND JUMALA EES. GLOBAALSED TEENISTUSED AITAVAD LEIDA TEED. ILMA PÜHA VAIMU JUHTIMISETA POLE VÕIMALIK OLLA SIIT IGAVESSE ELLU EVAKUEERITUTE SEAS. KOOS PÜHADE EVAKUEERIMISEGA LAHKUB KA PÜHA VAIM. PRAEGU ON PÜHA VAIM SIIN JA LEITAV. PALU JEESUSELT PÜHA VAIMU, ET VÕIKSID OLLA JUHENDATUD ÜLESTÕMBAMISEKS VALMISTUDES. 

KOGU UNIVERSUMI LOOJA ON TAASTAMAS TEMA OMANDIÕIGUST PLANEET MAA ÜLE, KUS PRAEGU VALITSEB SAATAN,  SELLE MAAILMA VÜRST, KUID TEMA AEG LÕPEB.


8.6.2021 ISSANDA SÕNUM: PÕRGUSSE MINEK ON IGAÜHE ISIKLIK VALIK

8.6.2021 Issanda Sõnum kuulatav inglise keeles:

Jumal Isa ei sunni kedagi põrgusse; Tema toob alati esmalt Päästesõnumi ja Kutse Kahetsevale Meeleparandusele. Kui inimene keeldub kuuletumast, keeldub hülgamast pattu ja kurjust, keeldub tulemast jäädavalt Jeesuse Pühale Eluteele, siis Issandal pole teist valikut, kui et määrata inimene igaveseks põrgusse.

"JA KEDA EI LEITUD KIRJUTATUD OLEVAT ELURAAMATUSSE, HEIDETI TULEJÄRVE." (Ilm.20:15)

Videolõik 4.6.21 Globaalsest Teenistusest: pilguheit põrgusse; põrguleekide kuumus on 1700°C.

2021,6 Globaalsed Teenistused

  ⇒   R 18. JUUNI 2021 ÕHTUL ALGAB

SUUR KOGU ÖÖ KESTEV

  ÜLEMAAILMNE  REEDENE ÖÖTEENISTUS


16.6.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

16.6.2021 soomekeelse tõlkega : ⇒ YouTube , samuti siit ⇒


11.6.2021  KOGU ÖÖ KESTEV SUUR ÜLEMAAILMNE REEDENE ÖÖEKSPRESS – TEENISTUS

11.6.2021 soomekeelse tõlkega vaadatav YouTube´ist ⇒  või  Twitterist ⇒   või  Facebookist ⇒   või  kuulata juurde raadiost soomek. tõlget ⇒


9.6.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

9.6.2021 soomekeelse tõlkega vaadatav ⇒ YouTube´st  või siis Twich-lingilt ⇒ ⇒


Kõik rahvad on südamest oodatud häälestuma ja kuulama otseedastust Kõikvõimsa Jumal Jahve Troonisaalist. Tema Kaks ustavat Tunnistajat Piibli Ilmutusraamatu 11.ptk. on kolmapäeviti ja reedeti otseülekandes, vahendamas Issanda Sõnumit, Nairobi kaudu. Allikas: www.JesusisLordradio.info

Otseedastust soomekeelse tõlkega soovitame vaadata: 1) ingliskeelset videod ja juurde kuulata soomekeelsest raadiost tõlget (need on veidi nihkes) – või 2) kõige kindlam vaadata Twich-lingilt ⇒ ⇒ , mis aga ei säilu järelvaatamiseks; 3) YouTube tseneerib Jumal Isa juhendatavat Teenimistööd ! ; pole teada, kas ja kui palju sealtkaudu näeb – või siis 4) facebookist, aga see pole ka päris kindel; muudes keeltes vaatamiseks võimalusi allpool olevatelt linkidelt ⇓.

Globaalsed Äratusteenistused pole enam mitte alati järelvaadatavad.


4.6.2021  KOGU ÖÖ KESTEV SUUR ÜLEMAAILMNE REEDENE ÖÖEKSPRESS – TEENISTUS

1.OSA vaadatav vaid YouTube´i kanalilt ⇒   /   2.OSA

Soomek. tõlge facebookist, siit ⇒  /   YouTube: 1.OSA (pole)  /  2.OSA

3.OSA, YouTube´st, vaata siit ⇒


2.6.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

2.6.2021 soomekeelse tõlkega (osaliselt) kuulatav / vaadatav siit ⇒

Hiirte nuhtlus Austraalias

KOHUTAV PROHVETEERING HIIRTE NUHTLUSEST ON TÄITUNUD AUSTRAALIAS

HIRMUS ON LANGEDA ELAVA JUMALA VIHA ALLA

"Me tunneme ju seda, kes ütleb: "Minu käes on kättemaks, mina tasun kätte!" 
ja taas: "Issand mõistab kohut oma rahvale!"
Hirmus on elava Jumala kätte langeda!" (Heebr.10:30-31)

18.12.2013 PROHVETEERING ON AUSTRAALIAS KARDETAVALT TÄITUNUD 2021 – HIIRTE NUHTLUS

2013.a. kuulutasid Issanda Kardetavaimad Prohvetid Austraalia kohale välja hiirte nuhtluse. Nemad on tõepoolest JUMALA Viha kandjad. Prohveteeringus öeldi:
1) Austraaliale saab osaks väga suur Kohtumõistmine.
2) ISSANDA Kaks Iidset Prohvetit, Kohtumõistmise Inglid, kõndisid mööda Austraaliat ja käisid inimeste kodudest sisse ning välja.
3) Nemad on näinud palju hiiri suurimate hulkadena jooksmas Austraalias ja tulemas inimeste kodudesse.
4) Hiired hammustasid inimesi.
5) Väga suur Kohtumõistmine on laskumas Austraalia peale.

“Neil on meelevald sulgeda taevas, et nende prohvetliku kuulutamise päevil ei sajaks vihma, ja neil on meelevald vete üle muuta neid vereks ja lüüa maad igasuguse nuhtlusega nii sageli kui nad vaid tahavad.” (Ilm.11:6)

“Ligidal on Issanda suur päev, see on ligidal ja ruttab väga. Issanda päeva hääl – seal kisendab kangelanegi kibedasti.” (Sef.1:14)

 "sest Issand, su Jumal, on püha vihaga Jumal sinu keskel, et Issanda,

su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind maa pealt!" (5Ms 6:15)

2021,5 Globaalsed Teenistused

 

NB! ETTEVAATUST, ÄRA PUUTU!

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID ON PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK. KAKS TUNNISTAJAT. VASTAVALT ILMUTUSE 11:5, KES PUUDUTAB NEID PAHATAHTLIKULT, SEE ON ELUOHTLIK JA SURMATOOV. ON HAKATUD VÄGA PALJU VASTAVAID MATERJALE TSENSEERIMA. KAS SEE POLE MITTE KOHTUMÕISTMINE JUMAL ISA JA TEMA VÄGEVAIMATE PROHVETITE ÜLE, KUI INIMENE OTSUSTAB KEELATA JA KUSTUTADA VASTAVAD MATERJALID?ETTEVAATUST TSENSEERIJATELE JA SELLE TEGEVUSEGA SEOOTUD ISIKUTELE! ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID ON PALJU KORDI HOIATANUD, ET ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE PUUDUTAMINE ON SAMAVÄÄRNE JUMAL ISA AUHIILGUSE PUUDUTAMISEGA JA MITTE KEEGI, KES SEDA ON  TEINUD, EI SAA IIAL NÄHA JUMALA IGAVEST KUNINGRIIKI JA IGAVEST ELU SELLES, VAID NENDE PEALE JÄÄB IGAVESTI JUMALA VIHA. SEE AGA ON SUURE TÕENÄOSUSEGA IGAVIK PÕRGUS! ETTEVAATUST, ÄRA PUUTU!


2020-2021. AASTA ÜLEMAAILMSETE TEENISTUSTE VIDEOSALVESTISI:

MAI 2021     APRILL 2021     MÄRTS 2021     VEEBRUAR 2021     JAANUAR 2021     

DETSEMBER 2020   NOVEMBER 2020   OKTOOBER 2020   SEPTEMBER 2020

AUGUST 2020   JUULI 2020   MAI-JUUNI 2020   MÄRTS-APRILL 2020


ÜLEMAAILMSETE ÕHTUTEENISTUSTE OTSEEDASTUSED JÄRGMISTELT LINKIDELT:

(inglise k.) YouTube(inglise k.) raadio: www.JesusisLordradio.info

⇒ (soome k.) YouTube ⇒ 1) või ⇒ 2)(soome k.) raadio

(inglise k.) facebook / (soome k.) facebook  / ⇒ (vene k.) YouTube

VASTAVATE ÕPETUSTE KUULAMISVÕIMALUSI TEISTES KEELTES:  

ITAALIA ⇔⇒  / HISPAANIA ⇔⇒  / PORTUGALI ⇔⇒  / SAKSA ⇔⇒  / SLOVAKI ⇔⇒   / KOREA ⇔⇒   / PRANTSUSE ⇔⇒  / HIINA ⇔⇒  / SOOME ⇔⇒ 1)  ja ⇒ 2)  / INGLISE ⇔⇒  /  VENE ⇔⇒  / NORRA ⇔⇒  / NORRA, uus⇔⇒  HOLLAND ⇔⇒  / …

Lisainfo: www.repentandpreparetheway.org ja www.jesusislordradio.info ; www.repentfinland.fi ja sotsiaalses meedias: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/ ja https://www.facebook.com/jesusiscomingofficial/

30.4.2021 Suur Globaalne Ööekspress

30.4.2021 KOGU ÖÖ KESTEV SUUR ÜLEMAAILMNE ÖÖEKSPRESS-TEENISTUS

30.4.21 ÖÖEKSPRESS ON SUUR TÄNUTEENISTUS ISSANDALE KÕIGI NENDE HULGALISTE IMETERVENEMISTE EEST, MIDA TEMA ON TEINUD PRAEGUSE KARMI PLANEEDIÜLESE JUMALA KOHTUMÕISTMISE – KOROONAVIIRUSE – KESKEL. KÕIK ON KUTSUTUD JA TERETULNUD OSALEMA JEESUSE VÄGEVAS NIMES! SUUREM OSA TEENISTUSEST ON MÕISTETAV KA ILMA KEELEOSKUSETA.


1.OSA

2.OSA

30.4.2021 soomekeelse tõlkega (osaliselt)

 I S S A N D A   S Õ N U M   K O G U   M A A I L M A L E , 29.4.2021

OLGEM NÜÜD VÄGA ETTEVAATLIKUD!
SEST NII NAGU NAGU ON DETAILSE TÄPSUSEGA
TÄITUNUD PROHVETEERING KOROONAVIIRUSEST,
MILLE NEMAD EDASTASID 1.12.2015, SIIS TÄPSELT SAMA
SAAB OSAKS MESSIA TULEMISE PROHVETEERINGULE.
KA SEE REALISEERUB DETAILIDES NING SEDA ÕIGE-ÕIGE PEATSELT.
SEE ON SÕNUM, MILLE ISSANDA KAKS SUURIMAT JA VÄGEVAIMAT PROHVETIT
ON ANDNUD KOGU MAAILMALE 29.4.2021 HOMMIKUL.

Allikas: www.jesusislordradio.info, 29.4.2021
ÜKS SUURTEST IMEDEST: ÜLEMPIISKOP JOHN LITUNDA IMELINE TERVENEMINE

ÜLISTUS ISSANDALE!

 

23.4.2021 pidas kogu ülemaailmne Kristuse püha kogudus, mida juhivad Issanda Vägevaimad Prohvetid, Globaalset Tänu-Jumalateenistust. Põhjuseks Vanema Peapiiskopi John Litunda taastulemine ellu. Tema kopsud oli koroonahaiguse tõttu 96 % ulatuses hävinenud, ta oli juba paar päeva hingamisaparaadi all ning arstid ei andnud mitte mingit lootust.
Ent Issanda Vägevaimad Prohvetid palvetasid Jumal Isa poole Jeesuse Vägevas Nimes ja Issand ehitas talle uued kopsud. John Litunda astus samas tervena hingamisaparaadi alt välja. Kogu medpersonal võttis sealsamas vastu Jeesuse, olles tunnistamas meditsiiniliselt võimatut, mis on aga võimalik Jeesuse Pühal Eluteel. Põgenegem Jeesuse pühale Eluteele, olgem pühad ja õiged Issanda ees! Messias Jeesus Kristus on tulemas!

Lisatud vastav videolõik 23.4.21 Issanda Vägevaimate Prohvetite poolt juhitava Ülemaailmse Kahetseva Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö Globaalsest Reedesest Öövalveteenistusest.


TARK RAHVAS VÕTAB KUULDA JUMALA HÄÄLT 
JA KAHETSEB PATTE NING PARANDAB MEELT

“Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku, ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa!” (2Aj.13-14)


Lisainfo: 

Pealeht  – www.repentandpreparetheway.org, Globaalne Raadiojaam – www.JesusisLordradio.info, soomekeelset materjali – www.repenfinland.fi. ÜLEMAAILMSETE ÕHTUTEENISTUSTE OTSEEDASTUSED LINKIDELT: (inglise k.) YouTube(inglise k.) raadio(soome k.) YouTube(soome k.) raadio / (inglise k.) facebook(soome k.) facebook / ⇒ (eesti ) facebookVASTAVATE ÕPETUSTE KUULAMISVÕIMALUSI TEISTES KEELTES:  

ITAALIA ⇔⇒  / HISPAANIA ⇔⇒  / PORTUGALI ⇔⇒  / SAKSA ⇔⇒  / SLOVAKI ⇔⇒   / KOREA ⇔⇒   / PRANTSUSE ⇔⇒  / HIINA ⇔⇒  / SOOME ⇔⇒ 1) ja ⇒ 2)  / INGLISE ⇔⇒  /  VENE ⇔⇒  / NORRA ⇔⇒  / NORRA, uus⇔⇒  HOLLAND ⇔⇒  / …

7.4.2021 Valmistugem suureks näljahädaks!

7.4.2021 NÕUANNE MAAILMA RIIGIJUHTIDELE – LADUSTADA HOIDLATESSE TOITU JA OLLA VALMIS MAAILMA TABAVAKS SUUREKS NÄLJAHÄDAKS


Kui on riigijuhte, kes mind praegu kuulavad; kui on olemas mõnigi riigijuht, kes on praegu kuuldel; ma tean, et vahel on mõnede Aafrika maade riigijuhte kuulamas – mulle on seda raportites teada antud:

PRAEGU ON AJAHETK KOGUDA VARUSID LADUSTAMISHOIDLATESSE,


sest ma olen näinud; kui puhkes koroonaviirus, tulin teie ette ja ütlesin, et olen näinud ääretult suurt ja ajaloolist näljahäda maailma peale laskumas.

Te võite nüüd näha lihavate lehmade prohveteeringu täitumist. Nüüd tulevad kõhnad lehmad, kes söövad ära lihavad ning välja paistab selliselt nagu nad ei oleks söönud üldse midagi.

Sõnum on selge: Kui praegusel tunnil on vihma, siis palun, vaagige riiklikke varusid, kaalutlege ülemaailmseid varusid! Eriti nisu ja riisi, ja maisi; eriti riisi, mis toetab maailma suurimat populatsiooni. Kaalutlege ehitada suured ladustamishoidlad.

Need juhid, kes on arukad, kuulavad, mida ma täna ütlen; kindlustage, et te laiendate tootmist. Kui te vajate põllumajanduslikku tehnoloogiat, siis te võite seda saada, te võite konsulteerida iisraellastega ja nad tulevad ning te saate lühikese ajaga rikkaliku lõikuse, et saaksite täita endi ladustamishoidlad. Nad annavad teile Iisraelist efektiivseima põllumajandustehnoloogia ning te kasvatate oma varusid; sest te võite märgata viisist, kuidas koroonaviirus edeneb; te võite märgata, et meid ootab siinkohal ees suur näljahäda. Minu suu Sõnad täituvad.”


Dokument ⇒  Edastatud Issanda Vägevaimate Prohvetite poolt ⇒ 7.4.2021 Globaalses Äratusteenistuses


Täiendavaid märkuseid:

Issanda Vägevaimate Prohvetite iga sõna on otseedastus Jumal Isa Taevaselt Troonilt; kogu Universumi Looja Aujärjelt. Kui Räägivad Issanda Vägevaimad Prohvetid, siis see on samaväärne sellega, et Räägib Jumal Isa Ise. Seetõttu iga Nende poolt edastatud sõna realiseerub tegelikkuseks.

Nõuandes on viidatud lihavate lehmade prohveteeringule, mille tausta leiab Piiblist, 1.Moosese raamatu 41.ptk., vastav Prohveteering on edastatud 16-17.11.2018 ⇔ . On viidatud koroonaviiruspuhangu alguses edastatud näljahäda-hoiatusele, need leiab siinselt lehelt ⇒ 2.2.2020 ja ⇒ 6.2.2020.


9.4.2021 TÄIENDAV PROHVETEERING ÜLEMAAILMSEST NÄLJAHÄDAST JA PANDEEMIAST 

Vastav Ettekuulutus soomekeelse tõlkega ⇔


18.5.2021 PROHVETEERING SUUREST NÄLJAHÄDAST

(helisalvestis inglise keeles, www.JesusisLordradio.info)


Täiendavalt: 

12.3.2021 PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST LAASTAVAST NÄLJAHÄDAST JA MAJANDUSKRIISIST

31.3.2020 PROHVETEERING AJALOOLISEST MAAILMA TABAVAST NÄLJAST

6.2.2020 PROHVETEERING MAAD TABAVAST NÄLJAHÄDAST

18.5.2021 PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST SUUREST NÄLJAHÄDAST, HÜPERINFLATSIOONIST & MORAALSEST LAOSTUMISEST

2.4.2021 Prohveteering lähenevast ajaloolisimast sõjast


2.4.2021 PROHVETEERING KÕIGE AJALOOLISEMAST MAAILMA PEALE LASKUVAST SÕJAST


Õnnistatud inimesed! Tänasel reedel, 2. aprillil 2021. aastal; uuesti, tänasel reedel, 2. aprillil 2021. aastal, on tõepoolest erakordne päev. ISSAND JEHOOVA JAHVE on Rääkinud minuga möödunud ööl väga võimsal viisil. Tema Rääkis ajast, kus me oleme, samuti on Tema Rääkinud KÕIGEVÄELISE JUMALA Missioonist maailmas.

Pidagem meeles, et inimkond on ISSANDA jurisdiktsiooni all. Inimkond allub JUMALALE. Tema, kes määrab ajavoo kulgemise selle maailma kalendris, on ISSAND.

Nüüd on tulemas aeg, kus KÕIGEVÄELINE JUMAL kehtestab Tema võimutäiuse; Tema vaieldamatu võimutäiuse, mitteväideldava võimutäiuse, eksimatu võimutäiuse, mis on kõikide silmade ees absoluutne ja salgamatu.

Tema on teisaldamas Tema Visiiti teisele tasandile. Seetõttu me oleme ka tänaste, ISSANDALT edastatud kuulutuste kontekstis näinud, et planeet Maa peale on laskumas ajalooline sõda. Tõenäoliselt kõige ajaloolisem sõda, mis eales tabab planeet Maad.

Meie ees on siinkohal tohutult suur sõda ja ma olen näinud, et sellesse on kaasatud JAHVE Kaks Prohvetit. See on ajalooline sõda. Ajalooline. Ma olen näinud isegi selle sõja lõppu. ISSAND peab võitma. ISSAND võidab selle sõja. Ma olen näinud selle lõppu ja ka seda, kuidas lõpus ISSAND võidab selle sõja; samuti Tema Teenijate kaasatud olemist selles tõeliselt karmis Missioonis, väga karmis.

ISSAND Rääkis viimasel ööl ülivõimsal viisil. Maailma peale on laskumas sõda ning on reaaalne, et teatud hetkel pühitakse üks riik Maa pealt täielikult ära. Niisugune on selle sõja raevukuse tase.

Niisiis, me elame maailma ajaloos väga kriitilise ajahetke künnisel. Tulemas on ajalooline sõda ning ISSAND on nüüd reorganiseerimas praegust maailmas käimasolevat Missiooni, TEIEGA PRAEGU RÄÄKIJA Missiooni.

Tuleb sõda. Ajalooline sõda. Ajalooline sõda, millesarnast pole kunagi varem nähtud. See on siinkohal otse meie ees. ISSAND kaitseb Tema rahvast. Ma näen Tema Kahe Prohveti kaasatud olemist ja seda eriti kõrgetasemeliselt. Niisiis, ISSAND peab võitma selle sõja. Seega, kogudusele: Püsige kindlatena! Kindlustage, et te oleksite valmis sisenema ülestõmbamisse! Olge nüüd julged!

MESSIAS on tulemas.

Aitäh!


2.4.2021 Prohveteering saabuvast ajaloolisimast sõjast (helisalvestis ´Jesus is Lord´- Raadiost, www.JesusisLordradio.info


Täiendavalt: 2.4.2021 Globaalse Äratusteenistuse sees edastatud Prohveteering

Maailm seisab suure sõja künnisel. Enneolematu sõda, uskumatu sõda, mille käigus pühitakse maakaardilt ära isegi peaaegu tervenisti üks riik. / Leiab selle allpool olevast 2.4.2021 (ka 14.5.2021 GS) salvestisest, aga ka facebookist (lühikese videolõiguna) ⇒


26.7.2020 PROHVETEERING TÕSISEST IISRAELI & IRAANI VAHEL PEATSELT PUHKEVAST SÕJAST


26.7.2021 Prohveteeringu 1.osa on täitunud - Iisraelis algas 11.5.2021 suur sõda; 
2.osa ütleb, et Iisraeli peale tulevad Iraani lennukid ...

TUHANDEID RAKETTE TULISTATUD IISRAELI / PROHVETEERITUD: 26.7.2020, TÄITUMINE alates 11.5.2021

YouTube on taas tsenseerinud siinolnud dok.video, voovitame vaadata Repent Finlandi lehelt ⇔ 

 


⇒  PROHVETEERINGUTE TÄITUMISNÄITEID: 10.12.2012 ISSAND SEBAOT KAITSEB IISRAELI

10.12.2012 PROHVETEERING JUMALA AUHIILGUSE SAMBAST, MIS TULEB KAITSEMA IISRAELI
 
PROHVETEERING ON TÄITUNUD: 4.12.2016 HIIGLASLIK PILVESAMMAS LASKUB ALLA IISRAELI PIIRIDE PEALE 
 
 


Sk 2:12 “Sest nõnda ütleb vägede Jehoova pärast seda, kui ta au mind läkitas paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera:”

14.5.2021 Ülemaailmses Teenistuses öeldu kohaselt praegusest Iisraeli sõjast areneb väga suur sõda, ajalooline sõda. 2.4.2021 Ettekuulututatud sõda on alganud 11.5.2021 Iisraelis. Hetkel relvarahu. Kaugele eskaleerub praegune olukord, pole teada; kuid teame, et maailm läheb vastu suurele, ajaloolisele ja enneolematule sõjale, s.h. tuumasõjale. Messias Jeesus Kristus on tulemas. Tema tuleb nüüd kogu Universumi Ülemkohtunikuna. Samas tuleb Tema ka Päästjana nende jaoks, kes on kuuletunud Jumal Isa Kutsehüüule ja on parandanud meelt ning tulnud jäädavalt Jeesuse pühale Eluteele.

⇒  ETTEKUULUTUSI IRAANI TUUMASÕJAST ⇔


Ülemaailmsed Teenistused 3-4,2021

ÜLEMAAILMSED TEENISTUSED ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT TOIMUVAD NÜÜD KOLMAPÄEVITi, REEDETI, PÜHAPÄEVITI


NB! KÕIK, MIDA ÜTLEVAD ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID, ON SAMAVÄÄRNE SELLEGA, ET RÄÄGIB JUMAL ISA ISE!  SEEGA  =>  ETTEVAATUST! ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE JA NENDE TEENIMISE, TEENIMISTÖÖ PUUDUTAMINE ON SAMAVÄÄRNE JUMAL ISA PUUDUTAMISEGA.

Sa ei tohi puudutada pahatahtlikult (solvates, laimates, mustates, kurja rääkides, ohustades, ähvardades, Tema poolt öeldut või tehtut kritiseerides või selle üle kohut mõistes, tsenseerides vastavaid materjale vms.) Teda, Kes on Andnud sulle elu; Teda, Kes on Loonud sulle elukeskkonna ja kodu; Teda, Kes Annab sulle iga hingetõmbe ja õhu, mida sa hingad; Teda, Kes Hoiab sind elus ja ilma Kelleta sa sureksid; Teda, Kes on Loonud kogu Universumi ja igaühe inimese, iga puu, iga põõsa, iga lille, iga linnu, päikese, kuu ja tähed.

JUMAL ISA JA TEMA VÄGEVAIMATE PROHVETITE MISTAHES PAHATAHTLIK PUUDUTAMINE VÕIB TUUA SULLE MITTE AINULT SURMA, VAID KA IGAVESE SURMA (s.o. igaviku põrgus, igaveses tulejärves).

NB! OLE ETTEVAATLIK!


PIIBEL, JUMALA SÕNA, ON MEIE EKSISTENTSI BAASDOKUMENT JA KÕIK SELLESSE KIRJUTATU TEOSTUB!

Piiblis olev hoiatus suhtumisest ISSANDA VÄGEVAIMATESSE PROHVETITESSE:

”Ja kui keegi tahab neile kurja teha, siis väljub tuli nende suust ja sööb nende vaenlased; kui keegi tahab neile kurja teha, siis peab see nõnda tapetama.”
(Ilmutuse 11:5, PIIBEL)


”Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb ISSANDA PÄEV, suur ja kardetav.” (Malaki 3:23, Piibel)


 MESSIAS JEESUS KRISTUS ON TULEMAS! KUNINGAS ON TULEMAS!

ARMU JA PÄÄSTE UKS ON SULGUMAS, SUUR MAAILMASÕDA ON ALGAMAS 

KAHETSEGEM PATTE JA PARANDAGEM MEELT!
 ⇒ Aprill 2021 TEENISTUSED vaadatavad siit ⇔

Märts 2021 ÄRATUSTEENISTUSED vaadatavad siit ⇔

⇒ Kõik 2020-2021 TEENISTUSED leiad valikukaardi ´GLOBAL SERVICE´ alt.

19.3.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE JA AJALOOLINE TERVENDAMISTEENISTUS ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT


ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE TERVENDAMISTEENISTUS JA TERVENDAMISDEKLARATSIOON

ISSAND TULEB TERVENDAMA IGASUGUSEID HAIGUSEID, s.h. AIDS, VÄHKKASVAJAD. ISSAND TOOB SELLE ERILISE TERVENDAMISTEENISTUSE INIMESTENI KEOHTUMÕISTMISE KESKMESSE, KINNITADES, ET MESSIAS ON TULEMAS JA ET AHISTUSE AEG OOTAB UKSE EES. OSAD TERVENEMISED TOIMUVAD JUBA VAREM. JUBA ON TÕUSNUD ÜLES 1 HALVATU (10 A.) JA TEINE TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU, KES LÄKS KÕNDIMA 1.KORDA; ON TULNUD KUULMA KURT. ÜLISTUS ISSANDALE!

Kell 21:22 / PRAEGU JUST OTSE-EETRIS VIDEOKLIPID TÄNA JUBA KÄIMA TÕUSNUD HALVATUTEST. 

Jesaja 53:5 “Tema Ütleb:  “Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu! Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud!”

Ilmutuse 21:4 “Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ega vaeva ei ole enam. Sest endised asjad on möödunud!”

JEESUSE POOLT RISTIL VALATUD VERI TOOB MEILE TERVISE. ÜHEAINSA DEKLARATSIOONI KAUDU JEESUSE VERI TOOB TEIE KODUDESSE TÄNASEL ÕHTUL TERVENEMISE.

“kes meie patud ise kandis üles ristipuule oma ihus, et meie pattudele ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud.” (2.Pt.2:24) 

“Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, õpetades nende kogudusekodades ja kuulutades kuningriigi evangeeliumi ja parandades igasugust tõbe ja vigadust rahva seas.” (Mat.4:23)

TÄNASEL ÖÖL ISSAND TULEB TERVENDAMA IGASUGUSEID HAIGUSEID PÄIKESE ALL. 

“Ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende kogudusekodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga.” (Mat. 9:35)

“Ja palju rahvast järgis teda, sest nad nägid tema imetähti, mida ta tegi haigete juures.” (Joh.6:2) 

“Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea.” (3.Joh.1:2) 

“Tee mind terveks, Jehoova, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus!” (Jeremija 17:14)

“vaata, ma toon temale paranemist ja tervist, ja ma teen nad terveks ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt!” (Jer.33:6)

“ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa!” (2Aj.7:14)

SEE, MILLEL ON TÄHENDUST TÄNA, ON SEE, ET VÕTAD ÜHENDUST MINUGA, SEE ON SAMA KUI ET VÕTAD ÜHENDUST ISSANDAGA. EI OLE OLULINE, KUS SA ASUD, AMEERIKAS VÕI SOOMES, KUS IGA ES. TÄHENDUS ON SELLEL, ET JEESUSE VERI VEELGI VOOLAB JA TOOB SULLE TERVENEMISE. ÄRA MURETSE, ET SU LAPS PRAEGU MAGAB, ISSAN TERVENDAB. KÕIK HAIGUSED PÄIKESE ALL TULEVAD TÄNA TERVENEMA. OLULINE ON SEE, ET OLED ÜHENDATUD MINUGA. TOON TÄNA LÜHIKESE PALVE, SIIT NAIROBIST, KUID SEE JÕUAB KÕIKJALE. SEE KÕIK TOIMUB KOGU TÄNASE ÖÖ JOOKSUL. ISSAND TUGEVDAB NÕRKADE JALAD. AEG ON MÖÖDAS. ISSAND AVAB SILMI JA  NAD NÄEVAD ESIMEST KORDA VALGUS. ISSAND AVAB KÕRVU. VAREHÜÜBIMISED SULAVAD TEIE VERES, KUS ARSTID ÜTLEVAD, ET NEED VÕIVAD SU TAPPA. JEESUS TULEB JA TYERVEDAB NEED. ÜKSKÕIK, KUS OLETE, SEE POLE TÄHTIS. 

JEESUS KRISTUS MESSIAS, TEMA JUBA TULI JA LÄKS RISTILE NING SURI TEIE KÕIKIDE EEST, VABASTADES MEID PATUST JA HAIGUSTEST JA IGASUGUSTEST OLUKORDADEST, KUHU POLE OLEMAS MINGIT RAVIMIT. KUID TÄNASEL ÖÖL TEMA TULEB TOOMA TEILE UUSI OSASID JA TERVENDAMA TEID, KA PIKENDAMA, VENITAMA JALGU, KUI SEE ON VAJALIK. OLED EHK AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, KANADAS, EUROOPAS, KUS IGANES, SEE SAAB OLEMA SINU TERVENEMISE HETK. SEE SAAB OLEMA KOGU ÖÖ KESTEV TERVENDAMISTEENISTUS.

JEESUSE VÄGEVAS  NIMES, PALVE. MITTE MILLELGI MUUL EI OLE TÄHENDUST JUST PRAEGU, EI OLE TÄHTSUST OLUKORRAL, KUS OLED, MIDA IGANES ARSTID ÜTLEVAD, KUI KAUA. OLULINE ON SEE, ET JEESUSE VERI VEELGI VOOLAB, MASSIIVSELT, TERVENDADES TEID KÕIKI JA ANDES TUNNISTUSE SELLEST, ET MESSIAS ON TÕEPOOLEST TULEMAS; KINNITADES SELLELE SUGUPÕLVELE, ET AINUS VASTUS SELLE MAAILMA PROBLEEMIDELE ON JEESUS, ÜKSNES JEESUSE RIST JA JEESUSE VERI, EVANGEELIUMI SÜDA JA VÄGI. SEE ON AINUS, MILLEL ON TÄHENDUS SIIT HETKEST EDASIPOOLE. SEEGA, ÕNNISTATUD INIMESED, MA HAKKAN TÕSTMA ÜLES MINU VASAKUT PROHVETLIKKU KÄTT ISSAND JEHOOVA SUUNAS TAEVAS NING EDASTAN SIIT DEKLARATSIOONI JA PALVE, JEESUSE VÄGEVAS NIMES,  ET ISSAND VÕIKS VISITEERIDA VÕIMSAL VIISIL, ÜLE KOGU MAAILMA, KATTES TÄIELIKULT KEENIA JEESUSE VEREGA, TÄITES IISRAELI JA TEISED RIIGID.  

EDASTAN NÜÜD DEKLARATSIOONI.

VÄGEV ISA, JEESUSE VÄGEVAS NIMES. …


“Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle: “Kas sa tahad terveks saada?”” (Joh.5:6)


19.3.2021  SUUR ÜLEMAAILMNE JA AJALOOLINE TERVENDAMISTEENISTUS

19.3.2021 soomekeelse tõlkega

 

7.4.2021 Tuleb suur näljahäda

7.4.2021 NÕUANNE MAAILMA RIIGIJUHTIDELE – LADUSTADA HOIDLATESSE TOITU JA OLLA VALMIS MAAILMA TABAVAKS SUUREKS NÄLJAHÄDAKS


Kui on riigijuhte, kes mind praegu kuulavad; kui on olemas mõnigi riigijuht, kes on praegu kuuldel; ma tean, et vahel on mõnede Aafrika maade riigijuhte kuulamas – mulle on seda raportites teada antud:

PRAEGU ON AJAHETK KOGUDA VARUSID LADUSTAMISHOIDLATESSE,

sest ma olen näinud; kui puhkes koroonaviirus, tulin teie ette ja ütlesin, et olen näinud ääretult suurt ja ajaloolist näljahäda maailma peale laskumas.

Te võite nüüd näha lihavate lehmade prohveteeringu täitumist. Nüüd tulevad kõhnad lehmad, kes söövad ära lihavad ning välja paistab selliselt nagu nad ei oleks söönud üldse midagi.

Sõnum on selge: Kui praegusel tunnil on vihma, siis palun, vaagige riiklikke varusid, kaalutlege ülemaailmseid varusid! Eriti nisu ja riisi, ja maisi; eriti riisi, mis toetab maailma suurimat populatsiooni. Kaalutlege ehitada suured ladustamishoidlad.

Need juhid, kes on arukad, kuulavad, mida ma täna ütlen; kindlustage, et te laiendate tootmist. Kui te vajate põllumajanduslikku tehnoloogiat, siis te võite seda saada, te võite konsulteerida iisraellastega ja nad tulevad ning te saate lühikese ajaga rikkaliku lõikuse, et saaksite täita endi ladustamishoidlad. Nad annavad teile Iisraelist efektiivseima põllumajandustehnoloogia ning te kasvatate oma varusid; sest te võite märgata viisist, kuidas koroonaviirus edeneb; te võite märgata, et meid ootab siinkohal ees suur näljahäda. Minu suu Sõnad täituvad.”


Dokument ⇒  Edastatud Issanda Vägevaimate Prohvetite poolt ⇒ 7.4.2021 Globaalses Äratusteenistuses


Märkuseid: Nõuandes on viidatud lihavate lehmade prohveteeringule, mille leiab Piiblist, 1.Moosese raamatu 41.ptk. On viide koroonaviiruspuhangu alguses edastatud näljahäda-hoiatusele; olemas siinsel lehel: 2.2.2020 ja 6.2.2020.

19.3.2021 Suur Globaalne Tervendamisteenistus

19.3.2021  TÄNA ÕHTUL TOIMUB

SUUR ÜLEMAAILMNE 

TERVENDAMISTEENISTUS

ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT.
KÕIK ON TERETULNUD JEESUSE VÄGEVAS NIMES!

ERILINE TEADAANNE

19.3.2021 SELLE NÄDALA ÜLEMAAILMNE REEDENE ÖÖTEENISTUS ON SEEKORD ISSAND JEHOOVA JAHVE SUUR GLOBAALNE TERVENDAMISTEENISTUS, KUS KÕIGEVÄELINE ISSAND JUMAL TOOB TAAS MEIE JUURDE TEMA TEENIJAD, KÕIGEVÄELISE JUMALA KAKS KIRKAIMAT JA KARDETAVAIMAT PROHVETIT.

NING NAD VIIVAD LÄBI VÄGA SUURE JA AJALOOLISE TERVENDAMISTEENISTUSE, KUS NAD TAAS DEKLAREERIVAD JEESUSE IGAVIKULISE JA IMESIDTEGEVA VERE VÕIMSA TOIME MEIE OLUKORDADE, PUUETE, HAIGUSTE, TAUDIDE JA TÕVEDE ÜLE.

ÕNNISTATUD INIMESED, KUI IMELINE ON SEE HETK! JA MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE LÕPUTU ARM, VÕTTES ARVESSE, ET KOGU MAAILM PAIKNEB PRAEGU JUMALA KARMIMA KOHTUMÕISTMISE HAARDES, MILLE KUULUTASID VÄLJA NEEDSAMAD ISSANDA VÄGEVAIMAD-VÄGEVAIMAD, KIRKAIMAD JA KARDETAVAIMAD PROHVETID.

VAADAKE, KUIDAS KOGU MAAILM MAADLEB VAKTSIINIDEGA JA ITAALIA ON TAAS TÄIELIKULT SULGUMAS JA SURMADE ARV BRASIILIAS ON REKORDILISES KÕRGUSES, JUBA ÜLE 2000 SURMA PÄEVAS.
SEE ON KÕIGEVÄELISE JUMALA TÕELINE ARMASTUS, ET TEMA VEELGI MÕTLEB MEIE PEALE.

Allikas: www.JesusisLordradio.info


“Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku, ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa!” (2Aj.13-14)


TARK RAHVAS VÕTAB KUULDA JUMALA HÄÄLT JA KAHETSEB PATTE NING PARANDAB MEELT.

5.2.2021 Suur Globaalne Reedene Ööekspress


5.2.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE REEDENE ÖÖEKSPRESS-TEENISTUS


/ Järelvaadatav / Kõik on teretulnud kuulama-vaatama Juhendamist, kuidas valmistuda Messias Jeesus Kristuse tulemiseks; selle maailma aeg on läbi, algamas on Jumala Igavese Kuningriigi aeg; ajajärk, kus Kuningana valitseb igavesti Jeesus Kristus, kuid sinna ei pääse mitte keegi ega mitte miski, mis on ebapüha. Parandagem meelt, kuniks kestavad veel Jumala armust meile kingitud lisahetked kahetsevaks meeleparanduseks! 

5.veebruari Ööekspressis näeme palju tervenemistunnistusi K 3.2.2021 Suure Globaalse Tervendamisteenistusega kaasnenud imetervenemistest. 


5.2.2021 Suur Ülemaailmne Reedene Ööekspress, 1.OSA

2.OSA 

5.2.2021 soomekeelse tõlkega


3.2.2021 Suur Ülemaailmne Tervendamisteenistus

3.2.2021 ÜLEMAAILMNE SUUR TERVENDAMISTEENISTUS

ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT


TULE KUULDELE JA KUTSU KAASA KÕIK HAIGED, KES VAJAVAD TERVENDAMIST!

ISSAND, MEIE LOOJA, ON PIIRIDETA, TALLE POLE MISKI VÕIMATU.Lisainfo: On palve võtta haigetest fotod või video, kus on näha nende haigus, et Issanda kiituseks oleks tervenemise korral võimalik näha võrreldavaid seisundeid. Tervenemiste korral palume võtta ühendust Repent Estoniaga kas e-maili teel aadressil: repentestonia@gmail.com või telefoni teel: +372 5458 5478, et edastada tagasiside.


Repent Estonia lehel on mitmeid näiteid varasemate internetikaudsete Globaalsete Tervendamisteenistuste kohta, näiteks: Videoklippe imetervenemistest,⇒ ⇒ Globaalseid Tervendamisteenistusi⇒ jne.


Imetervenemine otse Loojalt on võimalik vaid seetõttu, et Jeesus Kristus suri Ristil meie pattude eest. Kui Jeesus tervendas inimesi, kõndides siin ca 2000 a. tagasi, inimeseks kehastununa, siis enne tervendamist Tema küsis: “KAS SA TAHAD TERVEKS SAADA?” ja samas ka hoiatas: “”Vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat!” (Piibel, Johannese 5:1-17).

Jumal Isa nõuab praegu ja jätkuvalt igaühelt inimeselt kahetsevat meeleparandust, mistahes patu jms. jumalavastasuse hülgamist ning jäädavalt Jeesuse Pühale Eluteele tulemist.


3.2.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE TERVENDAMISTEENISTUS


Kui Issand Tervendab sind, siis palun ole nii hea ja võta meiega ühendust eespool olevatel kontaktidel, leiab need ka lingi ´Kontaktid´ alt. Issanda Vägevaimate Prohvetite Tervendamisteenistusi järelvaadates võib ka terveneda, sest need on Issandalt ja Issand, meie Looja, ei ole aja ja ruumiga piiratud. Maailmas on teada palju juhtumeid, kus inimesed on tervenenud hiljem neid järelvaadates.


Juba esimestel tundidel saadud tagasiside: sulanud on 5 a. arenenud väga suur vähkkasvaja / tervenenud raske selgroo probleem (USA), naine, kes kõndis kõndimisseadmega / üles on tõusnud mitu aastat voodihaigena surma oodanud haige / artriidi tõttu turses pahkluu on tervenenud / 10 a. kestnud nahahaigus (paistis kui leepra) tervenenud / 14 a. halvatud tervenenud (ei suutnud kõndida ja nüüd kõnnib!) / üle kogu Keenia on tõusnud üles kõndma liikumisvõimetud, kes pole kordagi varem kõndinud / reuma tervenenud (Kakamega) / luumurd Soomes tervenenud, tal oli kohutav valu ja ta tundis, kuidas Issanda Käsi puudutas teda ja tervendas / tervenenud õlaluu murd / 6 a. liikumisvõimetu mees (ta oli halvatud vöökohast allapoole 2015 alates, uriin ja väljaheited polnud kontrolli alla), ta tõusis üles ja läks kõndima, jooksma (Turkana kõrb), olles tervenenud / kõrvakasvaja (Kitalist) sulas; krooniline seljavalu (Lõuna-Koreas) tervenenud /maovähk (Lõuna-Koreas) kadus / uriinipidamatus (Lõuna-Koreas) tervenes / 20 a. raske reumatism tervenenud (heitis ära kargud ja kõnnib!) / 2.tervenemine Hiinas, reuma tervenenud; teisel Hiinas 10 a. kestnud kõhuprobleem tervenenud / 35-a. pime mees näeb nüüd, tema pimedad silmad avanesid! / (Kericho) õnnetuse tõttu kasutas karke ja nüüd hõlgas need ja kõnnib karkudeta! /  vähkkasvaja kadunud / ..Jne..


3.2.2021 Suur Ülemaailmne Tervendamisteenistus soomekeelse tõlkega


31.1.2021 Koguduste avamine

Kahetseva Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö avab kõik oma kogudused pühapäeval, 31.1.2021.

Kõik on teretulnud Jeesuse Nimes!


Globaalseid Pühapäevaseid Teenistusi enam ei toimu. Ülemaailmsed Teenistused toimuvad kolmapäeviti ja reedeti, kui Issand annab. Kolmapäeva, 3.2.2021 õhtul toimub interneti kaudu Suur Ülemaailmne Tervendamisteenistus.


Viimne Kohus

PRAEGUNE INIMKOND ON SIIRDUMAS VIIMSESSE KOHTUPÄEVA


“IGAÜKS, KES KEELDUB USKUMAST KRISTUSESSE, PEAB SEISMA VALGE KOHTUJÄRJE EES”

– Nemad, kes prohveteerisid koroonaviiruse tulemist ette 1.12.2015, aga ka rändrohutirtsude nuhtlust jpm. ´Jesus is Lord´- Raadio otse-eetris, www.JesusisLordradio.info

Jesaja 40:3 "Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, 

tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!"

Ilmutuse 20:11-15:


“11 Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ja neile ei leitud aset.
12 Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvat aujärje ees, ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut sedamööda kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.
13 Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ja igaühele mõisteti kohut tema tegude järgi.
14 Ja surm ja surmavald heideti tulejärve! See on teine surm, tulejärv.
15 Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve!”


ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUTSUSID JUMAL JEHOOVA ALLA NENDE JUURDE NING JUMAL-ISA LASKUSKI TAEVAST TEMA TUMEDAS PILVES. NAGU VANAS TESTAMENDIS MOOSESE AEGADES. JUMAL-ISA TULI KOTKANA, TUUES KAASA KOHTUMÕISTMISE.  Kisumu Suur Sõnakonverents ´Word Expo´, 22.12.2019.
ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUTSUSID JUMAL JEHOOVA ALLA NENDE JUURDE NING JUMAL-ISA LASKUSKI TAEVAST TEMA TUMEDAS PILVES. NAGU VANAS TESTAMENDIS MOOSESE AEGADES. JUMAL-ISA TULI KOTKANA, TUUES KAASA KOHTUMÕISTMISE. Kisumu Suur Sõnakonverents ´Word Expo´, 22.12.2019.


Täiendavat informatsiooni: 1) Kahetseva Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö pealeht – www.repentandpreparetheway.org , 2) ´Jesus is Lord´- Raadio – www.JesusisLordradio.info , 3) Repent Finland – www.repentfinland.fi , 4) Facebookis –  Jesus is Lord Radio´ , ´Jesus is Coming´ , ´Jeesus on Tulemas´


31.12.2020 ÜLEMAAILMNE UUSAASTATEENISTUS

31.12.2020 SUUR ÜLEMAAILMNE UUSAASTATEENISTUS

TEEMA: TEE VALMISTAMINE MESSIA AUVÄÄRSEKS TULEMISEKS

TEENIMAS NEMAD, KES PROHVETEERISID KOROONAVIIRUSE 1.12.2015,

AGA KA HEINARITSIKATE NUHTLUSE.


2020 / 2021 UUSAASTATEENISTUSE SALVESTISED 

( Märkus: järelvaadatav ka facebookist ´Jeesus On Tulemas ⇒ )

1.OSA  (ei ole praegu YouTube´ist järelvaadatav)

2.OSA

31.12.2020, soomekeelse tõlkega


31.12.2020, venekeelse tõlkega ⇒ https://youtu.be/k3Rt9iuJ13M


2020 Globaalsete Teenistuste salvestisi

2020-2021. AASTA ÜLEMAAILMSETE TEENISTUSTE VIDEOSALVESTISI:

MAI 2021     APRILL 2021     MÄRTS 2021     VEEBRUAR 2021     JAANUAR 2021     

DETSEMBER 2020   NOVEMBER 2020   OKTOOBER 2020   SEPTEMBER 2020

AUGUST 2020   JUULI 2020   MAI-JUUNI 2020   MÄRTS-APRILL 2020

Lisainfo: www.repentandpreparetheway.org ja www.jesusislordradio.info ; www.repentfinland.fi ja sotsiaalses meedias: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/ ja https://www.facebook.com/jesusiscomingofficial/


VASTAVATE ÕPETUSTE KUULAMISVÕIMALUSI TEISTES KEELTES:  

ITAALIA ⇔  / HISPAANIA ⇔  / PORTUGALI ⇔  / SAKSA ⇔  / SLOVAKI ⇔   / KOREA ⇔   / PRANTSUSE ⇔  / HIINA ⇔⇒  / SOOME ⇔ 1) ⇔  ja ⇒ 2)  / INGLISE ⇔  /  VENE ⇔  / NORRA ⇔  / NORRA, uus⇔  / HOLLANDI ⇔ / …

Soome tõlge otseedastuse ajal kuulatav ka soomekeelsest raadiost: https://mixlr.com/messias-on-tulossa/