1.8.2016 PROHVETEERING. SUUR ISSANDA VISIIT ON TULEMAS NAKURU KOOSOLEKULE – PROHVET DR. OWUOR

 


 

(SEE ISSANDA PROHVETEERING (1.8.2016) RÄÄGIB RAHVASTELE JA KRISTUSE KOGUDUSELE ÜLEMAAILMSELT. Seetõttu peaksid kuulama!)


„ISSAND on Rääkinud minuga. ISSAND on Rääkinud minuga. Täna ISSAND Rääkis taas minuga sellest koosolekust, mis on tulemas Nakurusse. Veel asetades rõhu selle ajaloolise visiidi tasemele, mis on tulemas Nakurusse. Selles tänases vestluses ISSAND näitas mulle taas seda väikest last. Tema on teine tervenenud laps, keda ema püüab esitleda. Näen, et silmad on avanenud. Ning seejärel otse ees, seal kus seisan sellel koosolekul, näen poissi, kes on arvatavasti 14-aastane, kes oli täiesti invaliid ja ISSANDA Hääl ütles: Vaata, ta oli täiesti invaliid, kuid nüüd ta saab kõndida! Nii ta tõuseb ja hakkab kõndima. Kui ta kõnnib veidi, siis ta esmalt kukub. Siis ta ta tõuseb tasakaalustades end ja lõpuks kõnnib ära. See saab olema suur visiit. ISSAND räägib järelandmatult ja lakkamatult sellest suurest visiidist, mis on tulemas Nakurusse. See on väga tähtis aeg kogudusele, sest ISSAND näib keskenduvat nüüd koguduse tõstmisele, ülendades kogudust. See sõnum, mis tuleb siit, on väga tähtis sõnum õigsuse võimust, pühaduse võimust. Me teame, et ISSAND räägib seksuaalpatust eemale pöördumisest, seksuaalsest himust eemale pöördumisest, valetamisest eemale pöördumisest, kõikidest neist asjadest eemale pöördumisest, mis on viinud ära koguduse autoriteedi, mis on varastanud ära koguduse Kirkuse, selle Kristuse valguse, mis peaks kiirgama kogudusest.

See on kolmas kord 24 tunni sees, kui ISSAND räägib tõeliselt vägevalt sellest koosolekust, mis on tulemas Nakurusse. Sel korral näen väärtuslikku naist, kes esitleb last, kes on tervenenud. Ning otse ees on poiss, kellel on sortsid, näen teda olevat riietunud sortsidesse. Värvilt need näivad olevat hallikad. Ta oli täielikult invaliid ja kui ta püüab kõndida, ta kukub, sest ta ei oska algul tasakaalu hoida, ta ei ole veel kunagi varem osanud tasakaalu hoida. Ning siis ta tõuseb üles ja kõnnib ära. Ning on suur-suur rõõmutsemine sellel koosolekul. Need asjad tulevad toimuma. Teisiti öeldes Ta ütleb: Paljud-paljud-paljud invaliidid hakkavad kõndima. Paljud-paljud-paljud saavad nägema. Paljud kurdid ja paljud tummad, paljud invaliidid, paljud halvatud, selgroo probleemid, murdunud kaelad, murdunud pealuud, kasvajad hävivad, vähid kuivavad, verehaigused, ISSAND tuleb puhastama need olukorrad. Ta tuleb kuivatama haavad. ISSAND tuleb puudutama paljusid haiguseid, sealhulgas HIV. Ta tuleb kuivatama AIDS-i nende verest. Seekord see näib olevat tõeliselt ajalooline koosolek, see, mis on tulemas. See on suur koosolek, mis toob kaasa suure vastutuse kogu kogudusele ja üksikutele usklikele.

Uuesti: Pöördumine eemale seksuaalpatust, pöördumine eemale valedest, perverssustest, pöördumine eemale eduteoloogiast ja raha evangeeliumist. ISSAND nõuab nüüd, et õigsus oleks keskööl kristlikus Jumala-teenistuses, et Pühadus oleks nüüd Jumala-teenistuse kogemus koguduses, pühadus. Ta ütleb: Meeleparandus on see, kuhu kogudus saabub selles Taassünnis, nendes JUMALA tegudes. ISSAND Õnnistagu kõiki rahvaid, kui me valmistume nüüd seekord, kui rahvad kogunevad. ISSAND tuleb visiidile rahvaste juurde. Paljud tulevad osalema selle visiidi juurde, kui nad tulevad. Oleme juba vastu võtnud palju-palju lennupileteid, kui paljud pastorid reisivad üle maailma, paljud inimesed. Ning siin saab olema suur püha kogunemine, Kristuse ihu. Ning kui ISSAND teeb nii, olgem kõik äratatud sellesse tõsiasja, et kõik see on valmistumine AUHIILGUSE KUNINGA Tulemise jaoks. Tänan.“


 

 


Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi