ET ÜLIKRIITILISE SÕNUMIGA GLOBAALNE REEDENE ÄRATUSTEENISTUS JÄTKUS

LAUPÄEVA KESKPÄEVANI, SIIS ON VASTAV ÜRITUS TÜHISTATUD L 7.8.2021


Issanda Vägevaimate Prohvetite Ülemaailmne Kahetseva Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö

L 7.8.2021 ÜLEMAAILMSE KAHETSEVA MEELEPARANDUSE PÄEV 

Täielikus kuivpaastus ja palves; soovitavalt kotiriietes.  Kõik on teretulnud osalema!

Niinive patukahetsus
“1 Ja Joonale tuli teist korda Jehoova sõna; ta ütles:
2 “Võta kätte, mine Niinivesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!”
3 Siis Joona võttis kätte ja läks Jehoova sõna peale Niinivesse; Niinive oli suur linn isegi Jumala ees: kolm päevateekonda!
4 Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles: “Veel nelikümmend päeva ja Niinive hävitatakse!”
5 Ja Niinive mehed uskusid temasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed.
6 Ja kui sõna sellest jõudis Niinive kuningale, tõusis ta oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale!
7 Siis ta laskis Niinives kuulutada ja öelda: “Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: inimesed ja loomad, veised ja pudulojused ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett,
8 vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on!
9 Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast ja me ei hukku!”
10 Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda mitte” ( Joona 3.ptk)