14.2.2017 VÄGEV ÕPETUS SEOSES KOGUDUSE SISSEPÄÄSUGA TAEVASESSE KUNINGRIIKI –  PROHVET DR. OWUOR


Tahan nüüd lisada veidi selle juurde, mida ISSAND Rääkis eilsel pühapäevasel Nairobi Teenistusel. Soovin kuulajaid teadvat, et ISSAND Rääkis eile tõepoolest palju seoses koguduse sissepääsuga. Samuti puudutas Tema teemat, et kuidas kogudus saab valmistuda; milline kogudus pääseb sisse ning milline kogudus ei pääse sisse. Tahan vaid veidi täiendada seda, mida rääkisin.

Samas, Sõnumi hargnedes võisid sa tegelikult kuulda, et ISSAND Ütleb: On neid, kes teevad Tema kojas tööd. Samas Tema Ütleb: Ma nägin neid ISSANDA kojas, kuid mina ei teadnud, mida nad ISSANDA kojas tegid. Ning ISSAND Ütleb, et Tema ei tunne neid. Nad ei pääsenud sisse. Nägin neid ISSANDA kojas, kuid mina ei tunne neid.

Kuulates väga täpselt, me kuuleme, et põhjus, miks Tema nii Ütleb: “Ma nägin neid ISSANDA kojas.” – on järgmine. Nad isegi kogunesid ISSANDA kotta, mis tähendab, et nad jutlustasid ISSANDA ettekirjutusi. Toimetades endi tegemisi, ISSANDA ettekirjutusi ja ohvreid, isegi püha armulauda. Kõike seda. Nägin neid ISSANDA kojas, kuid ma ei teadnud, mida nad teevad. Seega, mina ei tunne neid.

Näete, et see on tõesti väga võimas. Kogudus saab nüüd seda kasutada. Tõepoolest, kogudus saab seda praegu kasutada, sealjuures valmistudes iseenda sissepääsemiseks. Samas Tema Ütleb: “On inimesi,” – ning Tema jätkas, öeldes: “Kuid mina ei tunne neid.”

 • Number 1) Sest nad ei ülendanud kõrgele KRISTUSE Isiksut.
 • 2) Nad ei ülendanud kõrgele KRISTUSE Verd.
 • Number 3) Nad ei ülendanud kõrgele KRISTUSE Risti.
 • Nad ei ülendanud kõrgele KRISTUSE Väge.
 • Nad ei ülendanud kõrgele KRISTUSE õigsust.
 • Nad ei ülendanud kõrgele KRISTUSE pühadust.
 • Nad ei kiitnud seda kõrgeks.

Seega sa näed nüüd, et tegemist on kogu praeguse vestluse väga olulise koguduse sissepääsu küsimusega, mis tagab, et nad pääseksid JEHOOVA Igavesse Kuningriiki sisse. Miks ma ütlen nii? Sest mõistsin, et ISSAND Räägib kogudusega. Ja Tema Ütleb neile, kes on koguduses ning kogu kristlikule vennaskonnale, KRISTUSE Ihule ülemaailmses ulatuses; Tema Ütleb neile: “Vaata, tund on käes, MESSIAS on Tulemas! Ning just nüüd kogudus istub igavikku sissepääsemise ääre peal.”

Kuid Tema Ütleb ka seda, et on olemas teatud inimesi ISSANDA kojas; isegi mitte niivõrd teatud inimesi, vaid tegelikult enamus neist; sest need, keda ma nägin sisenemas, olid vähemuses. Tõesti nii vähe, et ei tahaks öelda. Tead, see võib purustada sinu südame. Kuid ma tahan, et inimesed teeksid jätkuvalt kõvasti tööd, et nii kristlased kui usklikud töötaksid kõvasti ning pääseksid sisse.

Samas öeldes, et Tema nägi neid ISSANDA kojas kuid Tema ei teadnud, mida nad tegid seal. Siis lõpuks Tema Ütles: “Seega, mina ei tunne neid.” Kuid nad ütlevad, et ei, me sõime koos Sinuga samas lauas, me jutlustasime, me jutlustasime üheskoos.

Tema Ütleb sinule, et ISSANDA kojas on praegu inimesi, mõtlen kogu kristlikku vennaskonda, KRISTUSE ihu, kellele on nüüd antud võimalus teenida ISSANDAT. Kuid lihtsalt: nad ei ole teeninud ISSANDAT õigesti.

Laiendades vestlust. ISSAND Ütleb eelkõige seda, et igaühele kristlasest usklikule tänases maailmas; kaasa arvatud need miljonid, kes on nüüd kuulamas ja kuulevad; neile antakse igapäevaselt võimalus teenida ISSANDAT. Seega, mida iganes sa ka teed; kui sa tõused hommikuti üles, siis ka vaadeldaval päeval oled sa uuestisündinud ja liigud ringi kui uuestisündinud.

Tema Ütleb, et igaühele elavale olendile, igaühele elavale kristlasele antakse igapäevaselt võimalus teenida ISSANDAT kõiges selles, mida sa teed.

Oled sa meditsiiniõde haiglas või oled kooliõpetaja, oled sa talumees või oled vaid pisi-edasimüüja, müües väikeseid taskurätikuid ja leiba ja seesugust. Igaühele inimesele, sõltumata staatusest ühiskonnas, antakse igapäevaselt võimalus teha järgmist:  Ülendada kõrgeks KRISTUSE Isiksus, ülendada kõrgeks JEESUSE Veri, ülendada kõrgeks JEESUSE Nimi, ülendada kõrgeks Golgata Rist, ülendada kõrgeks ISSANDA pühadus. Seega tegemist oli väga võimsa äratusega, kui ISSAND juhtis tähelepanu vastavale asjaolule. Sa ei pea selle tegemiseks olema kantslis.

Iga päev, kui iga üksikkristlane ärkab, neile antakse vastav võimalus. Igaühele neist, olenemata sellest, kas sa töötad kaupluses müüjana või töötad sa turumüüjana, kus sul on turukoht või oled sa kusagil õpetaja, arst, jurist; see ei ole oluline; professor, üliõpilane või gümnasist. Igapäevaselt ja alati antakse igale inimesele võimalus ülendada kõrgeks KRISTUSE Isik, ülendada kõrgeks JEESUSE Nimi, ülendada kõrgeks JEESUSE Kirkus, ülendada kõrgeks  JEESUSE Veri, ülendada kõrgeks JEESUSE Rist, ülendada kõrgeks JEESUSE õigsus, ülendada kõrgeks JEESUSE pühadus.

See on see, mida ISSAND Ütleb. Sellisel viisil võiksid nad valmistuda, et ISSAND ei peaks Ütlema: “Mina ei tunne neid!”

See on viis, kuidas inimesed saaksid hakata kontrollima enda vaimset olukorda, küsides:

Kui ma täna ärkasin, siis mida ma seejärel tegin täna oma elus, et 

 •  ülendada kõrgeks JEESUSE Nimi?
 •  ülendada kõrgeks JEESUSE Isiksus?
 • ülendada kõrgeks JEESUSE Rist?
 • ülendada kõrgeks JEESUSE Õigsus?
 • ülendada kõrgeks JEESUSE Vägi?

Võib-olla hõlmab see seesugust tegevust, et sa ärkad tollel päeval ja otsid  halvatut, kes läks kõndima ning viid tema turule ja näitad teda inimestele, minnes ühes poest teise. Küsid neilt: “Kuidas te tunnete end täna? Kas on kõik hästi? Ma vaid lähen kauplusest mööda ja tahan teile näidata seda isikut, kes on sündinud halvatuna, kuid nüüd kõnnib.” Kõnnid koos vastava inimesega ringi, rõõmutsedes JEESUSE Väe, JEESUSE Nime, JEESUSE Isiksuse, JEESUSE Vere, JEESUSE Risti üle, Kõige selle üle ja seda igapäevaselt.

Sa ei pea olema kantslis. Iga päev, igale elavale inimesele, annab ISSAND võimaluse ülendada kõrgeks JEESUSE Nime. See on just see, milles on probleem. Ehk istud sa kontoris, ehk oled sa hõivatud muude asjade tegemisega, ehk oled raamatupidaja või mida tahes. Kuid isegi raamatupidaja töös antakse sulle alati võimalus ülendada kõrgeks JEESUSE Isiksust, JEESUSE Nime, ülendada kõrgeks JEESUSE Väge, ülendada kõrgeks JEESUSE Verd, ülendada kõrgeks JEESUSE Risti, ülendada kõrgeks JEESUSE õigsust, ülendada kõrgeks JEESUSE pühadust, ülendada kõrgeks tulevast JEESUSE Kuningriiki. Igaüks inimene ja selles, et kuidas sa teed oma tegemisi Jumala ees õigena? Siin see nüüd on!

“Kuidas? Kuidas oled sa teinud raamatupidaja tööd nii eriliselt ja suurepäraselt?”

“Sest ma olen uuestisündinud ja olen vastu võtnud JEESUSE! JEESUS on minus, ma pean ülendama Teda kõrgeks oma töös.”

Isegi oma töös saad sa sel moel JEESUST ülendada kõrgeks. Sinul on võimalus ülendada kõrgeks JEESUS ja parandada neid probleeme, mis toodi eile esile. Ülendades kõrgeks  JEESUST.

Võib-olla oled sa keegi, kes teeb midagi muud. Ja sa kirjutad täna e-maili. Ning kui keegi loeb su e-maili või tekstsõnumit, siis esimene asi, mida nad näevad, on see, et sa oled siin ülendanud kõrgeks JEESUSE Nime, sa oled siin ülendanud kõrgeks JEESUSE Väge.

Võid alustada seda ütlemisega: Kiitus ISSANDALE! Õnnistatud olgu JEESUSE vägev Nimi! Elan täna, sest Tema elab! Selline lihtne ütlus. Ent siiski JEESUSE Nime ülendav kiitus kõiges, mida sa teed.

Igale inimesele antakse päevast päeva vastav imeline võimalus. Ehk e-mail, ehk tekstsõnum, mida alustad ütlemisega: Kiitus ISSANDALE! Kas sa mäletad, et Johannes 3:16 ütleb nii ja nii. Ülendad kõrgeks JEESUST. Kas sa mäletad, et JEESUS suri meie eest? Võid selliselt alustada oma e-maili, tekstsõnumit, telefonivestlust.

 • Iga inimene ja igapäevaselt! 
 • Kuidas sa riietud?
 • Kuidas sa liigud?
 • Sinu ausus su töös!
 • Kuidas sa elad alandlikku elu?
 • Täna ei valeta! Ning hakkad lõikama valesid välja oma elust. Nad ütlevad, vau, sul oli kombeks valetada, kuid miks sa enam ei valeta? Ütled: Ei, olen mõistnud, et JEESUS elab minus ja ma pean ülendama kõrgeks Tema Nime. Mina pean ülendama kõrgele JEESUSE Väge; Teda, kes andis mulle pääste; sest see vägi aitas mul pattu võita.

Igale inimesele antakse siiski igapäevaselt võimalus ülendada kõrgeks JEESUSE Isiksus, ülendada kõrgeks JEESUSE Nimi, ülendada kõrgeks JEESUSE Veri, ülendada kõrgeks JEESUSE Rist, ülendada kõrgeks JEESUSE vägi, ülendada kõrgeks JEESUSE õigsus, ülendada kõrgeks JEESUSE pühadus, ülendada kõrgeks tulevast Kuningriiki, tulevast Kuningat, tulevast JEESUSE Kuningriiki.

Seega, kui vastav sissepääsupäev saabub, et Tema ei peaks sulle siis Ütlema: “Vaata, ma nägin sind ISSANDA kojas, kuid mina ei tea, mida sa seal tegid. Seega, mina ei tunne sind. Sest oma toimetamistes ei ülendanud sa kõrgeks JEESUSE Nime, sa ülendanud kõrgeks JEESUSE väge.”

Sa saad selle nüüd ära parandada. See on Õnnistus, mis kogudusele saab nüüd osaks eilsest Sõnumist. Ma olen näinud MESSIAT tulemas ning neid, keda Tema võtab, on vaid mõningad. See asjaolu tegi mind väga murelikuks; ma ärkasin ja hakkasin muretsema. Ütlesin, et me peame saama vastav määra kasvama; see arv peab kasvama!

ISSAND Õnnistagu teid! Shalom.


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde ISSANDA Õpetusest 14.2.2017)

Allikas: www.repentandpreparetheway.org      www.jesusislordradio.info      www.repentfinland.fi

Soomekeelse tõlkega video: VÄKEVÄ OPETUS, KOSKIEN: SEURAKUNNAN SISÄLLE PÄÄSYÄ TAIVAAN VALTAKUNTAAN – PROFEETTA DR. OWUOR