13.8.2021 NÄGEMUS ÜLESTÕMBAMISE JÄRGSEST AJAST.

TEENIGE ISSANDAT KUNIKS VEEL VÕIMALIK!


Õnnistatud inimesed!

ISSAND JEHOOVA ELOHEINU, ISSAND meie JUMAL, keda näete Psalmide raamatu salmides 99:5, 8 ja 9; ISSAND JEHOOVA SHAMMAH; ISSAND ON SEAL, kirjutatuna Hesekieli 48:35 – Tema on Rääkinud minuga, õnnistatud inimesed. Ning vaadeldavas vestluses viis ISSAND mind teatud paika ja kui ma seal kõndisin, siis kuulsin, kuidas keegi mängis ülistusmuusikat, pigem – mängis muusikat. Ta mängis muusikat ja ta müüs CD-sid.

Taas, keegi mängis muusikat ja paistis nagu olnuks tal kaubik ning ta turustas õues CD plaate. Niisiis, ma jalutasin koos inimestega ning siis, kui ta andis mulle flaieri, väikese reklaamlehe vastavatüübilisest muusikast, mida ta turustas, siis ma küsisin temalt: “Kas sul on kristlikku; kristlikku muusikat? Kas sul on kristlikku ülistusmuusikat?” Ja ta ütles: “Ei, kristlikku mitte.” Seega kristliku Jumala-teenimise muusikat ei olnud. Küsisin temalt: “Kas sul on kristlikke ülistuslaule?” Sest ta mängis seal valjusti, turustades oma muusikat. Ning küsisin temalt: “Kas sul on kristliku Jumala-teenimise muusikat?” Ja ta ütles: “Kristlikku? Ei, mul pole.”

Niisiis, mul puudus – kristlik; otsisin kristliku Jumala-teenimise muusikat, kuid ei leidnud. Ning kui ma edasi kõndisin, siis oli seal paik, kuhu me kõik sisenesime; inimesi kontrolliti. Grupp, kellega koos kõndisin, oli läinud sisse; niisiis tulin veidi tagasi, umbes meetri jagu, olin möödunud neist ühe meetri võrra ja ma tulin tagasi. Kui sisenesin, seal seisis keegi; moslem, seotud turbani all, viisil, nagu katarlased riietuvad; nagu Katari inimesed riietuvad; spetsiifiline valge rõivastusese, burnus, kuid seotud, ka turban seal ülal seotuna. Ja nad kontrollisid inimesi, inimeste sisenedes sinna.

Ma sisenesin sinna. Nägin sinna sisenemas suurel hulgal inimesi. Ning ISSAND pani mind tegema nii nagu ma oleksin sörkjooksul, kuigi päriselt ei sörkinud, liikudes seal koos nendega. Inimesi sisenes suurel määral.

Meid ootab siin ees väga-väga raske aeg.

Seega, kuniks teile on avatud veel võimalus ISSANDA teenimiseks, siis palun teenige ISSANDAT.

ISSAND on näidanud mulle, mis hakkab toimuma koguduse ülestõmbamise järgselt. Seda, mis toimub pärast püha koguduse ülesvõtmist; vaid PÜHA, mille võtmesõna on ´PÜHA´ – püha ja Jumala ees õige ning JUMALAKARTLIK kogudus; sügavalt aukartlik kogudus, kellel on SÜGAV AUKARTUS ISSANDA EES, olles sügavalt aukartlik oma JUMALA-teenimises; eraldunud kogudus.

Äsja nägime, mis hakkab toimuma peale koguduse ülesvõtmist. Ma otsisin kristlikku Jumala-teenimise ülistusmuusikat, kuid ma ei leidnud. Ma esitasin talle küsimuse. Te võite öelda, et Sõnum JAHVELT on siinkohal väga selge. Ma küsisin temalt: “Kas sul on kristlikku ülistust?” ISSAND paneb Tema Vägevaimad-Vägevaimad Prohvetid küsima ja nemad küsisid: “Kas teil on kristlikku ülistust?” Aga neil ei olnud kristlikku ülistust. Ning siis – oli moslem, seal, kuhu kõik sisenesid, seal seisis moslem.

Seetõttu olge väga-väga ettevaatlikud!
Teenige ISSANDAT kuniks Tema on veel leitav!

Palun lõpetage see patt, mida te näete Ameerikas, Euroopas ja Aafrikas ning igal pool mujal; Kanadas, kus iganes, Ladina-Ameerikas, Aasias; see usust ärataganemine kogudustes, kus te uhute ära ja õõnestate kristluse ning pääste alustalasid ja eeliseid.

Pääste Jeesus Kristuses on selle maailma ainus lootus.

Niisiis, ISSAND Räägib siinkohal väga-väga selgelt, öeldes ja paludes teil võtta arvesse, et see, mis hakkab olema siin, meie ees, on kohutav. Kui toimub ülestõmbamine, siis sellele järgnev on talumatu. Ning igaüks võib näha, et me istume igaviku künnisel, koguduse ülestõmbamise künnisel.

Niisiis, teenige ISSANDAT, kuniks Teda on võimalik veel teenida, kuniks te võite Teda leida, kuniks see on aktsepteeritav. Ees ootab vaenulikkus, julmus, brutaalsus selle kõige halvemas mõõtkavas.

Ning kõik sisenesid sinna, kus olid moslemid. Küsisin, et kas teil on kristlikku ülistust. ISSAND paigutab Tema Vägevad iidsed Prohvetid käsitletavasse mastaapsessse nägemusse, küsimaks maailmalt: “Kas teil on kristlikku Jumala ülistamise muusikat?” … ning vastus on: “Ei, meil ei ole kristlikku Jumala ülistamise muusikat.” Mees põikles, ta ütles: “Ei, ei, ei. Kristlikku mul ei ole.”

ISSAND Ütleb, et Jumala-teenimisele tuleb lõpp.

Teenige ISSANDAT, kuniks te võite Teda veel leida!

Ärge öelge, et oh, ma tulen Ameerikast, ma tulen rikkast maast, industriaalmaast. Neid asju ei ole seal enam! ISSAND on kõik selle viinud ajaloo prügikasti. Vaadake, mida koroonaviirus on teinud. Kõige enam on kannatanud kõige arenenumad maad.

Niisiis, on aeg joosta ISSANDA juurde ja unustada ära selle maailma staatus.

On aeg võtta vastu JEESUS ja olla pühad ning ranged, aga samas ka väga ranged oma laste suhtes.

OLGE KOMPROMISSITULT RANGED OMA LASTE SUHTES!

Sain just teada meie Teenimistööst, et üks meie piiskoppidest on tõepoolest lubanud oma lapsel minna pehkinud kogudusse, pehkinud kogudusse koos tema abikaasaga. Me käsitlesime seda täna siin. Kuidas te võite seda teha?

TE PEATE VÕTMA OHJAD OMA KÄTTE ENDI LASTE JA NENDE IGAVIKU SUHTES!

Te peate tooma nad sinna, kus jutlustatakse Jumala ees õigena olemist ja pühadust, kus kuulutatakse JUMALA Kuningriiki. Kõik muud faktorid esmalt välja, esmalt tooge alla.

Niisiis arvestagem, et ISSAND on rääkinud ülitõsisel moel. Maailmas ei toimunud JUMALATEENIMIST ning igaüks sisenes sinna, kus moslem oli, kus olid moslemid. Ning väraval oli moslem, riietatuna sellisel moel nagu riietuvad katarlased: valge turban ja valge burnus, turban seotud musta detailiga ning nad kontrollisid igaüht. Oli midagi, mida nad kontrollisid enne sisse pääsemist.

ISSAND asetab ka mind sealsesse järjekorda seisma, kontrollimiseks enne sissepääsemist. Olles seal sees, tegin justkui sörgiksin, kuid ei sörkinud.

Nii et olge väga ettevaatlikud!

MESSIAS on tulemas.

Kas mitte ISSAND pole teid hoiatanud?

MESSIAS on tulemas.

On tulemas päev, kus te meenutate minu Sõnu. Ma ei tahaks uskuda, et see oleksid sina.

MESSIAS on tulemas.

Parandage meelt ja pöörduge eemale pattudest!

Võtke vastu JEESUS ja olge väga ranged, olge kompromissitult nõudlikud oma pühaduse suhtes, enda Jumala ees õigena seismise suhtes!

Aitäh!


Originaaldokument: Worship The Lord While You Can Still Find Him Mightiest Prophets Of The Lord Live On Air

13.8.2021 Prohveteering. ISSANDA Vägevaimad Prohvetid, www.JesusisLordradio.info


VALMISTAGE TEE! MESSIAS ON TULEMAS!


Allikas: www.JesusisLordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi