18.10.2016 PROHVETEERING HOIATUS. MASSIIVNE & AJALOOLINE TULI ON PEAGI LAHVATAMAS – PROHVET DR. OWUOR

 


 


 

Nüüd, ISSAND on Rääkinud minuga viimasel ööl. ISSAND on jätkuvalt Rääkinud minuga nendest sündmustest, mis rõhutavad seda, kui lähedale MESSIA Tulemisele me oleme jõudnud. Viimasel ööl, sellel päeval, kui ISSAND Rääkis minuga MESSIA Tulemisest ja sellest märgist, millest Ta Rääkis. Siis näen ma nüüd, näen ISSANDAT näitamas minule massiivset ajaloolist tuld, mis on plahvatamas. On väga-väga massiivne, ajalooline tuli, mis plahvatab. Ning näen inimesi jooksmas. ISSAND asetas mind sellesse tulle ning läksin samuti paanikasse. Näen inimesi jooksmas igasse suunda, kuid tuli on nii tohutult suur, et see sulgeb inimesed sisse. Seega pole peaaegu et ühtegi kohta, kuhu joosta. Näen paljusid inimesi jooksmas suurel hulgal, suurel hulgal. Suur tuli plahvatab peatselt. Tohutu tuli on peagi plahvatamas. See saab olema uudistes ning saad näha paljusid inimesi jooksmas, jooksmas elu eest. Näed palju inimesi jooksmas kohutavas ahastuses, ei ole kunagi näinud sellesarnast. ISSAND asetas mind sinna ning olen samuti sisse piiratud.

Osad inimesed püüavad joosta majadesse võtmaks raha. On keegi inimene, kes ütleb, et ta on hoidnud palju raha majas. Ta tahab joosta sinna ja võtta rahad, kuid tuli on nad sisse piiranud ning tuleb raevukas tuli. Näen siis suurt tuld, mis on tulemas ning näen inimesi jooksmas. Ei ole kindel, kas nad on tumedanahalised inimesed, kuid näen inimesi jooksmas kõikidesse suundadesse. See saab olema ajalooline tuli ning ei ole ühtegi kohta, kuhu joosta. Seega inimesed jooksevad suurte massidena. Ning tuli põletab kõikides suundades, kõikjal. Praegu osaks saav saab olema ahastuse aeg.

Nüüd, Taanieli raamatu lõige 12:1 räägib sellest sõnades kirjeldamatust ahastusest, mis saab osaks sellele ajale. Seejärel Taanieli raamatus lõigus 12:2 Taaniel räägib koguduse sissepääsemisest Jumala suursugusesse Kuningriiki. Ning Taanieli kirja lõikes 12:3 tõstab ta esile Jumala ees õige olemise, JUMALA kartuse, Ta rõhutab tarkust, vajadust hoida pühadust. Need on need viisid, milles rahvastel tuleb nüüd valmistuda MESSIA Tulemise jaoks.

Uuesti, vaid mõned päevad tagasi ISSAND läkitas taevase Suuraadiku, Suursaadiku taevast, kes istus koos minuga, väga kõrgetasemelise Suursaadiku. Ta rääkis minuga, et ma pean tegema maailma rahvastele deklaratsiooni. Kuulutada välja rahvastele, et MESSIAS on Tulemas! Et igaüks peab nüüd valmistuma Jumala ees õige olemises, just selles JUMALA kartuses, milles on Taaniel, ning selles pühaduses ja õigena ISSANDA ees seismises. See on Jumala ees õige olemise hetk koguduses. Ning uuesti. ISSAND selles vestluses viimasel ööl, see on just nii nagu ISSAND Räägiks kogudusele nüüd väga selgesti, öeldes, et need raha asjad ISSANDA Kojas; nad jooksid neid võtma, kuid tuli haaras need. Kallid riided majades – nad jooksid neid päästa püüdes – kuid need hävisid, hävisid täielikult koos kodudega.

Seega ISSAND ütleb, et just praegu inimeste südamed peaksid olema ankurdatud JUMALA Aujärjele Taevas, JUMALA Pühale Aujärjele Taevas, kuhu MESSIAS ankurdas inimeste hinged, kui Ta suri. Ning Ta ütles üles tõustes: “Naine, ära puutu mind! Ma ei ole veel astunud sisse Taevasse!” Siis Ta astus sisse Taevasse ja puudutas Verega JUMALA Seaduselaeka Lepingukaant, mis asub JUMALA Troonisaalis Taevas. Sel viisil Ta ankurdas usklike hinged. Pühade kristlaste, Jumala ees õigete kristlaste. Nende, kes seisavad õigena ISSANDA ees. Nende, kes elavad JUMALA kartuses. Nende, kes kõnnivad Püha Vaimu tarkuses.

Tänan

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde. 18.10.2016 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org