ÜLEMAAILMSED ÄRATUSTEENISTUSED, AUGUST 2021

GLOBAALSED ÄRATUSTEENISTUSED TOIMUVAD KOLMAPÄEVITI, REEDETI JA PÜHAPÄEVITI, ALGUSEGA KELLA 17-21 ÜMBRUSES, KUI ISSAND ANNAB JA KUI KRISTUSE PÜHA KOGUDUS ON VEEL SIIN.

Palju dokumentaalset videomaterjali Jumal-Isa Visiitidest, lõputust hulgast meditsiinile mittemõistetavatest imetervendamistest, maa pinnal toimuvast Issanda Kohtumõistmisest; Õpetus ja Ettekuulutused Jumal Isalt Tema Vägevaimate ja Kardetavaimate Prohvetite kaudu ning palju muud, mida vajame, et valmistuda Messias Jeesus Kristuse taastulemiseks.

Lisainfo: www.repentandpreparetheway.org ; www.jesusislordradio.info ; www.repentfinland.fi


29.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE PÜHAPÄEVATEENISTUS

29.8.2021 soomekeelse tõlkega, vaadatav (ilma algusosata) ⇒ YouTube`st  või  ⇒ Twich`ist


27.8.2021  KOGU ÖÖ KESTEV SUUR ÜLEMAAILMNE REEDENE ÄRATUSTEENISTUS

27.8.21 Ööteenistus on äärmiselt kriitiliselt tähtis, mida peaks igaüks vaatama. Issand Räägib täna meile koguduse ülestõmbamisest. See on võimas Pidustusteenistus, võimas JUMALA Kirkus. See on ainus paik, kuhu JUMALA Kirkus on tulnud, kus JUMALA Kirkus on manifesteerunud, kuhu JUMALA Kirkus on asetunud, kus JUMALA Kirkus on Pühamus sees. Halleluuja. Messias on tulemas! (Lõik 27.8.2021 Prohveteeringust)

27.8.2021 soomekeelse tõlkega, vaadatav ⇒  YouTube`st  või  ⇒ Twich`ist


25.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

25.8.2021 soomekeelse tõlkega, vaadatav ⇒


22.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE PÜHAPÄEVATEENISTUS

22.8.2021 soomekeelse tõlkega, vaadatav ⇒


20.8.2021  KOGU ÖÖ KESTEV SUUR ÜLEMAAILMNE REEDENE ÄRATUSTEENISTUS

20.8.2021 soomekeelse tõlkega ⇒


18.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

18.8.2021 soomekeelse tõlkega ⇒


15.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE PÜHAPÄEVATEENISTUS

15.8.2021 soomekeelse tõlkega ⇒ 


13.8.2021  KOGU ÖÖ KESTEV SUUR ÜLEMAAILMNE REEDENE ÄRATUSTEENISTUS

13.8.2021 soomekeelse tõlkega ⇒ 


11.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

11.8.2021  soomekeelse tõlkega ⇒ 


8.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE PÜHAPÄEVATEENISTUS

8.8.2021 soomekeelse tõlkega, vaadatav ⇒ 1.OSA / ⇒ 2.OSA 


6.8.2021  KOGU ÖÖ KESTEV SUUR ÜLEMAAILMNE REEDENE ÄRATUSTEENISTUS

6.8.21 Kogu öö kestvas Ülemaailmses Ekspressteenistuses väga kriitiline Sõnum Issanda Kardetavaimate Prohvetite kaudu, soovitav järelvaadata: Facebookist ´Jeesus On Tulemas´.

6.8.2021  soomekeelse tõlkega:  ⇒ Facebookist  või  ⇒ YouTube´st 


4.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

4.8.2021  soomekeelse tõlkega, vaadatav  ⇒  1.OSA⇒  3.OSA  


1.8.2021 SUUR ÜLEMAAILMNE PÜHAPÄEVATEENISTUS

2.OSA

1.OSA

1.8.2021  soomekeelse tõlkega, vaadatav  ⇒  1.OSA⇒  2.OSA  /  ⇒  3.OSA


AUGUST 2021 GLOBAL SERVICE