3.12.2022 Prohveteeringu täitumine

TÜRGI-SÜÜRIA MAAVÄRIN. ŠOKEERIV PROHVETEERING & SELLE REALISEERUMINE


Allpool oleva lühivideo tõlge:

3.12.2022 PROHVETEERING RÄNGEIMAST 7,8-MAGNITUUDILISEST MAAVÄRINAST TÜRGIS JA SÜÜRIAS / NING 2 KUUD HILJEM, 6.2.2023

“ISSAND on Rääkinud minuga väga-väga võimsast maavärinast, mis on peatselt tabamas maailma. See on väga kiireloomuline. Väga tõsine ja ränk maavärin on peatselt tabamas maailma, ebajumalateenimise tõttu siin maailmas. Nad on teinud valiku teenida teisi jumalaid JUMAL JEHOOVA asemel.

Väga-väga tugev maavärin on tabamas maailma. Taaskord, on siis väga ränk maavärin. Maailm istub parajasti nüüd väga-väga tugeva maavärina künnisel, mis on peatselt toimumas. Väga-väga tugev maavärin on tabamas maailma. Näen inimesi jooksmas. Palju inimesi jookseb. Näen paljusid inimesi maetavat. Näen ehitisi, mis on kokku kukkunud. Erinevad korrused on kukkunud alla üksteisele peale ning seal sees on inimesi.

Maailm istub parajasti nüüd väga-väga tugeva maavärina künnisel, äärmiselt tugeva maavärina künnisel, mis raputab ehitised kokku. Kuulutan, et maailm istub väga-väga tõsise maavärina künnisel, äärmiselt raske. Näen inimesi, kes on heledanahalised; nad on heledanahalised, nad jooksevad.

Messias on tulemas.

ISSAND, Tema Ütles Häälega: “Ütle neile inimestele, et nad parandaksid meelt ja siis ma tulen neid taastama või muidu nad saavad teadlikuks, et ISSAND JUMAL on Rääkinud.”

See on väga tõsine vestlus, tõsine sõnum, milles ISSAND annab inimkonnale kaks alternatiivset valikuvõimalust: Kas siis parandada meelt ja saada taastatud või võtta vastu JUMALA Viha.

ISSAND Ütleb, et aeg on möödas ja MESSIAS on tulemas, sest Piiblis, Matteuse 24:7, Tema Ütleb, et nälga ja maavärisemisi on paiguti; vahetult enne, kui MESSIAS tuleb tagasi.

Nüüd te mõistate, et need maavärinad liideti vastava Hääle saabumise juurde, kes teiega räägib, kes suunab tegema meeleparandust; nad on seotud meeleparandusega ning MESSIA Tulemiseks tee ettevalmistamisega ja meeleparandust mittetegevate rahvastega ja kohtumõistmisega inimeste üle.

Kas mitte ISSANDA Suu ei olegi teiega rääkinud?”


Allikas: www.jesusislordradio.info

Algne, 3.12.2022 Issanda Prohveteeringu originaaldokument (inglise k.): PROPHECY OF A VERY SEVERE EARTHQUAKE COMING TO THE EARTH DECEMBER 3, 2022 & soomekeelse tõlkega

Pikem dokumentaalvideo: 3.12.2022 Prohveteering ja selle täitumine 6.2.2022 ⇒ THE TWO MOST DREADFUL PROPHETS OF THE LORD STRIKE TURKEY & SYRIA WITH A HISTORIC EARTHQUAKE & soomekeelse tõlkega

7.2.2023 ISSANDA SÕNUM SEOSES TÜRGI JA SÜÜRIA MAAVÄRINA PROHVETEERINGU TÄITUMISEGA (inglise ja soome k.)