PROHVET DR. OWUORI MEELEPARANDUSE JA PÜHADUSE TEENIMISTÖÖ

(1.5.2017)

AKADEEMILINE TAUST

Lühidalt. Juhime sõbralikult tähelepanu, et Jumalamees on laialdaselt tuntud teadlane, õpetlane. Karjääri alguses oli ta kaasatud karjäärile teed rajavasse vähiuurimusse, leidmaks uusi kemoteraapilisi vähihaiguse mõjutajaid. Ta õpetas ka arstiteaduslikes õppeasutustes. Kui ISSAND kutsus TEMA TEENIJAT, VÄGEVAT PROHVETIT, siis sellal oli Ta Iisraelis. Kaitsmas doktoritööd Haifa ülikoolis. Karmeli mäel. Kui Ta sai Doktoritöö valmis, siis selle järel Jumalamees töötas ja õpetas paljudes Arstiteaduslikes Õppeasutustes. Ameerika Ühendriikides.

Ta töötas esmalt Illinoisi ülikooli Farmaatsilise Biotehnoloogia keskuses. Chicago Arstiteaduslikus Keskuses. Sealses keskuses tegeles Ta signaali ülekandega ja kemoteraapiliste vähiravimite väljatöötamise ning nende leidmisega. Seejärel töötas Ta New Jersey Osariigi ülikoolis (RUTGERS). Farmatseutika ja Farmakodünaamika osakonnas. Ernest Mationi Ravimikoolis (School of Pharmacy). Hiljem läks Jumalamees New Jersey Vähiinstituuti (CINJ), töötades seal õppejõud-vanemteaduri/ õppejõu ametis (RTS III). Kirurgilise onkoloogia alal New Jersey Arstiteaduslikus ja Stomatoloogia Ülikoolis (UMDNJ) – Robert Wood Johnsoni Arstiteaduslikus koolis. Jumalamees liikus veelgi kõrgemale tasemele ja töötas Ameerika Ühendriikide Föderaalvalitsuses. Tsiviilses Atmosfääri- ja Kosmose Meditsiini Instituudis (The Civil Aerospace Medical Intitute, CAMI). Meditsiinilis-Õigusliku Toksikoloogia ja Lennuõnnetuste uurimise osakonna tiimis. CAMI – kus Jumalamees töötas – on Ameerika Ühendriikide Föderaalse Aeronautikavalitsuse (FAA) Arstiteaduslik Sertifitseerimis-, Koolitus- ja Uurimisüksus.

PROHVETLIK KUTSE

Kõiges selle taustal hakkas ISSAND TEMA TEENIJAT kutsuma juba Iisraelist alates.  Unes Karmeli mäel. JUMALA PILV seisis Tema ees ja ISSAND Rääkis TEMALE Häälega ning kutsus TEDA. Ent see ei toimunud siiski enne Tema Akadeemilist Karjääri Arstiteaduslikus Aeronautika Instituudis. Siiski. Lõpuks võimendas ISSAND TEMA kutset ISSANDA PROHVETIKS rahvastele. Kuid seda alles Tema Arstiteadusliku Instituudi akadeemilise karjääri järgselt. Selles KUTSES juhendas ISSAND TEMA TEENIJAT, VÄGEVAT PROHVETIT. Valmistama kõiki rahvaid ette MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Sealt alates hakkas Jumalamees jutlustama meeleparandust patu suhtes ning kutsus pöörduma tagasi pühadusse ja Jumala ees õigena olemisse.

AJALOOLISEID TERVENEMISI

Aastate kuludes on Jumalamees käinud paljude rahvaste juures ning kutsunud Kogudust kahetsevale meeleparandusele patu suhtes ja valmistama teed MESSIA Suursugusele Tulemisele. Selles Koguduse ülemaailmse ettevalmistamise protsessi sees tuli Jumalamees ka Keeniasse. Ning hakkas noomima pattu, rahaarmastust, maailmalikkust ja seksuaalpattu koguduses. See tekitas Piibli ajaloos masiivseima ajaloolise meeleparanduse äratuse. Tema tuli ja noomis selle ajajärgu pattu ja Jumalast ärataganemist kui kaasaja koguduse üldist nähtust. Ta kutsus rahvaid kahetsevale meeleparandusele ja patust ära pöörduma.

ISSANDA VÄGEV PROHVET on aastate kuludes jätkuvalt kutsunud kogudust ja kantslit (Pastoreid) pöörduma tagasi kahetseva meeleparanduse ja pühaduse ning Püha Kristliku Elustiili juurde. Et näha Hilist Visiiti ja Äratust ning valmistada tee MESSIA Suursugusele Tulemisele. Tema teenimistöö jooksul oleme näinud Ajaloolisel määral inimhulkasid – miljonites – pöördumas ISSANDA juurde. Absoluutses Meeleparanduses ja patust välja pöördumises. Nad järgivad ka Püha Kristlikku elustiili, mis koosneb nendest Pühadest Väärtustest, mille ISSAND andis kogudusele KOLGATA RISTIL.

Näiteks Tema Äratuskoosolekud Keenias. Ainuüksi juba koosolekute mahu tõttu oleme sunnitud rentima 100 aakri suuruseid väljasid. Mahutamaks 8-10 miljonit inimest, kes sõna otseses mõttes tulvivad Tema koosolekutele. See on olnud meie aja Šokeerivaim Äratus. Ükskõik millal Tema viib läbi Pastorite Konverentsi siin maal, siis rohkem kui 20.000 pastorit tulevad alati kohale. Kaasa arvatud ka teiste maade pastorid. Üle kogu maailma. Lisaks Tervendav Võidmine, mis kaasneb Tema Teenimistööga ja on tekitanud ülisuure Ajaloolise Lõpuaja Äratuse nii siin maal kui ka teistes riikides. Kus ajalooline hulk liikumisinvaliide on tõusnud üles ja läinud kõndima. Ajalooline hulk pimedaid silmi on avanenud. Ajalooline hulk halvatuid on tõusnud üles ja läinud kõndima. Ajalooline hulk selgroo kahjustuste all kannatavaid inimesi on tervenenud ja tõusnud üles tugiraamidelt ning kõndinud. Ajalooline hulk vähihaigeid on tervenenud. Vähid on kuivanud ära ja need on testitud sertifitseeritud kliinikutes ja haiglates negatiivseks. Ajalooline kogus kasvajaid on hävinenud. Ajalooline kogus kroonilisi haavandeid on kokku kuivanud, kaasa arvatud leepra, mis tervenes silmade all siin Keenias. Linnas nimega Kakamega.

Need Tervendamiskoosolekud on meid ülimalt hämmastanud, kui HIV-/AIDS-positiivsed patsiendid on tervenenud ning on muutunud HIV-/AIDS-negatiivseteks. Neid on testitud kliinikutes ja väga tuntud haiglates. Nende omad arstid ja spetsialistid on olnud sunnitud saatma nende vereproove ülikoolide haiglatesse, samuti välismaale.  Lõuna-Aafrikasse ja Inglismaale. Et kinnitada.

On olnud väga hämmastav, et need välismaised haiglad on samuti KINNITANUD ja TUNNISTANUD, koos Keenia haiglatega, et ISSAND on tõepoolest tervendanud need HIV-/AIDS-positiivsed patsiendid. Ning nüüd on nad muutunud HIV-/AIDS-negatiivseteks. Terveteks normaalseteks inimesteks, kelle haigusnähud on kadunud ja ravi on ametlikult lõpetatud.

Vererühmad muutunud

Lisaks olime alles hiljuti suures hämmastuses, kui Tervendamiskoosolekul vererühmad muutusid reesus-negatiivsest reesus-positiivseks. Seejärel naised saavad sünnitada normaalseid terveid lapsi, ilma et nende vere antikehad oleksid ohustanud ja tapnud beebid. ISSANDA VÄGEVA PROHVETI Tervendamiskoosolekul toimunud vererühma tervenemine on olnud viimaste aegade hämmeldust äratavaim ning šokeerivaim ime. Need šokeerivad tervenemisimed on jahmatanud arste ja arstiteaduse spetsialiste kord-korra järel. Kui nende patsientidel on nüüd kaks dokumenti. Kus ühel patsiendil on testitud kaks erinevat vererühma, enne ja pärast tervenemist.

 

IMESID JA MÄRKE

Jumalamehe teenimistöö tipphetked on olnud need ääretult Suured ja HÄMMASTAVAD märgid ning imed, mis alati Temaga kaasnevad, kui Ta on teenimas arvukatel Äratuskoosolekutel.

1. PÜHA VAIMU Sade

Ühel koosolekul Keenia Kakamega linnas vapustas Jumalamees kogu riiki. Ootamatult. Päikesepaistelisel suvepäeval staadionil toimunud Teenistuse sees peatas Ta Sõnumi ja hakkas rääkima Taevale ning käskis Taeval avaneda. Kõikide inimeste suureks üllatuseks TAEVAS tõepoolest kuulas ja tunnustas Teda ning avanes. Vähem kui minuti kuludes kallates maha VAPUSTAVA ja kohese PÜHA VAIMU SADEME. See sadas ainuüksi staadioni kohal, langedes paljude inimeste peale. Nüüdki veel imestame seda märki ja ime.

Samalaadne sündmus toimus Keenias Njoro linnas. Ränga põua ajal, kus isegi kariloomad olid surnud maal toimunud suure nälja tõttu. … Ning samuti need SADEMED, mis sadasid alla Kisiis, Eldama Ravines ja Nakurus. Täpselt nii nagu Jumalamees oli mitmeid kuid varem prohveteerinud. Ta oli detailselt kirjeldanud isegi koosolekute toimumise paikasid. Ning kui ISSAND tooks Teda nendele koosolekutele, siis ISSAND paneks Teda käskima Taevaid ja PÜHA VAIMU SADE langeks alla. See toimus just nii nagu Jumalamees oli öelnud. Paljude inimeste suureks hämmastuseks. Ka nende Pastorite jaoks, kes olid tulnud kohale Kanadast, Ameerika Ühendriikidest ja paljudest teistest maadest.

2. Ilma muutumine

Üks kõige šokeerivamaid imesid ja märke on viimase aja sademed, mis sadasid Keenias jaanuari lõpust kuni märtsikuuni. Keenias ei olnud sadanud mitmeid kuid ja tõeliselt karm põud oli tabanud maad. Valitsus oli raporteerinud, et rohkem kui 2 miljonit inimest olid suures riskis surra nälga. Meteoroloogiline uurimiskeskus oli raporteeritud, et sademeid tuleks kõige varem selle aasta aprillis. See oli kõikjal Keenia uudistes ja meedias jutuks.

Kuid 25.jaanuaril 2017 oli ISSANDA VÄGEV PROHVET läinud Nairobi keskusesse ja inimesed tunglesid Tema ümber, et Tema neid Õnnistaks. Seal Jumalamees kuulutas, et on tulemas sadu. Ning vähem kui 12 tunni jooksul hakkas üle kogu Keenia vihma sadama. Sõna otseses mõttes ISSANDA VÄGEVA PROHVETI SÕNAD muutsid Ilma ning ilma Elemendid sõna otseses mõttes kogu maal alistusid PIIBLI Autoriteedile.

 

3. JUMALA PILVE VISIIT

 

Teine ime ja märk on JUMALA PILV, mis on tulnud Taevast alla ja VISITEERINUD JUMALAMEHE juures. Hulgal juhtudel on ümbritsenud JUMALAMEEST kõikide kohalolijate tunnistuse saatel. See on juhtunud Keenias Kapkateti, Kericho, Kisumu ja Nakuru linnade Äratuskoosolekutel. Ka Pastorite Konverentsidel Luandas ning Angoolas.

JUMALAMEES oli andnud Prohveteeringu PILVEST, mis tuleks alla ISSANDA Koosolekule Kisumus 31.detsembril 2012. Ning kõikide suureks hämmastuseks – Sellel teatud päeval JUMALA PILV tuli alla ISSANDA Koosolekule. Kisumu Tervendamiskoosolekul. Sama juhtus Nakuru Äratuskoosolekul (2016), kui ISSANDA VÄGEV PROHVET käskis Taevastel avaneda ja vabastada ülalt PÜHA VAIMU SADEME. Esmalt. TIHE ja TUME JUMALA PILV, mis juba Moosese aegadel visiteeris Moosese juures Siinai mäel, laskus nüüd JUMALAMEHE kohale ALTARIL. Siis, kui rahvuslik televisioon filmis ja kõik nägid seda. Sellel samal koosolekul JUMALAMEES kutsus alla EELIJA TULE ning Tuli langes alla Tervendamiskoosolekule.  

Teine hämmastav ime ja märk: JUMALAMEES kutsus alla JUMALA PILVE kaitsemaks Iisraeli piire. Saate vaadata seda lingilt – Issand Kaitseb Iisraeli. JUMALAMEES andis vastava Prohveteeringu 20 päeva peale seda, kui Ta oli edastanud PROHVETEERINGU JUMALA PILVEST, mis tuli Kisumusse ja realiseerus juba aastal 2012. Kuid Prohveteering JUMAL PILVEST, mis tuleks kaitsema Iisraeli piire, täitus siis 4.12.2016. Sellest raporteerisid Iisraeli uudised ning mõningad maailma ajakirjandusmajad.

4. Mõrud veed muutuvad magusaks

Teine šokeeriv ime oli Nyali kaevuvete Tervenemine Mombasa linnas. Keenias. Piiskop Lydia Imathiuli kaevus oli toksiline soolane vesi. Vett testiti tuntud laboratooriumis ning see tunnistati inimesele kasutamiskõlbmatuks. Teada on, et sellel Mombasa alal veed ongi mürgised ning valitsus ei soovita mitte kellelgi puurida kaevu. Kuid Piiskop ei olnud seda teadnud.

Ühe Tänupüha ajal edastas (17.12.2016) Piiskop Lydia JUMALAMEHELE VÄGEVALE PROHVETILE eestpalve soovi Vete Paranemise eest. Ning JUMALAMEES ütles: “KÕIK ON HÄSTI”. Kuid palus samas Piiskop Lydial tuua pudelitäis vett kaevust. Ning piiskop tegi nii.

Paljudest riikidest saabunud Peapiiskoppide ja Vanempastorite Jüngerlus-Eventil andis VÄGEV PROHVET sellest veepudelist ühele Peapiiskopile juua. Peapiiskop märkas juues, et vesi on “magus”. Sellel hetkel kaev paranes. See vesi on testitud nüüd tuntud riiklikus eralaboris. On tunnistatud, et see vesi on magus ja inimesele kasutamiskõlblik. Selle tulemusena on Keenias tervenenud enam kui 30 kaevu veed.

 

PROHVETEERINGUD JA NENDE TÄITUMINE

JUMALAMEES on andnud ka mõningaid kõige kohutavamaid Prohveteeringuid enne nende toimumist. Vaata lingilt – Täitunud Prohveteeringuid – Prohvet Dr. Owuor. Need on: Esimene Aasia tsunami (prohveteeritud novembris 2004 ja täitunud 26.12.20014); Orkaan Katrina New Orleansis (prohveteeritud 20.7.20015 ja täitunud 29.8.20015); Ülemaailmne majanduskriis (prohveteeritud 23.8.20018 ja täitunud oktoobris 2008), Haiiti maavärin (prohveteeritud 22.-29.11.2009 ja täitunud 12.1.2010), Tšiili maavärin (prohveteeritud 9.-14.1.20019 ja täitunud 27.2.2010), Ebola ja Zika-viirus pandeemiad koos muude äärmiselt šokeerivate prohveteeringutega. Nepaali maavärin (prohveteeritud 20.10.2014 ja täitunud 25.4.2015) ja Itaalia maavärin (prohveteeritud 20.7.2013 ja täitunud 24.augustil 2016).

Nende prohveteeringute kirjeldused olid detailsed ja need ka täitusid detailselt. Need on mõjutanud erilisel viisil maailma. Endi raportites kordas Uudismeedia prohveteeringutega edastatud ISSANDA VÄGEVA PROHVETI SÕNU. Kui konkreetseid riike eelnevalt hoiatati nende tulevaste maavärinate ja pandeemiate suhtes, siis riikidelt oodati ka Rahvuslikku Meeleparandust. Nii nagu JUMALAMEES oli neid juhendanud. Visiteerides nende juures. Need riigid olid  sõnakuulmatud antud juhenditele ja ettekuulutatud nuhtlused tabasid neid. Nende patu tõttu, mida ISSAND oli nuhelnud.

Näidetena Haiiti maavärin, Tšiili maavärin, Itaalia maavärin, Zika-viirus jne. Mõningatel nendest prohveteeringutest on olnud väga suur mõju maailmale. Näiteks Ülemaailmne Majanduskriis on jätkuvalt toiminud paljude riikide majandusele. Tšiili maavärina toimel planeedi kalle muutus ja see lühendas päeva pikkust mõne sekundi võrra. Nepaali maavärin liigutas Mount Everesti kõrgust mitme sentimeetri võrra. Zika-viiruse pandeemia ähvardas peaaegu kogu maailma, kui see tõi Brasiilia ja selle naaberriikide inimesed põlvedele. Itaalia maavärina prohveteeringu kirjeldus ja selle täitumine toob selgelt esile sinised aknad Kesk-Itaalias. Just nii nagu Prohveteeringus oli kirjeldatud.

Palume külastada järgnevaid veebisaite, kus on rohkem informatsiooni:


Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi