20.12.2017 PROHVETEERING. ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET VALMISTAB MAANTEED MESSIA SUURSUGUSE TULEMISE JAOKS – PROHVET DR. OWUOR

 


PROPHECY ON THE MIGHTIEST PROPHET OF THE LORD BUILDING UP THE HIGHWAY FOR THE GLORIOUS COMING OF THE MESSIAH

 ‘Jesus is Lord’- Raadio otse-eetris, 20.12.2017.  “Ülistus ISSANDALE, ISSANDA Vägevaim Prohvet.”  

Kallid inimesed! ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA EL OLAM, Iisraeli Vägev JUMAL, Tema on Rääkinud minule. Uuesti. Kallid armastatud pühad, teie, kes te olete kuulamas!

ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA Sinu Kilp, JEHOOVA Sinu Mäelinnus, JEHOOVA Sinu Pelgupaik, JEHOOVA Sinu Vabastaja, JEHOOVA Sinu Kõrge Varjupaik, Sinu Lipp JEHOOVA, JEHOOVA Sinu Valgus, JEHOOVA Sinu Tervenemine, JEHOOVA Sinu Karjane, JEHOOVA Sinu Kalju, JEHOOVA Sinu Rahu, JEHOOVA Sinu Õigus, JEHOOVA Sinu Tugevus, JEHOOVA Sinu Päästja, Lunastaja. Tema on Rääkinud minule, Õnnistatud inimesed.

Ning seepärast tulen teie juurde täna hommikul, täna. Tulen teie juurde, kallid inimesed, tänasel kolmapäeva hommikul, 20.detsembril, sest Tema on Rääkinud minule.

Sellised on need võrratud päevad, milles me elame. Kui toimub pidev vestlus Taeva ja KRISTUSE koguduse vahel, kui toimub katkematu vestlus Taeva ja maailma vahel.

Ning see vestlus toimus eile, ööl enne tänast ööd. Ning Tema, ISSAND JEHOOVA, näitas minule paika, kus täielikult puudus tee. Ning ma olin seal toimekalt töötamas. See oli veidi püdel, seal oli palju vett. Ning eespool oli mägi, mis laskus alla sellesse püdelasse paika. Ning siis oli mägi. Ning ISSAND asetas mind sinna ja ma töötasin seal väga-väga innukalt, ehitades teed.

Ehitasin teed, kuid see oli üsna räpane koht. Ning ma puhastasin ja puhastasin seda, et liiklusvahendid, sõidukid võiksid seal liikuda. Ning igas paigas, mille sain lõpule viidud, seal oli kaunis tee, valmis tehtuna. Ning ma töötasin, puhastades märga poolt ja see hakkas kuivama. Olles suundumas mäe suunas. Kui ma olin suundumas mäe suunas. Seal oli palju tööd. Higistasin ja töötasin ning valmistasin seda teed.

Tegelikult valmistasin teed, mida saaksid puudutada kaks ratast, kui liiklusvahend tuleb. Siis puhastasin seda veelgi ning siis see kuivas. Sellest tuli väga vastupidav asfalt, väga suurepärane asfalt. See oli väga töömahukas. Kuid see oli olnud üsna porine ja seal oli palju vett. Ma puhastasin seda ja ISSAND aitas mind, kui puhastasin seda. Olles näoga suunatud mäe poole. Väga pingeliselt.

Selliseid päevi me elame, kallid inimesed. Kui ISSAND on väga hõivatud, valmistades teed MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Selle vestluse Sõnum on absoluutselt selge igale üksikule inimesele maailmas. Ent sellel hetkel on ISSAND väga hõivatud koos Tema Teenijaga, valmistades Teed MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks.

Ma olen näinud MESSIAT Tulemas! Ma olen näinud MESSIAT Tulemas!

Jesaja raamatu salmis 62:10 Tema Ütleb:

“10 Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp!”

Tehke! Tehke Maantee ISSANDALE! ISSAND ehitab nüüd Maanteed MESSIALE. Ning kui eelkäija, sõnumitooja, teerajaja kannab nii suurt autoriteeti, kui palju võimsam on siis MESSIA enda tulemine! Valmistage tee, kallid inimesed!

Kallid inimesed, see on tema, keda tõotas Piibel. Piibel tõotas, et viimastel päevadel Mina läkitan teile Teenija, läkitan teile Prohvet Eelija, suure Prohveti, kardetava Prohveti. Tema, kes valmistab ette tee. Tema, kes taastab kõik enne MESSIA kardetavat tulemist! Valmistage tee! Ma olen näinud MESSIAT Tulemas!

Valmistage tee! Valmistage tee, kallid inimesed! Aeg on lõpus! MESSIAS on Tulemas! Ma olen näinud MESSIA tulemist! Ristija Johannes on Rääkinud minuga, see oli JUMALA Tahe. Ma olen näinud JUMALA Talle tulemas!

Tänan. Shalom. Todah rabah

 


VALMISTAGE TEE!

MESSIAS ON TULEMAS


Tõlge eesti keelde. 20.12.2017 Prohveteering. Prohvet Dr. Owuor

Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi