24.9.2017 ISSANDA SÕNUM KOGUDUSELE. NULLTOLERANTS PATU SUHTES. MIKS ISSAND ON PRAEGUSEL TUNNIL MÕISTMAS KOHUT RAHVASTE ÜLE? – PROHVET DR. OWUOR


ZERO TOLERANCE FOR SIN: WHY THE LORD IS JUDGING THE NATIONS AT THIS HOUR – PROPHET DR. OWUOR


 


Tean, et inimesed kõikjal siin maal (Keenias) ning samuti teistes maades on kogunenud kogudustesse. Tänasel hommikul. Enne, kui te alustate koosolekuid siin maal. Teie, kes te olete Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöös. Tahaksin tuua täna hommikul teieni järgmise teadmise. Te olete ise näinud, mida ISSAND on tegemas globaalses ulatuses. Olete näinud ise, kuidas ISSAND Räägib ja mida Tema teeb. Saate seda ise näha, enne kui alustate siin maal selle päeva pühapäevaseid koosolekuid. Olete ise näinud, et praegusel ajahetkel teeb ISSAND kõikidele rahvastele väga selgeks, et aeg on Taevas muutunud. Aeg Taevas, seoses Messia Tulemisega, on tõepoolest muutunud. Tean, et ma olen rääkinud teile väga selgelt. Olen ustavalt rääkinud kõike seda, mida ISSAND on Rääkinud minule seoses MESSIA Tulemisega. Kogudus on seal Taeva sissepääsu juures, Taeva väraval. Näen teid uksest 20-30 meetri kaugusel. Teid, kogudust, mis on püha, minemas sisse.

Hiljuti, paari päeva eest, vähem kui nädal tagasi, olen rääkinud ka sellest, kuidas MESSIAS on saabumas Taevaste Sõjavägede saatel. ISSANDA, JUMAL-ISA Hääl juhendab mind ja räägib minule sellest Taevasest Sõjaväest, mis on koos Temaga saabumas. Näete eriti selgelt, et ISSAND Räägib väga avameelselt nii kogudusele kui rahvastele, et on olemas igavik selle maailma teisel poolel. Nüüd on see aeg, kus kristlased ja need rahvad, kes kuulavad, saavad palju enam olla keskendunud Taevastele asjadele. Seega, kui te olete alustamas tänaseid koosolekuid, siis ma tahaksin tõsta esile järgnevat.

Näiteks 2.Tim.2:19-21 Tema ütleb:

“19 Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: „Issand tunneb omi” ja „Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime”. 20 Aga suures majas ei ole üksnes kuld- ja hõbeastjaid, vaid neid on ka puust ja savist – osa auliseks, osa autuks tarbeks. 21 Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole.”

Soovin teile seda rõhutada, sest te elate niisuguses ajahetkes, kus te mõistate, et ISSAND Räägib väga selgelt kogu maailmale. ISSAND Ütleb sellele maailmale, et see maailm lõpeb. See maailm on lõppemas. Ning on olemas mingigi sõnum, mis tuleneb kõigest sellest, mida sa näed üle kogu maailma toimumas. Tulemas on palju lisa. Palju maavärinaid on tulemas, nagu maavärin Tamaania ja Austraalia vahel, mis veel pole toimunud. Ning palju-palju erinevaid Prohveteeringuid, mida on räägitud planeetidele ja sellele kõigele. Te mõistate, et kõigest kõige olulisem Sõnum, mida ISSAND rõhutab kogudusele, on see: Valmistuda ja pöörduda ära patust.

Täna hommikul tuleb tõsta esile seda tõsiasja, et praeguses ajahetkes pead sa isiklikult ja teadlikult nägema vaeva, et taanduda patust eemale. Tean, et tuleva aasta algusest alates pean ma keskenduma teistele riikidele. ISSAND hakkab nüüd kõike siin maal koondama kõike ühtekokku. Siinses Äratuses. Kui me hakkame valmistuma nüüd suureks koosolekuks, üldrahvalikuks tänupüha jumalateenistuseks, seoses Mama Rosa surnuist ülestõusmisega. On tulemas samuti visiit Chepartenisse (paik, kus Mama Rosa suri ja ärkas surnuist ellu). Teeme ettevalmistusi kõige selle jaoks. Olete kõigiti teadlikud, et järgmine aasta sisaldab suuremat keskendumist teistele riikidele, et ka nemad võiksid olla äratatud nüüd nendest globaalsetest monumentaalsetest sündmustest. Nad saavad nüüd palju tõsisemalt suhtuda nendesse visiitidesse. Samamoodi nagu teie, keenialased, olete võtnud neid tõsiselt.

Niisiis, Sõnum on see. Tema ütleb, et see on aeg pöörduda ära patust. Tema ütleb, et see on see aeg, kus ISSAND määratleb oma rahva. Tema ütleb, et need, kes on Tema omad, et Tema tunneb neid. Nad on ära taganenud patust. Seega nemad on nüüd auliseks tarbeks, nii et ISSAND saab neid kasutada. Toimub väga suur Äratus ning see Äratus on avatud kõikidele rahvastele. Näen, et Keenia kogudus on selle Äratuse võtnud omaks suurema austusega. Tahan julgustada teie jätkamist selles sügavas aukartuses ja alandlikkuses, mida te olete ilmutanud käimasoleva Äratuse suhtes. Ainuüksi see viib teid Taevasse. Ärge olge sellised nagu need teised kogudused. Kogudused Mehhikos, kuhu ma läksin, kuid kus on palju uhkust ja kõike sellist. Nagu te teate. Te näete Casa de Oracion Para Todas Las Naciones teatud horisontaalset evangeeliumi. Seal toimub nii palju. Ütlen, et kõige olulisem sõnum koguduse jaoks on nüüd see, et praegu on aeg ja hetk näidata üles alandlikkust ISSANDA ees ning taganeda ära patust. ISSAND ei austa praegu mitte mingit staatust, kodakondsust, mida iganes.

Ma nägin välku löömas kolm korda Lepingulaeka sisse. Pikselöögid lõid Lepingulaeka sisse kolm korda. On nii palju, mida ma ei ole jaganud sellest lepingust. Seega sa näed väga selgelt, et see on seesama välk, mis lõi Ristile. See on seesama maavärin, mis tabas maailma, kui JEESUS oli löödud risti. Ma ütlesin, et Piibel oli avatud, mis tähendab seda, et need pitsatid olid murtud. Nüüd avalikustati inimese pääste esialgne kava. Sõna avati. Alguses oli Sõna ja Sõna oli JUMALA juures ja Sõna oli JUMAL. Sõna oli elu ja valgus. See valgus oli elu ja pimedus ei ole mõistnud seda kuni tänase päevani. See ajas pimeduse välja. Ei olnud kompromissi ega läbirääkimisi pimedusega. Kõik, mis toimus, oli võit pimeduse üle.

Seega on praegu see hetk, milles ma tahan nii Keenia kogudust kui kõiki teid, kes te olete kuulamas välisriikides, julgustada pöörduma ära patust. Tee kõikvõimalik pöördumaks ära patust ja uhkusest. Hoia uhkus eemal. Näete, kuidas paljud rahvad praegu kannatavad. See on kardetav ajahetk. Ma näen suuremaid asju toimumas eespool. Veel suuremaid asju hakkab riikides toimuma. Taaniel ütleb, et need, kelle nimed on kirjutatud Talle Eluraamatusse, vabastatakse. Näen, et kui MESSIAS saabub koguduse pärast, siis hakkab maades toimuma palju enam.

Ent see saab neile osaks uhkuse tõttu. See uhkus ja maailmalikkus, mida sa näed olevat tulnud sisse kogudusse ning mis on muutnud jumalateenistuse sisu. See uhkus, mida sa näed USA koguduses. Nad on nii uhked. Nad teavad juba seda kõike. Nad teavad kõike ning seetõttu paljudel juhtudel Jumalamees ei saa nendega teha koostööd. Nad teavad kõike. Kui te teate kõike, siis ma olen mõttetu, te ei vaja siis mind. Nad teavad kõike. Kuid see alandlikkus, milles teie, Keenia kogudus, olete olnud, kui Jumalamees tuli, kui ISSAND läkitas Teenija, suure Prohveti siia. Te loobusite kõigest ja ütlesite, et just nagu väikesed lapsed me tahame õppida esimestest sammudest alates. Te muutusite. Inimesed andsid oma kogudused ja tulid koos kogudustega ning ütlesid, et palun õpeta meile ISSANDA Teid.

Ning nüüd saate teie näha siin maal pulseerimas Piibli ajaloo suurimat Äratust. Ma tahan teid julgustada isegi täna, kui te alustate koosolekuid. Mõistmaks, et patu suhtes kehtib nulltolerants, sest see välk, mis lõi kolm korda Lepingulaeka sisse, rääkis JUMALA Vihast patu suhtes. Teisiti öeldes: JUMALA raevust patu suhtes. JUMALALE ei meeldi patt. Tema vihkab pattu – nagu te võite nüüd öelda. Tema ütleb, et see oli seesama välk, mis lõi Ristile. Selles samas paigas on voolanud lepituskaanele ka JEESUSE Veri. See on nüüd see arm, kuid sellel armul puudub tolerants patu suhtes. Sellel põhjusel tahan ma teid kõiki julgustada. Ükskõik kuskohal te olete kõigis neis kogudustes. Kogudustes, mis on alandunud ja on vastu võtnud ISSANDA Sõnumi, olles kahetsevas meeleparanduses, pöördudes ära patust kui koguduse ja kristluse elustiilist. Alandlik Keenia kogudus, ma tahan teid kõiki julgustada. Ma tahan teid julgustada, et jätkake patust ära pöördumist. Püsige eemal patust ja kurjusest!

Olles patus, teie ei pääse Taevasse sisse. Sellel pole tähtsust, kas sa oled professor, advokaat, arst, lesk, vaeslaps, koolitatud – nendel asjadel pole tähtsust. Kuid patt, patt, patt takistab koguduse sissepääsemist. Olen näinud kogudust minemas sisse. Minule on antud juhendid seoses koguduse sissepääsemisega. Seetõttu palun püsige eemal patust ja võtke omaks alandlikkus, et võiksite vastu võtta suurema osa sellest Lõpuaja Äratusest, mis on praegu maailmas pulseerimas.

Taas, ma soovin seda korrata. Tema ütleb, et need, kes on Tema omad, on pöördunud ära patust. ISSAND tunneb neid, kes on Tema omad ja igaüks, kes tunnistab ISSANDA Nime – Tema ütleb – pöördub ära kurjusest. See peab olema igapäevane Jumala teenimise mõõdupuu ja standard. Ning see alandlikkus, mis on siin, teil. Minu palve on, et paljudki teised rahvad ülemaailmses ulatuses, olenemata nende asukohast; kõik need rahvad Euroopas ja kõikjal, et nad võtaksid omaks alandlikkuse. Ma lähen nende rahvaste juurde. Sa näed, et nad teavad juba kõike. Vahel nad ei soovi. ISSAND teavitab neist minule, enne kui ma lähen nende juurde. Seega olete teie õnnistatud, sest teile on avalikustatud tarkus. Teie alandlikkus siin maal. Teie kahetsev meeleparandus ja murdunud südamega ISSANDA ees olemine. Teie austus selle Äratuse suhtes. Need on need aarded, mida te peate hoidma käigus, kui me liigume vastu MESSIA Tulemisele.

Jumala kummardamisel on praegu kõige tähtsam nulltolerants patu suhtes. See on ISSANDA juures veelgi jõus. Tema teab üsna hästi, et Tema andis Tema ainusündinud Poja, kelle Veri voolas lepingukaanel. Ent samas Tema hoiatab armu kuritarvitamise eest – Hb.6:4-6; Hb.10:21-36; 2.Pt.2:19-21. Sellel põhjusel näed sa seda välku, mis lõi kolm korda Lepingulaeka sisse. See rääkis JUMALA Vihast patu suhtes. JUMAL vihkab pattu! Jumala Viha jätkub praegusel ajaperioodil, põletades pattu, puhastades Jumala teenimist ja valmistades kogudust ette MESSIA Tulemise jaoks. Olen Õnnistanud koosolekuid. Olen õnnistanud teid JEESUSE Vägevas Nimes. Aamen.


Allikas: www.jesusislordradio.com