22.4.2017 PROHVETEERING HÄIRE. PÜHA KOGUDUSE PEATNE ÜLESVÕTMINE TAEVASSE –  PROHVET DR. OWUOR

 


 


(Otse-edastus Jesusislordradio.info kaudu. Issanda Vägev Prohvet Dr. Owuor. 22.aprillil 2017)


 

ESIMENE EDASTUS

 

ISSAND on Rääkinud minuga. ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA ADONAI, ISSAND JEHOOVA ELI, ISSAND Minu JUMAL, ISSAND JEHOOVA ELYON, Kõigist Kõrgeim JUMAL, JEHOOVA GANAN, ISSAND Meie Kaitsja, Tema on Rääkinud täna minuga tõesti väga hämmastaval viisil, üliväga autoriteetsel viisil. Ning selles vestluses Tema, Taeva Kuningas,  viis mind ühte paika. Eile, kui ma Riversid Drivel viisin läbi koosolekut osale Piiskoppide Nõukogust. Meil oli koosolek seoses tulevase Piiskoppide ordineerimisega; seoses selleks valmistumisega. Praktilise teostamisega ja kõigi nende asjadega, mida tuleb paika panna selle tuleval nädalavahetusel toimuva väga erilise ISSANDA Piiskoppide pühitsemise ja kroonimise päeva jaoks.

Ning kui ma istusin osade Piiskoppide ees, kes olid tulnud peamiselt Nairobist ja Nakuru kogudustest, ma suigatasin unne. Uinusin toolis otse nende ees. Ning kui ma olin unes, siis JEHOOVA EL GIBBOR, Vägev JUMAL, Tema viis mind ühte paika. Ning kui Tema viis mind sellesse paika, siis ma kõndisin ristmiku suunas. Tulin ristmiku suunas eile, kui ma olin istumas otse Piiskoppide ees. Osa Piiskoppide Nõukogu, kes olid tulnud peamiselt Nairobist ja Nakuru kogudusest. Ning mind viidi unes ära, ISSAND tõmbas mind välja nende ees.

Ning ma leidsin end kõndimas. Ning kui ma kõndisin, siis ISSAND liikus paremal pool. Just nii nagu Tema seda alati teeb. Ning Tema hoiatas mind, et me olime lähenemas ristmikule. Ning siis ärkasin, kuid ma Rääkisin: ristmik, ristmik. Ning ärgates küsisin Piiskoppidelt, mida ISSAND oli Rääkinud. Ning nad ütlesid, et Tema rääkis ristmikust. Seega, viimasel ööl ISSAND taas kõndis minuga. Rääkides väga tähtsast sündmusest, mis on tulemas maailma. Ning kõndides koos ISSANDAGA lähenesime me ristmikule, sellele samale ristmikule, millest ISSAND viimasel ööl Rääkis.

Ning kui me lähenesime sellele ristmikule, siis seal oli mõnevõrra inimesi. Nägin mõningaid inimesi, kuulsin mõningaid inimesi ootamas seal minu vastuvõtmist. Osad neist olid kõrgetasemelised valitsuse inimesed, juhatajad, riigi turvamehed. Ning seal oli palju teisigi inimesi; koguduse pühasid, kes ootasid mind. Turvamehed hoidsid seal üldist julgeolekut, kui nad ootasid minu sinna saabumist.

Ning kui ma kõndisin, siis ISSAND hoiatas mind, et oleme lähenemas ristmikule. Sellele samale ristmikule, mida Tema oli minule varem näidanud. Ning lähenedes sellele ristmikule nägin inimesi. Nad paistsid selle Teenimistöö inimeste moodi, sest nad olid katnud oma juuksed; naised olid katnud juuksed ja riietunud pikkadesse riietesse, mis ulatusid jalgadeni. Alla välja, kattes nende jalad. Nad olid riietunud väga pühalikult.

Ning nad olid tähistamas seda, et Jumalamees oli tulnud. Seal oli oluline situatsioon. “Tere tulemast, Jumalamees!” Nad laulsid selliselt. Seal oli situatsioon. Nad nägid, et ma olen tulemas ja seetõttu oli seal selline olukord. Nad olid väga rõõmsad, et olin tulnud. Ning just enne, kui ma tulin sellele ristmikule, enne ristmikust möödumist, siis ootamatult ISSAND juhendas mind nendega kontakteeruma. Ning ma otsustasin nüüd kõndida nende juurde. Kõndides nendega kontakteeruma. Nende suunas. Ootamatult.

Lubage, et kordan seda. Viimasel ööl ISSAND Rääkis minuga. Ning selle vestluse ajal kõndis  ISSAND minuga kaasa ristmiku suunas. Ning see on see sama ristmik, mida nägin eile, kui olin kohtumas Piiskoppide Riikliku Nõukogu osade inimestega. Ning kui ma lähenesin sellele ristmikule, nägin pühasid inimesi seal teenimas ja ülistamas. Naised olid katnud juuksed tervenisti ning mehed olid samuti riietunud pühalikult. Naistel oli ka selline pikk riietus, mis kattis nende jalad. Nende jalgu ei näinud.

Ning nad rõõmutsesid: “Tere tulemast, Jumalamees!”, kui olin kõndimas selle ristmiku suunas. Samuti mehed olid seal. Ning siis oli seal ka mõningaid valitsusjuhte. Ootamas koos nendega minu vastuvõtmist. Ning kui ma sammusin selle ristmiku suunas, siis oli seal riikliku julgeoleku töötajaid hoidmaks sealse paiga turvalisust. Nad ootasid koos nende inimestega. Ning siis nad nägid mind. Seega oli seal palju elevust.

Ning siis juhendas ISSAND mind kontakteeruma nende inimestega, kes olid ootamas minu vastuvõtmist sealsel ristmikul. Nende Õnnistatud Pühadega. Nad olid pühad; nad olid katnud juuksed, nende seelikud olid pikad, nende jalgu ei saanud näha. Nad olid rõõmutsemas selle tõsiasja üle, et ISSAND oli toonud mind sinna nende juurde. Seega, kui ma sain nüüd ühenduse nendega. Selliselt nende juurde kõndides. Siis järsku – saabudes nende juurde – …..Pffft! – sellisel moel võeti nad üles Taevasse. Vähem kui sekundiga. Nad võeti üles Taevasse. Otse silmade ees.

Ma pean seda uuesti kordama. Eile, kui ma olin kohtumas osade inimestega Piiskoppide Riiklikust Nõukogust, kes olid tulnud peamiselt Nairobist, aga osa ka Nakuru kogudusest. Sellel Riverside Drive koosolekul istusin ma otse Piiskoppide ees. Ning me rääkisime sellest tulevasest Piiskoppide inauguratsioonist, Piiskoppide Riikliku Nõukogu Piiskoppide pühitsemisest selles hiiigelsuures JEHOOVA  Teenimistöös. Ning kui ma istusin nende ees, siis uinusin. Uinusin äkki Piiskoppide ees. Eile. Arutledes järgmisel nädalavahetusel toimuva Piiskoppide Riikliku Nõukogu Piiskoppide ametisse pühitsemise tseremoonia läbiviimise, logistika, ettevalmistamise ja valmiduse üle.

Selles paigas, kui ma eile uinusin, siis ISSAND viis mind ootamatult ühte paika. Ning otse minu ees oli ristmik. ISSAND kõndis koos minuga, paremal pool, ning Tema näitas ristmikku. Ning Tema andis mulle teada, Tema ütles: Vaata, see on ristmik! Ning kui me kõndisime selle ristmiku suunas, selles unes Piiskoppide ees, mäletan, et Rääkisin häälega, häält kuuldava Häälega ISSANDA Sõnad. Ütlesin: Ristmik. Ning siis ärkasin. Kui ärkasin, küsisin Piiskoppidelt, mida ISSAND Rääkis? Nad ütlesid, et olid kuulnud ISSANDAT ütlemas: Ristmik, ristmik. Olin lähenemas ristmikule.

Siiski, eelmisel ööl, peale seda koosolekut, kui ma tulin sealt tagasi, siis ISSAND JUMAL Kõikvõimas, ISA, visiteeris öösel minu juures ülivõimsal viisil. Vestlemaks, Rääkimaks minuga sellest tohutu võimsast ajaloolisest sündmusest, mis on parajasti maailmas aset leidmas. Ning selles tõesti märkimisväärses vestluses asetas Tema mind taas tee peale. Ning Tema kõndis paremal pool ja Rääkis minuga sellest ristmikust.

Sain näha seda ristmikku otse enda ees ja nägin paljusid inimesi ootamas sealsel ristmikul. Ning nad rõõmutsesid. Nad on riietunud väga pühalikult. Näen, et naised on katnud tervenisti oma pea. Ning nad olid katnud kogu ihu. Samuti nende jalgu ei näinud. Nad olid riietunud väga pühalikult. Samuti mehed olid seal riietunud väga pühalikult. Ning valitsuse julgestusmehed olid samuti sealsel ristmikul. Hoidmaks turvalisust sellel Koosolekul, sest seal oli väga palju inimesi.

Ning siis, kui ma kõndisin, siis seal oli see eriline rühm, kes oli selle ristmiku sees, selle ristmiku sees. Seega, kui ma kõndisin, siis ISSAND palus mul nendega kontakteeruda. Ning nad hõiskasid ja rõõmutsesid ning olid rõõmsad ja laulsid. Ülistasid. Ning olid väga rõõmsad, et ISSAND oli saatnud mind nende juurde. Seega ISSAND käskis häält kuuldava Häälega minul kontakteeruda nende inimestega. Kui ma liikusin otse edasi, sel viisil, nendega kontakteeruma, rõõmutsema koos nendega, et see on see hetk, millal tuleb kuulda MESSIA Tulemisest. Kui ma liikusin edasi sellisel moel, olles sõnakuulelik ISA Sõnadele. Temale, kes Rääkis paremal pool, paludes minul nendega kontakteeruda. Siis järsku … Pffft! Nad võeti ära Taevasse! Väga šokeerivas sündmuses, mis tõeliselt hämmastas kõiki neid, kes seal olid. Neid, kes jäid järele. Järsku, kui ma liikusin nendega kontakteeruma, siis  … Pffft! Nad kõik võeti üles Taevasse.

Ning mäletan, et inimesed hakkasid otsima neid kõikjalt. Kogu maa, küsides: kus nad on, kus nad on? Kas nad tõesti on läinud Taevasse? Kas nad on tõesti läinud Taevasse? Kas me otsime neid? Kus nad on? Kas nad on tõesti läinud Taevasse? See oli suur šokk. Inimesed rääkisid seal. Nad olid jahmunud, sest nad hõikusid ja küsisid: “Hei, kas nad on läinud Taevasse! Kas need inimesed on siis läinud Taevasse sellisel viisil? Neid on võetud üles Taevasse ülesvõtmises, kas pole?”

Seega, see on see sündmus, mida ISSAND tutvustas minule eelmisel ööl. Seega näen, et ma tulen ühte paika, ning seda ristmikku, ning seal oli inimesi, pühasid inimesi. Nad olid pühitsetud Pühad. Nad olid riietunud tõeliselt pühalikult. Ning nad rõõmutsesid selle asjaolu üle, et ISSAND oli läkitanud mind nende juurde. Ning kui ma läksin nendega kontakteeruma sellisel viisil, siis … Pffft! Neid kõiki võeti üles Taevasse. Šokeerivas sündmuses!

Ning inimesed hakkasid siis ümberringi liikuma. Seal olevad inimesed, isegi turvamehed, ütlesid: Kui imeline! See on vägev Ime! See on Ime! Ime on just toimunud meie silmade ees! Neid võeti üles Taeva Hiilgavasse Kuningriiki otse meie silmade ees.

Need on siis ajad, milles me elame. 

Piibel ütleb 1. Kirjas Tessalooniklastele 4:16-17. Lõigus 18. Ma loen King James – Piiblist. Tema Ütleb:

(King James Version) 1 Thessalonians 4:16-18
“16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
18 Wherefore comfort one another with these words.”

(Amplified Classic Edition, AMPC) 1 Thessalonians 4:16-18
“16 For the Lord Himself will descend from heaven with a loud cry of summons, with the shout of an archangel, and with the blast of the trumpet of God. And those who have
departed this life in Christ will rise first.
17 Then we, the living ones who remain [on the earth], shall simultaneously be caught up along with [the resurrected dead] in the clouds to meet the Lord in the air; and so
always (through the eternity of the eternities) we shall be with the Lord!
18 Therefore comfort and encourage one another with these words.”

(New American Standard) 1 Thessalonians 4:16-18
“16 For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 17 Then we
who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. 18 Therefore comfort one
another with these words.”

(NIV) 1 Thessalonians 4:16-18
“16 For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise
first. 17 After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.
18 Therefore encourage one another with these words.”

See on see õnnistatud garantii, mille ISSAND jättis kogudusele, kui Tema astus üles, kui Teda tõmmati üles. Pärast Tema avalikku teenimistööd, pärast Tema avalikku teenistust siin maailmas. Tema võeti üles koguduse ees, apostlite, jüngrite ees. Kuid just nüüd ISSAND ütleb siin vestluses, et see õnnistatud garantii on peagi täitumas, saabumas haripunkti.

Me oleme jõudmas kohta, kus nüüd püha, õnnistatud kogudus, kes on kannatanud selle maailma rõhumist, selle maailma jumalakartmatust, selle maailma laimamist, selle maailma segadust, selle maailma põlgust, selle maailma kurjust. See kogudus, kes talub neid asju,  leiab turvapaiga puhates ja lootes sellele õnnistatud garantiile. Mitte õigsuse suhtes kõikudes, vaid püsides stabiilsena ja olles õiges asendis JUMALA ees, olenemata tänase päeva olukordadest. Tema ütleb, et see õndsuse ja hüvituse hetk, tähendades, asendada, heastada, premeerida. See Püha, Jumala ees õige koguduse palgamaksmise hetk on tulnud lähedale.

Olen näinud seda tohutut ISSANDA Visiiti. ISA kõnnib kaasa. Tema Räägib minu paremal poolel. Ning kui ma kõnnin Temaga, siis Tema näitab minule seda eesolevat ristmikku. Ning kui ma näen seda ristmikku, vaatan seda ristmikku, siis ma näen inimesi rõõmustamas selle asjaolu üle, et Tema – ISSAND, on läkitanud mind sinna. Nemad ise ei ole kuidagi teadlikud sellest, et JUMAL-ISA liigub paremal pool. Ning siis ISA häält kuuldava Häälega Käseb kontakteeruda nendega. Nende pühade inimestega, pühitsetud Pühadega, kes on riietunud pühalikult. Jumala ees õigete inimestega, keda Püha Vaim on aidanud valida õigsus ja omada nulltolerantsi patu suhtes.

Seega, kui ma kõnnin nende suunas, naised on korralikult riietunud; nende pead on kaetud. Nad on siis pühad. Nende kehad on täielikult kaetud alla välja. Ning nad teenivad, ülistavad ja rõõmutsevad selle asjaolu üle, et Tema – ISSAND, on läkitanud mind nende juuurde. Ning veidi nad teadsid, et JUMAL-ISA kõndis paremal pool ja Rääkis minule häält kuuldava Häälega. Seega, kui ISSAND käskis ja juhendas mind nendega kontakteeruma, ning kui ma astusin nende suunas, siis … Pffft! Neid võeti üles Taevasse. Šokeerivas sündmuses, mida ei ole mitte kunagi, ei iialgi juhtunud siin maailmas. Need on siis need grandioossed ajad, milles me elame.

Mäletan, et enne Koosolekut Menengai väljal, Nakurus, kui ISSAND oli samuti Rääkinud minule selle Koosoleku eel. Ning Tema oli näidanud mulle seda Koosolekut ja seda ääretult šokeerivat, sõnades kirjeldamatut visiiti, mis seal hakkaks toimuma. Kaasa arvatud Eelija Tule, mis tuleks Koosoleku kohale, Altari kohale. Seega enne seda Koosolekut, kui ISSAND tuli minuga rääkima sellest sündmusest, siis, mäletan väga hästi, et ISSAND näitas minule selles unes, et Tema tõstab mind üles selle Tule sisse. Kuid kui ma tulen selle Tule sisse, siis seal on keegi teine koos trompetiga. Seal oli ingel. Ma ei või kirjeldada detaile, kuid temal oli pasun ja tema tiivad. Tema lendas siis sellesse Tulle. Seega seal oli kaks inimest. Tema oli seal ja mina olin seal. Selles Tules.

Sel põhjusel arvasin ma sel ajal, et ISSAND võib tulla võtma kogudust sellel Menengai ala Kooolekul. Arvasin, et ISSAND tuleb võtma kogudust sellele Koosolekule Menengai väljal. Kuid te nägite seda ääretut ajaloolist visiiti, mis seal toimus. Seda Tuld, JUMALA Pilve, Sadet, mis tuli alla, mis kutsuti alla. Jumalamees kutsus Sademe Taevast alla ja Sade tuli. Seega see oli see hetk, millal ma arvasin, et kogudus võetakse ära. Samuti see ootamatu visiit. Arvasin, et see on teine hetk, kui kogudus läheb ära. Kui ISSAND näitas seda minule. Enne, kui see juhtus.

Kuid nüüd on Tema näidanud minule Koosolekut, kohta, kus ma kohtun inimestega. Nad on ristmikul. Ning seekord näen neid võetavat üles. Ning siis, osad inimesed jäävad järele. Seega.  MESSIAS on Tulemas! Tema on see, kellest pühakirjad kirjutasid ja ütlesid: Mina saadan sõnumitooja Sinu ees. Hüüdja hääl on kõrbes: Tehke ISSANDALE Tee, sest MESSIA Tulemine on Käes. ISSAND on taas Rääkinud minuga.

 

TEINE EDASTUS

 


(Otse-edastus Jesusislordradio.info kaudu. Issanda Vägev Prohvet Dr. Owuor. 22.aprillil 2017)


Nüüd. Kui ma tulin teie juurde varem, siis Rääkisin ma sellest väga tähtsast visiidist, mis on tulemas maailma. Kus ISSAND JEHOOVA kõnnib paremal pool, JUMAL-ISE Ise. JEHOOVA MAGEN, ISSAND minu Kilp, JEHOOVA MA’OZ, JEHOOVA, minu Kindlus, JEHOOVA MASHI, ISSAND minu  Varjupaik, JEHOOVA MEPHALTI, ISSAND, minu Päästja, JEHOOVA MISQUABBI, ISSAND minu Tugev Torn. Ning kui ma tulin teie juurde varem, Rääkisin, et ISSAND kõndis paremal pool. Ning selles visiidis, mis on tulemas maailma, Tema ilmutab minule ristmikku, mis on ees, kui me kõndisime.

Ning kui me lähenesime sellele ristmikule, siis seal oli inimesi ootamas. Ning nad olid rõõmsad, et ISSAND oli läkitanud mind nende juurde. Nad tähistasid seda, et nüüd saavad nad kuulata, nad saaksid kuulda MESSIA Tulemises., Sõnumit MESSIA, Kuninga Suursugusest Tulemisest. Siis ISA juhendas mind häält kuuldava Häälega nendega kontakteeruma, minema nende juurde. Seega ma siirdusin nende suunas, ning kui ma lähenesin sel viisil ja olin kontakteerumas, Rääkimas neile, siis … Pfft. Sel viisil võeti neid koheselt üles. Neid kõiki tõmmati üles JUMALA Suursugusesse Kuningriiki. Vähem kui sekundiga.

ISSAND Rääkis minule seda. Teadagi, ma olen seda näinud ja elanud selle läbi. Kuid seal olin minagi väga üllatunud. Kohkusin samuti tugevalt sellest, kui kiiresti see toimus. Vähem kui sekundiga. Ning Tema tõmbas nad üles. Need inimesed, kes ootasid seal ristmikul minu vastuvõtmist. Ning nad laulsid ja ülistasid ISSANDAT ning rõõmutsesid koos ISSANDAGA. Et nüüd, kui mind on läkitatud nende juurde, nad saavad kuulda MESSIA Suursugusest Tulemisest. Ning sellel hetkel, kohe kui ma püüdsin nendega kontakteeruda, neid tõmmati üles Taevasse.

Ning sellest tuli suur Ime ja Märk, suur šokk. Kõik ümberringi olijad olid jalustrabatud, šokis, hämmeldunud, hirmus ja värisesid, ning samuti segaduses. Nad olid sellel hetkel hetkel suures kartuses selle tõttu, et need inimesed on tõmmatud üles taevasse otse nende silmade ees. Seega, sellest tuli suurim Ime ja Märk, mida sellel ajajärgul eales on tunnistatud. Seejärel kõik teised otsisid neid. Küsides, kas see on tõesti tõsi, et nad läksid silmade ees sellisel viisil? Ning nad otsisid neid kõikjalt, kuid ei leidnud neid.

Nüüd, selle visiidi ajal, tean, et just nüüd ootame MESSIA Suursugust Tulemist. Ning kogudus istub tõepoolest igaviku äärel. Istume kohas, kust kogudus võidakse võtta välja Igavikku mistahes hetkel. Selles vestluses ma siiski ei tea, ei ole kindel, kas see toimub ülesvõtmise ajal, või on see vaid üks nendest Imedest ja Märkidest, mis toimuvad koos selle ISSANDA Teenijaga, kui Tema teostab ISSANDA plaane ja missiooni siin maailmas. Ma ei tea, kas see sündmus ise toimub ülesvõtmises ja ülemaailmne ülestõmbamine on toimunud; või toimub see sündmus Ime ja Märgina, mis kaasneb temaga, kes teiega Räägib. Ma ei tea, kas see saab olema  ülemaailmne sündmus. Või on see Ime ja Märk, mis toimub, kui Tema läkitab mind teatud kohta ning kui ma kontakteerun nende inimestega, siis sellest tuleb selle Teenimistöö üks tähelepanuväärsemaid märke.

On siiski ilus olla saanud selgeks: Me peame olema arukad mõistma, et tuleb olla alati valmis mistahes hetkel JUMALA Suursuguse Kuningriigi Tulemise jaoks. Meie tõmbamise jaoks JUMALA Suursugusesse Kuningriiki.

Ning sa näed, et selles juhtumis, kui see toimub, Jumalamees jääb maailma. Seda ma ei jaganud teile. Veidi enam. Seejärel lähen ma nüüd kohta, kus on ostmist ja müümist. Ning kui toimub ostmine ja müümine, siis ISSAND on lubanud minul jagada teile nüüd veidi enam seoses selle vestlusega. Lähen kohta, kus on ostmist ja müümist, pesen käed. Ning selles kohas andis keegi mulle sooja vett käte pesemiseks ning ta puudutab kraani. See on nagu supermarket ning seal on ostmist ja müümist. Ning inimesed, kellega olin koos, on nüüd inimesed, kellele ei meeldi MESSIAS. Ning nüüd nad ei ole rahul MESSIAGA. Ning ISSAND andis mulle mõista, et need inimesed seal on vaenulikud JEESUSE teenimise suhtes.

Seal on ostmine ja müümine, see on supermarket. Näen väga selgelt, et seal oli hirm. Inimesed kartsid. Seal teisel pool kassat oli naine. Ta müüb ja inimesed maksavad raha, ja nii edasi. Ning sealses supermarketis on järjekord inimesi. Ning seal ollakse vaenulikud JEESUSE suhtes. Seega. Ta lahkub kassaaparaadi juurest. Ta on riietunud väga halvasti. Ning ta lahkub kassaaparaadi juurest ja ta läheb noomima teatud rühma, teatud naist, kes on tema sõber. Ning kellegi teisega, ning nad räägivad kõva häälega JEESUSEST. Seega on tõsine vaenulikkus ISSAND JEESUSE suhtes. Seal toimub müümine ja see müümine on piiratud. Seega paljudel seal olevatel inimestel oli hirm, et kas tunnustatakse nende ostmist. Kas neil on lubatud osta. Seega mõistame väga hästi, mida ISSAND ütleb.

Uuesti. Ülestõmbamise järgselt ISSAND on lubanud minul jagada teile veidi enam sellest vestlusest. Nüüd maailm muutub. Ning seal on nüüd koht, kust inimesed ostavad kaupa. Arvan, et see on selline tavaline kauplus, tavaline pood. Ning on probleem ostmisega. Kõike ei lubata osta. On see naine, tal on jalas liibuvad püksid. Ta lahkub sealt kassa tagant. Tema on see, kes võtab kassa juures maksu, lubades inimestel väljuda supermarketist. Ta lahkub sealt, kui inimesed on järjekorras ja läheb noomima mõningaid kristlasi, öeldes neile: Ei nüüd, lõpetage see mürgel siin. Te ei saa siin kummardada. Näen ka ühte naispastorit istumas toolil ning osad inimesed noomivad teda. Nad paistavad rohkem nagu moslemitena, kuid nad noomivad teda. Seega olen näinud ka seda stsenaariumit, mis toimub ülesvõtmise järgselt.

See räägib teile siis väga selgelt, et see sündmus on koguduse ülesvõtmine. See on ülemaailmne koguduse ülesvõtmine. Koguduse välja tõmbamine. Olen näinud ka neid, kes ei pääse kaasa. Neid, kes jäävad järele. Seega. Praegusel hetkel koguduses on ülioluline, et kõik, kes aktsepteerivad, alistuvad meie ISSANDA JEESUSE Üleva Evangeeliumi alla. Meeleparanduse ja Pühaduse Evangeeliumi alla. On ülitähtis, et te olete piisavalt targad ja valmistute ning elate ISSANDA kartuses. Sellist muretut elu, muretut kristlikku elamist, ei saa nüüd rakendada. See ei toimi praegu.

ISSAND lööb nüüd väga tõsist häirekella kogudusele, et kõik usklikud võiksid nüüd valmistuda Kirkuse Kuningriigi jaoks. Taeva Kuningriigi jaoks, JEHOOVA Kuningriigi jaoks, JAHVE, Õpetaja, ISA, Läkitaja, ISSANDA Kuningriigi jaoks. Tema, kes kõndis minuga kaasa selle vestluse ja visiidi ajal. Nüüd, selle teisel pool, kogudus peab nüüd valmistuma. Kõik peavad kahetsema meeleparanduses ja säilitama alati kahetsevat ja meelt parandavat südant, püsima eemal patust ning omama nulltolerantsi patu suhtes. Et ISSAND JEESUS võiks selle maailma lõikuses võtta paljusid, paljusid, paljusid.

Sest tundub, et koguduse ülesvõtmine on lähedal. Olen samuti üsnagi šokis ja üllatunud, et suutsin oodata viimasest ööst kuni siiani ning vestelda siin eelmisest ööst. Ilma, et see oleks toimunud päeva jooksul. Mida kartsin. Kuid ma näen väga selgelt, et jään maailma, kui see ülesvõtmise sündmus toimub.

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde. 22.4.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikad:  www.repentandpreparetheway.org       www.repentfinland.fi      www.repentusa.org


Märkus:

Prohvet Dr. Owuor tsiteerib 4 erinevat Piibli tõlke versiooni inglise keeles – 1. Kiri Tessalooniklastele 4:16-18.  Need on jäetud eesti keelde tõlkimata. Vastav kirjakoht eestikeelses Piiblis (www.piibel.net):

“16 sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, 17 pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. 18 Julgustage siis üksteist nende sõnadega!”