26.3.2018 PROHVETEERING. PEALE KOGUDUSE AJAJÄRKU IISRAELI TABAVAST MASSIIVSEST RÜNNAKUST


/ ‘Jesus is Lord’- Raadio otse-eetris 26.3.2018 : “Ülistus Issandale! Palun, Issanda Vägevaim Prohvet.”/


Aamen. Niisiis, kallid inimesed, tahan tuua teieni neljanda osa siin eile toimunud ISSAND JEHOOVA vestlusest minuga. Meie rääkides on kell praegu öösel umbes 3:17. Neljas osa ISSAND JEHOOVA vestlusest minuga möödunud öösel, kui ISSAND külastas Tema Kahte Sõpra.

Selles vestluses viis ISSAND mind Iisraeli ning ma nägin mastaapset Iisraeli-vastast agressiooni. See jättis sellise mulje nagu viimane kui üks rahvas oleks sinna suundumas.

Agressiooni esimeses etapis oli hulk inimesi ning nad rääkisid riigist. Nad rääkisid maast. Niisiis, oli mingi viha riigi suhtes. Seega, agressioon. Väga suuremõõtmeline rünnak. On dokument, mille ISSAND asetas minu kätte. Ning seal oli nii palju hirmu ja õudust, hirmu õudust.

ISSAND viis Tema Kaks Teenijat.  Ning Tema paigutas mind seisma, kaitsmaks Iisraeli seljatagust, seistes ja kaitstes Iisraeli. Seega, Iisraeli kaitsmiseks paigutas ISSAND mind tahapoole seisma. Kui nemad on ees, siis mina seisin keskel, kurjade inimeste ja nende vahel. Ning siis seejärel, oli dokument, mille ISSAND asetas minu kätte.

Kõik puudutab seda maad. Niisiis, on viha ja toimub rünnak. Palju inimesi tuleb sisse ning seejärel toimub suurem rünnak. Nii et kaitsmisel asetasin ma ühe jala ülaosale, Iisraeli põhjapoolele ja teise alumisele küljele.

Ning nad olid siis kaitstud.

Seejärel, kui nad said väljumiseks ohutu väljapääsu, nägin ma neid oru kaudu põgenemas. Toimub tõsine põgenemine, nad põgenevad. Seejärel, kui neile on tagatud ohutus, nad põgenevad edukalt. Ning kurjad inimesed ei puudutanud neid. Kurjad inimesed, kes kavatsesid neile kurja teha, ei saanud neid kätte. Palju-palju relvi ajas neid taga.

Aga nad ei kasutanud teed, vaid põgenesid oru kaudu. Ma nägin rohelist orgu. Nad põgenesid läbi oru ning kasutasid sealset teed alles kaugel. Ja Iisrael muutus turvaliseks. Seega on ka Iisraelis tulemas suur lahing.

Niisiis, koguduse jaoks on praegu eriti oluline Sõnum, et teie aeg lõpeb kiiresti. ISSAND on viinud mind Iisraeli ning Tema paigutas mind seisma ja kaitsema põhjaosa ja lõunaosa. Seal oli probleem seoses maaga. Inimestel, kes ründasid, oli probleem ja viha seoses maaga. ISSAND asetas minu kätte dokumendi. Ning siis võisin ma kaitsta nüüd nende seljatagust. Kui nad saavad väljapääsu. Möödunud ööl. Ning kaks Sõnumitoojat võitlesid nende eest.

Ning kui nad olid ohutuses, siis ISSAND andis kellelegi neist midagi. Nägin seda. Nägin, et need olid rattad. Nad sõitsid ratastel väga suure kiirusega. Ning nad põgenesid, nad põgenesid oru kaudu. Nad ei kasutanud teid. Seal, seal teel oli mõnevõrra teetõkkeid ja barjääre tulenevalt kurjade inimeste tegevusest. Kuid nad põgenevad ja liiguvad läbi oru, läbi rohelise oru. Nad põgenevad niisiis läbi oru ning mitte keegi ei puuduta neid.

ISSAND tuleb seega kaitsema Iisraeli. Peale seda, kui koguduse aeg on lõppenud. Kuid Sõnum kogudusele on, et teie aeg lõpeb kiiresti. Seega palun tungivalt, valmistage tee KUNINGA tulemisele, MESSIA tulemisele, ISSAND JEESUS KRISTUSE, minu ISSANDA ja Päästja, teie ISSANDA ja Päästja tulemisele. Valmistage ette endi rõivastus. Ning on suur tander, sõjatander, mis toimub Iisraelis; kus Tema, kes teiega Räägib, saab olema kaasatud Iisraeli kaitsmisele.

Ent koguduse jaoks läheb välja Sõnum, et teie aeg on kiiresti lõppemas. Palun tungivalt, valmistage ette tee ja pääsege välja, võtke vastu turvaline väljapääs siit. Minge ära siit, sest siin ootab ees mõningane sõjatander. Ning see on uskumatu. Ma ei saa seda teile isegi mitte kirjeldada. Isegi seoses Iisraeliga mitte; ma olen lihtsustanud selle lihtsaks. See on liiga keeruline. See on raske kokkupõrge, see on hiigelmõõtmeline konflikt.

Seega MESSIAS on tulemas ja Sõnum kogudusele on, et aeg lõpeb peatselt. Palun tungivalt, valmistuge ja pääsege välja siit tandrilt.

Shalom. Todah rabah.
MESSIAS on tulemas!
Aamen

MESSIAS ON TULEMAS, VALMISTAGE TEE!


(Tõlge eesti keelde. 26.3.2018 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Originaalsõnum: PROPHECY ON A MASSIVE ATTACK COMING ON ISRAEL AFTER THE DISPENSATION OF THE CHURCH PROPHET DR OWUOR

Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi