PIIBLI KORDUS – KUI ISSANDA TULI JA AUHIILGUS LASKUSID ALLA

NAKURU SUPER MEGA REVIVAL. 26.-29.8.2016. KEENIA


 

 

 

 

Video subtiitrite tõlge eesti keelde:

ISSAND KORDAB PIIBLIT (2.Moosese 19)
ŠOKK & VAPUSTUS
KUI JUMAL-ISA ISE LASKUB ALLA TAEVAST
& VISITEERIB TEMA VÄGEVA PROHVETI JUURES OHVRIALTARIL
AJALOOLINE PÜHAPÄEVANE PÄEV, 28.AUGUST 2016
NAKURU TAASSÜND 2016
See kõik juhtus MENENGAI ALAL PÜHAPÄEVAL, 28. AUGUSTIL 2016

28. AUGUST 2016 – SUPER KIRGAS NAKURU ÄRATUSKOOSOLEK
Plaksutame kaks minutit! Kaks minutit.
Plaksutame kaks minutit! Vahetpidamata.
Plaksutage ISSANDALE!
Vaadake seda nüüd! Vaadake seda väljakut!

“Ja Mooses läks üles JUMALA juurde ja ISSAND hüüdis teda mäelt, öeldes:
„Ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele …” (2.Moos. 19:3) / Hoorebi mägi
Ning samal viisil ISSAND Rääkis Tema Sulasele,
VÄGEVAIMALE PROHVETILE JUMAL-ISA VISIIDIST

11. AUGUST 2016 – TOHUTU AVATUD TAEVASTE VISIIT ON TULEMAS NAKURU TAASÜNNI KOHTUMISELE
Otse JEESUS is LORD Raadios
“Kiitus ISSANDALE, ISSANDA Vägev Prohvet.”
“Aamen, Pastor Joan. ISSAND on minuga Rääkinud väga-väga võimsal viisil
sellest ajaloolisest Äratusest, mis on tulemas Nakurusse.
Tundub nagu oleks suure visiidi tohutu suur ladu
see, mis saab toimuma JEHOOVA Äratuskoosolekul Nakurus.
JUMAL Ise laskub alla Nakurus.

“Ja Mooses tuli ning kutsus rahva vanemad
ja pani nende ette kõik need sõnad, nagu Issand teda oli käskinud.” (2.Moos.19:7)

Ja nagu Piiblis, kui Mooses kutsus kokku vanemad,
andes neile SÕNA, mida ISSAND oli Rääkinud talle …
Samal viisil ISSANDA VÄGEV PROHVET kutsus kokku Vanemad Piiskopid, Vanemad Pastorid
& Vanematekogu vanemad andmaks neile ISSANDA Juhendid.

11. AUGUST – Jesus is LORD Radio otse-eetris
“ISSAND on Rääkinud minuga väga-väga võimsal viisil,
seoses selle ajaloolise Äratusega, mis on tulemas Nakurusse.
Homme saab toimuma suur kogu Riigi Piiskoppide Nõukogu
ning kõikide Vanemate Pastorite koosolek. Neid on üle 150 tugeva Pastori.
Homme tulen uuesti tagasi teie juurde seejärel, kui olen kohtunud
kogu Piiskopide Nõukoguga ning rohkem kui 150 tugeva Vanema Pastoriga.”

Ja Vanemad Piiskopid, Vanemad Pastorid ning Vanematekogu Vanemad
kogunesid kartuses ootama, et kuulata JUMALA SÕNU

” … Ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval
astub Issand kogu rahva silma ees [pilves] alla Siinai mäele.” (2.Moos.19:11)

3. JUULI 2016 PROHVETEERING – Sel Korral ISSAND Andis Selle Viisiidi Täpsed Detailid & Täpse Koha.
“Sel korral oli Ta tõesti spetsiifiline. Halleluuja!
Äärmiselt täpne seoses selle Visiidiga, sellise täpsuseni,
et Ta tegelikult määratles selle koha, Visiidi täpse paiga.
Halleluuja! Selles unes seisin ISSANDA Altaril.
Ning seal oli tohutu hulk inimesi sellel Koosolekul, tohutu inimmeri.
Ning sel viisil vaadates nägin ees seda maastikku ja ees oli kõrge ehitis. Kõrge ehitis.
Jälgige nüüd mind.
Uuesti, seistes ISSANDA Altaril suutsin näha Kogunemispaika ja seda maastikku.
Ning seal oli kõrge ehitis ning kirjeldasin seda olevana koorevärviline kollakas ehitis.
Ütlesin, et koorevärviline kollakas, midagi sellesarnast.
Ning ütlesin üha uuesti, et selles ehitises, vaadake, katus on justnagu trepid, sellisel viisil.
Sel viisil, sel viisil, justnagu trepid, nagu astmestik.
Ning mingil põhjusel teadsin ka, et seinas oli peenike pragu.
ISSAND näitab mulle selle ehituse detaile; selle seinas on pragu.
Mul on siis palju täpsemaid detaile, näete.
Uuesti, see on Koosolekukoht ja seisan siin ja see on see maastik, mis on ees.
Seejärel on see kõrge ehitis, jälgige mind, koorevärviline kollakas.
Kuid selle katus on justnagu trepid, nagu astmestik.
Ning iga kord, kui rääkisin seda neile, tegin sel viisil, vaadake, selliselt, selliselt, selliselt.
Tähendades, et need tõusevad üles päripäeva.
Kuid selle kõrge ehituse taustal on kõrguv mägi, selle teisel poolel.
Ning vaadates seda kõrguvat mäge Koosolekult ja olles sellel Koosolekul, nägin elamupiirkonda.
Majasid, elamuid ja elamurajoon on taustal, ning elamurajooni taga on kõrguv kuppel.
Seal elab inimesi. Täpne koht.”

Kui JUMALAMEES andis Selle Prohveteeringu, TA LÄKITAS PIISKOPID Võtma Fotosid sellest Visiidi Kohast.

“Siis ISSAND Ütles Moosesele: ” „Mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme … (2.Moos.19:10)
… sest kolmandal päeval astub Issand kogu rahva silma ees alla Siinai mäele.” (2.Moos.19:11)

Ning Keenia Rahvas Valmistus ISSANDA Visiidi Tarvis, Just Nii Nagu Iisrael Tegi.

Koos ISSANDA Visiidi väljakuulutamisega puhkes massiivne meeleparanduse Äratus ja Ristimise Äratus.
Ning nad tegid ettevalmistusi ISSANDA Koosoleku tarbeks, kasutades eesleid, hobuseid, veoautosid, loosungeid, jne.
Kõik, ka politseinikud, mobiliseerusid õhinal Nakuru Äratuskoosoleku tarbeks.
Loosungeid ja reklaamplakateid liimiti kõikjale, ka supermarketitesse.

Elmi Shafi, Nakuru Lääne maakonna asejuhataja
Videomaterjal YouTube’ist
Korrastati teid
Paigaldati elektriliine
Paigutati kohale ehitisi
Ja Altar pandi kokku

Ning Kui Saabus Nädalalõpp, 27.-28. august 2016. Inimesi Kogunes Miljoneid
Sellesse Täpsesse Paika, Kus see Ehitis Ja Need Mäed Olid
Ning rohkem kui 4600 bussi sõidutas ISSANDA rahvast

28. AUGUST 2016, SUPER KIRGASTATUD NAKURU ÄRATUSKOOSOLEK
Ja Kui Pühapäev, 28. august 2016 Saabus
JUMALAMEES KÕNDIS SISSE KOOSOLEKULE NING ÜTLES SELLE PALVE

28. AUGUST 2016, NAKURU ÄRATUSKOOSOLEK: ISSANDA VÄGEV PROHVET KUTSUS TULE TAEVAST ALLA
“Vägev ISA. Oled Eelija JUMAL, Iisraeli Aukartust äratav JUMAL. ISA, JEESUSE vägevas Nimes.
Vaata, ISA, minul ei ole kedagi muud sõpra siin maailmas kui Sina, JEHOOVA, minu Sõber,
minu JUMAL ja minu ISSAND. Palun Sind avamaks Taevad taas siin
ning visiteerimaks nende inimeste juures, tõeliselt ajaloolisel viisil.
Sina, kes oled Eelija JUMAL, Eelija Aukartust äratav JUMAL, Eelija kardetav JUMAL.
Oled oodatud siia, JEESUSE vägevas Nimes. Tooma JEHOOVA Tuld.”

NING TAAS, ISSANDA VÄGEV PROHVET KUTSUS PROHVET EELIJA TULE TAEVAST ALLA
28. AUGUST 2016, NAKURU ÄRATUSKOOSOLEK: ISSANDA VÄGEV PROHVET KUTSUB TULE TAEVAST ALLA!
Tuld! Tuld! Tuld! Olen kutsunud Tule alla! Olen nüüd kutsunud tule alla Taevast!
Eelija Tule! Prohvet Eelija Tule! Teadku rahvad, et Tuli on siin!”

NING JÄRSKU, PROHVET EELIJA JUMALA TULI LASKUS ALLA OHVRIALTARILE

“Ja kui oli tulnud hetk, et roaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eelija ette ja ütles: „ISSAND! Aabrahami,
Iisaki ja Iisraeli JUMAL! Saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis
ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale!” (1. Kun.18:36)
Vasta mulle, ISSAND! Vasta mulle, et see rahvas saaks teada,
et sina, ISSAND, oled JUMAL ja et sina pöörad tagasi nende südamed!” (1.Kun.18:37)
“Siis ISSANDA TULI langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud,
kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis.” (1.Kun.18:38)

JÄÄDVUSTATUD KAAMERALE: PROHVET EELIJA JUMALA TULI LASKUS ALLA OHVRIALTARILE

“Ja Issand laskus Siinai mäele, mäetippu; Issand kutsus Moosese
mäetippu ja Mooses läks üles.” (2.Mo.19:20)

NING SAMAMOODI, ISSANDA VÄGEV PROHVET TÕUSIS ÜLES RÄÄKIMA ISSANDAGA
JÄÄDVUSTATUD KAAMERALE: PROHVET EELIJA TULI LASKUS ALLA OHVRIALTARILE
JÄÄDVUSTATUD KAAMERALE: JUMALA TULI JÕUDIS OHVRIALTARILE TULESAMBANA
JÄÄDVUSTATUD KAAMERALE: PROHVET EELIJA JUMALA TULI LASKUS ALLA OHVRIALTARILE

Ja Nii Nagu Piiblis ..
“Ja ISSAND ütles Moosesele: „Vaata, mina tulen su juurde PAKSUS PILVES…” (2.Mo.2:9)

Ning Üllatavalt, Täpselt Samal Viisil,

KÕIGEVÄELINE ISSAND JUMAL LASKUS ALLA PAKSUS TUMEDAS PILVES
NING VISITEERIS TEMA SULASE, VÄGEVA PROHVETI JUURES
JUMAL-ISA ISE LASKUS ALLA TEMA VÄGEVAS PILVES
KUI JUMAL-ISA ISE LASKUS ALLA PAKSUS, TUMEDAS PILVES,
SEE PÕHJUSTAS PALJUDEL KARTLIKU VÄRISEMISE TEMA JUURESOLEKU TÕTTU
JA ISSANDA AUHIILGUS KIIRGAS TAEVAST ALLA ÜLE TEMA SULASE, ÜLE VÄGEVA PROHVETI

3 PÄEVA ENNE NAKURU ÄRATUSKOOSOLEKUT
ISSANDA VÄGEV PROHVET RÄÄKIS JESUS IS LORD RADIO OTSE-EETRIS…
JA KUULUTAS, ET KIIRE NING OOTAMATU VISIIT SAAB TOIMUMA KOOSOLEKUL
23.8.2016 – ŠOKEERIV, OOTAMATU VISIIT ON TULEMAS KIRKALE NAKURU SUPER MEGA ÄRATUSELE
“Kiitus ISSANDALE, ISSANDA Vägev Prohvet.”
“Aamen, Pastor Joan, ISSAND on minuga Rääkinud. ISSAND on viinud mind taas Nakurusse,
uuesti sellele Koosolekualale. Olin sellel Koosolekul.
Ning seistes Altaril sellel Koosolekul, midagi juhtub vahetult sealsel Koosolekul.
Toimub visiit, hetkega toimuv visiit Nakurus.
Olles seal midagi juhtub ühe hetkega, midagi šokeerivat sel viisil juhtub vahetult.
Seejärel Ta ütles heli kuuldava Häälega: “Tõeliselt lühikese ajaga, hetkega, see toimub.”
Nägin iseend Altaril. Kui seisin seal, siis midagi juhtus hetkega,
seega visiit toimus seal äkki.”

JA TÕEPOOLEST, KUI 27. AUGUST 2016 SAABUS …
HETKES TOIMUV & ÄKILINE VISIIT TOIMUS NAKURU ÄRATUSKOOSOLEKUL
“Halleluuja! Halleluuja!
Vajan JEESUST! Armastan JEESUST!
27. AUGUST 2016, NAKURU ÄRATUS: ÄKILINE JA HETKES TOIMUV VISIIT
JUHTUS SELLEL KOOSOLEKUL, JUST SELLISELT NAGU ISSANDA VÄGEV PROHVET OLI KUULUTANUD
Vaadake sinna taha! Nad kannavad asju! Ning nad tulevad suure kiiruga! Vaadake sinna taha!
Vaadake seda! Imed on plahvatanud! Piibli Imed!
Vaata, mis! Vaata, mis! Vasta, mis!
See on see, millest ta Prohveteeris. Jumalamees Prohveteeris, et tuleks toimuma äkiline visiit.
See on see visiit! Vaadake seda! See on see, mida ISSAND ütles! See on see, mida ISSAND ütles!
Vaadake seda! Vaadake seda! See on see äkiline! See on see äkiline! See on see äkiline!”
“ISSANDA Prohvet, Vägevaim Prohvet, Ta Prohveteeris, et sellel koosolekupäeval
järsku tekib hetkeline visiit!
Just nüüd on siin vägev visiit! Oleme näinud imede plahvatust!”
“JEESUS on ISSAND! Taassünd! Taassünd!
Nagu JUMALAMEES Prohveteeris!
Äratus! Ülistus! Äratus! Ülistus! Äratus! Äratus!
ISSAND on visiteerinud meie juures! Imede plahvatus! Plahvatus!
ISSAND on visiteerinud meie juures! Ta hoolib meist! Äkiline visiit!
Vaadake lõunasse, itta ja läände, kõikjale! Äratus!”
“Äkiline visiit! Äkiline visiit!”
27. AUGUST 2016, NAKURU ÄRATUS: NING KÕIKIDE HÄMMASTUSEKS,
ÄKILINE VISIIT TULI MAAVÄRINA VIISIL, RAPUTADES KOOSOLEKUALA
27. AUGUST 2016, NAKURU TAASSÜND: SEE SUUR & VÄGEV VISIIT TÕI TOHUTU TERVENEMISE

TÕESTI, NEED ON TEMA VÄGEVA PROHVETI PÄEVAD!

 


Valmistage Tee, Messias on Tulemas!


ISSAND KORDAB PIIBLIT (2. MOOSESE 19)

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi