19.5.2018 ISSANDA PROHVETEERING. HISPAANIAS, BARCELONAS ON TULEMAS VÕIMAS ISSANDA VISIIT JA TERVENEMISED – PROHVET DR.OWUOR

 


ISSAND on Rääkinud minule tulevasest Hispaania Konverentsist. Ning ISSAND näitas minule, et sellel Konverentsil leiab aset Tervenemine. Sellele saab osaks suur Visiit. Olen näinud neid Tervenemisi. Toimub Võimas Tervendamisteenistus ja leiavad aset vägevad tervenemised.

Ma näen eakat inimest, kes oli liikumisvõimetu invaliid. Ma näen teda üles tõusmas ja kõndimas. Ta hakkab kõndima. Ning näen siis naist; arvan, et ta on naine, neiu või naine; kellel on ülimalt peenikesed jalad. Ta oli liikumisvõimetu invaliid ja temagi tõuseb üles ning kõnnib. Ning näen väikest last. Kui eakas mees tõuseb üles ja kõnnib, ISSANDA visiteerides seal, siis näen samas ka väikest last kõndimas ja järgnemas; temale järgnemas.

Seega leiab Hispaanias, Barcelonas aset suur Visiit. Sellele maale tuleb Visiit. Sellele maale tuleb tõeliselt suur ISSANDA Visiit. Jumala ees õigena seismise Sõnum on saabumas nüüd Hispaaniasse. Ning nendele antakse võimalus kuulda, mida ISSAND nüüd Ütleb seoses MESSIA Suursuguse tulemisega ning kuidas selleks valmistuda. ISSANDA Juhendamine ja Nõuandmine, kuidas valmistuda MESSIA, Kirkuse KUNINGA tulemise jaoks.

Nüüd. See on väga tähelepanuväärne aeg. Väga võimas aeg koguduse ajaloos; mistahes maa jaoks, kuhu tullakse visiteerima. Sest ISSAND valmistab praegu ette rahvaid. Ning Suursugused kirkad Trepid on alla langetatud. Need on siin üleval taevas. Ning MESSIA tulemine on lähedal. Seda teavad nüüd kõik.

Niisiis, Õnnistatud on see rahvas, kelle juures visiteeritakse vägeva ‘Valmistage Tee!’ – Sõnumiga. Koos kahetseva meeleparanduse, uuenemise, patust ära pöördumise, koos pühade täiuslikustamisega koguduses. Piibel lubas, et tuleb olema pühade täiuslikustamine. Pühade täiuslikustamine praegu. Ning praegu on just see hetk, kus nad saavad pinguldada kristlikku kulgemist. Nad saavad järgida Püha Vaimu, “süleleda” Teda neid aidates ja vabastades, et nad võiksid valmistuda MESSIA tulemise jaoks õigesti ja õigel viisil.

See on siis Sõnum, mis on tulemas Hispaaniasse. Sõnum MESSIA tulemisest. Sõnum õigsusse tagasi pöördumisest. Sõnum pühadusse tagasi pöördumisest koguduses. Ning Äratusest; evangeliseerida ja võita rohkem hingi, toomaks rohkemate hispaanlaste hingi tagasi JEESUSE juurde. Et nad võiksid valmistuda nüüd Igaviku jaoks Taevas. Kui nad ei valmistu Igaviku jaoks Taevas, te teate, et siis nad lähevad põrgusse. Ning seetõttu on see väga-väga kriitiline ajahetk, mis on visiteerimas Hispaania inimeste juures. Eriti Barcelonas. Lubagem inimestel tulla alates Madriidist, kõikidest muudest linnadest ning kuulda seda. Sest minu kalender on täielikult täis. Ma ei usu, et minul avaneb võimalus tulla peatselt taas Hispaaniasse. Sest peale seda on Austraalia ja kõik muud; kalender on täis kuni aastani 2020. Ning aina enam rahvaid on liitunud, nii et see võib olla täis kuni aastani 2022.

Kuid see on tõesti Parim Aeg Euroopa jaoks. Euroopa Pastorid võivad samuti kuulama tulla, mida ISSAND Ütleb. Ning on suurepärane aeg, et ISSAND võib läkitada sellesarnase tuulepuhangu, värske tuulepuhangu, valades välja uue tuulepuhangu, et tuua kogudusse uus elu. Nii et ISSANDA Vaim võib nüüd taastada kogudust, tuues KRISTUSE elu kogudusse, uuesti kinnitades Risti ja Vere evangeeliumi. Ning tuua tagasi püha teenimine, sest MESSIAS on tulemas!

Ning ma olen tõesti Õnnistatud, et ISSAND läkitab mind Hispaaniasse. Ma olen tõeliselt alandlik, et see on see ajajärk, kus ISSAND kogub kokku rahvad. Seega need, kes tulevad kuulama ja kuulma PÜHA VAIMU Häält, ISSANDA Häält, nende jaoks saab olema JUMALA Suursugune Kuningriik.

ISSAND Õnnistagu teid kõiki! ISSAND Õnnistagu Hispaaniat, et isegi siis mitte, kui nad valmistuvad, ei petaks neid tarkus! Seega oleks see kuldne võimalus Hispaania inimeste jaoks, näha seda ääretult suurt ajaloolist Äratust, mida Keenia nüüd näeb.

Väga suur tänu. MESSIAS on tulemas! Valmistugu kõik üle kogu maakera. Ma tean, et ISSAND läkitab mind visiteerima Hispaanias. Et Tema Kirkus saaks visiteerida Hispaanias. Et ISSANDA Vaim võiks visiteerida Hispaanias. Ent paljud rahvad on kuulamas. Ning ka nendele tuleb anda sama võimalus kahetsevaks meeleparanduseks ja et püsida õiges asendis.

Kontrollige seda, kuidas te kõnnite koos ISSANDAGA. Eemaldage need asjad, mis tekitavad kristluse poorsuse, usust ärataganemise, pattulangemise. Te teate neid asju, mis teevad kompromisse kristliku kulgemisega. Et sa võiksid kõndida sirgelt ja õigesti ning olla ISSANDA ees õige ja puhas, elada Jumala-kartuses. Kulge tarkuses ja pühaduses, ilma milleta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT.

ISSAND Õnnistagu teid! MESSIAS on tulemas.

Shalom


 

Allikas: 19.5.2018 HERRAN PROFETIA: VALTAVA HERRAN VIERAILU JA PARANTUMISIA TULOSSA BARCELONAAN ESPANJAAN – PROFEETTA DR. OWUOR