16.-17.6.2017 HELSINGI. VÄGEV PASTORITE KONVERENTS

 


 

 

LÜHIKOKKUVÕTE

TEEMA: ISSANDA RIIETUS

ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET kuulutas, et MESSIAS on tulemas & Kogudus peab nüüd valmistama ette tee. Tema kuulutas, et Jumala õigsuse riietus, mis anti Kogudusele Ristil, on ainus nõue selle pääsemiseks Taevasse sisse. JUMALAMEES rõhutas postmodernismi, liberaalteoloogiat, ebamoraalset moodi, homoseksualismi, aborte kui suurimaid plekke Koguduse Rõivastusel.

Tema kurtis selle üle, et Kogudus on avalikult häbistanud ISSAND JEESUST selle jätkuvalt patuse, maailmaliku elamisviisiga. Tema hoiatas, et ärataganemine kaasaegses Koguduses on sisuliselt vastuhakk, avatud mäss ja reetlikkus JUMALA vastu ning selle karistus on surm.

ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET kuulutas, et KRISTUSE Kogudus peab nüüd vastu tegutsema patu ja kõlvatuse igavese konfliktile. Tema veenis, et selle Koguduse nimi, kes valib Jumala ees õigena seismise, kirjutatakse ja säilitatakse Eluraamatus (Ilm. 3:4-5). JUMALAMEES kinnitas, et Õigsuse Rõivastus on võimas kuulutus KRISTUSE Koguduse absoluutsest Usaldusväärsusest. Tema avalikustas, et see Pääste Rõivastus kingib Kogudusele veatuse, laitmatuse tunnusjoone. ISSANDA TEENIJA nuhtles enesega rahulolu ja leigust Euroopa Kristlikus Päästes. Tema rõhutas, et KRISTUSE Rõivastus, mida Kogudus kannab, peab olema maailma jaoks silmatorkav ning mitte peidetud. ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET kuulutas, et Lubatud Hiline ISSANDA KIRKUS on nüüd visiteerinud koguduses. Tema hoiatas, et JUMALA PILV seisab nüüd ISSANDA Kojas paigal ja sel põhjusel kõik Koguduses olevad ebajumalad peavad nüüd tulema alla. Kogudus ei tohi nüüd enam kummardada seksuaalpattu, raha, alkoholismi, pornograafiat ja valeprohvetite ebajumalaid & kummardada samaaegselt ISSANDAT.

*
TEEMA: JUMALA PILV

Tema kuulutas, et ISSANDA KIRKUS on tulnud nüüd kukutama pimedust, mis on pikka aega võtnud oma valdusesse Koguduse. JUMALAMEES kuulutas, et KRISTUSE Kogudus on nüüd Püha Maa selle JUMAL-ISA Kardetava Juuresoleku tõttu. Tema veenis, et JUMALA PILV on tulnud taastama aukartust tagasi Kristliku teenimise kogemusse. Tema kinnitas, et see Visiit annab vaimulikkonnale mandaadi võidelda JUMALA nimel ja vabastada TEMA rahvas ärataganemisest.

JUMALAMEES kuulutas, et ISSAND on asetanud teenimise jaoks TEMA pühad standardid & nende mittejärgimine on eluohtlik (2.Saam.6:7). Tema kuulutas, et JEESUSE Veres on lõplik vägi muuta Kogudus patu orjast Jumala õigsuse töömeheks. Tema avalikustas, et MESSIA ohver Ristil avas Kogudusele tee astumaks sisse Igavikku JUMALA juurde.

JEHOOVA VÄGEVAIM PROHVET juhendas Vaimulikkonda pööramaks Kogudus tagasi Algse Vere ja Risti Evangeeliumi juurde. Tema rõhutas, et Kogudus peab nüüd võtma omaks PÜHA VAIMU, kes aitab sellel elada korrumpeerumatut ja surematut elu. Kogu vaimulikkond parandas meelt ja tõotas tuua Koguduse tagasi Jumala ees õigena olemisse. Ning kõigi eri maade Peapiiskopid, Vanemad Piiskopid & Vanemad Pastorid parandasid meelt ja uuendasid pääste.

 


16.-17.6.2017 Helsingis toimunud Vägeva Pastorite Konverentsi videosalvestusi on võimalik vaadata ja kuulata Repent Finland lehel. Inglise keeles koos soomekeelse tõlkega. 

Allikas: www.repentandpreparetheway.org     www.repentfinland.fi     www.jesusislordradio.fi