16.12.2017 PROHVETEERING. MASTAAPSEST TERVENEMISTE LAVIINIST 17.12.2017 TOIMUVAL HIIGLASLIKUL GLOBAALSE TERVENDAMISE TEENISTUSEL – PROHVET DR. OWUOR

 


PROPHECY ON A MASSIVE AVALANCHE OF HEALINGS IN THE MEGA GLOBAL HEALING SERVICE ON DECEMBER 17, 2017

‘Jesus is Lord’- Raadio otse-eetris 16.12.2017. “Ülistus Issandale! ISSANDA Vägevaim Prohvet:”


 


 

Aamen. ISSAND Õnnistagu teid, kallid kuulajad!

ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule. JEHOOVA ELOHIM, Iisraeli Looja. ISSAND, kes on valinud Jeruusalemma, kes on valinud Iisraeli. TEMA, kes ütleb: “JAH, Iisrael on maailma keskpunkt & Jeruusalemm on maailma keskpunkt.”

Niisiis. ISSAND Rääkis minule eile, kallid inimesed. Eile öösel. Mitte sellel ööl, vaid eelmisel ööl. Sellest suurest Äratusest, mis on plahvatanud siin maal ja mis on alustamas liikumist väljapoole piire. ISSAND Räägib minule praegusel tunnil. Ning Tema Rääkis minule ülimalt vägevalt käesolevast Äratusest. Ning me oleme näinud, kui mastaapsel viisil see on alganud. See on nagu lahtine tuli. Nagu metsikud leegid, mis on nüüd haaranud koguduse ja maakera. Ning see on kaunis asi vaadata.

Samas Rääkis ISSAND minule üleeilsel ööl Tervendamise Teenistusest, ülimalt mastaapsest Ajaloolisest Tervendamise Teenistusest, mis toimub tuleval pühapäeval, 17.detsembril. Tänase päeva järel. See toimub homme. Täna on laupäev. Nüüd kell on umbes 5 minutit üle kesköö Ida-Aafrika aja järgi.

Seega ISSAND on juba Rääkinud minule. Ning Tema on asetanud mind elama ja nägema seda päeva. Toimub ülivõimas mastaapne Ajalooline Tervendamisteenistus ja seda siis pühapäeval. Kuid ISSAND on taas tõkestanud mind. Ma ei lähe kusagile. ISSAND on mind piiranud olema seal kus ma olen, siin, Nairobis. Just nii nagu ISSAND on käskinud. Tema on asetanud minu vasakusse kätte, minu peopessa Elupuu lehti, oksakimbu lehtedega ja need õitsevad aukartustärataval viisil. Ja need õitsesid. Need õitsesid minu käes. Kui Tema asetas need minu kätte.

JUMAL-ISA ISE, ISSAND JEESUS KRISTUSE ISA, JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA ADONAI. Kui Tema noppis need lehed Elupuult. Kui Tema viis mind Troonisaali ning tõi siis tagasi koos nende lehtedega, mille Tema oli asetanud minu kätte seal Troonisaalis. Ning need lehed õitsesid väga šokeerival moel ja see oli suur õitsemine. See oli suur õitsele puhkemine ja õitsemine. Nägin mõningaid oksi kasvamas. Ning ISSAND Rääkis minule, et need on rahvaste tervendamiseks. Häälega. JUMAL-ISA.

Seega see homne pühapäevane 17.detsembri Tervendamise Teenistus saab olema suur ja vägev Tervendamisteenistus. Olen seekord näinud mõningaid tervenemisi. Tema on viinud mind Aafrika vaestesse piirkondadesse. Siin Keenias. Ja nägin kedagi, kelle vasak käsi on surnud. See on surnud, seal ei ole mingit tunnet. See paistab just nagu surnuna ning Tema paneb ta rääkima minuga väikeses kaubanduskeskuses. Siin Keenias. Tegelikult räägib ta minuga kohas nimega Rift Valley, siin Keenias. Ta räägib minuga ja näitab seda kätt. See on surnud. Ning seejärel ütlen temale, et ‘Kõik on hästi’. Ning siis see käsi tuuakse tagasi ellu.

Seega ISSAND on Käskinud minul tõsta üles vasak prohvetlik käsi nii selle rahva kui maailma rahvaste ees. Ja vägi väljub minu käest, kui ma pühapäeval teen nii ja visiteerib inimeste juures eriti mastaapsel viisil, ekstreemselt ja laiahaardeliselt. See tuleb olema ajalooline Sündmus. Ning Tema Tervendab palju, palju, palju olukordi. Ma olen näinud nii palju. ISSANDA inimesed kannatavad. On inimesi, kelle käed on surnud. Need on kaotanud puutetundlikkuse ja tundenärvide ühendused. Need ei tunne midagi. Nad just nagu kannaksid surnud kätt. ISSAND pani neid näitama omi käsi minule. Ning ISSAND on näidanud minule muidki erilisi olukordi. Sellel maal ja väljaspool seda maad.

See saab olema laiahaardeline Äratus, mis süttib ja plahvatab. See lõpuaja Äratus, mis toob MESSIA, on juba alganud. Ning see on tohutu metsik tulekahju. See on tuli, mida ei saa kontrollida, ei saa ohjeldada, ei saa tõkestada. See on tuli, mis põleb Püha Vaimu Väes. Püha Vaim.Viimane ISSANDA Püha Äratus. Pühaduse Äratus on nüüd telgis. Ja tean, et need rahvad, kes te olete kuulamas seal võõrsil, väljaspool, te olete olnud tunnistamas ja vaatlemas, kui ilus, kui mastaapne, kui lõputult kaunis on see Lõpuaja Äratus, mis on haaranud Keenia.

Seega ISSAND on Rääkinud minule seoses pühapäevaga. Kui tulen pühapäeval seisma Tema ees ja tõstma minu vasaku Prohvetliku Käe ning siis vägi tuleb välja sellest Jumala Kardetavast Käest. Ning haarab inimesi nende kogudustes ISSANDA Vägeva Tervendava Võidmisega, mis laskub väes. Jumala vägi tuleb laskuma. See tuleb laskuma nendele Teenistustele ja ka siin Keenias. Paljud kogudused tulevad kokku. Seega tuleb teie juurde palju inimesi ja arv on nüüd väga suur. Inimesi, kes ei ole olnud osalised selles Teenimistöös. Kõik voolavad nüüd sisse. Sest nad on lambad. Ning kui lambad leiavad paiku, kus on rohelisi karjamaid, siis nad kutsuvad alati ka teisi ja lähevad sinna. See on see, kui süütud on Kristuse lambad.

ISSANDA Tervendav Võidmine vabastatakse, kui ma tõstan üles vasaku Prohvetliku Käe. Ning ISSAND vabastab taas inimesed häbist, valust, kannatustest, piinadest, haavadest, kõigist neist asjadest, mida nad on käinud läbi aegade jooksul. Ning ISSAND Ütleb, et kui Tema praegusel tunnil teeb nii nagu te näete seda Keenias, siis sisuliselt Tema puhastab kogudust.

Nad salvestavad kaameratega need haiged inimesed. Näiteks kodudes. Nädala jooksul. Ja siis nad toovad need inimesed kogudustesse. Teenistustele. Ja salvestavad siis, kui nad tervenevad. ISSAND teeb nüüd tühjaks valed, valeprohvetite valed, valeapostlite valed, selle vale, mis on vallutanud koguduse. Selle vähkkasvaja, mis on tõeliselt söönud kogudust, toonud kuritahtlikkuse kogudusse. Kuid ISSAND kasutab nüüd seda tohutut selle tunni äratust Keenias maa puhastamiseks. Puhastamaks kogudust Keenias ja väljaspool seda.

Seega tahan ma julgustada rahvaid välismaal. Tulemaks samuti kuuldele sellesama Kuulutuse juurde. See on seesama Kuulutus. Ning kui ma mõistan õigesti, siis teil on isegi paremad internetiühendused kui siin Keenias. Keenias peavad nad ostma internetiaega ja kõike sellist. Et nad võiksid kogudustes kuulata. Kuid teil seal välismaal on palju võimsamad internetiühendused. Seega Kuulutus saab olla suurema selgusega. Te saate selle vastu võtta eriti hästi ja palju selgemalt. Seega tõepoolest julgustan ma kõiki rahvaid tulema kuuldele. Sest ei ole enam aega. Olen näinud MESSIAT Tulemas. MESSIAS on Tulemas säravalt Kirka koguduse juurde.

Seega see on see ajahetk, kus ISSAND hakkab äratama kogu maailma. Seega teie, kes olete teiste rahvaste seas, tõepoolest ma julgustan teid tulema kuuldele koos haigetega. Sest täna me oleme vastu võtnud uudise Soomest, kus pastori abikaasal oli väga raske uriinipidamatus, see vaid valgus välja. See voolas ja voolas ning tõi häbi. Kuid ISSAND tervendas tema. ISSAND tervendas tema pühapäeval, eelmisel pühapäeval, kui ma tõstsin üles vasaku Prohvetliku Käe. Ta võttis Soomes vastu tervenemise.

Ning me kõik teame hästi seda Anne-Maariti suurt tervenemist. Düsleksia ehk lugemishäire tervenemine, mis on nüüd suur ime. Ülemaailmselt, üle kogu maailma. Ta suudab nüüd lugeda. Ta suudab lugeda nüüd märke, lugeda raamatuid ja ta loeb nüüd lakkamatult Piiblit. Näed seda facebookis, WhatsAppis, Titteris. See on tohutu imeline Äratus, kallid inimesed. See on kaunis Äratus. Ning samas Soomes on neil väike poiss nimega Eemi, kes ei olnud kõndinud. Ei tea, on Tta ehk 5-aastane, kuid nüüd ta kõnnib. Olen Rääkinud ISSANDALE tema kõnevõimest ja tean, et ta hakkab ka rääkima. Seega need on vapustavad päevad, kallid inimesed. Olenemata sellest, kas olete tööstusriigis või arengumaal. Olenemata sellest, kas olete arenenud maal või arengumaal. ISSAND visiteerib kõikide rahvaste juures.

Seega tõepoolest ma julgustan kõiki rahvaid olema ühendatud ja kuuldel. Nagu te näete, me ei suuda enam täiendada järgmise aasta kalendrit, sest see on üllatavalt pilgeni täis. See tuleb avalikustada. Sellest tuleb võimalus teie juures visiteerimiseks. Valmistagem tee MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Tegemaks kahetsev meeleparandus ja pöördumaks ära patust ja kurjusest. Kandes ISSANDA ees õigena olemist ja pühadust. Vastu võttes JEESUS KRISTUS ISSANDAKS ja olles uuestisündinud ja liikudes sellel kitsal teel.

Kõndige sellel kitsal teel, kallid inimesed!

Sellepära ütlen, et see on suurepärane võimalus kõikidele rahvaste jaoks tulla kuuldele. Nii nagu ISSAND Räägib Keeniaga ning te näete, kuidas Tema teeb suuri asju. Me ei tea siiani, kas neid on 120 liikumisvõimetut invaliidi. Me ei tea täpset halvatute arvu, kes tõusid üles ja läksid kõndima eelmisel pühapäeval. Kuid me vaatleme iga juhtumit, mida teame ja iga juhtum on uskumatu.

Iga juhtum on mõõtmatu JEESUSE lugu. See on kaunis JEESUSE lugu. Vägeva taastamise lugu. Tohutu suur ja ajalooline Lõpuaja Äratuse lugu. Viimasest Kirkusest. Viimasest Võidmisest. Viimasest Sademest. Viimasest Autoriteedist. Mille ISSAND on vabastanud koguduse jaoks.

Ning te võite näha, et selles Vägevas Visiidis, sellel etapil, ISSAND JUMAL-ISA ISE Aujärjel on kaasatud sellesse Visiiti. Seega see on tõelise tunnusmärgi aeg. Te võite kutsuda seda üheks peamiseks hetkeks koguduse jaoks, millal kogudus peab nüüd tegema tõsiseid fundamentaalseid otsuseid seoses igavikulisusega, selles asjas seoses kuulekusega Jumala ees õigena olemises ja kuulekusega ISSANDA ees pühana olemises.

Uuesti. Olen näinud ajaloolisi Tervenemisi, mis hakkavad toimuma sellel pühapäeval. Ja see saab olema laviin ja tervenemiste tulvad. Tsunamilained, mis tulevad lainetena ja lainetena ja lainetena, jätkudes peatumata. Seega palju inimesi terveneb siin maal. Tohutu suur hulk inimesi terveneb Keenias. Aga need, kes tulevad kuuldele välismaalt, ka teil on sama võimekus ja võimalus võtta vastu ISSANDALT ja võtta vastu Tervenemine. Kui me veelgi oleme töötamas kalendriga, et me võiksime pääseda visiteerima teie juures. Meil on kalendris Portugal ja Peruu ja teisi maid. Meil on Austraalia. Arvatavasti ka Hong-Kong ja Malaisia. Need on võimalikud sihtpunktid. Samuti Suurbritannia. Ent see on veelgi liiga tihe ajagraafik.

Igal juhul praegu on see ajahetk võtta vastu visiit teie maale. Võtta vastu ISSANDA Viimase Kirkus, Lõpuaja Visiit. Kallid inimesed! Kui suurepärane võimalus! Et ISSAND võiks kohata teid, mugavalt teie rahva juures. Teie kodude ja teie koguduste mugavuses. Kui te kogunete kokku ja tulete kuuldele ning ISSAND võib visiteerida teie juures. Keenia läheb järjepidevalt kõrgemale ja kõrgemale. ISSAND lubab juba kõrgemat ja suuremat. Ent see on avatud kõikidele muudele rahvastele, kogu Kristuse Ihule, kallid inimesed!

Ning Piibel ütleb, et nad tõid ISSAND JEESUSE juurde, nad tõid Tema juurde inimesi, kes olid haiged. Neil oli igasuguseid haiguseid. Ning Tema tervendas nad kõik. Tema tervendas nad kõik. Ja te näete, et see on see, mis toimub nüüd. See on see, mida ISSAND teeb praegusel hetkel. See on see, mida JUMAL-ISA on tegemas praegusel ajahetkel, et Tema tervendab nende kasvajad, halvatud, pimedad, vähid, diabetismi, haigusseisundid, kõiksugused olukorrad, mäda ja maksaprobleemid, kõike.

Ma kuulutan ISSANDA Viimast Kirkust, mis valatakse välja. See voogab järgmisel pühapäeval, kui ma tõstan üles Vasaku Prohvetliku Käe, ISSANDA Kardetava Käe. Ning Tuleb võimas Visiteerimine Kristuse Ihus, olenemata maa piiridest. Kui Soome võib võtta vastu nii kaugel, rohkem kui 7000 km kaugusel, siis tõepoolest ei ole piire. Kui Elevandiluurannik suudab võtta vastu, kui Maputo ja Mosambiik suudavad võtta vastu. Seega tõepoolest see on see tund Visiidiks teie juures, kallid inimesed.

Õigsuse Sõnum on selge. Pühadusse tagasipöördumise Sõnum on selge. Sõnum nulltolerantsist patu suhtes on selge. Sõnum puhtast rangest kristlikust elustiilist. Liikumine kitsal teel. Kus sa unustad filmid, eemaldud neist jalgpallimatšidest, mis sul olid varem tavaks ja eemadud olukordade peoga tähistamistest ning kõigest seesugusest. Ja liigud kitsal teel. Põhinedes selle Pääste hinnale, mille me vastu võtsime.

Seega, kallid inimesed, ma olen näinud MESSIAT Tulemas. ISA on Rääkinud minule väga selgelt seoses MESSIA Tulemisega. TEMA ÜKS & AINUS POEG, Tema, keda läkitati tooma ISSAND JEESUSE Armu. Ma olen näinud ISSAND JEESUST Tulemas, MESSIAT Tulemas.

Ning see on see hetk, see võimalus rahvaste jaoks pöörduda ära patust. Enne kui uks sulgub. Vaadake kahetseva meeleparanduse väe toimimist Keenias. Vaadake, kui rohkesti võib meeleparanduse vägi äratada Koguduse. Vaadake seda suurt tõsiasja, et kui ISSAND läkitas mind Keeniasse ja Keenia võttis vastu kahetseva meeleparanduse ning nad nõustusid muutma teed, siis nüüd nad näevad seda suurt vilja.

ISSAND on andnud mulle lehed, Tema on asetanud minu kätte Elupuu lehed ning Tema on näidanud minule neid imelisi hiiglaslikke kauneid vilju, selle Elupuu lehtede vilju, kui ma tõstan üles vasaku Prohvetliku Käe.

Seega, kallid inimesed, valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!
Valmistage tee, KIRKUSE KUNINGAS on Tulemas!
ISSAND JEESUS, ISSAND KRISTUS on Tulemas!

Ning need on MESSIA Tulemise Märgid. Selle Viimase Kirkuse, mis pidi tulema ning mis pidi olema palju suurem kui see varasem Sade. Seega kõik rahvad, olenemata sellest, kus te olete, kas te olete tööstusmaast, arengumaast, või mistahes maast, mistahes rahva seast, olenemata värvist või rassist, te kõik võite osa võtta sellest Kirkusest. Ning valmistada tee ja elada elu koos ISSANDAGA. Just nii nagu te näete nüüd siin maal Keenias, kus JUMAL-ISA liigub puudutades inimesi füüsiliselt, eemaldades kasvajaid, puudutades kõrvu, puudutades silmi ja puhastades silmi ning avades neid. Ning palju väga müstilisi imelisi imesid, mis toimuvad siin maal. Ka teie võite osaleda teie maades.

MESSIAS on Tulemas, kallid inimesed!

Uuesti. Need, kes on Keenias, hoolitsege, et arstide meeskonnad on homme väljas. Nad lähevad küladesse ja toovad sealt kõik invaliidid ja kõik pimedad ja küsitlege neid. Dokumenteerige ja pildistage. See on väga oluline dokumenteerida kõik väga korralikult. Siis, kui nad on veel lebamas maa pinnal ega või veel kõndida. Seal maas. Ja kuidas nad püüavad üles tõusta ja kukuvad ja kõike seda. Ja kuidas need pimedad ei saa näha ega kurdid kuulda. Tooge nad sealt, nende vähkkasvajad. Need, kellel on vähkkasvajad ja muud haigused. Tooge nad ja dokumenteerige nad. Dokumenteerige nad väga korralikult, sest ISSAND Tervendab neid massidena. Suurimates hulkades. Ja on šokeeriv näha neid esialgses olukorras ja näha neid siis, kui nad on Tervenenud.

See on ISSAND JEESUSE KIRKUS. See on ISSAND JUMAL-ISA KIRKUS. See on PÜHA VAIMU KIRKUS. Minu üks ja ainus sõber.

ISSAND Õnnistagu teid, kallid inimesed! ISSAND Õnnistagu teid, maailma inimesed! MESSIAS on Tulemas!
Tänan. Shalom

 


MESSIAS on Tulemas, valmistage tee!


Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinland.fi