3.3.2018 PROHVETEERING ISSANDALT. TAEVASTE SÕJAVÄGEDE SUUREST VISIIDIST JA MESSIA TULEMISEST – PROHVET DR. OWUOR

 


Kasutaja Jeesus on Tulemas foto.Kasutaja Jeesus on Tulemas foto.


 

ISSAND JEHOOVA. ISSAND, MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE JUMAL. ISSAND, MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE ISA. ISSAND JEHOOVA ELOHEEKA. JEHOOVA ELOHIM. JEHOOVA ELYON. JEHOOVA EL OLAM. JEHOOVA EL SHADDAI. JEHOOVA EL GIBBOR. JEHOOVA SEBAOT, VÄGEDE ISSAND. JEHOOVA HOSEINU, ISSAND MEIE LOOJA. JEHOOVA MEKADDISHKEM, ISSAND MEIE PÜHITSEJA. JEHOOVA ELOHEINU, ISSAND JUMAL. JEHOOVA ADONAI. JEHOOVA ELI. JEHOOVA MISHPAT. JEHOOVA MA’OZI. JEHOOVA MAGEN MINU KILP. JEHOOVA ORI, ISSAND MINU VALGUS. JEHOOVA HASHOPET. JEHOOVA KABODHI, ISSAND MINU KIRKUS. JEHOOVA TSORI. JEHOOVA SHAMMAH. JEHOOVA BARA, LOOJA. JEHOOVA MACHSI. ISSAND, TAEVA JUMAL. MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE JUMAL. Tema valmistab rahvaid ette MESSIA suursuguseks tulemiseks.

Ning just nüüd kõik inimesed üle kogu maailma teavad, et aeg Taevas on nihkunud. Kell on tiksunud ja on üsna palju nihkunud. Prohvetlik aeg on muutunud koguduses üle kogu planeet Maa ja ka KÕIGEVÄELISE JUMALA AUJÄRJE ees Taevas.

Ma olen deklareerinud ikka ja jälle, et MESSIAS ON TULEMAS. Ma olen näinud MESSIA tulemist.

KÕIK INIMESED KÕIKJAL PEAVAD PÖÖRDUMA NÜÜD ÕIGSUSESSE JUMALA EES NING VÕTMA VASTU JEESUSE JA ELAMA PÜHA ELU. NAGU JUHENDAB SÕNA – PIIBEL. Sest aeg on möödas ning me peame valmistama ette tee MESSIA suursuguseks tulemiseks.

Nüüd. Täna toimus siinsamas märkimisväärne Taevaste Sõjavägede Visiit. See on olnud nii sealt alates, kui ISSAND otsustas avalikustada identiteedi Temast, kes teiega Räägib. Kuid täna oli siin märkimisväärne kohtumine, kui ISSAND JEHOOVA lubas kohtuda kahel Taevasel Sõjaväel. Tema andis kohtuda kahel Tunnistajal. Täna. Kohtumisel siinse elupaiga alumisel korrusel.

Üks minust kandis minu teist rõivastust ning teine kandis teisi riideid. Me kohtusime siin ja me vestlesime väga pikalt. Ning siis seejärel sai minust teine meist ja ma rääkisin temale, teisele, öeldes, et ma olen viibinud kõikidel sinu Tervendamisteenistustel. Ma olen olnud seal koos sinuga. Ning siis teine. Ma sain meist teiseks ja ma istusin ning kuulasin vastust.

Niisiis, me elame vapustavat ajaloolist aega koguduse ajaloos, kallid inimesed. Täna päeval toimus siin märkimisväärne kohtumine, väga-väga võimas kohtumine, mis vältas siin terve päeva.

See on väga oluline ka nende jaoks, kes on minuga alati ühenduses ja seisavad minule lähedal, vesteldes minuga telefonis ja nii edasi. Just nüüd tuleb olla pisut enam tundlikum ja ettevaatlikum. Siin toimus ISSANDA Taevaste Sõjavägede võimas Visiit.

MESSIAS ON TULEMAS. Need, kellel on kõrvad, palun valmistage ette Tee. MESSIAS ON TULEMAS.

Tema on Sõnumitooja, Teenija, ISSANDA Vägevaim Prohvet, kelle saabumist on tõotatud Piiblis Malaki raamatus. Kui Tema Ütles, et Tema läkitab Sõnumitooja enne suurt ja kohutavat ISSANDA PÄEVA.

ISSAND Õnnistagu neid, kellel on kõrvad, et nad parandaksid kahetsedes meelt ja pöörduksid ära patust! Kõik rahvad, kõik rassid, kõik keeled, kõik emakeeled, kõik hõimud, kõik maailma inimesed! Sest MESSIAS ON TULEMAS.

Kui seksuaalpatt on juurdunud sinu südamesse nagu mägi, siis palun niida see maha. Seksuaalne iha, mille järel see maailm jookseb, palun niida see endas maha. Langetage mäed endi südametes, et te võiksite nüüd valmistada ette SÄRAVALT PUHTA PÜHA TEE MESSIA SUURSUGUSE JA PÜHA TULEMISE JAOKS.

Shalom. Todah rabah. Erev tov. Erev tov.

 


VALMISTAGE TEE! MESSIAS ON TULEMAS


Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi