15.1.2017 PROHVETEERING. ŠOKEERIV VAATEPILT PEATSEST GRANDIOOSSEST KOGUDUSE ÜLESTÕMBAMISEST – PROHVET DR. OWUORISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga. Tean, et kõik kogudused on nüüd kuulamas ja kõik rahvadki on nüüd samaaegselt kuulamas. JEHOOVA, ISSAND LOOJA, ISSAND JEHOOVA ROHI, meie Karjane, JEHOOVA EL JIREH, Tema on Rääkinud minuga. JEHOOVA NISSI, JEHOOVA MEKADDISHKEM, JEHOOVA HOSEINU, JEHOOVA ADONAI, JEHOOVA SEBAOT, JEHOVA ELOHIM, ISSAND JEHOOVA ELYON, ISSAND JEHOOVA ELOHEEKA, JEHOOVA EL SHAMMAH, JEHOOVA SHALOM, JEHOOVA EL SHADDAI, JEHOOVA HOSEINU, ISSAND meie Looja, ISSAND JEHOOVA TSIDKHENU, JEHOOVA EL GIBBOR. Tema on Rääkinud täna minuga. JEHOOVA ELOHIM, ADONAI, SEBAOT, SHALOM, HOSEINU, JEHOOVA ELYON, EL OLAM, JIREH, ELOHEEKA, MEKADDISHKEM, SHAMMAH, JEHOOVA EL GIBBOR, ROHI. Tema on Rääkinud minuga täna hommikul.

Täna hommikul umbes kella 7 paiku on ISSAND Rääkinud minuga grandioosse ajaloolise vestluse kaudu. Ma tunnen, et aeg jookseb ja minul on aeg lõpetada. Sellest vestlusest tulenevalt, selle kõige lõppedes, ma tunnen nagu minu aeg oleks nüüd lähenemas lõpule. Sest täna hommikul Tema, ISSAND, näitas minule ülimalt ajaloolist sündmust, mis on just toimumas siin maailmas. Ma nägin palju inimesi, kes olid maailma erinevates paikades. Toimus Koosolek. Ma olin samuti kaasatud kusagil toimuvasse Koosolekusse. Ning kui Koosolek toimus, siis lühikese ajahetke järel nägin inimesi järsku üles võetavat ja neid sisenemas JUMALA Auväärsesse Kuningriiki.

Uuesti. Seda, mida ISSAND on näidanud minule täna, seda ei ole Tema näidanud minule varasemalt. See on kõige šokeerivam ja ajaloolisem ajahetk, mida ma eales olen tunnistanud selles pidevas ja püsivas, loovutamatus JUMAL-ISAGA toimuvas vestluses. Vaid Tema Üksi on see, kes teab hetke ja päeva ja aega seoses MESSIA Tulemise ja koguduse Taevasse sissepääsemisega.

Niisiis uuesti. Täna hommikul umbes kell 7; 7:08 Rääkis ISSAND minuga grandioosses vestluses. Viibisin kusagil Koosolekul. Ning olles vastaval Koosolekul, nägin ma kogu maailma. Tema avas minule ülevaate kõikjale. Ning seejärel näen ma nüüd järsku inimesi üles minemas. See oli väga šokeeriv näha neid ühesuguses rõivastuses. Kõiki neid samas riietuses, kaasa arvatud nende juuksed. Nad olid sidunud endi pea nagu turbaniks, olles põiminud seda. Nad olid sidunud oma pea sellesama rõivastusega, suurepärase peenlinasega, hiilgava, särava ja puhtaga. Ning need olid seotud ja põimitud eestpoolt; sellisel moel nagu pea oleks põimitud mähistega. Nad olid sidunud selle. Neil on turban, kuid siit eestpoolt on see põimitud ja kootud kõikjalt spetsiifilisel viisil.

Nägin inimesi sisenemas JUMALA Kuningriiki. Nägin neid; üksikasju, täpsemaid detaile nende sissepääsemisest; ma nägin paljusid inimesi sisenemas JUMALA Kuningriiki. Mitte palju, vaid nii-öeldult paljud inimesed. Kuid võrreldes maailma elanikkonnaga oli väga vähe neid inimesi, kes pääsesid sisse. Ent ma nägin ka paljusid inimesi jäävat maailma.

Olen näinud kogudust sisse pääsemas. Olen näinud ISSANDAT kogudust võtmas. Ning ISSAND on täna andnud mulle tõelise privileegi, sest Tema on andnud mulle näha neid sisenemas, nende sissepääsemist. On nii imeline näha, kuidas nad läksid maa pealt õhku. Nägin neid minemas õhku, kui nad olid lahkumas. Olen näinud kogudust minemas sisse. See on tõeliselt šokeeriv Sündmus, mis on viinud mind suurde paanikasse. Ning seetõttu tunnen, et minu aeg on nüüd jooksmas lõpule. Minu aeg on nüüd lõppemas. Olen näinud kogudust sisse pääsemas ning neil on peal sama riietus; seesama rõivastus. Näen neid nüüd sissepääsukohas, vaadates altpoolt maailmast. ISSAND näitas minule, kuidas nad lähevad maakamaralt ning tõusevad õhku. Ning siis juba sissepääsukohas, kust nad nüüd sisse lähevad, kui nad lõpuks sisenevad. Ning ma nägin neid, kui nad sisenesid. Kõike seda olen täna näinud.

Tänasel päeval on ISSAND Rääkinud minuga väga-väga kardetavast, pöördumatust ja tagasisaamatust Sündmusest. Praegusel ajahetkel on ilmne, et MESSIA Tulemise Sõnum on jõudnud nüüd maailma nelja ääreni. Saared, järved, ookeanid, ojad, jõed, allikad, mäed, kaljud, orud ja kõik maailma maaosad. Kõik maailma rahvad ja keeled. Nad on kuulnud praegu, et – MESSIAS on Tulemas. Sellel kallil ajahetkel on ISSAND Rääkinud minuga MESSIA Tulemisest, koguduse ülesvõtmisest. Ma olen näinud inimesi sisenemas. Mitte just palju inimesi. Nägin neid kõiki sees ja neil oli peal sama riietus.

Meenutagem, et Piiblis oli see alati väga lühike aeg. Vaadates Piiblit. Kui sa vaatad ajavahet, ajaintervalli kestust nende sündmuste vahel: Kui ilmus Hääl “Valmistage tee!” ning kui KUNINGAS tuli, kui ISSAND MESSIAS tuli, siis see aeg on lühike aeg. Taaskord. Kui ISSANDA sugulane ilmus maa peale, kui Tema sugulane ilmus maa peale ja hakkas kuulutama Tema Tulemist ning kui Tema, ISSAND, ilmus ajaloo areenile, siis see aeg oli lühike.

Uuesti. Olen näinud koguduse sissepääsemist. Nägin inimesi maa pealt lahkumas. Täna hommikul umbes kell 7; 7:08. Ning seda oli imeline näha, kuidas nad jätavad maamulla ning tõusevad õhku. Seda oli tõeliselt imeline näha! See vapustas mind väga. Seejärel nägin neid kõiki, kui nad sisse pääsesid. Tema aeglustas minu jaoks kõike seda, et näeksin eriti hästi. Seejärel näen neid juba turbanitesse seotuna. Samasse rõivastusse. Suurepäraisemasse peenlinasesse, hiilgavasse ja puhtasse ning kirkasse.

See on see, mida ma olen kuulutanud aastate jooksul, kogu eluaja. See on see, mida ma olen öelnud aastate kuludes, muinasaegadest alates: MESSIAS on Tulemas ja rahvad peavad valmistuma! Kõik teavad, et viis, millega valmistuda, on: Seista Jumala ees õigena ja pöörduda tagasi pühadusse. Ning lõpetage see mäng, mis toimub maailmas! Just nagu maailm oleks siin igavesti.

Nüüd on see karm kutse meeleparandusele. Ei tea miks täna, kuid just täna Keenia kogudus, kogu rahvas on nüüd rahvuslikus meeleparanduses nende raskete pattude tõttu, mis siin on toimunud selle Hääle vastu, Sõnumi vastu. Ning nüüd Räägib ISSAND inimese sissepääsemisest, koguduse sissepääsemisest JUMALA Kuningriiki. See on tohutu suur asi. See šokeeris mind ja äratas mind fakti suhtes, et aeg on otsa saanud. Minu aeg on kiiresti lõppemas. Koguduse aeg on otsa saamas.

Ning ISSAND nõuab, et kõik inimesed kõikjal hakkaksid valmistuma absoluutses Jumala ees õigena olemises. ISSAND nõuab, et kõik inimesed kõikjal maailmas, kaasa arvatud ookeanidel; needki, kes on väljas ookeanide saartel, kogu teekonna ulatuses alla Uus-Meremaani ja Austraaliani välja; kui sa lähed nii kaugele nagu on Soom, Lõuna-Koreasse, kogu teekonnal Kanadasse; kõigis neis kohtades; Nebraskas, alla Concepcióni ja Nocturnalini välja, alla, allapoole, alla Lõuna-Ameerika neemeni.

ISSAND nõuab, et kõik teeksid patukahetsuse ja meeleparanduse, et kõik laskuksid põlvedele maha ja teeksid meeleparanduse. Ning et teeksid meeleparanduse kogu südame põhjast. Ning võtaksid vastu JEESUSE ISSANDAKS. Ning unustavad patu ja hülgavad patu, loobuvad patust ja kõigest selle maailma kurjusest. Ning valmistavad iseennast suursugusema Kuningriigi jaoks, pühama Kuningriigi jaoks, pühima Kuningriigi jaoks, Auväärse Kuningriigi, Vägeva Kuningriigi, Igavese Kuningriigi, JAHVE Kuningriigi jaoks, Taeva Kuningriigi jaoks.

Kordan taaskord. Kui sa vaatad Piiblist aega nende sündmuste vahel: Kui ISSANDA sugulase hääl ilmus kuulutama Tema Tulemist ja kui ISSAND Ise ilmus, siis see ajavahe on lühike. Seega, kõikide maailma rahvaste seas valmistage ette tee, et ISSANDA Tahe saaks toimida teie südametes.

See on ärkamise aeg, vastutuse aeg, tõe aeg. Kõik inimesed vaadaku nüüd tõtt: Kas sa oled minemas JUMALA Kuningriiki? Kas sa oled valmistumas, seistes õigena Jumala ees? Kas sa valid pühaduse? Mäletagem: Piibel ütleb, et ilma pühaduseta mitte keegi ei saa ISSANDAT näha; teisiti öeldes: Sa ei saa pääseda sisse JEHOOVA Auväärsesse Kuningriiki.

Keeniale! Te peate tõeliselt tegelema meeleparandusega, sest nii palju on teile antud. Vahel see viis, kuidas te olete seda kõike käsitlenud, on pannud mind võpatama; see viis, kuidas te käsitlete asju; vahel püüdes kahjustada Sõnumitoojat, püüdes teda tappa, püüdes teha seda ja teist, mürgitada teda. Te ei tohi teha selliseid asju, püüdes põletada teda ISSANDA kojas. Kõiki neid asju, mida te olete teinud!

Ja siiski on paljud invaliidid läinud kõndima. Suurim hulk liikumisvõimetuid invaliide, kes kunagi on maailmas läinud kõndima, on kõndinud siin. Suurim hulk pimedaid silmi, mis kunagi on maailmas avanenud, on avanenud siin. Suurim hulk HIV-ist tervenenuid, suurim hulk kurte, tummasid, keda tahes, kõike. Isegi täna, kui me ootame; kui me ootame sündmust, millest ma olen ette kuulutanud. Isegi täna oodates inimesed tervenevad läbi koguduste,

Maailma rahvad, te peate valmistuma! Sest igale üksikule hingele on antud võime eristada pattu ja hüljata patt. Häält on kuuldud: Valmistage ette tee MESSIA Tulemise jaoks! Valmistage tee! Kahetsega patte ja parandage meelt! Tehke meeleparandus! Sest Taevariik on tulnud lähedale.

Taaskord. Täna hommikul umbes kell 7; 7:08; neil aegadel; on ISSAND šokeerinud mind. Tema näitas minule koguduse sissepääsemist. Sattusin paanikasse, sest tahtsin, et ISSAND annaks minule võimaluse teile selle kuulutamiseks. Tahtsin, et ISSAND annaks mulle võimaluse alarmeerida teid, et ma võiksin lõpetada oma töö hästi. Kartsin, et see juhtub varem, kui ma seda teile kuulutada jõuan.

Olen näinud inimesi üles minemas üles ja sisenemas JUMALA Kuningriiki. Täna hommikul. Ning Tema tõmbas selle mu vahetusse lähedusse. Seekord Tema viis mind nendele väga lähedale. Suurema osa ajast on nad olnud, on nad olnud teatud vahemaa kaugusel. Seekord, kui Tema mind üles tõstis, viis Tema mind nendele väga lähedale. Suutsin näha inimesi. Nägin nüüd neid, kui nad läksid välja mullast, maast. Ja nad läksid. Ning nägin ka seda, kuidas nad lõpuks sisse pääsesid. See on grandioosne, šokeeriv vaatepilt! Näha seda kõike.

Niisiis. Ma olen näinud MESSIAT Tulemas. Ning olen öelnud, et kui sa vaatad Piiblist seda ajahetke, kui ISSAND JEESUSE sugulane ilmus ja hakkas kuulutama Tema Auväärset Tulemist ning seda ajahetke, kui MESSIAS Ise ilmus, siis nende sündmuste vaheline aeg on lühike. Seega tunnen just nii nagu aeg oleks lõppemas. Need, kellel on kõrvad, valmistage ette tee. Tema on Tema, kellest on kirjutatud Pühakirjas. See on Tema, kellest oli kirjutatud Sõnas: Ma läkitan käskjala, kes liigub ees, valmistades Sinule teed enne Sinu tulemise päeva. Need, kellel on kõrvad, palun kuulake ISSANDA Häält!

Shalom

Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!

(Tõlge eesti keelde. 15.1.2017, hommik. Prohveteering. Prohvet Dr. Owuor)


Originaalsõnum:

 JANUARY 15, 2017 VISION OF THE IMMINENT GLORIOUS RAPTURE OF THE CHURCH – PROPHET DR. OWUOR

Samal päeval (15.1.2017) edastatud lisailmutus:

Inglise keeles: SPECIAL ANNOUNCEMENT: THE LORD FINALLY REVEALS TO HIS SERVANT THE GLORIOUS CHURCH ENTERING HEAVEN

Soome keeles: 15.1.2017 ERITYIS-JULISTUS: HERRA PALJASTAA LOPULTA HÄNEN PALVELIJALLEEN SEURAKUNNAN LOISTELIAAN YLÖSTEMPAUKSEN


Allikas:   www.repentandpreparetheway.org     www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi