1.8.2017  ISSANDA PROHVETEERING. PÜHADUSE MAANTEE. HOIATUS PRAEGUSE AJA ÜLEMAAILMSELE KRISTUSE KOGUDUSELE – PROHVET DR. OWUORLühidalt mõningatest momentidest, millest see pikk Prohveteering räägib. Ülitõsine hoiatus.

Tulge Pühale Maanteele. Püha Maantee – see on Jeesus Kristus. Ilma Issand-Looja ees püha olemata mitte keegi ei saa Jumalat näha. Kiri heebrealastele 12:14. Üks Jumala igavikulisi omadusi, mis kunagi ei muutu, on – Jumala pühadus. Jumal on püha. Jeesus Kristus on ainus tee Jumala juurde. Kusagilt mujalt inimene ei pääse Jumala juurde. Kõik muud jumalad on valejumalad.

Ainus tee, mis viib Taevasse, on Pühaduse Maantee – Jeesus Kristus. Kõik muud teed lõpevad järsku, ilma hoiatuseta. Praegu suurem osa kristlasi on ebapühad ja käivad laial teel, kus kõik on lubatud, mistahes patt.  See tee ei vii Taevasse. Lai tee viib põrgusse. See tee lõpeb äkitselt, ilma hoiatuseta. 


Terviktekst soome keeles: PROFETIA 1.8.2017 PYHYYDEN VALTATIE: VAROITUS TÄMÄN PÄIVÄN SEURAKUNNALLE


Allikas: www.repentandpreparetheway.org     www.jesusislordradio.info      www.repentfinland.fi