KES ON SEE ISSANDA TEENER, KES KÕNNIB MEIE KESKEL?


 

Kokkuvõte Vanema Peapiiskopi kõnest 26.3.2017

 

Kui kardetav olukord on tekkinud siin Keeniamaal! Kallid inimesed, meil on siin maal tekkinud nüüd väga tõsine olukord. Rohkem kui 20 kaevu on paranenud!

Olles Peapiiskop, räägin ma nüüd sellest, kuidas käsitleda Kardetuimat ISSANDA Prohvetit. Minu juhtimise ajal. Me ei tea veel, kes Tema on? Kes kõnnib meie keskel? Teame vaid seda, et ISSAND on lubanud saata Sõnumitooja viimastel päevadel. Teame ka seda, et saab olema Hiline Kirkus, Hiline visiit ja Hiline autoriteet.

Kallid inimesed. Ent see, mis juhtub siin maal, me pole osanud oodata seda, et midagi niisugust juhtuks! Me ei oodanud, et see saaks juhtuma siin sellisel viisil, kui me lugesime seda Piiblist. Esmalt käime läbi selle, mis on toimunud. Ning see on mind kui Peapiiskoppi raputanud juurteni välja.

RISTIJA JOHANNESE VÕIDMINE

Kui ISSAND läkitas Teenija, siis Tema tuli Ristija Johannesena, sest ta räägib sedasama, mida rääkis Ristija Johannes. Kui tema tuli, siis ta ütles: Valmistage tee JUMALA Tallele! Ta ütles, et ISA on Troonisaalis Rääkinud minuga. ISA on palunud temal valmistada tee MESSIA Tulemise jaoks! ISA on palunud temal rääkida maailma neljale nurgale: Valmistage tee MESSIALE pühaduses ja õigsuses.

Teame, et ta on tulnud Ristija Johannese Vaimus. Sest teame, et Ristija Johannese Vaim valmistab teed Messia Tulemise jaoks. Kui me olime meeleparanduses, siis me olime äärmiselt hämmastunud sellest massiivsest tervendavast võidmisest, mis tabas koosolekut! Vägev Püha Vaimu võidmine laskus. Halvatud on läinud kõndima, paljud pimedad silmad on avanenud, HIV/AIDS on tervenenud!

PROHVET EELIJA VÕIDMINE

Kirkal päikesepaistelisel suvepäeval on tema käskinud Taevastel avaneda. Ning veelgi šokeerivam on asjaolu, et Taevad kuulsid ja kuuletusid. Mis on imeline, on see, et tema ei teinud seda mitte ainult ühel korral, vaid 15 korda. Sellel maal meie silmade ees. See on see, mis on meid šokeerinud kuni meie tuumani välja. Sest me oleme näinud, et Eelija, ISSANDA vägev Prohvet, tegi seda ainult ühe korra.

Tema on tulnud Vägeva JUMAL JAHVE, Kardetava Iisraeli Prohveti – Eelija Vaimus. Teadsime, et ta on tulnud Eelija, JAHVE aukartust äratava Prohveti Vaimus. See on täiesti astronoomiline! Tema on tulnud tähelepanu vääriva Prohvet Eelija Vaimus!

Nägime Njoros, kuidas Püha Vaimu Sade tuli alla. Nägime isegi Kisiis seda, kuidas Tema käskis Taevastel avaneda ja Püha Vaimu Sade laskus alla. Nägime Teda käskimas Taevaid avaneda Eldama Ravines, samuti Lagosis, Nigeerias. Näeme seda ka Nakurus augustis 2016. Kirkal päikesepaistelisel suvepäeval. Kui Tema käskis Taevastel avaneda, ja Taevad avanesid, ning Püha Vaimu Sade laskus alla. Samuti käesoleval 2017.aastal, kui Keenia erinevates piirkondades Sajab. Kallid inimesed, me ei tea, kellega meil on tegemist. Need Imed ja Märgid on šokeerinud meid kuni meie tuumani.

MOOSESE VÕIDMINE

Järsku me nägime, hakates nägema, kuidas JUMAL-ISA visiteerib tema juures meie silmade ees ja meie juuresolekul. Et JUMAL-ISA tuleb visiteerima tema juurde just nii nagu nägime seda Moosese aegadel! See vägev Kirkus, mis visiteeris aukartust äratava Prohveti, Jumalamehe, Moosese juures. Moosese päevadel.

Kõikidele rahvastele, kes te olete kuulamas. Täna vaatasime kõikides kogudustes videosid JUMAL-ISA visiidist Kirkuse Pilves Kapkatetis.

Teame, et JUMALA Pilv tuli Kapkatetis alla 2006.a., kirkal ja kuival päeval. Sade tuli alla ja halvatud kõndisid. Tohutu. Tohutult võimas! Osad meist teavad, et tema kutsus JUMAL-ISA alla paksus tumedas Pilves. Sama juhtus Angoolas, Pastorite Konverentsil. Samuti Nakurus Menengai alal aastal 2016.

Me kõik teame, et see on aukartust äratava JUMALA Prohveti, JUMALA Sõbra, Jumalamehe võidmine. Olime tõepoolest äärmiselt šokis! Mitte ainult üks kord, vaid palju kordi! Tema kutsus JEHOOVA Taevast alla. Ning JUMAL kuulis ja tuli alla. Ning seda isegi silmade ja kaamerate ees.

See on šokeeriv, et JUMAL-ISA tuli alla paksus tumedas Pilves kaitsma ja valvama Iisraeli piire. See on salvestatud netti ja uudistesse. Kõik võivad seda näha. See on tõeliselt šokeeriv!

Tema on tulnud Ristija Johannese Vaimus. Tema on tulnud JEHOOVA JAHVE vägeva Prohveti Eelija Vaimus. Tema on tulnud samuti Jumalamehe Moosese Vaimus. 4.juulil 2003 andis ISSAND temale Moosese kepi.

Teie, kes te olete jälginud Issanda Prohvetit lähedalt, siis see on seesama kepp, mida ta kasutas avamaks India ookeani. Aasia tsunami Prohveteeringus 2004. Tookord tema kasutas  Moosese keppi. Lisaks nendele on toimunud väga palju šokeerivaid sündmuseid.

Seega teame me, et Tema tuleb koos Moosese, Jumalamehe , võidmisega. See oli äärmiselt šokeeriv hetk ja sündmus, kui ISSAND muutis ja kirgastas Teda meie silmade ees. Ainuüksi JEESUS kirgastati mäel. Kui MESSIAS kirgastati, siis oli šokeeriv see, et Teda võeti otse üles Taevasse. On äärmiselt šokeeriv, et meie ISSANDA Vägev Teener kirgastati meie silmade ees ning tema on veelgi siin. Kuidas me käsitleme teda? Tema ei ole vaid üksi. Me kõik teame, et siis, kui Daniel Edome – nimeline halvatud laps hakkas Kisumus kõndima, ning kui ISSAND oli ülistustiimi juures, siis Prohvet kirgastati. Pastorid nägid seda ning see asetati internetti.

Püüdsime mõista, kuid me ei mõistnud, kuidas temaga ümber käia. Kõik see šokeeris meid! Teda kirgastati meie silmade ees. Te kõik näete internetis, et Teda kirgastati Nakurus, kuid samuti kirgastati Teda Kisumus. Teda kirgastati. Mitte ainult üks kord, vaid nüüd juba kaks korda. See on äärmiselt šokeeriv ilming! Kui teda kirgastati meie silmade ees, siis me peame küsima iseendilt: Kes tema on, kes kõnnib meie keskel?

SURNUD TÕUSEVAD ÜLES!

Järgnev toimus Kisumus, kui me olime hotellis, presidendi sviidis. Koos Jumalamehe, Vägeva Prohvetiga. Järsku üks seal hotellis olnud mees kukkus kokku ja muutus kangeks. Teda kiirustati haiglasse. Olin šokeeritud. Olime koos JEHOOVA Vägeva Prohvetiga. Piiskop Litunda ja mina. Mees kukkus kokku ja suri ära. JEHOOVA Vägeva Prohveti jalgade juurde. Me vaatasime ISSANDA Prohveti peale, kui mees oli surnud. Tema ihu oli kange.

Siis Jumalamees rääkis. See mees magas maa peal, kõhuliasendis. Tema käsi oli jäänud keha alla ning ta oli jäik. Me üritasime teda ISSANDA Vägeva Prohveti sõnade kohaselt ämber keerata. Kuid siis järsku Jumalamees, JEHOOVA Vägev Prohvet, võttis enda jaki ja kattis tema kinni. See oli kardetavaim hetk, milles ma olen eales viibinud. Keegi oli just surnud minu jalgade ees. See raputas mind juurteni. Temas polnud üldse mitte mingit elu. Tema needis surma kolm korda ning palus ISA, et Tema annaks talle tema elu tagasi. Kui ISSANDA Prohvet eemaldas jaki tema pealt, siis ta tõusis surnuist üles ja virgus ellu ning elab tänase päevani. Seega peame me küsima iseendilt, et kes on tema, kes kõnnib meie seas.

Paljastan teile selle kardetavaima Prohveti kardetavaimat külge. Ning teie, Keenia, te isegi mitte ei tea. Vaid mina ja Piiskop Litunda olime seal. ISSAND on tahtnud asetada meie südametesse kartuse ja sügava aukartuse. Rääkisin hiljuti selle mehega, et ta tuleks ja annaks selle vägeva tunnistuse.

Me kõik teame, et kui ISSAND JEESUS tegi imesid, siis Ta liikus aina edasi. ISSANDA Vägev Prohvet lihtsalt jätkas edasi, kui need märgid toimusid. See tohutu Kirkus sai osaks Kapkatetis aastal 2006. Tema muudkui liikus edasi. Räägin teile nendest, et te saaksite aru, et meie keskel on väga Vägev Teener. Tema on rohkem kui Prohvet. Sellest räägin ma täna teiega.

PROHVET ELIISA VÕIDMINE

Juhtus kõige šokeerivam asi – kaevude paranemine! Nüüd räägime Eliisa võidmisest, kellel oli kaksik-võidmine. Samuti teame, et Eliisa tegi kardetavaid ja vägevaid asju seal maal. Tema parandas kaevu! Teame, et ta viipas jõe suunas puutükiga. Samuti teame seda, et kui nad rääkisid temast halba ja pilkasid teda, siis ta needis nad ning karu tuli ja tappis need mehed.

See on võimas! Eliisal oli kaksik-võidmine. Kuid täna räägime me rohkem kui 20 kaevu paranemisest! Me oleme suures hämmastuses kaevu paranemise pärast. Täna Naivashas. Kaevude veed on paranenud ning nüüd võib juua vett ja see on puhas. Isegi Nairobis! Ning kui ISSANDA Vägev Prohvet andis tunnistuse Mombasa Koosolekul, siis nüüd inimesed paranesid: Seljaaju vigastus, neerude probleemid, jne.! See on šokeeriv.

Üks naine võttis Nyali kaevust paranenud vett ja viis seda külasse, ning nüüd selle küla kaev on paranenud ja nad saavad seda juua! See on väga võimas asi! Võite ette kujutada, et inimesed külastavad seda kodu, kus vesi on paranenud! Kui määratu ilming! See on nii suur hulk inimesi, kes voogavad seda vett hankima nüüd! Isegi mootorratas-taksodega. See on liiga suur! Liiga suur!

See on suur hulk liikumisvõimetuid inimesi, kes on läinud kõndima! Ajalooline hulk pimedaid, kurte kõrvasid, suur hulk HIV-AIDS-ist tervenenuid, kasvajaid, halvatuid! See on tohutu võimas ilming! Kallid inimesed! Inimesed võivad hankida vett suures koguses, isegi mootorratastega!

Isegi enam kui 900 km kaugusel pimedad silmad avanesid! See tähendab, et võidmine on massiivne! Isegi Mombasas, kus keegi tervenes rohkem kui 700 km kaugusel! Sellist on registreeritud ainult Piiblis. Sõjapealiku usk. Ma tean seda autoriteeti, mis sinul on. Kui sa ainult käsed, siis see toimub! Seega oleme me näinud äärmiselt vägevat ilmingut! Tõeliselt šokeeriv!

TAANIELI NÄGEMUSED

Tahan tuua esile samuti selle asjaolu, et Tema tuleb koos JUMALA kardetava Prohveti nägemustega. Tema nägi seda suurt kuju. Ning kivirahn tuli Taevast alla ja purustas selle kuju ja sellest kasvas tohutu suur mägi. See on tõepoolest väga suur ilming, mida me oleme koguduses näinud. Meil on koguduses tegemist ääretult suure ilminguga!

Jumalamees, ISSANDA Vägev Prohvet on rääkinud Taanieli nägemustest, surnute ülestõmbamisest. Teie kõik olete teadlikud sellest , et Jumalamees on rääkinud, kuidas ISSAND viis Tema Troonisaali ja näitas Temale JUMALA Uut Lepingulaegast. Ühel poolel oli Mooses, Jumalamees ning JUMALA Prohvet Eelija, ning teisel poolel oli Taaniel, JEHOOVA kardetav Prohvet.

Tema tuleb seega Taanieli, kardetava Prohveti Vaimus, kuid sinna lisandub kaevu paranemine. Ning nüüd on rohkem kui 20 kaevu, mis on paranenud. See räägib tõesti väga kardetavast ilmingust koguduses! Siin koguduses.

Seega. Mis sugupõlv me oleme? Mis sugupõlv me oleme? Seda küsin. Mis sugupõlv me oleme, kes näeb kõiki neid visiite? JUMALA Pilv, mis tuleb alla. Püha Vaimu Sade, mis tuleb alla. Ning kaevuveed, mis Paranevad.

Kallid inimesed, maamehed! Need on kardetavad asjad, kui me näeme selliseid asju, küsides, mis sugupõlv me õigupoolest oleme? Kes me õigupoolest oleme? Kas me tahame lihtsalt ignoreerida neid märke ja minna tagasi meie argipäeva ellu? Või kavatseme me olla tegelikult osalised nendes Märkides ja minna tagasi normaalsesse ellu? Ei! Me läheme nendest asjadest inimestele rääkima!

Küsin teilt, Pastorid. Küsin teilt, Piiskopid! Kas me kavatseme ainult vaadata neid imesid ja lihtsalt minna tagasi koju meie igapäevaste argitoimetuste juurde? Ei! Kui ISSAND teeb neid asju, siis Tema tahab meile rääkida! Küsin teilt, Piikopid, Pastorid ning kõik teie, kes te olete täna kuulamas. Ning siis vaid pöördute tagasi tavalise elu juurde?! Meil on üle 20 kaevu, mis on paranenud! Osadest nendest me pole isegi mitte veel kuulnud, kuid saame kuulda.

Piiblis oli vaid üks kaev, mis paranes! Ning nüüd siin on paranenud rohkem kui 20 kaevu! Siin Keenias. Vesi, mis on paranenud, on tervendanud ka paljusid inimesi! Need liikumisvõimetud inimesed, kes tervenesid Piiblis, me saame kokku lugeda. Kuid siin Keenias on meil nii palju liikumisvõimetuid, et me isegi mitte ei suuda neid enam kokku lugeda!

Oh, Keenia, ma nutan teie pärast! Hüljatud jalutuskeppe, ratastoole ja pimedate keppe! Keenia, ma nutan teie pärast siis, kui me ei austa ega karda Teda, siis karistused on väga suured. Sest neilt, kellele palju antakse, neilt ka palju nõutakse. Meie siin Keenias oleme kohelnud teda väga halvasti. Oleme tahtnud teda mürgitada, oleme üritanud teda tulistada ja palju muid halbu asju. Kuid nüüd on ISSAND on avalikustanud teda meile, selle järel, kui me oleme teda kurjasti tarvitanud ja vääriti kohelnud.

On šokeeriv, et seejärel, kui me oleme teda vääriti kohelnud, siis KÕIKVÕIMAS JUMAL otsustab teda meile nüüd avalikustada. Hiljem. See on tõeliselt šokeeriv!

Ma pean kutsuma seda rahvast üldriiklikule meeleparandusele. Ma pean. Ma pean. Ma pean kutsuma seda maad rahvuslikule meeleparandusele. Muidu karistused ja kohus saavad olema karmid, väga-väga karmid.

Kallid inimesed, isegi mitte veelgi tänase päeva järel meiei ei tea, kes nendest iidsetest Prohvetitest tema on, kes on tõusnud üles surnuist. Selle järel, kui me oleme Teda kurjasti tarvitanud ja vääriti kohelnud. Nüüd siis tema parandab kaevud, ta parandab veed!

Me peame tõepoolest korraldama üldriikliku meeleparanduse! Me peame. Me peame. Miks JUMAL ei avalikustanud Teda meile varem sügavamalt? Miks JUMAL ei näidanud meile varem, kes tema on ega andnud meile mõistmist sellest, kes tema on? Tänan.


 

Juhtiva Peapiiskopi raport ´JESUS IS LORD´- Raadios 26.3.2017

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi