logoON NOA PÄEVAD 

NAIROBI ALTARIL 10.7.2016 – PROHVET DR. OWUOR


Nairobi Altaril. 10.7.2016. On Noa päevad.
 

VÕIMAS PÜHAPÄEVANE KOHTUMINE NAIROBI DONHOLMI ALTARI EES, 10.7.2016

Pildil näeme osa tohutust inimmassist, kes kogunesid 10.7.2016 Nairobi Altarile kuulama Sõnumit ISSANDALT. Osalemas Vanem-Piiskopid, Vanem-Pastorid & kallihinnalised KRISTUSE lambad. Suur kogudusetelk oli pilgeni täis ja suured inimmassid pidid jälgima väärtuslikku ISSANDA Sõnumit väljaspoolt telki.

 • Jumalamees osutas patule, korruptsioonile ja vägivallale kui suurimatele JUMALA ja inimkonna vahelistele konfliktidele Noa päevadel.
 • Tema hoiatas, et seesama kurja inimese seisund, kust JUMAL mõistis hukka Noa-aegse inimkonna, kordub täies ulatuses kaasaegses põlvkonnas.

nairobi-altaril-2

 • Jumalamees hoiatas kaasaegset Kogudust, et kui jätkatakse kangekaelselt patuteedel, korrumpeerunud raha-evangeeliumiga ja väärade ettekuulutustega, siis ISSAND mitte ainult ei vaata, vaid ka dokumenteerib ja salvestab. (Ps. 33:13-14)
 • ISSANDA Prohvet selgitas, et kuitahes pika meelega JUMAL ka on, siiski tuleb aeg, kui JUMALA kannatlikkus lõpeb inimese südame kurjuse tõttu.
 • Tema hoiatas, et JUMAL on PÜHA ja Tema karistab alati pattu.
 • Tema hoiatas, et mitte ükski patt ei jää karistuseta.
 • Jumalamees hoiatas, et JUMAL on võimeline mõistma kohut patu üle ja hävitama kogu maailma ning tõestuseks on see, et Tema on teinud seda ka varem. (1.Moos. 6:17)
 • Tema kuulutas, et kuitahes raevukas JUMALA viha ka on, on Temal alati plaan kaitsta ja turvata väheseid õiglasi. (2.Peetr. 2:9)
 • JUMALA Teener rõhutas, et kuitahes raskeks patu tase ka tõuseb, põhjustades sellega Kohtu tulemist, siiski ISSAND ei anna kunagi järele patule. TEMA esialgne plaan loodule jätkub veelgi.
 • Tema kuulutas, et ISSAND on alati pakkunud kõikidele sugupõlvedele Kutset Armule ja viivitanud TEMA viha tulemisega, andes kõikidele võimaluse patukahetsuseks ja meeleparanduseks.
 • Tema hoiatas, et kui keegi tuleb jutlustama patukahetsusest ja meeleparanduse vajalikkusest ja tagasipöördumisest õigsusesse Jumala ees, siis kogudus PEAB KUULAMA vastavat isikut, nad ei või teda ignoreerida.

nairobi-altaril-1

 • Tema juhendas, et millal tahes ISSAND annab Prohveteeringu, kogudus peab kuulama seda väga tähelepanelikult, uskuma seda ja kuuletuma, sest see päästis Noa ja tema pere.
 • Tema rõhutas, et millal tahes ISSAND annab Prohveteeringu, siis tõendina sellest, et koguduses usutakse, on asjaolu, kui seal alustatakse tõsiselt Vabastamise Päästelaeva ehitamist. Seega – USKUMINE ON KUULEKUS.
 • Tema selgitas, et Noa Prohveteering ja selle realiseerumine ilmutas õpetust patust ja KRISTUSEST (patt ja Päästja, Vabastaja, Lunastaja), sest kõik, kes läksid päästelaeva, päästeti. (Room. 10:13)
 • Tema hoiatas, et nii nagu Noa tulvad tulid äkki ja üllatuslikult täiesti tavalisel päeval, kus inimesed tegelesid inimese endi programmidega ja tegid nende tavalisi töid, nii saab olema ka MESSIA Tulemine. (Matt. 24:37-40)

Helsingi, 16-18.6.2017

Stockholm, 20-22.4.2018