4.12.2016 HIIGLASLIK PILVESAMMAS LASKUB ALLA IISRAELI PIIRI PEALE (PROHVETEERING ON TÄITUNUD) 

10.12.2012 PROHVETEERING JUMALA AUHIILGUSE SAMBAST, MIS TULEB KAITSEMA IISRAELI

 


 
iisrael-pr-10-12-2012-a-2
Jumalamehe, Vägeva Prohveti Dr. Owuori poolt ettekuulutatud Prohveteering JUMALA Kirkuse Sambast, mis tuleb kaitsema Iisraeli, on nüüd täitunud.
 
UUDISEID:
 
iisrael-4-12-2016-2
Pilvesammas Kaitseb Iisraeli-Süüria piiri. 
Esmaspäev, 5.detsember 2016 /
“Iisrael Täna”. Teema: Süüria
 
“Keskel järjest suurenevat ISIS-e tegevust Süüria-poolsel Golani kõrgendikul” – raporteerisid sinnaviidud Iisraeli sõdurid – “nädalalõpul, vastavalt Sõnale, laskus Pilvesammas alla piirile.”
Kummaline torm hõivas täielikult Süüria-poolse piiri, kuid peatus täpselt Iisraeli piirile ega sisenenud Iisraeli poolele.
 
Järgnevas videos on näha rühm sõdureid mobiiltelefonidega filmimas toimunut.
Video levis kulutulena Facebookis, kus paljud iisraellased nimetasid tormi “Jumalikuks sekkumiseks”.
“Suur ime! Pange tähele, kuidas Jumal peatas selle tohutu tormi täpselt Iisraeli piirile”, kirjutas Yifat Romano.
“Aitäh, Isa!”
Netanel Tanaami imetles: “Mida sa veel vajad, et uskuda?”
“Maailma Looja kaitseb meid” – ütles Nissim Nahoum. 

 


 

PROHVETEERING ON TÄITUNUD!

 

 


Mäletate, kuidas Tume paks Pilv tuli alla Siinai mäel? Ning ISSAND Ise Tuli alla. Piibel, Psalmid 68:18:

“Jumala sõjavankreid oli musttuhandeid ja tuhat korda tuhandeid, kui Issand tuli Siinailt pühamusse.”

Mõistad nüüd, et ISSAND on avalikustanud meile – Iisraeli Ratsanik on siin meie keskel.

(Katkend raadiosaatest `Kirje Suomelle erikoislähetys`, `Jesus is Lord`-Raadios 6.12.2016; www.jesusislordradio.info)  
 

10.12.2012 PROHVETEERING. ISSAND SEBAOT TÕOTAB KAITSTA IISRAELI – PROHVET DR. OWUOR

10. 12.2012  ´JESUS is LORD´- Raadio otse-eetris:ISSAND on Rääkinud minuga ning siin on see, mida ISSAND ütleb. Viimasel ööl ISSAND Rääkis minuga, puudutades Iisraeli rahvast. See oli tõepoolest kompromissitu vestlus ning see jätkus kuni tänase hommikuni. Selles vestluses tõstis ISSAND mind üles Iisraeli kohale ja Tema näitas minule Iisraeli riiki, Iisraeli rahvast. Tema näitas minule kogu Iisraeli riigipiiri. Siis JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA EL OLAM, Iisraeli JUMAL – Tema näitas minule vabastatavaid Taeva vägesid. Ning nemad seisid Iisraeli piiridel; igas paigas, kus on piir. Nad olid seal sellisel viisil, see suur Taevane vägi.

Nemad seisid, valvates Iisraeli. Nemad seisid Iisraeli piiri igal tolliühikul, põhjast lõunasse ja tagasi põhjasuunas. Nad turvasid. Iga kui vähemgi tolliühik piirist oli kaitstud nii, et keegi seal seisis, see Taevane vägi. Seega nägin suurt Taevalist väge ja see liikus; oli liikumine. Nemad mitte ainult ei seisnud, vaid nad liikusid. Nad liikusid edasi-tagasi, edasi-tagasi Iisraeli piiridel. Nad liikusid koos leegitsevate mõõkadega.

Uuesti. Nägin Taevaste vägede vabastamist. Ning nägin neid ümbritsemas Iisraeli tervikuna; katmas Iisraeli piire, kaitsmas Iisraeli, kaitstes Iisraeli piiri igat tollimõõdet. Siis ISSANDA Hääl Ütles: “Siis nad hakkavad kartma Iisraeli JUMALAT.” Seejärel näitas ISSAND minule samuti Tema Kirkust; Auhiilgust, mis läks ja kaitses Iisraeli.

Uuesti. Tema Auhiilgus kattis Iisraeli piiri. Taevane vägi seisis seal. Tema Auhiilgus kaitses Iisraeli riigi piire; piirid, vaid piirid, kaitstes Iisraeli. Seega ISSAND, Taeva JUMAL, Tema, kes jälgib Iisraeli, Tema on teadlik sellest, mis toimub Iisraelis parajasti nüüd.

Ning see on see, mida ISSAND Ütleb: “Mina Ise tulen kaitsema nüüd minu kallist rahvast, Iisraeli rahvast. Ning saadakse teadlikuks, et Iisrael on maailma keskpunkt, ning et nad on minu lepingurahvas.”

Shalom


(Tõlge eesti keelde. 10.12.2012 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)


See on seesama Pilv, mille Prohvet Dr. Owuor kutsus alla 

hiljuti, 28.8.2016 Nakurus (Keenias). 
Ning mida saadi salvestada kaamerasse ... 

Siinsel lingil pikemalt ⇒

KUI KARDETAV ON ISSAND JA TEMA VÄGEV PROHVET!

VALMISTAGE TEE, MESSIAS ON TULEMAS!


Allikad: www.repentandpreparetheway.org,  www.repentfinland.fi