SEKSUAALPATU VÕITMINE 


I osa – SEKSUAALPATU TÕSIDUSE MÕISTMINE

 PROHVET DR. OWUOR

See on üks valdkond, mis on viinud koguduse langusesse. Annan ilmutust sellest, miks kogudus on langenud eriti just selles valdkonnas. Aitan saada sul teadlikuks, et kui mõistad, kui tõsine asi seksuaalpatt on, siis mõistad sulgeda tolle ukse ja kui sulged tolle ukse, siis nii ka paljud muud uksed võivad sulguda. Soovin, et mõistaksid juba algul, et seksuaalpatt on juurdunud kristlaste ellu. Seksuaalpatt on sulandunud Kristuse kogudusse. Seksuaalpatt on juurdunud ka kantslisse; Issanda Altarile. Seksuaalpatt on levinud ja toonud surma kogudusse. Seksuaalpatu tõttu Issand ei ole saanud kasutada isegi neid teenijaid, keda Tema oleks tahtnud kasutada. Täna tahan viia sind mõistma seksuaalpatu tõsidust ja kaalukust ning kuidas see mõjutab kristlase elu. Edastan sinule Jumala vaatenurga seksuaalpatu suhtes. Kuidas Jumal näeb seksuaalpattu? Kui sa hakkad mõistma, kuidas Issand vaatab seksuaalpatule, siis hakkad sa uuesti hindama iseenda suhet sellesse pattu. Hakkad mõistma, et see ei ole nii tähtsusetu asi kui olid mõelnud.

Ja siirdun sellesse, kuidas vaenlane kasutab seksuaalpattu koguduse orjastamiseks? Kuidas seksuaalpatt vangistab koguduse? Piiblist leiame võtmeid selle patuküsimuse selgitamiseks. Need võtmed on Issand asetanud Püha Vaimu väe kaudu ja need on tugevad ja vägevad. Tema paigutas need Piiblisse, et sa võiksid kasutada neid avamaks ja murdmaks seksuaalpatu ahelad, hävitamaks ja murdmaks seksuaalpatu, seksuaalse moraalituse ja iha ahelad.


KUIDAS JUMAL VAATAB SEKSUAALPATULE?


Ja ma toon sind kohale, kus sa hakkad nägema, kuidas vaenlane toob sarja juhtumeid, mis loovad seksuaalse iha, sidudes sind ja tehes sind niiviisi kasutuskõlbmatuks Issanda ees. Vesteldes seksuaalpatu ahelate katkestamisest, viin ma sind järgmisele tasandile, kus ma õpetan sinule vastupanemist seksuaalsele kiusatusele igapäevaelus. Ma viin sind viimasesse punkti, kus sa suled ukse seksuaalsele patule sinu elus. Kui kogudus saavutab selle, siis see on teel valmistumaks olema Kristuse täiuslik mõrsja.

Soovin sind mõistvat, et vaenlane on kasutanud seksuaalpattu peamise elemendina, saamaks kogudust langema ning on levitanud selle patu ka kõikidesse vanuserühmadesse. Ma tahan, et me hakkaksime täna mõistma, kuidas JUMAL JEHOOVA vaatab seksuaalpatule? Mis see on Jumala silmis, kui sa langed seksuaalpattu? Tahan anda sulle väga, väga olulise õpetuse. Kui sa suudad jääda sellesse, siis sa ei ole enam kunagi endine ning mõistad, et sa tõepoolest võid sulgeda selle patu ukse. Et sulgeda täielikult uks seksuaalpatule. Kui kogudus ütleb lahti seksuaalpatust, siis sulgeb see  uksed samas paljudele muudelegi pattudele; valetamisele, rahaarmastusele, ebajumalateenistusele ja paljudele muudele pattudele. Samal ajal, kui sa vabaned seksuaalpatust, saad sa sulgeda uksed ka neile teistele pattudele.

Soovin, et läheksime otse Jumala Sõnast vaatama, kuidas Jumal näeb seksuaalpattu? Õpetades siin, soovin, et sina kui Issanda teenija vaataksid õpetusele omast vaatenurgast. Kui sa oled koguduse liige, soovin, et sinagi osaled selles õpetuses. Kui sa oled koguduste karjane või osaled noorte- ja lastetöös ja nii edasi, siis see õpetus kuulub ka sulle. Tahan, et sa teaksid, et seksuaalpatt iseenesest kompromiteerib sind Issanda ees. See võib teha sind täiesti kasutuskõlbmatuks Issanda ees.

Vaatame siis, kuidas Issand seda näeb. Tahaksin tuua sinu teadmisesse väga tugeva Issanda teenija, samal ajal, kui ma loon aluse siinsele õpetusele. Tahan sulle meenutada Issanda teenijat nimega Taavet. Mees, keda Issand kutsus. Ainus mees, kellele Issand ütles: „Tema on mu Südame kohane mees.“ Soovin minna uurima selle mehe elu ning samas avan sulle mitmeid pooli Jumala loomusest ja sellest, kuidas Tema vaatab seksuaalpatule.

2. Saamueli raamatu 11. peatükk annab sulle selle õpetuse täieliku aluse ning tausta. Nüüd lähen siiski otse 2. Saamueli raamatu 12.peatükki, et sa võiksid mõista, kuidas seksuaalpatt paistab Jumala silmis. Sinu silmad avanevad. Kui sa oled üks neist, kes on seksuaalpatus, nii sa vabastud ja pääsed vabaks.

2. Saamueli raamatu 12.peatüki lõigud 1-15:

“1 Ja Issand läkitas Naatani Taaveti juurde; too tuli tema juurde ning ütles temale: „Ühes linnas oli kaks meest, üks rikas ja teine vaene.
2 Rikkal oli väga palju lambaid ja veiseid,
3 aga vaesel ei olnud midagi muud kui üksainus pisike utetall, kelle ta oli ostnud. Ta toitis seda ja see kasvas üles tema juures üheskoos ta lastega; see sõi ta palukest, jõi ta karikast, magas ta süles ja oli temale nagu tütar.
4 Siis tuli rikka mehe juurde teekäija. Aga tema ei raatsinud võtta oma lammastest ja veistest, et valmistada rooga teekäijale, kes ta juurde oli tulnud, vaid ta võttis vaese mehe utetalle ja valmistas mehele, kes ta juurde oli tulnud.”
5 Siis Taaveti viha süttis väga põlema mehe vastu ja ta ütles Naatanile: „Nii tõesti kui Issand elab, mees, kes seda tegi, on surmalaps!
6 Ja ta peab utetalle tasuma neljakordselt, sellepärast et ta tegi nõnda ega halastanud!”
7 Aga Naatan ütles Taavetile: „See mees oled sina! Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina olen sind võidnud Iisraeli kuningaks ja mina olen sind päästnud Sauli käest.
8 Mina olen sulle andnud su isanda koja ja su sülle su isanda naised, ja olen sulle andnud Iisraeli ja Juuda soo. Ja kui seda on vähe, siis ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist.
9 Mispärast sa oled põlanud Issanda sõna, tehes, mis on tema silmis paha? Hett Uurija sa lõid mõõgaga maha ja tema naise sa võtsid enesele naiseks. Jah, tema sa tapsid ammonlaste mõõgaga.”

 Ja Tema Ütleb lõigus 10: 

10 “Aga nüüd ei lahku mõõk su soost mitte iialgi, sellepärast et sa oled mind põlanud ja oled võtnud hett Uurija naise enesele naiseks.”

Lõigus 11 Tema Ütleb: 

11 “Nõnda ütleb Issand:”

Siin Naatan räägib Taavetile:

“Vaata, ma lasen sinu oma soost tulla sulle õnnetusi; ma võtan sinu naised su silma ees ja annan su ligimesele ja tema magab su naistega selle päikese paistes.
12 Kuigi sina oled seda teinud salaja, teen mina seda kogu Iisraeli ees ja päise päeva ajal.”

Lõigus 13 Tema Ütleb: 

“13 Siis ütles Taavet Naatanile: „Mina olen pattu teinud Issanda vastu.” Ja Naatan ütles Taavetile: „Issand on juba su patu sulle andeks andnud. Sa ei sure.
14 Ometi, kuna sa selle asja pärast oled pannud Issanda vaenlased teda kõvasti pilkama, siis peab küll poeg, kes sulle on sündinud,kindlasti surema!”

Lõigus 15 Tema Ütleb: 

“15 Siis Naatan läks koju. Ja Issand lõi last, kelle Uurija naine oli Taavetile ilmale toonud, nõnda et see haigestus.”

Miks ma lugesin sinule selle kirjakoha? Soovin alustada päeva täieliku mõistmisega selles osas, kuidas Issand näeb seksuaalpattu. Soovin, et te kõik mõistaksite ühte asja: Iga kord, kui on seksuaalpatt, siis Issand karistab seda! Soovin, et sa vaataksid ühte asja täna: Taavet ei olnud tavaline Issanda sulane. Taavet oli Jumala poolt kutsutud ja Issanda poolt Võitud. Kui Issand kutsus Taaveti, siis talle anti mitmeid Võidmise tasandeid. Taavet kõndis Püha Vaimu Võidmise all. Ta oli võitud karjane.


TAAVETI KOHUS


Ta oli võitud kuningaks. Taavet oli Prohvet. Ta liikus mitmes võidmises. Vaata, kuidas Issand tõstis Taaveti ning Tema viis tema välja sealt, kus ta oli. Issand kasutas Taavetit isegi Koljati hävitamiseks, kes oli häbistanud Issanda koda. Kuid Saul ei teinud asju õigesti.  Tema isegi asendas Sauli Taavetiga. Taavet ei olnud tavaline sulane ja Issand rääkis Taavetiga. Aga kui Taavet langes seksuaalpattu, siis seksuaalpatu kaalukuse tõttu Issand Jumal sulges Taavetiga kommunikeerimise ukse väga pikaks ajaks. Tema ei rääkinud Taavetile sõnagi üle aasta. Tean, et sulle võib juhtuda palju asju. Ehk sinu mees sureb, ehk sul ei ole meest, ehk sul ei ole naist, ehk sul ei ole tööd, ehk su pere on alati haige, ehk teenid Jumalat paljude raskuste keskelt, ehk sinu pere on hüljanud sind, töökaaslased on hüljanud, maailm on hüljanud. Ainus asi, mis sinul on alles, on JUMAL JEHOOVA, sinu Looja. Nii hakkad sa mõistma seksuaalpatu tõsidust. Seksuaalpatu tõttu võib JUMAL JEHOOVA sulgeda ukse sinu ees! Tema võib sulgeda ukse sinu ees ja siiski Tema on kõik, mis sinul on alles.


SEKSUAALPATU TAGAJÄRJED


Ja sa näed, et Tema sulgeb Taavetile ukse ning seejärel Tema saadab Naatani Taaveti juurde. Mis tähendab seda, et Tema lõpetas isegi Taavetiga rääkimise. Tema lõpetas Taavetile rääkimise seksuaalpatu tõsiduse tõttu. Kasutan seda,  ehitades alust õpetusele, et sa võiksid hakata mõistma seda raskust ja kaalukust, kuidas Jumal näeb seksuaalpattu, kui sa langed sinna. JUMAL JEHOOVA, sinu Looja, Tema ei hülga sind, kui kõik muud on sind hüljanud. Kuid mida toob seksuaalpatt? Tema sulgeb sulle ukse. Kas sa näed seksuaalpatu kaalukust?

Teine asi, millele tahaksin juhtida tähelepanu, on see, et seksuaalpatt juhatab aina surma. Seksuaalpatt juhatab alati surma, kas siis füüsilisse või vaimsesse surma. JEHOOVA karistab alati seksuaalpattu. Kuulsid, kuidas Tema Rääkis Taavetile. Tema Ütles: „Issand on juba su patu sulle andeks andnud. Sa ei sure. Ometi, kuna sa selle asja pärast oled pannud Issanda vaenlased teda kõvasti pilkama, siis peab küll poeg, kes sulle on sündinud, kindlasti SUREMA!”

JEHOOVA karistab alati seksuaalpattu. Number kaks. Seksuaalpatt juhatab alati surma, kas füüsilisse või vaimsesse surma. Vaimne surm tuleb alati esmalt ning tuleb aeg ka füüsilisele surmale. Näed, kuidas kõik need aastad Taavet oli kallihinnaline ja armas Issanda ees. Sama Jumal, kes näeb sellest päevast kaugemale, kutsus Taavetit ning juba siis Tema teadis, et Taavet võib tulla langema. Tema Räägib Taavetile: „Ma andsin sinule kõik, isegi vaenlase naised.“ See tähendab, et see oli Jumala seatud ja ISSANDA määratud: „Mina andsin need naised sulle, aga kui sa langesid seksuaalpattu, siis sa astusid välja Minu tahte alt. Nüüd tulen ottamaan pois; jopa vaimosi ja lähimmät ystäväsi menevät heidän kanssaan, jotta voisit kokea sen saman tuskan, mitä Minä tunnen, kun näen sinun lankeavan seksuaalisyntiin.”

Rõhutan sinule seksuaalpatu tõsidust ja kaalukust ISSANDA JUMAL JEHOOVA ees ning seejärel hiljem näitan sulle teed välja.


SURM – SEKSUAALPATU KARISTUS


 SIMSONI KOHUS


Näed, kuidas Taavet pöördub ümber, kui kohus lööb teda. Rohkem kui aasta jooksul ta ei saa enam kuulda Jumalat. Halvim, mis sul võib olla, on see, kui Jumal sulges ukse sinu ees. Taavet kannatas. Kuid kui ta seejärel pöördus meeleparanduses, siis näed, kuidas Issand uuendab Taaveti. Me räägime meeleparanduse olemusest. Kuid sinna vahele mahub palju, mida me täna käsitleme, jätkates selle aluse loomist.

Soovin minna Kohtumõistjate raamatusse, peatükk 16 lõigud 4-5. Veel vaatame seksuaalpatu kaalukust JEHOOVA Jumala silmis. Kuidas Issand vaatab seksuaalpatule? Uurime teist Issanda teenijat. Kohtumõistjate raamat 16:1.

„Siis Simson läks Assasse, nägi seal ühte hooranaist ja läks selle juurde.“ Seejärel näed väga selgesti, kuidas ta armub sellesse naisesse.”

Tahan, et sa teaksid, et sündmuste jada seksuaalpattu langemisel algab sellisel viisil.

Kokkuvõtlikult: See algab soovist ja siis areneb ihaks ning seejärel oledki juba minemas otsejoones pattu. Näed siis teist tugevat Issanda teenijat. Tema kasutab teda jõuliselt, kuid kui ta kohtab seksuaalpattu, siis Issand võib sulgeda talle ukse. Lubage mind, et ma annan sulle mõista ühte asja siin: Kui on olemas miski, mis viib Issanda poolt ukse sulgemiseni sinu ees, siis see on seksuaalpatt. Lähme veelgi sügavamale, et sa mõistaksid enam sügavuti, kuidas Tema  vaatab seksuaalpatule ning kuidas Tema liigitab seksuaalpattu muude pattude suhtes.

Sa nägid Simsoni elust, et Simson kohtab seksuaalpattu ja naine hakkab teda võrgutama. Tahan, et sa teaksid: Heebrea keeles, juudi rahva keeles, kui sa käänad sõna ´Deliila´, siis see tähendab täht-tähelt „Imama kuivaks, imema elu välja“. Ära sega seda siiski sõnaga Dhaliaan, mis tähendab ‘lille’. Deliila jällegi tähendab imema, võtta välja elu, lõpetada, viia jõud. Näed väga selgesti lõigus 4:

„Ja pärast seda armastas ta Soreki jõe ääres Deliila-nimelist naist.“

Kuula väga hoolikalt, mida seksuaalpatt teeb sinule. Lõik 5. Tema Ütleb:

„5 Siis vilistite vürstid tulid naise juurde ja ütlesid temale: „Meelita teda ja vaata, kus tal see suur jõud on ja kuidas me saaksime temast jagu ja teda kinni siduda, et teda alistada, siis anname igamees sulle tuhat ükssada hõbeseeklit!”

Lõigus 7 Tema Ütleb:

„7 Simson vastas temale: „Kui mind seotakse seitsme toore loomakõõlusega, mis ei ole kuivanud, siis jään ma jõuetuks ja olen nagu iga muu inimene.”

Lõigus 17 Tema Ütleb:

„17 ja ta avas temale kogu oma südame ning ütles: „Habemenugaei ole saanud mu pea ligi, sest ma olen emaihust alates eraldatud Jumalale. Kui mind pöetakse, siis mu jõud lahkub minust ja ma muutun jõuetuks ning olen nagu kõik muud inimesed.”

Lõik 20:

„20 Ja Deliila ütles: „Vilistid tulevad sulle kallale, Simson!” Simson ärkas unest ja mõtles: „Ma lähen välja nagu ennegi ja raputan enese lahti!” Aga ta ei teadnud, et Issand oli temast lahkunud.“

Kui on midagi, mis paneb Issandat sind jätma, siis on see seksuaalpatt. Kasutan veelgi neid kahte juhtumit ehitamaks kandvat alust sinule. Seejärel läheme sügavamale ja sa näed veelgi sügavamalt, kuidas Jumal näeb seksuaalpattu. Kasutan lühikokkuvõtteid nende kahe teenija eludest, et sa näeksid selle kaalukust, kuidas Jumal kaalub seksuaalpattu. Näed, mis kaasne seksuaalpatuga. Ning vaenlane hakkab meelitama nii Simsonit kui Taavetit. Vaenlase võidu algus oli tema esitatud küsimuses: „Milles on sinu jõud?“ Näed, et Simson armus naisesse. Ta võtab iha esimese sammu. Seejärel näeme, kuidas Simson viib selle nüüd järgmisele tasandile ja hakkab talle paljastama kristlase rännaku saladusi. Ta hakkab paljastama talle koos Issandaga rändamise saladusi.

Näed, et vilistilased lähevad selle naise juurde, vilistlaste vürstid, pimeduse riigi kuningad. Pimeduse riigi vürstid kasutavad aina seksuaalpattu, saamaks sind. Seksuaalpatt viib sind ahvatlusse, nii et nad saavad teada sinu saladused. Kui sa valid seksuaalpatu ja lähed otsejoones sinna, siis oled sa kohas, kus oled juba sügaval ja Issand jätab sind. Seda me näeme Taaveti elus ja seejärel näeme Simsonit kinnitamas tõde kahes asjas, mida me just mainisime: Seksuaalpatu järel tuleb alati karistus. Seksuaalpatus on alati kohus ja seksuaalpatus on alati surm.

Käsitleme nüüd Simsoni lõpuni. Vaadakem seda vaatenurka: Seksuaalpatus on alati surm. Sest näeme kohut lõigus 20, kus Issand jätab teda sellest hoolimata, kui tihedalt nad olid liikunud koos Issandaga. Vaadakem lõike 25-28:

„25 Ja et nende süda oli rõõmus, siis lnad ütlesid: „Kutsuge Simson, et ta meid lõbustaks!” Ja nad kutsusid Simsoni vangikojast ja ta tegi nalja nende ees; nad panid ta seismasammaste vahele. 

26 Siis Simson ütles poisile, kes tal käest kinni hoidis:„Jäta mind, lase ma puudutan sambaid, millele hoone tugineb, et ma nende vastu saaksin nõjatuda!”
27 Aga hoone oli täis mehi ja naisi, ja seal olid kõik vilistite vürstid; ja katusel oli Simsoni naljategemist vaatamas ligi kolm tuhat meest ja naist.”


ISSAND RÄÄGIB SURMAST SEOSES SEKSUAALPATUGA


“28 Siis Simson hüüdis Issandat ja ütles: „Issand Jumal! Mõtle ometi minu peale ja tee mind tugevaks ainult veel sellekskorraks, oh Jumal, et saaksin vilistitele ühe korraga kätte maksta oma mõlema silma eest!”

Ta oli juba kohanud selle karistust; Issanda karistust seksuaalpatule. Nad võtsid välja tema silmad. Seksuaalpatt viib alati siia. Lõik 29:

„29 Ja Simson haaras kinni kahest keskmisest sambast, millele hoone tugines, ja toetus neile, ühele parema ja teisele vasaku käega.”

Lõik 30:

„30 Ja Simson ütles: „Surgu mu hing koos vilistitega!” Siis ta tõmbas enese võimsasti kummargile ja hoone langes vürstide ja kogu sees oleva rahva peale; ja nii oli surnuid, keda ta surres surmas, rohkem kui neid, keda ta oma elus oli surmanud.“

Soovin, et sa mõistaksid ühte asja – ja ta suri. Seksuaalpatt viib alati surma. Aitan sul mõista, kuidas Issand vaatab seksuaalpatule. Soovin, et sa mõistaksid: Issand ei vaata seksuaalpatule kergesti nagu sa näed. Kui tuled seksuaalpattu, siis Issand on valmis jätma sind. Tema tahab nüüd sulgeda ukse sinule ja tuua surma. Nägin Teda toomas surma Taaveti lapsele ja nüüd näen teda toovat surma Simsonile. Kasutan siis neid kahte juhtumit, luues põhja sellele õpetusele, et sa võiksid mõista seksuaalpatu tõsidust Jumala silmis. Räägin neist kahest tugevast Issanda teenijast ja sa näed, kuidas Issand armastab neid ning kasutab neid võimsalt Tema rahva päästmisel, vabastamaks Tema rahvast. Kuid siiski, kui nad kohtavad seksuaalpattu ja langevad, siis need kaks asja, mida Issand alati liidab seksuaalpatule, puudutavad neid.

Kuula mind: Igat seksuaalpattu karistatakse; Jumal karistab alati seda. Iga seksuaalpatt toob alati surma. Lähme edasi ja vaatame arutelu Moosese ja JEHOOVA Jumala vahel, samal ajal ehitades sellele õpetusele alust. 3.Moosese raamat 20, lõik 10. Kui sa mõistad seda, siis sa ei ole enam kunagi endine. Sa ei saa enam kunagi suhtuda seksuaalpattu kui naljasse, nagu sa oled näinud kogudust seda käsitlemas. Näen, et koguduses käsitletakse seda enam-vähem naljana ning ebaolulise asjaoluna. Nagu: „Võin olla koguduse ülistuskooris ning samal ajal rasedana ilma abielus olemata.“ Tema on saatnud mind paljudesse kogudustesse ning näidanud mulle seda. Olen näinud naist ning tüdrukut ülistustiimis ja see tüdruk magab tolle naise mehega ning on nüüd rase. Kohtasin koguduse pastorit ja ütlesin: „Kuule, ülistustiimis on tüdruk, kes on esimest kuud rase. Seda ei saa veel näha, kuid ta on esimest kuud rasedana altaril“. Ta ütles: „Olen arutlenud, mida temaga teha. Ei taha tähelepanu. Ei taha, et inimesed teaksid sellest ning lisaks mees on siin vanemaks. Seetõttu oleme hoidnud madalat profiili selles asjas ega taha, et kogudus saaks teada. Tead, me püüame varjata ja peita seda.“

Ma kõrvaldan sind täielikult sellisest asjast Jeesus Kristuse nimes. Sel põhjusel ma ehitan seda vundamenti sinu jaoks  täna. Kirik ei ole õpetanud liiderlikkuse kaalukust ja raskusastet. Kirik ei ole õpetanud seda, kuidas JUMAL JEHOOVA vaatab seksuaalpatule. Seega rõhutan ma täna, kuidas JEHOOVA (ei sina ise), vaid JUMAL JEHOOVA vaatab seksuaalpatule. Süvenegem sellesse ja sa oled šokeeritud.

Issand räägib Moosesega. 3. Moosese raamat 20, lõige 10. Vaata, mida Tema Ütleb siin:

„10 Meest, kes abielu rikub abielunaisega, meest, kes abielu rikub oma ligimese naisega, abielurikkujat meest ja abielurikkujat naist karistatagu surmaga!”

Läheme edasi ja sa näed, et Jumal räägib surmast igaühele, kes langeb seksuaalsesse ebamoraalsusse ja seksuaalpattu. Viin sind Uude Testamenti ja sa oled üllatunud. Tema Räägib ilma keerutamata, väga selgelt, et kes tahes teeb seksuaalpattu, amoraalsust, ta peab surema. Jumal räägib inimese surmast. Lähme edasi. 3. Moosese raamat 20, lõige 17. Vaata, mida Tema Ütleb. Tema Ütleb:

„17 Kui mees võtab oma õe, oma isa tütre või oma ema tütre ja vaatab tema häbet ja õde vaatab tema häbet, siis on see häbitegu ja nad hävitatagu oma rahva laste silma eest: ta on paljastanud oma õe häbeme, ta kandku oma patusüüd!“

Miks olen tõstnud selle esile? Sest ei taha unustada siinse rahva seas olevat, tõeliselt olulist seksuaalpatu aspekti. Me oleme näinud meeleparandust, kus inimesed tulevad välja ütlema: „Te teate, mitu korda vennad ja nõod saavad magada koos.“ Naised on ka tulnud, öeldes: „Issand, isegi meie tütar on rasestunud poegadest ja nende nõbudest. Issand, me oleme valetanud sellest meestele ja varjanud külaelanike eest. Me ütlesime, et see oli keegi väljastpoolt poiss, kes käis külas. Me ei taha seda avaldada häbi pärast. Ma tahan, et sa näeksid seda samamoodi nagu Jumal näeb.

Jumal ütleb: „Hävitatagu. Seda ei tohiks käsitleda läbi inimeste silmade – kohutav, vastik. Nad on teinud seda, mida ei oleks tohtinud teha.“

5. Moosese raamat 22:22. Kuidas Jumal räägib seksuaalpatust. Tema Ütleb:

„22 Kui mees leitakse magamas naisega, kes on teise mehe abielunaine, siis peavad ka nemad mõlemad surema: mees, kes naise juures magas, ja naine. Nõnda kõrvalda kurjus Iisraelist!“

See tähendab: Eemalda tervenisti selle rahva seast! Tema Ütleb: „Sel mehel tuleb surra!“ Jumal räägib pidevalt seksuaalpatu juures surmast. Miks sa oled naeratanud seksuaalpatule? Kui me ehitame seda, siis läheme Õpetussõnade raamatusse. Toon sind vaid kohta, kus sa võid mõista seda, kuidas Jumal vaatab seksuaalpatule ning seejärel vaatame seda, kuidas katkestada need ahelad.

See on lõpuosa  vundamendist, mida ehitame vaadeldavale õpetusele. Õpetussõnade raamat 6, lõigud 20-35. Näed, mida Tema Ütleb siin. Tema Ütleb:

„20 Pea, mu poeg, oma isa käsku ja ära hülga oma ema juhatust!“

Tema Ütleb:

“21 Seo need alatiseks oma südame külge, mähi need enesele ümber kaela! 22 Need juhtigu sind, kui sa kõnnid, valvaku sind, kui sa magad,  ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad! 23 Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus, ja korrale kutsuvad manitsused on elutee, 24 et sind hoida halva naise eest, võõramaa naise libeda keele eest.“

Amoraalne naine või naised, amoraalne mees. Näed selgesti, kuidas Tema Ütleb:

„24 Need hoiavad sind halva naise eest, võõramaa naise libeda keele eest.“


SURM, PAKENDATUD SEKSUAALPATTU …


Kuidas Jumal vaatab seksuaalpattu? Tema Ütleb sinule, et jää kaugele libedast keelest. Tema Ütleb:

„25 Ära himusta oma südames tema ilu ja ära lase ennast kütkestada tema silmalaugudest!“

Lõigus 26 Tema Ütleb:

„26 Sest hooranaise jaoks jätkub pätsist leivast, aga teise mehe naine püüab kallist hinge.“

Nüüd ma tahan, et naised uuriksid mehi, kes on nagu prostituudid. Ja meestel uurida naisi, kes on nagu prostituudid, kellest Tema siin Räägi. Näed nüüd siin, kuidas Issand vaatab seksuaalpattu; sest Tema Ütleb, et prostituut alandab sind ja võtab sinult võimu.

Seksuaalpatt alandab sind ja võtab sinult võimu ära. Mis sinust siis enam järel on, ei muud kui pärmileib? Pärmist valmistatakse leiba. Mäletate, et olen teile õpetanud leivast ilma pärmita. Olen öelnud, et see on suurepärane leib; püha leib, vastupidav leib, mis kõndis nendega koos läbi kõrbe. Nüüd Tema Ütleb, et sind alandatakse leivakakuks, mis mädaneb lühikese ajaga lihtsalt kaduvaks. See on see, kuidas Issand vaatab seksuaalpatule. Kui Tema vaatab, kuidas sa oled langemas seksuaalpattu, Tema näeb surma. Sinust tuleb puhas mäda. Hakkad mädanema. Pärmileib ei püsi kaua! Oled rikutud. Oled kui seesugune leivapala; kõlbmatu millekski, rikutud. Näed, mida Tema Ütleb siin; kuidas Jumal vaatab seksuaalpattu? Kordan lõiku 26. Tema Ütleb:

„26 Sest hooranaise jaoks jätkub pätsist leivast, aga teise mehe naine püüab kallist hinge.“

Mis tähendab, et see kuivatab sinu elu; seksuaalpatt imeb kuivaks elu, imeb vere, imeb elu. See on see, kuidas Jumal vaatab seksuaalpattu; kui Tema näeb sind minemas seksuaalpattu. Seepärast sa näed, et nimi Deliila tähendab – imema kuivaks, imema jõudu; eemaldada võimu, lõpetada ja saata lõpule keegi; imeda temast elu välja.

Näed väga selgelt, et tõepoolest seksuaalpatt on surm, mille vaenlane on pakendanud sinul jaoks. Ta on surma pealtpoolt peitnud millegi muuga, kuid sees leidub surm. Sa hakkad juba mõistma õpetuse väikese aluspõhja kaudu, kus oleme loonud põhja sügavamale õpetusele, et seksuaalpatu sees on surm. Näed, et JUMAL JEHOOVA Räägib  sinule Tema Sõna kaudu, öeldes: „Palun, karda seda ilu, mida sa näed seksuaalpatu välispoolel.“ Tema hoiatab sind tema kauniduse eest. Tema Ütleb: „Ära ole kütkestatud tema libedast keelest ega tema ilust ning ära mine tema pilgu lõksu!“

Lubage mul õpetada midagi kriitilist siin: Liha/lihalikkus on maailm/maailmalikkus sinus. Tead, et on alati olemas võitlus liha ja vaimu vahel. Teisiti öeldes: Võitlus maailma ja vaimu vahel. Liha on see miniatuurne, miniversioon maailmast, mis asub sinus. Siiski maailm on see välispidine suur maailm, mida sa näed seal väljas. Kreeka keeles nad ütlevad ´cosmos´. Algses kreeka keeles ´cosmos´tähendab maailma. ´Cosmopolitan – kosmopoliitiline´ – oled maailmalik, kuulud maailmale. ´Cosmetic, kosmeetiline´ – tähendab maailma ilu.

Tema hoiatab sind siin: Ära ole võrgutatud tema silmadest ja ilust. Seal maailmas on surm! Tema räägib siin maailmast. Tema Ütleb: libekeelne ja suurepärane kõne. See tähendab, et kui vaenlane pakib seksuaalpattu sinu jaoks, siis ta teeb sellest alati libekeelse, meelitava, magusa, maailmaliku, ilusa ja kosmopoliitilise. Seepärast JUMAL JEHOOVA Ütleb: „Ära ole võrgutatud seksuaalpatu silmade ilust. Seal on surm. Sinust saab ühe hetkega vaid ainult leivakakk ja homme mädaned.“


II OSA – SEKSUAALPATU VÕITMINE


JUMALA vaatenurk seksuaalpatule: Maantee hauda

Prohvet Dr. Owuor

Kui ISSAND Taeva Jumal, kes lõi sind, näeb sind minemas seksuaalpatule, siis teisiti öeldes Tema näeb sind minevat maanteele, mis juhatab hauda. Täna olen käsitlemas seda, kuidas katkestada seksuaalpatu ahelad. Esmalt tahaksin  siiski natuke vaadata Sõna. Loe Õpetussõnad 5:1-23 ja Õpetussõnad 7:1-27. Nüüd loeme Õpetussõnad 9:14-18 vundamendiga lõpule saamiseks. Kuidas Jumal vaatab seksuaalpatule? Issand, kes on sind loonud. Kuidas tema vaatab seksuaalpatule? Näen väga selgesti, et seksuaalpatt on maantee, mis juhatab hauda – Issand ütleb nii. Loeme nüüd vaid kaks lõiku vundamendiga lõpule saamiseks. Loeme Õpetussõnad 9:14-18.

„14 Ta istub oma koja uksel,istme peal linna küngastel,“ /see on seksuaalpatt, mis istub seal./ „15 kutsudes möödaminejaid, neid, kes käivad otseradu: 16 „Kes on kogenematu, pöördugu siia!” Ja napiarulisele ta ütleb:“ /Ta ütleb need, kellel ei ole enesevalitsust, arukust. Vaadake edasi lõiku 18/ „18 Aga teine ei teagi, et seal on kadunud hinged, et tema kutsutud on põrgu sügavustes.“

Lõpetan nüüd vundamenti: Kuidas ISSAND vaatab seksuaalpattu sinu elus? Näed, et on üks asi, millest Issand räägib otsekoheselt. Tema Ütleb, et seksuaalpatt juhatab alati surma. Lõpetame nüüd vundamendi, mille teemaks on olnud: Kuidas Jumal näeb seksuaalpattu? Lähen nüüd selle juurde, kuidas ISSAND on andnud meile lahenduse: pääseda sellest mööda ja võita see.


PÕGENE SEKSUAALSE EBAMORAALSUSE EEST!


Soovin sind teadvat, et vaenlane esitleb seksuaalpattu lõpmatul eri viisidel. Teisiti öeldes: Vaenlane esitleb surma, kuid ta on selle peitnud koorde ja pakendanud seksuaalse ihaga ning võrgutava libeda keelega. Seepärast pead sa olema väga ettevaatlik nende asjade suhtes, mille osas Issand hoiatab sind: meelitav kõne, tema kaunid võrgutavad silmad ja pilk. See on `cosmos´ kreeka keeles ehk ´maailm, maailmalikkus´. Ole ettevaatlik maailma ilu suhtes, maailma kosmeetilise ilu suhtes. Vaatame siia liituvat viimast kirjakohta, kuidas Issand vaatab seksuaalpatule. Siinse kirjakoha järel hakkame nägema, kuidas sa pääsed siit välja. 1.Kirjas korintolastele 6:12 Tema Ütleb:

„12 Öeldakse: „Mulle on kõik lubatud!” – Siiski kõigest ei ole kasu. „Mulle on kõik lubatud!” – Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle!“

Lõigus 13 Tema Ütleb:

„13 Toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks. Siiski Jumal teeb lõpu nii sellele kui tollele. Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid Issanda jaoks ja Issand ihu jaoks.“

Näed siin ühte asja; on väga huvitav, et Issand räägib toidust. Liitudes seksuaalpatu juurde Räägib Tema nüüd toidust ja kõhust. Edasi Räägib Tema siin vabadusest, mis sinul on: „Mulle on kõik lubatud“. Taavetil oli kõik vabadus minna sõtta selle asemel, et jääda koju vaatama naist, kes end alakorrusel alasti pesi. Kui läheme edasi, hakkad mõistma, kuidas võita seksuaalpattu. Üks asi on olla veendunud selles, et sa lähed sõtta. Ära jää koju. Me siiski ei vaatle veel lahendusi. Näed, et Tema Räägib vabadusest. Simsonil oli kõik vabadus jätta minemata Deliila juurde. Kogudusel/ kirikul on kõik vabadus piirata Deliila sissepääsu. Kuid siiski Deliila pääses kogudusse sisse, ahvatledes seda ja seejärel kogudus paljastas talle kõik ISSANDA saladused. Jumala vägi lahkus kogudusest just nii nagu Jumala vägi lahkus Simsonist. Näeme Issandat tegemas täielikult selgeks, et seksuaalpatt juhatab alati surma. Näed, et Issand Räägib toidust seksuaalpatu juures. Miks Tema Räägib toidust? Tema soovib sulle mõista anda, et see liitub alati liha, lihalikkuse juurde. Näed siin esimest lahendust seksuaalpatule. Sa võid näha, et kui sa räägid lihalikkusest ja toidust, siis paastumine on esimene mõte, mis tuleb meelde. Tema Räägib siis toidust seoses seksuaalpatuga ning Tema Räägib lihast ja Tema Ütleb, et ihu ei ole seksuaalse ebamoraalsuse jaoks, vaid see on mõeldud Issanda jaoks. 1.Kiri korintlastele 6:14. Tema Ütleb:

„14 Ent Jumal on Issanda üles äratanud ja äratab meidki üles oma väe läbi. 15 Kas te ei tea, et teie ihud on Kristuse ihu liikmed?”

See on nüüd üllatus. Tema hakkab Rääkima sinule, et tegelikult sinu keha ei kuulu sinule. Vaata, kuidas Tema läheneb sinule nüüd. Liitudes seksuaalpatu juuurde, hakkab  Tema Rääkima sulle, et isegi sinu keha nüüd ei kuulu enam mitte sinule. Sinu keha kuulub Kristuse Pühasse Ihusse. Püha! Püha!

„Kas ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed ning teha nad hoora liikmeteks? Ei mingil juhul!

“16 Või kas te ei tea, et see, kes hoiab hoora poole, on temaga üks ihu? Sest nagu Jumal ütleb: „Need kaks saavad üheks.” 17 Aga kes hoiab Issanda poole, see on temaga üks vaim.“

Vaata, mida Tema Ütleb lõigus 18:

„18 Põgenege kõlvatuse eest!“

Tulge sealt ära!


AUSTA JUMALAT OMA IHUS


Ära püüa seda isegi mitte selgitada, ära ütle, et ´küll ma hakkama saan´, vaid selle asemel jookse peitu seksuaalse ebamoraalsuse eest! Kas kuulsid! „Räägin veelgi asjast pastoriga ja elan mehe juures ja me pole abielus. Pastor aitab mind selle selgitamisel.“ ISSAND ÜTLEB: PÕGENE! See on üks neid asju, kust Jumal Käseb sul põgeneda. Tema Ütleb, et ära mitte vaid ´selgita seda´, vaid jookse peitu patu eest.

Mis kaasneb seksuaalpatuga? Tema jagab selle kahte ossa. Tema Ütleb:

„ Mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu. Kuid kes hoorab, see patustab iseenese ihu vastu.“

Tema hakkab sulle selgitama, mis kaasneb seksuaalpatuga. Nii. Mina, JEHOOVA Jumal, mina jagan niisiis patu kahte ossa. Seksuaalpatt on ainus patt, kus sa teed pattu oma ihu vastu, ihu sees. Hispaania keeles öeldakse ´entro´. Tema Ütleb, et kõik muud patud tehakse väljaspool ihu. Kuid seksuaalpatu korral sa teed pattu oma ihu vastu. Kuula, mida Tema Ütleb:

„Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?“

Tema hakkab sulle Rääkima, et sinu ihu on tegelikult Püha Vaimu elamu. Sa ei või siis mistahes viisil ühendada ihu seksuaalpatuga.

Teisiti öeldes: Mis kaasneb seksuaalpatuga, on see, et sa kurvastad Püha Vaimu. Sinu ihu on Püha Vaimu elupaik. Iga kord, kui teed seksuaalpattu, sa kurvastad Püha Vaimu, kes peaks sinus elama. Kui sa oled kristlane, siis on see veel halvem, sest iga kristlane peaks olem Püha Vaimu tempel. Pühal Vaimul ei ole siis kohta sinus elamiseks. Vaata, mis Tema Ütleb siin:

„ Teie ei ole iseenese päralt. Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!“

See tähendab, et nüüd sinu ihu isegi mitte ei kuulu sinule. Jeesus ostis sinu ihu. Sul tuleb paluda Issandalt luba, enne kui teed midagi sinu ihuga. See tähendab, et kui lähed seksuaalpattu, siis kuula, mida sa oled teinud – oled just jätnud tähelepanuta selle hinna, mille Tema maksis; selle kalli hinna ihu lunastamiseks ja sina rüvetad Jeesust. Mida tähendab seksuaalpatu mõiste? Piibel ütleb, et selle järgi, kuidas naine on riietunud, teda võidakse nimetada prostituudiks; sama meeste suhtes. Kui sa kõnnid ringi kõrvaläbistustega ja rasta-patsidega. Mõningates linnades, nagu San Fransisco Ameerika Ühendriikides, öeldakse, et sa oled homoseksuaal, kui teed nii ja mehed käivad sul järel. Oled prostituut. Olen näinud neid kogudustes. Nad on teinud juustesse rasta-patsid ja läbistanud nina, läbistanud kõrvad ja need on mehed. Nad on prostituudid.


KRISTUSE KUVANDI KOMPROMITEERIMINE


Lähtudes sellest, kuidas sa riietud, Piibel nimetab sind prostituudiks. Tema Ütleb, et sul tuleks austada Jumala ihu. Sa ei või millegagi tuua seksuaalset ebamoraalsust ihu juurde, sest sellega sa kurvastad Jeesust. „Olen kristlane. Riietun miniseelikusse, kõhusärkidesse ning paljastan jalad ja rinnad.“ Inimesed hakkavad imetlema, et mis selline kuvand siis õieti on? Sa annad Jeesusest tõeliselt saastunud kuvandi. Sa ei erine sellest, kes on teinud Da Vinci koodi filmi ning väitnud end olevat kristlane. Sa määrid Jeesuse Püha Nime. Sa ei ole teistsugune kui jumalapilkaja kinos. Tema Ütleb, et sinu ihu on ostetud. Kallis Taeva Issand on ostnud sinu ihu Tema enda elu hinnaga. Tema Ütleb: „Sa ei või seda ühendada hooraga“.

Kuidas siiski oled heaks kiitnud isegi homoseksualismi koguduses? Kuidas ometi? Kuidas sa ei teadnud Teda ütlevat, et seksuaalpatus on alati surm? Mäletage Eelijat. Eelija armastas Jumalat. Tõesti ta armastas Jumala teid ja Jumalal oli leping selle mehega. Tema Rääkis Eelijale, et pojad saavad olema aina ees. Tal oli igavene leping temaga. Pea meeles, et meie Jumal on igaveste liitude austaja.


SEKSUAALPATT ON JUURDUNUD KAASAJA KOGUDUSSE


Tema austab lepinguid lõpuni, kuid kui Eeli eksis inimeste seksuaalpatu korralekutsumise osas altaril, siis Jumal unustas tolle liidu ja saatis surma. Kui tuleb seksuaalpatt, siis Jumal on alati valmis Ütlema „Ma ei tunne sind“. Ta sulgeb sulle ukse. Eeli suri. Eeli, kellega Jumal Rääkis, lõpuks isegi enam ei teadnud, kuidas Jumal Räägib. Kui Jumal saadab su juurde Prohveti, siis ole väga ettevaatlik. Eeli juurde saadeti Prohvet ja Taavetile saadeti Prohvet Naatan. Kui Issand saadab su juurde Prohveti, see tähendab, et Tema on sulgemas ust, mille kaudu Tema Räägib sulle otse. Tema on olnud piisavalt sinuga. Tema on sulgenud selle. Teie naised, kes kuulate mind: olete kannatanud nii palju, olete hüljatud, mehed on surnud. Teil on vaid Jeesus järel. Tema on JEHOOVA, sinu Jumal, ning sa ei soovi, et Tema unustaks sind. Siiski, kui tuleb seksuaalpatt, Tema soovib sulgeda sulle ukse. See tähendab, et seksuaalpatt on üks patt, kus Jumal on valmis ükskõik millal sulgema sulle ukse.

Pole ka ime, et võidmine jätab teenijad sealsamas. Kas sa näed, kuidas Issand vaatab seksuaalpatule? Miks kogudus on käsitlenud seksuaalpattu nii kergesti? Olin tõeliselt šokeeritud, kui nägin altaril seksuaalset tantsimist. Ütlesin: „Issand, tean Sinu teid, need on pühad, kuid see on ebapüha.“ Meie Jumal on sama Iisraeli Püha. Nägin seksuaalset riietumist kirikus. Kuulsin lugusid, kuidas pooleldi riietunud naised lähevad koguduse rõdule istuma ja pastor jutustab all, ihaledes ja rüvetades Issanda altarit. Issand näitas mulle paljusid kirikuid, kus kondoome koguti öiste palvekoosolekute järel ning imestasin ja ütlesin: „Issand, kas sul on veelgi sama Piibel?“ Läksin piiskoppide ja pastorite juurde ning ütlesin: „ Sooviksin vestelda. Issand näitas mulle kirikuid“. Olin väga šokeeritud sellest, kui kergelt kogudus käsitleb seksuaalset ebamoraalsust. Olen just jõudnud lõpule siinsele õpetusele vundamendi ehitamisega. Näed, et igast nurgast Jumal räägib surmast – surm, surm, surm, surm seksuaalpatule. Soovin sind teadvat, kuidas katkestada seksuaalse ebamoraalsuse ahelad?


TEE SEKSUAALPATU VÕITMISELE: SIHIKINDLA LAHENDUSE EHITAMINE


Alustame nüüd vaatamisest, kuidas sina käsitled seksuaalpattu omas elus ja koguduses. 1.Kirjas tessalooniklastele antakse lahendus. Ei taha, et unustaksid järgneva, mille olen teinud sulle väga selgeks: Jumala vaatenurk, Issanda seisukoht seksuaalse ebamoraalsuse, seksuaalpatu osas. Mis kaasneb seksuaalpatuga? Tema soovib koondada nüüd kõik patud ühte ning jagada need kahte ossa. Mis puutub seksuaalpattu, siis Tema soovib öelda, et need teised on eri asjad, kuid siin on eriline patt. See siin on nüüd tõsine asi minule ja see on väga kriitiline, sest sa näed Teda nüüd toomas kaasa Püha Vaimu. Pühas Kolmainsuses viimane, keda kurvastada, on Püha Vaim. Tema Ütleb väga selgesti, et kui sa kurvastad Püha Vaimu, kui sa pilkad Püha Vaimu, siis oled väga raskes kohas, sinule ei saa isegi mitte andestada. Tead ka seda, et meie Issand Ütleb väga selgesti, et sa ei või Teda näha. Keegi ei saa näha Issandat, kes ei kõnni PÜHADUSES. Kiri heebrealastele 12:14. Leiad väga selgesti, et Matteuse evangeeliumi peatükis 5, lõigus 28 Tema Ütleb:

„Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.“

See tähendab, et sa ei saa elada pühaduses, kui sa ei võta vastu Püha Vaimu. Nüüd oled rikkunud selle templi, kuhu Püha Vaim oleks pidanud tulema elama. Tema Ütleb: „Te ei või segada jumalakartmatust õigsusega.“ Sa pead pühitsema ihu, olemaks Püha Vaimu Püha Tempel ning seejärel võid võtta vastu Püha Vaimu täiuse ja käia pühaduses või muidu sa ei saa näha ISSANDAT. Siiski, oled nüüd saastamas ihu prostitutsiooni ja seksuaalpatuga, mida näed ohjeldamatult igal pool koguduses/ kirikus. Näed noorsoo kogudust, mis on täis seksuaalpattu. Näed täiskasvanute kogudust, seal on seksuaalpattu. Lähed kantslisse, sealgi on seksuaalpattu. See on see päev, see on see hetk teadvustada koguduses/ kirikus, kuidas Jumal vaatab seksuaalpatule ning on tulnud aeg eemalduda sellest patust. See on koguduse aeg tunda ära seksuaalpatu juurde kuuluv tõeline Jumala Sõna, et kogudus võiks eristuda või muidu mittekristlased isegi mitte ei soovi tulla kogudusse/kirikusse. Kui nad näevad seksuaalpattu kirikus, see peatab neid sinna tulemisel. See on väga tähtis.

Vaatame, kuidas katkestada seksuaalpatu ja iha ahelad. Uuesti. Soovin teha sulle selgeks, et see algab soovist, igatsusest ja areneb ihaks. Kui sa isegi mõtled seksuaalpatust, nii oled sinna langenud. Kui see vaid pistab meeles, nii oled langenud. See on võti. Kui sa näed, et see kiusab meeles, nii sa pead tegema meeleparanduse ja nutma Jumalale, et Tema täidaks sind Püha Vaimuga. Sest kui Uus Seadus tuli, siis ISSAND ütles, et nüüd sa ei vaja kahte või kolme tunnistajat nagu vajas Mooses, rakendamaks surma sellele, kes oli rüvetanud lepingut. Nüüd Tema Ütleb, et ainuüksi vaadates naist, teda himustades, oled sa juba temaga hooranud. Siiski, seesama Piibel ütleb, et kui meie või ka ingel taevast kuulutaks teile evangeeliumi, mis on vastuolus sellega, mida meie oleme teile kuulutanud, see olgu neetud. 1.Kiri tessalooniklastele 4, lõigud 3-8. Tema Ütleb:

„3 Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest,“

See tähendab, et juba siis, kui Issand lõi sind, Tema nägi juba ette liha nõrkust. Siiski sama Jumal ei saa olla sõnakuulmatu oma Sõnale. Tema Ütleb Tema Sõnas, et seksuaalpatuga kaasneb surm. Tema Ütles, et Tema tuleb näitama teed välja. Tema Ütleb: „See on minu tahe, et nii nagu ma sind lõin, tahan ka, et sind pühitsetakse, et võid vältida seksuaalpattu.“ Tema Räägib liha kontrollimisest, kuidas saad kontrollida liha. Tean, et tuled ütlema: „Vajan Püha Vaimu, et kontrollida liha“.

Lubage mul rääkida midagi tõeliselt tähtsat. Sinul peab olema esmalt tahe: „mina tahan“. Sest mäletad, kuidas Tema Ütles, et on luba teha, mida soovid. Simsonil oli vaba tahe, Taavetil oli vaba tahe, Eelil oli vaba tahe. Sinul peab olema see tahteline kavatsus, soov. Kui sinul on tahe, siis seejärel Püha Vaim on teretulnud tulema, kutsutuna sinusse, et alustada pühitsusprotsesse. Tema võib juhatada sind enesedistsipliinile sellisel viisil, mis on korralik ja püha. Pea meeles need kaks: korralik ja püha. Tema Ütleb lõikudes 5-6:

„5 mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast,“

Ja lõigus 6 Tema Ütleb:

„6 et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud.“

Ka Kirjas roomlastele, 1.peatükis, võid näha, mida Jumal võib teha seksuaalpatu suhtes. Üks Piibli tähtsamatest vahenditest ja lahendustest seksuaalpatu ahelate murdmisel on tarkus ja selle mõistmine, mida Jumala Sõna Ütleb seksuaalpatu kohta. „Minu rahvas hukkub, sest sel puudub mõistmine ja tarkus“. Kiri roomlastele 1.peatükk, lõige 21 – sa näed, mida Jumal võib teha seksuaalpatu suhtes. Tõin selle sinule eesmärgipäraselt teadmiseks, et sa oleksid varustatud ja teadlik selle tõsidusest ning saad ise valiku teha.


SEKSUAALPATU TAGAJÄRGEDE MÕISTMINE


Kiri roomlastele 1:21. Tema Ütleb:

„21 sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks.“

Lõik 22, Kiri roomlastele 1, Ütleb:

„22 Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks 23 ja on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutistega.“

Selle mõistmine on tõeliselt suur asi ja see varustab sind seksuaalpatu võitmiseks. Nüüd, tähista lõik 24. Tema Ütleb:

„24 Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid.“

Näed, et Jumal on hüljanud sind; mis tuleb seksuaalpatust. Selle tõsiasja mõistmine, et ISSANDA Uues Liidus on Jumal valmis hülgama sind, kui tuleb seksuaalpatt, on sulle vahend otsustamiseks ning valimaks vastuseis seksuaalpatule. „Mina olen sinu Looja. Keegi ei armasta sind rohkem kui mina, kes ma sind lõin, kuid kui tuleb seksuaalpatt, nii olen valmis loovutama suhte – hülgama sind sinu seksuaaliha patulise soovi tõttu.” Lõik 26:

„26 Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte: nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, 27 nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu – mees on teinud mehega nurjatust – ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest.“

See on teine kord, kui Jumal Ütleb, et Tema hülgas neid seksuaalpatu tõttu. Lõikudes 24 ja 26 on Issand valmis hülgama sind, kui tuleb seksuaalpatt. Lõik 26 kordab seda: „mis lisandub siia, nii hülgan sind, annan sind häbitute kirgede kätte – seksuaalpattu“. Lõik 28:

„ 28 Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegema seda, mis on väär.“

Kolm korda Tema Ütleb: „Ma võin sind hüljata“. Kolm korda. Jumala tarkus ja selle tõsiasja mõistmine, et Jumal võib sind hüljata, toimib töövahendina, et sina kardaksid seksuaalpattu ja jätad selle rahule. Lähme tagasi sinna, mida lugesime. 1.Kirjas tessalooniklastele, peatükis 4, oleme läinud lõiguni 6. Olen sind toonud just Kirja roomlastele, et võisid mõista: Tarkus ja seksuaalpatu juurde kuuluva Jumala Sõna mõistmine on töövahend number 1 seksuaalpatu ahelate katkestamisel. Kui sa tead, et „kui siia puutun, siis see põletab mind“, siis sa ei tule puutuma seda. Kogudusel/ kirikul ei olnud tarkust ja mõistmist, et kui puudutada seda tuld, hakkab see põlema. Kogudus puudutas tuld ja seepärast see põleb nüüd. See tähendab ka seda, et see kaotab Issanda, sest ilma pühaduseta ei saa mitte keegi näha Issandat. Seepärast on väga suur vajadus selle järele, et kogudus hakkaks rääkima häälega ja käsitlema seksuaalpattu koguduses. Imestan, kuidas sa võid sallida naiste riietumist abielu rikkuval viisil koguduses. Tõuskem üles noomimaks seksuaalpattu. Teadkem, et kogudus, kes võtab omaks seksuaalpatu, on kutsunud surma koguduseliikmetele. 1.Kirjas tessalooniklastele 4, lõik 7, Tema Ütleb:

„7 Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.“

Ja Tema Ütleb:

„8 Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma Püha Vaimu teisse annab.“

Mis kaasneb seksuaalpatuga? Tema annab sulle Juhendi, et Jumal kutsus sind elama puhast ja püha elu. Tema Ütleb, et kui sa hülgad selle, siis oled tegelikult hüljanud mind. Nüüd kuulakem, mis kaasneb seksuaalpatuga, Tema Ütleb, et kui sa hülgad seksuaalpatu vastase juhendi, siis oled sa tegelikult hüljanud mind. Sina ei ole valinud mind. Seepärast,  kui sa hülgad Issanda Juhendid, kus Tema hoiatab sind, siis on see kui tuli. See toob alati kaasa surma. Väldi seda naist, väldi seda meest! Ära luba maailmal nendes (‘cosmos’) võrgutada sind, sel võrgutaval ilul, mida see esitleb. Ta on tegelikult surm. Tema Ütleb, et kui sa ei järgi seksuaalpatu juurde kuuluvaid Jumala Juhendeid, siis oled tegelikult hüljanud mind.

Viime selle järgmisele tasandile. Kuidas katkestad seksuaalse iha ahelad? Oleme just näinud 1.Kirjas tessalooniklastele, peatükis 4 Teda Ütlevat: Esimene asi, mida sul tuleb teha, on varustuda end mõistmisega selles osas, milline on karistus seksuaalpattu langemise eest. Näeme Issandat rääkimas väga selgelt, et kui sa ei järgi minu juhiseid ja langed, siis oled hüljanud mind. Ütled: „Issand Jeesus, armastan Sind!“ – ja siiski oled seksuaalpatus! Tema Ütleb, et kui sa ei järgi Tema Juhiseid siin, siis oled hüljanud Teda. Tema Ütleb, et see oli Tema tahe, Tema kava, Tema algeesmärk, et sind pühitsetakse, juba enne loomist ja sind eraldatakse seksuaalsest ebamoraalsusest.

Jätkame nüüd 1.Kirjaga korintlastele, peatükk 5. Nüüd uurime, kuidas murda need ahelad; astuda vastu seksuaalsele kiusatusele, kuidas sulgeda uks. 1.Kiri korintlastele, peatükk 5, lõigud 1-2 on nüüd piisavad. Tema Ütleb:

„1 Üldse kuuldub teie seas olevat kõlvatust, ja veel niisugust kõlvatust, mida ei ole paganategi hulgas, et keegi elavat oma võõrasemaga. 2 Ent teie hooplete ega olegi kurvad ja ei kõrvaldagi oma keskelt seda, kes niisugust asja on teinud.“

Tema Ütleb siin väga selgesti, et see, kuidas vaenlane tõi seksuaalpatu Issanda hoonesse, kogudusse; on selline, mida ei näe isegi paganate seas. Oleme olnud näiteks kohtades, nagu Egertoni ülikool, kus üliõpilased tulid ja rääkisid: „Me oleme näinud isegi homoseksualismi öösiti kiriku altaril“. Isegi mitte paganad ei tee sellist. Tema Ütleb, et mis puutub seksuaalpattu, siis sa peaksid olema murelik, nagu keegi oleks surnud. Soovin sind teadvat, et ISSAND lõi sind sellise võimega, milles sa oled teadlik, mis on väär ja mis on õige. Kas sa siis oled uuestisündinud kristlane või mitte – sa tead, mis on õige ja see on õige. Mis on vale; sa oled teadlik, et see on vale. Isegi mittekristlasel on Jumala-kartus. Nad teavad, mis on Jumala altar ning nad ei tee sellist asja. Kuid kristlased on teinud sellist! Nad on toonud tüdruksõbra kantslisse. Nad on toonud homoseksualismi kantslisse. Niisiis, üks peamistest töövahenditest, mida võid kasutada seksuaalse ebamoraalsuse ahelate murdmiseks, on see, et sa teadvustad selle saastatuse, mäda ja oled murelik. Niisiis, elad murelikkusega selles, nähes, kui halb see on Jumala silmis. Vaatad, mida Issand Räägib ja võrdled mittekristlastega; oled murelik, oled kurb, nutad koguduse pärast.


TÖÖVAHENDEID SEKSUAALPATU VÕITMISEKS


See on üks peamistest töövahenditest. Vaatan teist töövahendit, mida nimetatakse tundlikkuseks; tundlikkuseks Vaimus. See tähendab, et sa oled muutumas tundlikuks. Ei ela vaid iseenda jaoks, olen tundlik sellele, mis toimub Issanda ruumis, maal, riigis, maailmas, nii eristan ennast patust. Teen eestpalveid puhtuses ja pühaduses. Miljonid ja miljonid kristlased on kinni seksuaalapatus; isegi suurem osa kogudusest.

Enne kui läheme meeleparanduse juurde, teeme esmalt selgeks, et me mõistame seksuaalpatu raskust, kuidas ISSAND vaatab sellele ja teed siit välja. Ei saa olla nii, et teeme meeleparanduse ning seejärel tuleme taas tagasi patu juurde. Meeleparandus peab olema selline, nagu Taavet parandas meelt Issanda ees, kuniks Issand kutsus teda „südame kohaseks meheks“. Mõistkem, kuidas Taavet varustus, kui ta oli tulemas tagasi Jumala juurde, sinnani, kuniks ta võitis Jumala Südame. Ta puudutas Jumala südant sellega, kuidas ta tuli tagasi Tema juurde.

Kuid kuidas ta õigupoolest varustas iseennast? Vaatame Psalmi 51. Annan sulle mõned väga tähtsad töövahendid. Mõned nendest töövahenditest on: palve, vaimne eraldatus, füüsiline eraldatus, paastumine liha suretamiseks; millest nägid Teda Rääkimas 1.Kirjas korintlastele peatükis 6; Jumala Sõna, Püha Vaim ja palju muud. Hiljem tuleme tagasi nende eespool nimetatud elementide ja liha suretamise vahendite juurde, kuid nüüd soovin viia sind aeglaselt sinna, et kuidas sa katkestad seksuaalse patu ahelad. Kuidas Taavet pääses lahti nendest ahelatest? Kuidas võid katkestada need ahelad? Psalm 51 ja alustan lõigust 1 lõiguni 19. Kuid loen lõigust 7 lõiguni 12. Vaata, mida Ütleb lõik 7:

„7 Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud. 8 Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada. 9 Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi! 10 Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud! 11 Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod! 12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!“

Kas sa näed seda saladust? See tähendab, Tema Räägib eriti selgelt sellest, et seksuaalpatt on midagi sellist, mis on südames. Sel põhjusel Issand ütles Matteuse 5:28:

„28 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.“

See kõik liitub siis südamesse! Ta selgitab siin sinule väga selgelt, et kui sa soovid alustada teed seksuaalpatu ahelatest välja, siis anna Issandal luua sulle uus süda. Ainult patukoha lappimine ei aita. Tee nii: Palu Temalt, et Tema annaks sulle uue südame, sest seal on midagi, mida kutsutakse sõltuvusteks. Seal on sõltuvused pornograafiast, sõltuvused seksuaalpatust, sõltuvused meestest, sõltuvused naistest. Seda sõltuvust saab katkestada ainult: paludes Jumalal luua sinusse uus süda. Tema on rohkem kui võimeline selleks. Tema on ahelate katkestamise alustus. Sa ei või öelda: 20% puhas ja jäta mulle 30%. Patust vabaks pääsemine algab, kui sa saad tarkuse teadvustada, et on aeg karta Jumalat, sest Jumal räägib surmast seoses seksuaalpatuga. Näed Taavetit nutmas Jumala ees patu pärast siiralt, tõeliselt. Sa ei saa midagi peita Jumala eest. Võid öelda: „Olen pastor, olen puhas või olen koguduse liige, olen puhas“, kuid Issand tunneb sinu südant. Sa ihaled seda naist koguduses ja oled langenud; ihaled meest koguduses ja oled langenud. Issand tunneb igat südamesoppi. Viitan sulle Jumala Sõna kohast teed, kuidas pääseda lahti seksuaalsest patust. Vaata, mida Tema Ütleb Psalmi 51 lõigus 14:

„14 Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!“

Kingi mulle rõõm. Selle asemel, et otsin rõõmu naisest või mehest, palun, kas võiksid anda mulle nüüd rõõmu sinu päästest, et mul võiks olla sõnades kirjeldamatu rõõm sinu päästest. Mitte ükski naine ega mees ei saa asendada sellist rõõmu. See on see saladus. Kui oled otsinud rõõmu naistest, palu selle asemel Jumalal täita sind pääste rõõmuga, sõnades kirjeldamatu rõõmuga, mis teeb sind rõõmsatujuliseks. Kui sa hakkad naerma, inimesed mõtlevad, et oled hull. Heebreakeelses tõlkes see tähendab: „muretu rõõm, kurvastuseta“ – ma ei hooli enam. Olen vaid rõõmus. Ma ei hooli enam, kui ka minu töökaaslased lähevad õhtul õllele. Töökohal nad ütlevad: „Kas tead, lähen kohtama poiss-sõpra õllekruusi juurde“. Sa isegi mitte ei hooli enam sellistest asjadest. Sinul on muretu rõõm. Ei hooli enam. Olen vaid rõõmus, sest Issand Jeesus on vabastanud mind sellistest asjadest. Sinu süda on täis rõõmu, sest sa tunned pääste rõõmu; pääste rõõmu, mis tuleb sinu südamest. Palu Issandal täita sinu süda sõnades kirjeldamatu rõõmuga. Päästerõõm on üks suurematest võtmetest katkestamaks seksuaalpatu ahelad. Lõik 17:

„17 Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust“

Saad siis alustada ainult Issanda ülistamist, kiites Issandat. Avades suu ja hakates teenima Issandat, rääkides Issanda Pühasid Sõnu – See tõepoolest puhastab sinu südant. Sest südame küllusest räägib suu. Räägin sulle, me saame lahti seksuaalpatust. Viin sind vähekaupa sinna, kuidas sa saad katkestada ahelad ja hakkad nägema, et kui sa valad südame Issandale välja ja oled siiras Issandaga ning ütled Temale: „Issand, palun ära vaata minu pattudele, ma väärin surma, süda on mäda. Soovin, et annaksid minule uue südame ja et täidad südame pääste rõõmuga, sest seksuaalne patt on tekitanud sõltuvuse. Ei taha seda vana südant, mis kaldub seksuaalpatule. Sooviksin uut südant. Palun täida see päästerõõmuga ja anna minu huultel kuulutada sinu au, Issand.“


Meeleparanduse & Pühaduse Teenimistöö
http://www.repentfinland.fi/
http://www.repentandpreparetheway.org/
www.jesusislordradio.info

Tõlge artiklist: SEKSUAALISYNNIN VOITTAMINEN – Profeetta Dr. Owuor