12.10.2016 KÕIGE TÕSISEM PROHVETEERING
MESSIAS ON TULEMAS – PROHVET DR. OWUOR


 


 

Nüüd, ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA ELOHEINU, JEHOOVA EL OLAM, Iisraeli väga vägev JUMAL, kogu Universumi Looja. Tema, kes lõi Jeruusalemma, Tema pidas vajalikuks ning kuulutas, et tõepoolest –

Jeruusalemm on maailma keskpunkt.

Nüüd, kus Tema on Rääkinud minuga täna. Viimasel ööl, hommikukoidu saabudes, Rääkis Tema minuga eriti vägeval viisil.

Seekord ISSAND JUMAL Kõigeväeline, Tema läkitas taas sõnumitooja Taevast, kes tuli alla ja istus koos minuga. Uuesti, ISSAND läkitas väga kõrgetasemelise sõnumitooja Taevast viimasel ööl, hommikukoidu saabudes. See oli pikk vestlus. Tema läkitas Taeva kõrgetasemelise sõnumitooja, kes tuli alla ning istus koos minuga.

Temal oli tõsine vestlus minuga maailma olukorrast ja asjadest, mis saavad peagi toimuma. Sellest, mis maailmas saab toimuma ning siinse Teenija missioonist selle ajajärgu teisel poolel. Temast, kes praegu teiega räägib. Ning palju muid vestlusi, mida ma ei tohi siin jagada.

Uuesti, Tema läkitas Troonisaalist sõnumitooja ning sõnumitooja läbis kogu teekonna alla ning tema istus all koos minuga selles väga võimsas unes. Eraviisiliselt rääkis ta mulle maailma olukorrast praegu, ning maailmast ja sellest ajajärgust, mis on tulemas. Samuti näitas ta mulle veidi sellest tulevasest eesseisvast ajast, aga ka teiega praegu rääkiva sõnumitooja rollist.

Kui tema oli lõpetamas, siis enne kui tema lahkus ja läks tagasi Taevasse; seega siis, kui tema oli lõpetamas; ütles tema, et mine ja ütle neile: MESSIAS on Tulemas! Nägin siis iseennast minemas taas kõikjale maailma ning ma kuulutasin MESSIA suursugust Tulemist, KRISTUSE tagasitulemist.

Näen natuke kaugemale ning ees on veidi rohkem draamat. Ning samuti konflikt, väga-väga raske konflikt. Ent siiski, tema ütles nüüd, et mine ja räägi neile: MESSIAS on Tulemas!

Need, kes on targad, valmistugu Jumala ees õigena olemises, parandagu kahetsedes meelt ja elagu pühaduses, alates koguduse ettevalmistamisest, usklike südametest. Nii et teie südamed peavad olema nüüd valmis.

Käesolev on tõeliselt võimas ajahetk, sest vestlus toimub parajasti selle viimase vestluse järel, milles Tema viis mind Jeruusalemma ning Tema näitas mulle Taaveti trooni täpset asukohta. Samuti selle täpse paiga, kus Taavet istus ning mängis ISSANDALE harfi. Tema viis mind ajas tagasi ning ma suutsin näha Taaveti trooni. Nägin sündmuseid toimumas, inimesi seal kõndimas ning nägin kuningas Taavetit. Nägin samuti kuningas Saalomoni.

Tema tegi mulle väga selgeks, et MESSIAS on Tulemas valitsema samale troonile. See räägib väga selgelt ISSANDA Tulemisest, aja lõpus olemisest ja ettevalmistumise tähtsusest. Need, kellel on kõrvad, jätkaku ettevalmistumist ISSANDA Tulemise jaoks.

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas !


Allikad: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinland.fi