5.5.2017 PROHVETEERING. TEATUD KOOSOLEKUL KIRKUS PÕLEB ISSANDA VÄGEVA PROHVETI JALGADEST 

 


 


 

ISSAND Rääkis minuga eelmisel ööl. Viimasel ööl Tema, ISSAND JEHOOVA, Rääkis minuga. Ning Tema Rääkis minuga Koosolekust, millel ma olen. Olen minemas Koosolekule. Näen, et kui ISSANDA Teenija on sellel Koosolekul ja Tema kõnnib seal ees, siis ISSANDA Auhiilgus. Kui Tema kõnnib, siis ISSANDA Kirkus tuleb Tema jalgadest ja leegitseb ees üsna palju. See tõuseb üles. Osa sellest tõstetakse üles. See põleb ees.

Olen näinud seda Koosolekut. Nägin seda tänasel ööl. ISSAND viis mind juba sellele Koosolekule. Ning sellel Koosolekul kõndisin ma seal ees, kui ma edastasin ISSANDA Sõnumit. Ning siis ISSANDA Kirkus tuleb minu jalgadest. Ning see leegitseb ees sellisel moel. Osa sellest tõstetakse üles. Sellisel viisil üles. Tõstetuna üles. Ning osa sellest katab kogu esiosa. Kui ma kõnnin edasisuunas, siis Kirkus leegitseb jalgadest ettepoole. ISSANDA Kirkus, JUMAL-ISA Kirkus.

Elame väga olulist ISSANDA visiidi aega. Need on Tema Teenija päevad. Need on päevad, millal kogudus valmistub ISSANDA Tulemise jaoks. Need, kellel on kõrvad, valmistugu JEESUS MESSIA Tulemiseks.
Sõnumit ISSANDA Tulemisest on kuulutatud tõesti väga selgelt. Nüüd, igaüks, kes veel püsib kurjuses, see on nüüd kinni nendes endis. Sest kõigil on võime mõista, ning nad saavad hüljata kurjuse ja valmistuda pühaduses ISSANDA Tulemise jaoks.

Kui ma olen sellel Konverentsil ja kui ma kõnnin, siis ISSANDA Kirkus leegitseb minu jalgadest ja tõuseb samuti üles. See tõuseb eespool üles sellisel viisil, umbes 1,5 meetri kaugusele ees. Ning see tõstetakse üles, see lööb välku. Üliväga hämmastav visiit! Tõeliselt hämmastav selle ajahetke Ime ja Märk!

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde. 5.5.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikad: www.repentandpreparetheway.org     www.jesusislordradio.info      www.repentfinland.fi