22.5.2018 PROHVETEERING. EUROOPASSE, BARCELONASSE ON TULEMAS VÕIMAS PÜHA VAIMU ÄRATUS – PROHVET DR. OWUOR

 


 

ISSAND JEHOOVA Rääkis minule eilsel ööl, kallid inimesed. Möödunud ööl Rääkis ISSAND väga-väga vägeval moel. Olen juba saabunud Barcelonasse. Olen juba näinud iseennast saabumas. Ning ma näen neid kahte ISSANDA Teenijat saabumas Barcelonasse, kõndides seal. Ning ISSAND on Rääkinud minule sellest võimsast Missioonist, mis Temal on Barcelonas, Hispaanias. Ning ma näen, et see on eriti vägev ajahetk Hispaania rahvale. Seetõttu, et ISSAND viis mind juba sinna. See tähendab, et kõik Taevased Saadikud, kõik Taevased Delegatsioonid on keskendunud nüüd Hispaaniasse. Praegusel ajahetkel on palju vestlust, on palju kommunikatsiooni KÕIGEVÄELISE JUMALA Troonisaali ja Hispaania rahva vahel. On palju edasi-tagasi kommunikatsiooni JUMALA Troonisaalist Hispaaniasse, Barcelonasse. Kogu aja toimub palju edasi-tagasi kommunikatsiooni JUMAL-ISALT Endalt, Tema kaasa Rääkides.

Ning olen näinud seda teist. Teist. See teine, minu partner, on juba saabunud. Tema on saabunud sinna, Tema kõnnib seal. Tema näeb seal paljusid asju. Seega sellest saab väga virgutav aeg. See saab olema väga kuldne aeg Hispaania rahva jaoks. Hispaanlastest inimesed armastavad ISSANDAT. Üks asi, mille järgi tuntakse hispaanlasi, on see, et nad armastavad ISSAND JEHOOVA ning nad armastavad tõesti rohkesti ka ISSAND JEESUST. Ning nad ootavad innukalt suurt Äratust. Seega sealsel maal on suur ootus, suur ootamine. Sest nad hakkavad tasapisi mõistma, keda ISSAND on sinna läkitanud.

Seega minu teine partner kõnnib seal maal, Tema kõnnib sealsel Konverentsil. Tema on juba kohanud Pastoreid. Tema on juba näinud, kuidas nad tulevad vastu võtma JUMALAMEEST. Ning see on väga oluline aeg. Tõeliselt virgutav aeg Hispaania KRISTUSE kogudusele, viimaks maa tagasi õigsusesse JUMALA ees ning pühadusse. Ning ISSAND hakkab Rääkima võimast Sõnumit seoses MESSIA tulemisega. See on tegelikult deklaratsioon. See saab olema ametlik teadaanne, et MESSIAS on tulemas, et Hispaania rahvas peab nüüd valmistuma ja organiseerima üleriikliku kahetseva meeleparanduse Äratuse, puhastamaks kogudust, et kogudus võiks kanda nüüd missiooni valmistada ette maa MESSIA tulemise jaoks. Me teame, et praegusel ajahetkel kogudus ei ole milleski paigas, sest ei ole mingit positsiooni, juhatamaks lambaid ja kogudust MESSIA suursuguse tulemise suunas.

Teises osas näen ma võimast visiiti, ülivõimast Tervendamisteenistust. Näen meest, küpses eas olevat meest. Ma ei tea, ka see toimub Tervendamisteenistusel või kusagil mujal, ent tema saabub väga halva koha pealt ning siis ta pääseb välja ja siis ta kõnnib. Tema kõnnib. Näen teda kõndimas, peaaegu et tõstes pöidlad sel viisil minule üles. Tema on juba küpses vanuses olev mees.

Näen tervenemas ka väikest last, väikest tüdrukut. Näib, et ta on tumedanahaline. Sellel tüdrukul olid ülipeenikesed jalad. Arvan, et ta oli täiesti liikumisvõimetu ning ka tema tõuseb üles ja kõnnib. Sellest saab suur Visiit, mis tähendab, et paljud liikumisvõimetud invaliidid lähevad kõndima, paljud pimedad tulevad nägema, paljud kurdid kuulma, tummad rääkima. Halvatud tõusevad üles ja hakkavad kõndima. Kõverad jalad saavad sirgestatud ja tugevdatud. Vähkakasvajad hävinevad. Kõik vähid, leukeemia hävinevad. Sellest saab suur ISSANDA Visiit.

See, mida Hispaania inimesed peavad tegema, on – valmistuda vastu võtma ISSANDA Visiiti. Kordan taas, et hispaanlased armastavad aina ISSANDAT. Nad tunnevad ISSANDAT ja armastavad Teda väga palju. See on see ajahetk, mida nad on oodanud juba väga kaua aega. Kõige oodatum ajahetk. Nad on oodanud seda hetke. Nad ootavad innukalt seda aega, kui lõpuks Lõpuaja Äratus kuulutatakse välja ja ISSANDA VAIM tuleb maad võtma ning hakates sooritama JUMALA agendat maal, seoses MESSIA tulemisega.

See on väga puhta evangeeliumi jutlustamine ja JUMALA ees õigena olemise evangeelium. Väga võimas Sõnum. Sõnum pühadusse pöördumisest. Väga võimas taevalik Sõnum kahetsevast meeleparandusest ja patust ära pöördumisest. Sõnum Tee valmistamisest. MESSIAS on tulemas! Sõnum, milles räägitakse Hispaaniale, et mingem Pühaduse Maanteele. Pühaduse maanteele, mis juhatab JUMALA Kirkasse Kuningriiki.

Olen juba saabunud Hispaaniasse. Tean, et alustan nüüd. Olen näinud ka teist partnerit saabumas. Tema kõnnib seal ja kohtab Pastoreid ning kõike sellel maal. Olen näinud juba sealset Konverentsi. Seega, kallid inimesed, see on väga võimas aeg Hispaania õnnistatud riigi jaoks ja Hispaania rahva jaoks. Rääkides üldiselt Euroopale, sest olen teadlik, et praegu on palju Pastoreid liikumas läbi Euroopa, suundumaks Barcelonasse, Hispaaniasse. Sellest saab ka väga-väga oluline aeg Euroopa jaoks, Euroopa inimeste jaoks, pääsemaks samade sammudeni, astuda samasid samme koos PÜHA VAIMUGA, selles, mida ISSAND Ütleb kogudusele, mida ISSAND Ütleb praegu riikidele. Seega ISSAND Õnnistagu Euroopa rahvaid. ISSAND Õnnistagu inimesi Barcelonas, inimesi Hispaanias.

Näen inimesi saabumas kõikjalt, isegi üle ookeani on nad tulemas sellele Konverentsile. Ladina-Ameerikastki. Ning sellest saab väga võimas aeg, väga tõsine vestlus, virgutav aeg koguduses. See toob uuenemise ja Äratuse. Uuendades Hispaania inimeste südamed. ISSAND hakkab käsitlema paljusid asju, näen seda isegi juba siit, nagu seksuaalpatt ja rohkesti eksitust koguduses. Tema on armulikkuses pidanud meeles Hispaania rahvast. Tema on nüüd tulnud neid ette valmistama, et ka nemad võiksid koguneda siis, kui rahvad kogunevad ISSANDA ette.

Trepid on nüüd Taevast alla langetatud. Need Trepid, millest ma prohveteerisin 15.1.2017, on nüüd langetatud alla. Saabus 11.3.2018 ja inimesed võtsid nendest pildi, pilvede seest taeva peal. Niisiis, kallid inimesed, me peame ette valmistuma. Seetõttu ütlen, et ma tulen Barcelonasse koguduse ajaloos väga-väga kriitilisel ajal. Kui õnnistatud on Hispaania rahvas, Barcelona rahvas, Hispaania, et ISSAND läkitab mind teie juurde sellel koguduse elu kriitiliselt tähtsal ajahetkel.

ISSAND Õnnistagu teid! ISSAND Õnnistagu Euroopa inimesi, kui Tema toob ja navigeerib mind teie linna, teie maale, teie riiki! Väga suur tänu! Aitäh, aitäh, suur aitäh! MESSIAS on tulemas! Palun, Valmistage Tee, kallid inimesed üle kogu maailma! Mis tahes kohas te ka olete kuuldel üle kogu maailma. Valmistage ainult see Tee! Valmistage ise see Tee! Kas te olete praegu siis omas toas või enda kodu elutoas. Teie, kes te olete kuulamas ja reisite. Parandage vaid kahetsedes meelt, elage õigesti koos ISSANDAGA ja püsige eraldatuna patust. Sest Piibel ütleb, et ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. ISSAND Õnnistagu teid! Gracias.

 


 

Allikas: 22.5.2018 PROFETIA: VALTAVA PYHÄN HENGEN HERÄTYS TULOSSA BARCELONAAN, EUROOPPAAN – PROFEETTA DR. OWUOR