KATKEND 28.2.2018 RAADIOSAATEST ‘KIRJE SUOMELLE’: KOGUDUS TAEVA UKSEL


Issanda Prohvet Dr. Owuor. Õpetus, 2017


 

“Räägime sissepääsust. Seega teema on: UKS TAEVASSE

Soovin täpsustada sissepääsu hetke Taeva väraval. Toon nüüd esile mõningaid tõsiseid asjaolusid. Halleluuja.

1.Tes. 4:16-17:

“16 sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses,
17 pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. “

Seega nüüd te näete. See on see nägemus, mida ma nägin 15.1.2017. Seda, kuidas neid tõsteti üles, pääsemaks Taevasse sisse.

Tema, kes Räägib koos minuga, on juba kuulnud peaingli häält ning Jumala sõjahüüdu. Olen kuulnud vastavat Aujärje deklaratsiooni. Tema, kes Räägib siin koos minuga, on kuulnud igaüht Sõna, mida peaingel ütleb sellel päeval. Isegi Jumala pasunat.

Nüüd esitlen, kuidas kõlab Jumala pasun. Seda esimest korda ülemaailmselt. Esitan seda esimest korda. See pasun kõlab Taevas. Sellisena: …. /(kuula helisalvestist 16.min. edasi, seal kuuled, kuidas see kõlab)/. See on see, kuidas see pasun kõlab. Nüüd olen seda esimest korda tutvustanud. Globaalselt. Tean kõiki detaile sellel päeval toimuvast.

Seega, kui vapustav on kuulata Sõnumitoojat! Selle Sündmuse Sõnumitoojat. Teda, kes kannab kuldset võtit, mis avab Taeva. /… (Jumala Pasuna Hääl) … / Olen kuulnud seda. Issand on näidanud minule seda Sündmust. Ning selle Sündmuse ajal Jeesus liikus läbi Taeva sellisel viisil.

Niisiis. See on see, kuidas Jumala Pasun hakkab kõlama …

Kas võiksime lugeda Ilmutuse 16:15. Seega nüüd Ilm.16:15:

“15 Ennäe, ma tulen kui varas! Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi!”

Matteuse 8:11:

“11 Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis,”

Neid nägin ma nägemuses siit üles tõstetavat. Ja siis nad pöördusid sellisel viisil ning läksid sisse Jumala Kuningriiki. Need on need, kes tulevad sealt alates, kust päike tõuseb ning kuni sinnamaani, kuhu päike loojub. Põhjast ja lõunast. Ja te näete nüüd, et nad läksid sisse.

Kui Jeesus kohtas sõjapealikku ja kui Tema nägi paganliku sõjapealiku usku ning siis nägi variseride ebausku, siis Issand Jeesus andis Prohveteeringu, millest sai kutse paganlikule kogudusele. Seda sa näed siin. Kutse paganate kogudusele.

Luukka 13:29:

“29 Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis.”

Vaadake nüüd seda. Tegelikult Tema Ütleb, et need, keda ma nägin üles tõstetavat, pöördusid sel viisil ja läksid sisse. Nad võtsid istet koos Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Sealses pidulauas. Jumala Talle Pulmasöömaajal. Uues Testamendis öeldakse, et nad lähevad ja astuvad sisse Jumala Suursugusesse Kirkasse Kuningriiki. Ning istuvad koos Iisraeli patriarhidega. Koos Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Samasse lauda.

See räägib sinule, et Jumala Kuningriik Taevas, kuhu paganate kogudus läheb, ja see Taevas, kuhu need heebrea inimesed lähevad, on sama.

Number kaks. Paganate koguduse Jumal on sama Iisraeli Jumal. Number kolm. Usu tasu paganate koguduses on sama tasu, usust, nagu juutide koguduses. Tema Ütleb, et Aabrahami usk, heebrealastest patriarhide usk on seesama usk, mis teil on täna siin. Heebrealaste koguduse tasu on seesama tasu, mis on teil. Kui võimas on vahemees!

Lk. 15:14-24. Tahan rääkida Taevasse sissepääsemise hetkest.

“14 Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg, ja puudus hakkas temalegi kätte tulema.”

Ta hakkas kannatama puudust. Võime lugeda nüüd, et kui tal tuli puudus, ta läks isa juurde. Lõige 20:

“20 Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud.
21 Aga poeg ütles isale: „Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks!”
22 Ent isa ütles oma sulastele: „Tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga
23 ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad,””

Seega vaadakem nüüd seda. Tema tuli patu teelt ning parandas meelt. Ta võttis vastu evangeeliumi. Parandage meelt, sest Taeva Kuningriik on tulnud lähedale! Ning evangeelium hakkas tegema tööd. Kui sa täpselt kuulad, siis tema sai abi isa armust. Meeleparanduse järel nägin neid kõndimas ja sisse minemas.

Kas võime lugeda Matteuse 19:24. Mt. 19:24:

“24 Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki.”

Seega näete, mis tüüpi olid need inimesed, kes tulid ja läksid sinna sel viisil. Mida Tema Ütleb siin? Tema Ütleb, et selle maailma rikkus, hea elujärg ei soodusta tegelikult Taeva Kuningriiki pääsemist. Tema Ütleb, et need, kes ehitasid endile hea positsiooni siia maailma, et neis ei peaks olema midagi kadestamisväärset. Sest neid tabab palju kiusatusi.

Ilmutuse19:6-9:

“6 Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee kohinat ning otsekui võimast piksemürinat hüüdmas:
„Halleluuja!
Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana!
7 Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis,
8 ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.”
See peenlinane on pühade õiged seadmised.

9 Ingel ütles mulle: „Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need on Jumala tõelised sõnad.””

Vaadake nüüd. Nad tulid sel viisil ja pöördusid sellisel viisil ning siis nad läksid vaid otse sisse.

Jes. 61:10. Jumala ees õigena olemise riietus. Kuid nüüd meil ei ole aega selle lugemiseks.

Matt 24:36-42

“36 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi.”

Ning seda Päeva kirjeldan ma siin.

“37 Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine.
38 Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust – sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva,
39 ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine.”

Seega, vaadakem nüüd seda. Tema Ütleb, et vaadake nüüd, kallid inimesed, just nii nagu oli Noa päevadel, nii saab olema Messia tulemine. Noa aegadel mitte kellelegi ei meeldinud Jumala ees õigena seismine. Mitte keegi ei armastanud pühadust. Nad sooritasid vaid normaalseid igapäevaseid rutiinseid tegevusi.

Ning see päev algas normaalse päevana nagu täna. Noa ehitas päästelaeva ning nad naeruvääristasid teda. Nad rääkisid temast halba, pilkasid teda, naersid teda. Nii on ka tänapäeval. Selleski Teenimistöös. Osad teist on ehitanud päästelaeva. Ning kui te lähete tagasi töökohtadele ja nad näevad, et teil on pikk kleit seljas, nad hakkavad rääkima teist halvasti. Teil on peal pikk jakk. Nad küsivad, et mis sul viga on. Nad ütlevad, et see on päris hullus. Nad pilkasid Noad, kui ta jätkas ehitamist.

Ning mina Räägin sinule, tütar. Ühel päeval, mis algab täiesti normaalse päevana, siis sellel päeval Issand tuleb ja ma näen sind tõstetavat maast üles. Ning kui sa pääsed siia, siis sa pöördud selisel viisil ja sa lähed sisse Jumala Kuningriiki, neid suursuguseid treppe mööda üles.

Ning siis, sellel hetkel, maailm muutub tagasipöördumatult …”

 


Siin viidatud – / 15.1.2017 Prohveteering. Šokeeriv vaatepilt Koguduse peatsest Ülestõmbamisest / – on eestikeelsena Repent Estonia lehel järgmisel lingil ⇐⇔⇒