14.11.2017 PROHVETEERING: KAHEST TÄHEST, MIS MOODUSTAVAD VARJUTUSE ENNE GIGANTSET KOKKUPÕRKUMIST ÜKSTEISEGA – PROHVET DR. OWUORKallid inimesed! ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule; sellel viimasel ööl. Tema, ISSAND, Rääkis minule äärmiselt vapustaval viisil, väga šokeerival moel. Ning see on see vestlus, mida ma tahaksin nüüd teiega jagada.

ISSAND Taeva Kuningas, Kogu Loodu Kuningas, Kirkuse Kuningas, Iisraeli Vägev JUMAL, Tema Rääkis minule viimasel ööl eriliselt šokeerival ja ülimalt vapustaval viisil. Ning ma tahan jagada seda maailma rahvastele; rahvastele, kelle Tema on loonud; rahvastele, keda Tema praegu suure hõivatusega valmistab ette MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Ning selles viimases vestluses, selles eriliselt šokeerivas vestluses  on ISSANDA Hääl sügaval maailmaruumis.

ISSAND JEHOOVA, ISSAND JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA EL OLAM, JEHOOVA ORI, JEHOOVA HAMELECH Kuningas, JEHOOVA HASHOPET Õiglane Kohtunik, JEHOOVA SHALOM, JEHOOVA ELYON, MEKADDISHKEM, JEHOOVA EL HOSEINU, ELOHEEKA, JUMAL, meie hingede Karjane, kõikide rahvaste Vabastaja – TEMA HÄÄL. Tema, ilma kelleta ei ole Päästjat. Tema, keda sa näed Jesaja raamatus 43:11, kui Tema Ütleb: “Mina, mina olen Issand, ei ole muud päästjat kui mina.” Iisraeli JUMAL Rääkis minule möödunud ööl.

Taas. Mõõtmatult suur ja kartustäratav Iisraeli JUMAL. Tema, kes viis Iisraeli rahva välja Egiptusest. Tema Rääkis minule sellel ööl. Piiritul moel, väga šokeerival viisil. Kui Tema võttis mind täna, 14. novembril aastal 2017 ja Tema tõstis mind üles ning viis mind sügavale avakosmosesse.

Olles seal maailmaruumi sügavuses, siis Tema, ISSAND, käskis mind käskida. Tema andis minule korralduse, mille kohaselt mina peaksin käskima kahte tähte ja tõukama neid vasaku prohvetliku käega. Et need võiksid kokku põrkuda kõige ajaloolisemal viisil, mida pole eales varem nähtud. Mäletan, kuidas minu kõrval olev ISSANDA Auhiilgus andis minule korralduse. Käskides minul tõugata neid kahte tähte. Ma ei tea, kas need olid neutrontähed või tavalised tähed, kuid need tundusid olevat pigem kaks neutrontähte.

Ning kui ma tõukasin neid vasaku prohvetliku käega, ISSANDA kohutava käega, sirutades kätt, et lükata neid kahte kokku põrkama, kui ma ainult hakkasin sirutama kätt nende suunas, siis need lükkusid ja üks nendest lükkus veidi kiiremini kui teine, liikudes teise suunas, põrkumaks kokku sellega.

Toimuv oli ülimalt tähelepanuväärne ja võimas hetk, nägemaks kahte tähte teineteist taga ajamas. Kõigest kõige hämmastavam oli see, et kui ma sirutasin välja vasaku prohvetliku käe, et neid tõugata, siis tähed nihkusid ära oma positsioonidelt, väljusid endi orbiitidelt. Ning üks hakkas ajama teist taga ja liikus nii võimsa jõulisusega, mida ma pole kunagi varem näinud. Samas meeletu kiirusega, valguse kiirusega. Ning kui vaadeldav täht seesuguse hirmuäratava valguse kiiruse ja võimsusega liikus teise suunas kokkupõrkele, siis oli hämmastav asjaolu, et nad läbisid kahte etappi.

Ma näen kahte etappi. Ma nägin kahte etappi seal, kuhu ISSAND oli mind tõstnud. Et täita Tema tegevuskava ja Tema missiooni kogu Jumala poolt loodu suhtes. Käesoleval ajahetkel, käesoleval ajajärgul. Suursuguse Kirkuse Kuninga, MESSIA Tulemise jaoks. Valmistades teed ISSANDA Tulemisele, ISSAND KRISTUSE Tagasitulemisele.

Kui ma tõukasin seda tähte, siis see läks liikuma uskumatu kiirusega, valguse kiirusega ja uskumatu jõu ning võimsusega. Ma näen kahte etappi. Nad lähevad esimesse etappi, milles kõige tähtsam asjaolu on see, et enne kokkupõrget moodustavad nad varjutuse. Varjutuse. Nad moodustavad varjutuse. Kuid see on selletüübiline varjutus, mis pole täielik varjutus. Üks tähtedest on tõstetud veidi ülespoole, kõrgendatud veidi kõrgemale. Ning teine täht on 3/4 vahemaad. Ja ma näen veelgi rohkem valgust tulevat teisest tähest. Ning üks tähtedest varjutab teise tähe valguse.

Seega moodustavad nad kaheetapilise varjutuse. Ning esimesel etapil näen ma ühte tähte tulemas teise tähe lähedusse. Ning üks nendest on tõstetud pisut ülespoole. Üks tähtedest on ligi 3/4 vahemaa kaugusel varjust, kattes teise tähe valguse. Teise tähe valgus tuleb siiski esile veel väga säravalt.

Ent taas. Ajades selles protsessis raevukalt teineteist taga on see kõige ekstreemsem sündmus eales toimunust! Ning seda kogu Universumis, kosmoses, kõiges JUMALA poolt loodus nii planeedil Maa kui Universumis!

Ning siis tulevad nad teise etappi, milles varjutus on nüüd peaaegu täielikult välja kujunenud. Veelgi piiludes teisele poole, teise tähe piirjooned sealt endiselt välja vaatamas. Ning siis toimub siin Maa kohal mõõtmatu ajalooline kokkupõrge.

Nii et just nüüd täna, 14. novembril aastal 2017, umbes kell 17:20 Ida-Aafrika aja järgi, ma Prohveteerisin mõõtmatu kokkupõrke siin Maa kohal. Kahe taevakeha kokkupõrke, mis hämmastab, šokeerib, kohutab, ajab segadusse ning põhjustab kõigi maailma rahvaste ja kõigi teiste planeetide vappumise.

ISSAND on nüüd Kuulutanud välja Otsuse: Tulemas on kõikide planeet Maal elavate rahvaste ääretu ajalooline raputamine, kui Tema paneb uuesti vappuma kogu Universumi. Ning selle erilise taevakehade kokkupõrke Maa kohal Prohveteerisin ma täna, 14. novembril aastal 2017. Selle erilise planetaarsete kehade kokkupõrke siin üleval, kahe tähe vahel siin üleval, taevakehade vahel siin üleval, mille ma Prohveteerisin umbes kell 17:20 Ida-Aafrika aja järgi, 14. novembril aastal 2017.

See konkreetne juhtum on šokeeriv, sest see tuleb vahetult hiljutise kahe neutrontähe kokkupõrke järel, mis raputas kogu Universumit ning põhjustas kogu Kosmose, kogu JUMALA poolt loodu, kõigi taevakehade, kogu Universumi ohtliku rappumise ja vaarumise. Just nii nagu need struktuurid puruneksid. See konkreetne juhtum tuleb, olles valgustatud kõige viimasest kokkupõrkest. Kui rahvad on nüüd teadlikud taevakehade kokkupõrke raskusastmest ja õudusest siin üleval. Ja nendest rasketest tagajärgedest, mida see toob kaasa kogu loodule. On need siis ülihiiglaslikud, ulatuslikud, ülisuured või väikesed, maakera kaasa arvatud.

Ning selle konkreetse kokkupõrke, mis toimub siin Maa kohal, Prohveteerisin ma sellel novembrikuu 14. päeval aastal 2017. Seda konkreetset kokkupõrget saadakse vaadelda. Ma näen inimesi teatud kohas. Ma näen turuplatsi. Ning siis näen inimesi, kes on teadlased – teadusmehi, astronoome, astrofüüsikuid. Ma näen neid vaatlemas läbi nende teleskoopide ja nad näevad, nad avastavad need kaks neutrontähte. Need kaks tähte, need kaks taeva struktuuri osa enne nende katastroofi, enne seda, kui nad põrkuvad kokku hiiglaslikus kokkupõrkes, monumentaalses kokkupõrkes. Nad suudavad avastada need. Teadlased suudavad leida need enne nende kokkupõrkumist ja näevad neid. Ma näen teadlasi neid läbi teleskoopide vaatlemas, nähes neid sinna astronoomilisse ligipääsmatusse kaugusesse.

Ning ISSAND tõi mind tagasi Universumist. Kui ma tõukasin neid kahte tähte kokku põrkuma, nende liikudes valguse kiirusel. ISSAND tõi mind tagasi planeet Maale kiirusega, mis on triljoneid ja triljoneid ja triljoneid kordi suurem valguse kiirusest. Ma tulin ajas tagasisuunas ning ma tabasin need astronoomid ja teadlased. Ning ma sain vaadata ka oma silmaga läbi nende teleskoopide. Ja ma nägin neid kahte tähte enne kui need kokku põrkusid. Vaatasin läbi teadusmeeste teleskoopide kaks korda. Mitte üks kord, vaid kaks korda. Ning nägin kahte varjutuse etappi.

Peale seda tõi ISSAND mind jälle tagasi valguse kiirusest suurema kiirusega, mis on triljoneid ja triljoneid, triljoneid ja triljoneid kordi suurem nii valguse kui piksenoole kiirusest. Ning jõudsin nüüd näha seda viimast varjutust, teisel küljel, sügaval Universumis. Ning ma tunnistasin JUMALA käsu täideviimist ja seda kolossaalset kokkupõrget üleval taevas, siin sügaval maailmaruumis ning seda uskumatut rappumist, maailmaruumi vankumist, kõigi planeetide vappumist, mida eales JEHOOVA, JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA EL OLAM, JEHOOVA MEKADDISHKEM, JEHOOVA ELOHENU, mõõtmatu kardetav Iisraeli JUMAL on loonud. Ääretu ajalooline kosmiline vappumine raputas kõiki planeete, kaasa arvatud neid suuremaid päikeseid, mis on 600 miljardit korda suuremad kui meie päike. Need vankusid ja peaaegu et põrkusid üksteisega. Uh!

Kui kardetav on see hetk Universumi ajaloos, et Tema võib lähetada Tema kohutava Teenija, kõige kohutavama Prohveti, pööramaks täitmisele kõige hirmsamat kosmilist värinat, kosmilist vappumist, mis raputab Taeva võimsusi, taevakehasid. Kuni selleni, et need peaaegu põrkuvad üksteisega kokku. Ning viivad ühe kõige suurema, peaaegu et viivad suurima äkilise katastroofilise kokkuvarisemiseni, mida eales nähtud. Uh!

Mis päevad need on? Mis Teenija see on?

Et ISSAND võib vabastada teda sellise tohutu väega, sõnades kirjeldamatu väega jõustama, käivitama, teostama kosmilist vappumist, mis raputab isegi suuremaid planeete, mille kõrval isegi meie päike näib vaid väikese täpina paberil! Uh!

Kui te saaksite näha seda, mida mina olen näinud, siis te teaksite kindlalt, et aeg on muutunud. Taevas, minu JUMALA Troonil. Suure Iisraeli JUMALA, kardetava Iisraeli JUMALA, JEHOOVA, Chaver sheli, JEHOOVA minu Sõbra Aujärjel.

Oi, kuidas ma soovin, et sa oleksid näinud seda, mida mina olen näinud. Sa oleksid eile valmistunud MESSIA tulemiseks, oleksid hüljanud kõiksuguse patu, ärataganemise usust, rüveduse. Sa oleksid viinud oma elu vastavusse JUMALA käskudega, selle ajahetke regulatsiooniga, pöördudes tagasi õigsusesse Jumala ees, pöördudes tagasi pühadusse, pöördudes tagasi absoluutsesse pühadusse.

Ma olen näinud sügaval avakosmoses Maa kohal toimumas ajaloolist kokkupõrget. See paneb värisema kõik maailma rahvad. Maakera väriseb nagu paberileht. Uh!

Mis päevad need küll on?

Need suurimad päikesed, mis on suuremad kui meie päike siin päikesesüsteemis. Need suurimad tähed, mis on 600 miljardit korda suuremad kui meie päike. Need hakkavad vabisema nagu paberileht.

See vägi ja meelevald, see ääretu vägi, mille ISSAND on paigutanud minu vasakusse prohvetliku kätte, ma olen näinud seda teostamas JUMAL JEHOOVA, JUMALA agendat sügaval Universumis. Ning see on uskumatu, see on hirmutäratav.

MESSIAS on tulemas. ISSAND KRISTUS on tulemas tagasi. Kirkuse Kuningas on Tulemas. Sest selle kokkupõrkega kaasnenud plahvatus oli talumatu. Väljakannatamatu. See pani kõikuma Universumi seesugusel viisil nagu ei eales varem.

ISSAND on seekord resoluutne. Üks konkreetne detail. ISSAND palus minul deklareerida, et see sünnib nüüd varsti, põhinedes rangelt minu keele Sõnadele. See sünnib nüüd varsti, põhinedes rangelt minu keele Sõnadele. Varsti!

Te ei oota enam kauem, sest aeg on läbi. Ning ISSANDA Hääl on nüüd sügaval maailmakõiksuses. Tema Räägib nüüd avakosmose sügavustest. On sündimas kolossaalne kokkupõrge, mis toimub siin üleval Maa kohal, sügaval maailmaruumis. Ma olen näinud seda. ISSAND on mind läkitanud ja andnud minule volitusliku meelevalla selle teostamiseks. Ning ma olen kasutanud minu vasakut prohvetlikku kätt. See on talumatu. See on väljakannatamatu. See on kohutav. Ma Prohveteerisin ajaloolise kokkupõrke, mis toimub siin üleval Taevas. Üleval Taevastes. Ning see paneb värisema taevakehad nagu ei eales varem.

Piibel ütleb Luuka evangeeliumi 21. peatükis salmist 25 edasi. Ma loen Amplified-tõlget (AMPC):

“25 Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti; ja maa peal on rahvastel kitsikus (probleemid ja hingepiin) ja nõutus (olles ilma ressurssideta, puuduses, segaduses, ebakindlus, ega tea pöördumise suunda), merekohina ja veevoogude pärast (kaikudes).”

Ning Tema ütleb salmis 26:

“26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest (erakordselt) taeva vägesid kõigutatakse (need vappuvad).”

Tähendades: rebenema, kokku varisema.

“27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees suure (üleloomuliku ja ülekaaluka) väega ja (kogu Tema kuningliku) hiilgusega (majesteetlikkuse ja auhiilgusega.”

LUUKA 21:25-27 (AMPC)

25 “And there will be signs in the sun and moon and stars; and upon the earth [there will be] distress (trouble and anguish) of nations in bewilderment and perplexity [without resources, left wanting, embarrassed, in doubt, not knowing which way to turn] at the roaring (the echo) of the tossing of the sea,
26 Men swooning away or expiring with fear and dread and apprehension and expectation of the things that are coming on the world; for the [very] powers of the heavens will be shaken and caused to totter. (meaning to tear, to crack)
27 And then they will see the Son of Man coming in a cloud with great (transcendent and overwhelming) power and [all His kingly] glory (majesty and splendor).”

Kallid inimesed, ma olen näinud MESSIA tulemist.
Ning Piibel ütleb, et kui sa näed siin nende taevakehade kõigutamist, kuitahes suured või väikesed need ka on – mere kõikumist, Universumi vappumist, kõikide galaktikate ja planeetide vankumist, siis sa peaksid tõstma oma pea ja käed, sest vaata, Lunastaja on tulemas, MESSIAS on tulemas. Ma olen näinud ISSAND JEHOOVAT läkitamas teda, kes teiega Räägib, sügavale avakosmosesse, maailmaruumi sügavustesse.

Kuulake mind, Taeva inglid!
Kuulake mind, maailma rahvad!
Kuulake mind, inglid ja Taevased väed JUMAL JEHOOVA Kuningriigis Taevas!

ISSAND JEHOOVA on käskinud mind tõugata tähed kokku põrkuma. Ja ma olen näinud ajaloolist kokkupõrget Maa kohal, sügaval maailmaruumis.

Kuulake minu keele Sõnu, teie, maailma rahvad!
Kuulake Deklaratsiooni, minu keele kohaselt, teie, Taevased väed minu JUMALA Kuningriigis!

ISSAND JEHOOVA on instrueerinud mind koos minu vasaku prohvetliku käega käskima taevakehade kokku põrkamist Maa kohal ning ma olen näinud seda ajaloolist kokkupõrget. Ma olen näinud seda ajaloolist vankumist, kogu JUMALA poolt 1.Moosese raamatus loodud Loodu värisemist ja vappumist. Ning see lõi talumatu kartuse, segaduse, Universumi värisemise ja vappumise. Ma olen näinud taevakehade vankumist. Ma olen näinud isegi maailmaruumi struktuuri peaaegu et rebenemas. See oli uskumatu. Inimesed jooksid edasi-tagasi. Ma olen näinud varjutust teekonnal kokkupõrkele.

Niisiis täna, Rääkides maailmakõiksuse sügavustest, sügavalt avakosmosest, olen ma käskinud tähti kokkupõrkeks üleval Maa kohal. Valmistamaks teed MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Et kõik taevaosad võidakse samuti raputada ärkvele puhkeseisundist. Et ka nemad võisid teada. Et MESSIAS Kirkuse Kuningas on tulemas suures väes võtma mõrsjat, võtma säravalt kirgast Kogudust, võtma Püha Kogudust. Ma olen näinud ISSANDAT raputamas kogu Universumit. Ma olen näinud ISSANDAT raputamas kogu Universumit valmistamaks teed MESSIA Tulemisele.

Need Sõnad olen ma deklareerinud kohutava prohvetliku keele vahendusel ja pööranud need täidetavaks minu vasaku prohvetliku käe kaudu.

Nii saab olema.

Seega, kui need toimuvad, siis te teate, et JEHOOVA, Iisraeli JUMAL, ainuüksi Tema on JUMAL. Ainuüksi ISSAND JEHOOVA on JUMAL ja Teda peab teenima. Ning kõik muud ebajumalad tuleb nüüd purustada.

Ning mina olen Tema Teenija, Piiblis tõotatud Sõnumitooja. Tema, keda tõotasid Piibli kirjutised, kes tuleks ääretu, ajaloolise väega raputama Universumit, tooma alla olemasoleva väe ja valmistama teed vankumatule JUMALA Kuningriigile.

Ma olen näinud mõõtmatut kokkupõrget üleval taevastes. Ning seekord olen ma näinud teadlasi seda vaatlemas. Olen ise vaadanud teleskoopi sisse. Ma vaatasin koos nendega ja nägin, et nad suutsid tabada, avastada need enne kokkupõrget ning siis kokkupõrke ajal.

Tema on tema, kellest Rääkis Piibel, kui ISSAND tõotas, et Tema läkitaks teile Sõnumitooja. Tema läkitaks Eelija, suure Prohveti, kardetava Prohveti, kohutava JEHOOVA Prohveti, kohutava Iisraeli Prohveti. Ning tema peaks tegema neid kohutavaid asju, saades rahvad ärkama uneseisundist ning teadma, et aeg on möödas ja et MESSIAS on Tulemas. Ning pöörduma tagasi pühadusse ja Jumala ees õigena olemisse ning hülgama seksuaalpatu. Et kõik valeprohvetid nüüd tapetaks. Et kõik valeapostlid nüüd toodaks tapetavaks. Et KRISTUSE Kogudus võib nüüd pöörduda tagasi Jumala ees õigena olemisse. Võib valmistada ette Säravpuhta ISSANDA rõivastuse JUMALA Talle pulmadeks.

Just nüüd istuvad rahvad igaviku äärel. Ning need on MESSIA Tulemise kohutava päeva orientiirid. See on tema, kellest rääkis Prohvet Malakia ja ütles, et tema peaks tulema ja pöörama rahvaste südamed tagasi ISA juurde. See on tema, kellest Rääkis MESSIAS, kui Tema Ütles, et enne Tema tagasitulemist peaks toimuma taevakehade vappumine. Kes on tema, kellest rääkis Prohvet Joel, kui Tema ütles, et tema peaks ilmuma olukordadesse ja raputama Taevaid maakera kohal enne kui MESSIAS tuleb.

Valmistage tee!

Shalom chaverim. Shalom. Shalom. Toda rabah. Toda lahem. Toda. Yom tov.


Valmistage tee, MESSIAS ON TULEMAS!


(Tõlge eesti keelde. 14.11.2017 Prohveteering – Prohvet Dr.Owuor)

Allikad: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi