ruth-nuaangarisa-1

RUTH NYANGARISA

 

JUMAL TERVENDAB TÄIESTI PIMEDA TÜDRUKU

Ruth Nyangarisa imeline Tervenemine. Nakuru, august 2016. Prohvet Dr. Owuori Tervendamiskoosolekul.

Tänu ja Au Jumalale! 

Haiged sisenesid Kogunemisalale spetsiaalse värava kaudu, kus neid filmiti, intervjueeriti. Kuigi videol pole eestikeelset tõlget, on see mõistetav. Enne ja pärast Tervenemist.

Allikas: www.repentandpreparetheway.org         http://www.repentfinland.fi/