ISSANDA ORAAKEL: KÄSITSI KIRJUTATUD KIRI TAEVAST. NÄGEMUS – PROHVET DR. OWUOR 

i-am-coming-note11.5.2009 KUI KÕIKVÕIMAS JUMAL tutvustas mulle 11.mai 2009.a. öises nägemuses Kirja, mille TA oli Oma Käega Kirjutanud, siis sellest tuli jällegi üks TEMA armastava suhtumise hetkedest tänapäeva Kristuse kogudusse. Sellesarnane ennenägematu nägemus pöördub tahtmatult sõnumiks Lõpmatust Armastusest ja avatud armust inimkonna suhtes …

Jätka lugemist: ISSANDA Oraakel: Käsitsi kirjutatud Kiri Taevast. Nägemus

 

12.10.2016 KÕIGE TÕSISEM PROHVETEERING
MESSIAS ON TULEMAS – PROHVET DR. OWUOR

12-10-16-koige-tosisem-pNüüd, ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA ELOHEINU, JEHOOVA EL OLAM, Iisraeli vägev-vägev Jumal, kogu Universumi Looja. Tema, kes lõi Jeruusalemma, Ta pidas vajalikuks ning kuulutas, jah, Jeruusalemm on maailma keskpunkt. Nüüd, Ta on Rääkinud minuga täna. Viimasel ööl, selle suubudes tänasesse päeva, Ta Rääkis minuga väga-väga vägeval viisil …

Jätka lugemist: Kõige tõsisem Prohveteering. MESSIAS on Tulemas


5.10.2016 ETTEKUULUTUS – PROHVET DR. OWUOR 
MÄRKIMISVÄÄRSEST LÄHENEVAST KONFLIKTIST SEOSES AMEERIKA ÜHENDRIIKIDEGA

5-10-16-usa-pNüüd, kuulake, JUMAL on Rääkinud minuga. ISSAND on rääkinud minuga viimased kolm päeva. On olukord, mis on praegu arenemas ja näen ühte USA sõjalaevadest. See on lennukikandja, sest näen selle sõjalaeva lennurada. Näen ka selle maa, USA, presidendi armeesaapaid selle peal. Olin ka seal une ajal. Ning ISSAND Rääkis minule, et seal oli teinegi sõjalaev ning isegi tuumapommidega B-52 lennukeid …

Jätka lugemist: Märkimisväärsest lähenevast konfliktist seoses Ameerika Ühendriikidega.


3.6.2016 ISSANDA KARDETAV NÄGEMUS. METSALISE JA HOORA VABASTAMISEST – PROHVET DR. OWUOR 

3-6-2016-metsalise-pKiitus ISSANDALE, ISSANDA Vägev Prohvet. Aamen. Kiitus ISANDALE, Õnnistatud inimesed. ISSAND on minuga rääkinud, ISSAND JEHOOVA, Iisraeli Looja rääkis minule unes. Selles unenäos Ta ütles: Jah. Jeruusalemm on maailma keskpunkt. ISSAND Siioni Kuningas, JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA EL OLAM, kogu universumi Looja, Tema kes on tähtede ja nende positsioonide Looja, Tema kes annab neile valguse ja elu, kõikide inimeste Looja, maailma ja universumi Looja, koguduse ja kogu inimkonna Looja, Tema, kes on loonud kõik rahvad, nende kuningriigid, nende aujärjed ja valitsusalad, Tema rääkis minuga eile 2.juunil 2016 …

Jätka lugemist: ISSANDA kardetav nägemus. Metsalise ja hoora vabastamisest


25.9.2016 PROHVETEERING: LAASTAV MAAVÄRIN ON TULEMAS MAAILMA – PROHVET DR. OWUOR

25-916-maavarinNüüd, ISSAND on rääkinud minuga, ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA ELYON, kõigist Kõrgeim JUMAL. Ta on Rääkinud minuga viimasel ööl. Vestluse all on maavärin, mis on tulemas teatud kohta. ISSAND viis mind juba sinna kohta ning ma jooksin elu eest. Katuselt kukkus asju peale ja nii edasi. On tulemas laastav maavärin, mis tuleb maailma. ISSAND Taeva JUMAL, JEHOOVA EL SHAMMAH, JEHOOVA MEKODDISHKEM, JEHOOVA HOSEINU, ISSAND JEHOOVA ELOHEEKA, JEHOOVA ELGIBBOR, JEHOOVA HOSEINU. Ta on minuga rääkinud maavärinast, mis on tulemas maailma …

Jätka lugemist: 25.9.2016 Prohveteering: Laastav maavärin on tulemas maailma


18.10.2016 PROHVETEERING – HOIATUS: MASSIIVNE & AJALOOLINE TULI ON PEAGI LAHVATAMAS – PROHVET DR. OWUOR

tuli-18-10-16-p-2Nüüd, ISSAND on Rääkinud minuga viimasel ööl. ISSAND on jätkuvalt Rääkinud minuga nendest sündmustest, mis rõhutavad seda, kui lähedale MESSIA Tulemisele me oleme jõudnud. Viimasel ööl, sellel päeval, kui ISSAND Rääkis minuga MESSIA Tulemisest ja sellest märgist, millest Ta Rääkis. Siis näen ma nüüd, näen ISSANDAT näitamas minule massiivset ajaloolist tuld, mis on plahvatamas. On väga-väga massiivne, ajalooline tuli, mis plahvatab. Ning näen inimesi jooksmas. ISSAND asetas mind sellesse tulle ning läksin samuti paanikasse …

Jätka lugemist: 18.10.2016 Prohveteering: Massiivne & ajalooline tuli on peagi lahvatamas – Prohvet D.Owuor