NB! ÄRA PUUTU ISSANDA AUHIILGUST!


 

3.1.2020  HOIATUS ISSANDALT: TALUMATU JUMALA KOHTUMÕISTMINE & VIHA TABAB SÕNAKUULMATUID (MÄSSUMEELSEID) RAHVAID, KES HALVUSTAVAD ISSANDA VÄGEVAMAID PROHVETEID

3.1.2020  JUDGMENT OF GOD COMING TO STRIKE THE NATIONS THAT BLACKMAIL THE MIGHTIEST PROPHETS OF THE LORD


9.1.2020  KARM HOIATUS ISSANDALT: NENDE IGAVESEST HUKATUSEST, KES HALVUSTAVAD ISSANDA VÄGEVAMAID PROHVETEID

9.1.2020  SEVERE WARNING: ETERNAL JUDGMENT OF GOD TO THOSE WHO BLACKMAIL THE MIGHTIEST PROPHETS OF THE LORD


Samad Hoiatused Issandalt soomekeelse tõlkega:

3.1.2020  JUMALAN TUOMIO TULEE ISKEMÄÄN KANSAKUNTIIN, JOTKA MUSTAMAALAAVATHERRAN VÄKEVIMPIÄ PROFEETTOJA 

9.1.2020  VAKAVA VAROITUS: JUMALAN IKUINEN TUOMIO HEILLE, JOTKA MUSTAMAALAAVAT HERRAN VÄKEVIMPIÄ PROFEETTOJA