VALE EEDENI AIAS JA PRAEGUNE EUROOPA KOGUDUS


STOCKHOLMI KONVERENTS, 1. OSA. 20-22.4.2018

ISSANDA PROHVET DR.OWUOR; ILMUTUSRAAMATU KAKS TUNNISTAJAT; KAKS ÕLIPUUD JA KAKS LAMBIJALGA, MIS SEISAVAD KOGU ILMAMAA ISSANDA EES (Ilm.11:4; Sak.4:11-14)


Kallid inimesed, pöörakem koos minuga 1.Moosese raamat 3:24:

“24 Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuu teed.”

Ning kui ma oleksin sina ja kohtaksin siinkohal elupuu teed; TEED, siis ma tõmbaksin alla sõna ‘tee’. Jooniksin selle alla.

Tema Ütleb, et seejärel, kui Aadam ja Eeva, inimkond, kogudus, mille Tema lõi, oli olnud Temale sõnakuulmatu ning langenud pattu, siis vaadakem, mida JUMAL JEHOOVA tegi.

Tema asetas hommikupoole rohuaeda keerubid. Keerubid on heebrea keeles mitmuses. Keerubid, kaks keerubit. Tema asetas need hommikupoole rohuaeda. Kaks kirkuse keerubit. Koos tuleleegina sähviva mõõgaga. Takistades ja valvates teed, mis juhatab elupuule.

Oli olemas tee, mis juhatas igavikku, kuid patu tõttu see tee suleti. Ja siis. Soovin edeneda aeglaselt koos teiega, siin kohal, enne kui tulen selle tee avamiseni.

Miks ISSAND sulges selle tee? Arvan, et siin on Sõnum kogudusele.

Alustame põhjustest. Enne kui läheme Ilmutusraamatusse.
Mis toimus juba alguses?

1.Moosese raamat 2.
1.Moosese raamat 2:16-17.
Sa näed JUMALA Käsku. KÄSKU.

Ning siis põhjust, miks Tema sulges selle tee.

1.Moosese raamat 2:16-17. Tema Ütleb järgmist:

“Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa,”

Lõige 17:

“aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”

//Märkus tõlkijalt: Ingl.k. tõlgetes on 1.Mo.2:16 alguses sõna ‘käskima’, mitte ‘keelama’ nagu eestikeelses tõlkes. / “And the Lord God commanded the man,” (1.Mo.2:16)//

See oli KÄSK. Tema Ütleb, et JUMAL KÄSKIS. OLI KÄSK!

See ei olnud mingi vestlus ega väitlus ega midagi sellist, et vaatame nüüd seda asja või et otsustame seda koos. Ei! Tema andis käsu.

Ning Tema Ütles, et sa ei tohi süüa sellest puust.

Tema Ütleb: Sa ei tohi süüa. Sa ei tohi süüa sellest puust, hea ja kurja tundmise puust. Sööge ainult teistest maitsvatest puudest. Maitsvatest.

Ning siis Tema Ütles:

“Päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”

Ning siis tuleb vaenlane nende juurde ja hakkab küsima naiselt. Küsima neilt kahelt, kummaltki: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Ei! Te võite küll süüa sealt, te ei sure üldse mitte!”

JUMAL oli öelnud: “Päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”
Kui JUMAL ütleb, et sa pead surema, siis see tõepoolest tähendab seda, et sa pead surema.

Ning siis vastane ütles: “Ei. Kas tõesti JUMAL ütles, et te peate järgima seda teed, mis juhatab elupuule? Järgige seda ning jõudke puuni. Ei. Küll me võime kasutada ka teist teed. Ei, te võite järgida ka teist teed ja te ei sure mitte.”

SEE VALE ON KORDUNUD SEALT PÄEVAST ALATES KUNI TÄNASE PÄEVANI VÄLJA.

Kui te vaatate kogudust Euroopas, siis kõnnib see selle vale sees.

Sest ISSAND Ütles, et on ainult üks tee. Üks tee, mis juhatab elupuule, igavikku, igavesse ellu. Kuid vaenlane ütleb: “Ei, on ka teine tee.”

Kas te mõistsite nüüd mind?

Te võite näha tänase Euroopa koguduse olukorda.

Näiteks Tema Ütleb Kirjas heebrealastele 12:14. Tema Ütleb, et tehke kõik, elamaks rahus kõikidega ja olemaks pühad. Ning siis Tema Ütleb, et

ILMA PÜHADUSETA MITTE KEEGI EI SAA NÄHA ISSANDAT.

Seega te näete, kuidas Tema tõstatab pühaduse standardi, pühaduse mõõdulati. Tema ei ütle, Tema ei ütle, et ilma pühaduseta Keenia ei lähe Taevasse. Et ilma pühaduseta Itaalia ei pääse Taevasse. Et ilma pühaduseta Rootsi ei lähe Taevasse. Et Euroopa – EI!

Tema Ütleb, et see standard on kõikidele. Halleluuja!

Tema Ütleb, et ilma pühaduseta mitte keegi, mitte ükski ei lähe igavikku.

Seega sellest tuleb KÄSK, SISSEPÄÄSU STANDARD.

Kuid kui sa vaatad praeguse aja Euroopa kogudust, siis kurat on neile valetanud: “Et ei, sa võid järgida ka teist teed ja näha ka siis ISSANDAT.”

Siin on VALE!

Sedasama vale on korratud. Seesama vale on kordunud. Sedasama vale on korratud. Kuni tänase päevani välja see on alati seesama vale, mida korratakse järjepidevalt, kogu aeg.

Ning sel põhjusel võid sa leida kaasajal Euroopast pastoreid jutlustamas evangeeliumi ning nad ei nuhtle pattu, lubades patul seal olla. Sest kurat on valetanud neile: “Ei, te võite järgida ka seda teed ning teistki teed ja te ei sure mitte.”

See on nii võimas. Tuleme nüüd tõe allika juurde. Ning sel põhjusel tulin teie juurde. Et võiksin tuua teini tõe.

Põhjus, miks sa leiad Euroopa koguduste seast pattu. Põhjus, miks JUMAL on mind toonud, on läkitanud mind teie juurde: Neil on seesama PIIBEL. Seesama PIIBEL. Ning minu Piibel Ütleb, et ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. Tähendades, et mitte keegi ei saa näha IGAVIKKU.

Ning siiski sa leiad, et kogudus elab patus. See tähendab, et kurat on korranud sedasama vale. Tema on öelnud neile, et oi, jah, see on täitsa ‘okey’. Me oleme modernsed inimesed; te võite lubada aborte; mees võib elada koos naisega ilma abieluliiduta, see on ‘OK’; homoseksualism on ‘OK’; ärge muretsege.

Tema on neile valetanud. Ning nad arvavad, et nad võivad järgida teist teed ja minna Taevasse.

Te ei tohi! Te ei tohi! Ei ole võimalik!
Kas te mõistsite? Sel põhjusel olen ma tulnud.

Te ei tohi järgida teist teed!

ON AINULT ÜKS TEE, MILLE JUMAL ON MEILE ANDNUD.

Tema on niivõrd armuline, et Tema andis meile ühe tee ning Tema näitas meile, kuidas sellel kõndida. Halleluuja!

Ning sel põhjusel seesama vale kordub praegusel ajal igaühe euroopa kristlase südames. Te kõigute aina ühelt poolelt teisele, mõeldes, et kas ma peaksin järgima JUMALAT täielikult. Või: Teate, me oleme modernsed inimesed, kuid ma armastan neid kleite siin. Kas ma peaksin riietuma nendega või peaksin need minema viskama. Lubage, et kasutan neid töö juures. See on vale!

Ning sellest päevast alates vaenlane ei tule teile enam valetama.

Sest mind on läkitatud teie juurde rääkimaks absoluutset tõde, vabastamaks teid. Tema Ütleb, et meie JUMAL on juba olnud meile armuline, rääkides meile, mis põhjustab meie mittepääsemise Taevasse.

Tema Ütleb, et ilma pühaduseta mitte keegi ei lähe sisse.
Seega peame me nüüd järgima pühadust, et minna sisse. Teisiti öeldes, see, mida ma siinkohal ütlen, edenedes aeglaselt.

Hakkan määratlema neid, kes kõndisid Taevasse. Kes on nemad, keda ma nägin kõndimas mööda Taevatreppe?

Seega see vale, mille kurat andis Aadamale ja Eevale, kordub Euroopas kristlaste eludes igapäevaselt. Iga päev. Kui see vale ei oleks kordunud, siis kõnniksid kõik ISSANDA teel.

Ning Matteuse 7:13-14 Tema Ütleb, et on kitsas tee ja on lai tee.

Miks leiad inimesed, kes on kristlased, kõndimas laial teel?

Matteuse 7:13-14. Vaadake, mida Tema Ütleb siin. Tema Ütleb:

“Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.”

Ning ainult mõni üksik inimene Euroopas kõnnib sellel teel. Halleluuja!

Soovin määratleda teie jaoks ISSANDA RÕIVASTUSE. Selle rõivastuse, mida ma nägin. Kuid enne kui ma lähen rõivastuse juurde, siis siin on oluline Sõnum.

Sest Tema Ütleb, et on ahtake tee, mille kohta JUMAL on Rääkinud meile, et see juhatab igavikku. Ning võid rääkida, et see on see tee. See on see tee. Võid öelda, et ainuüksi need, kes kõnnivad sellel ahtal teel, on need, keda ma nägin tõusmas üles mööda Taevatreppe.

Kuid ISSAND Räägib meile, et on vaid mõned üksikud inimesed, kes kõnnivad ahtal teel.

Ning Tema Ütleb, et on teine tee. Hingevaenlane on valetanud teise tee suhtes ja andnud teise tee. Laia tee.

Ning Tema Ütleb, et paljud inimesed kõnnivad laial teel.

Kuid kas sa tead, mu tütar, ma tean, et kõik tahavad minna Taevasse. Kuid kui sa räägid neile, et see tee juhatab põrgusse, siis nad ei lähe mööda seda teed.

Seega kurat on valetanud nagu ka teine tee juhataks Taevasse. Sest mitte keegi nende normaalse meelsuse juures ei jätka sõitmist sellisel teel, kui nad näevad teed, kus on teeviit; kui sa sõidad ja näed liiklusmärki, mis ütleb: ’30 km põrgusse’. Mitte keegi ei saa normaalsel juhul selliselt teha. Seega kurat on pidanud valetama ning asetanud laiale teele teeviida, mis ütleb: ’20 km Taevasse’. Oled peaaegu et kohal. Sel põhjusel inimesed on seal. Halleluuja!

Sel põhjusel olen tulnud.

Ei! Sa ei tohi kõndida sellisel viisil nagu ma näen nüüd kõndimas inimesi Euroopas. Ning siis kõndida mööda Taevatreppe üles nagu ma nägin kogudust kõndimas.

Ning mis on samuti imeline: Kui sa vaatad seda, kui sirgjoonelised on need trepid! Kas märkasite seda, kui sirged on need trepid? Kas märkas keegi Jumala sirgjoonelisust? Need on sirgjooned. Kas märkas keegi seda? See on tegelikult sirge. See on otsetee, seal ei ole vigu. Kas märkasite seda? See šokeeris ka mind. Jah.

Tähendades, et Jumala nõudmised. Jumala täpne seadus. Jumalal on täpne armu seadus. Jumala täpne armuseadus.

Vaadake nüüd seda. Kuidas siis nüüd kristlased Euroopas? Kuidas võib pastor tulla ja seista Euroopas koguduse ees ning öelda: Ei, see on täitsa ‘OK’. See on ‘okey’. Nendel on vabadus, kes on JEESUS KRISTUSES. Ning seda seal, kus tema ei suuda juhendada kogudust Jumala pühaduse suhtes.

“Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.”

Täpse seaduse suhtes. Jumala täpne pühaduse seadus Ütleb: Tee kõik, pürgi elama rahus kõikidega ning olema püha, sest ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. See on täpne Jumala seadus. Tema ei öelnud, et ilma 50% pühaduses olemiseta saab see olema raske.

Ning Püha Vaim on saadaval, aitamaks teid.

Seega on see väga võimas. Nüüd.

Tema Ütleb, et põhjus, miks sa tuled Euroopas kogudusse, samas elades koos mehega või tüdrukuga ilma abieluliiduta juba palju aastaid – see on sellepärast, et kurat on loonud teise tee, laia tee. Ning tema on korranud vale, mille tema andis Aadamale ja Eevale.

Tema Ütleb kogudusele: “Kas tõesti on tõde see, et kas Jumal ütles, et kui sa kõnnid vaid seda teed, lähed Taevasse. Kas on tõsi, et Jumal ütles, et kui sa ei kõnni sellel teel, sa ei saa näha Taevast? Ei. Sa võid kõndida ka seda teist teed ja siiski näha Taevast.”

See on see vale.
See on see vale, mis on tulnud kogudusse. Euroopas.
Sel põhjusel on usust ärataganemist. Sel põhjusel võib keegi elada naisega ükskõik kuidas. Nad ei hooli enam elamisest õigena Jumala ees. Sel põhjusel võid sa leida kedagi ülistamas koguduse ees ja siis peale seda leiad teda õuest suitsetamas ja õhtul alkoholi joomas.

Tema Ütleb; ISSAND Ütleb, et on need, kes kõnnivad kitsal teel. Et on kitsas tee, mis juhatab sisse kitsast väravast. Tema Ütleb: Minge sinna! Sest see tee juhatab ellu.

Ning Tema Ütleb, et olge igal juhul ettevaatlikud, sest on olemas lai tee!
Ning tõeliselt paljud inimesed on sellel laial teel.

Kuid tean, et te kõik olete siin terve mõistusega. Seega te teate, et too tee viib põrgusse ning te ei läheks sinna. Seega kurat on pidanud valetama. Asetades sinna teeviida, kus öeldakse, et ka see tee viib Taevasse. Muidu tuleksid kõik sellelt laialt teelt ära.

Jah, see on see, mida ISSAND Ütleb Euroopa kogudusele.

Tema Ütleb: “Olgem nüüd ettevaatlikud!”

Tema Ütleb, et kogudus hakkab peagi kõndima mööda Taevatreppe. Ning me peame seda teadma. See on väga tähtis aken, mis meil nüüd on. Sest me peame nüüd teadma, kes on need, keda JUMALAMEES nägi astumas mööda Taevatreppe ja minemas Taevasse sisse.

See on võimas ajahetk, millal me võime teha uuendusi.
Meeleparandus uuendab.
Seetõttu ma tulen koos kahetseva meeleparanduse Sõnumiga:

PÖÖRDUGE ÄRA PATUST!

Seega tulen ma nüüd usust ärataganemise järel.

Sest sa näed, et 1.Moosese 2:16 Tema Ütleb, et ärge puudutage seda puud või muidu te surete. Ja te näete, et kogudusele Euroopas kurat räägib, et jah, küll te võite puutuda seda puud ja te ei sure mitte. See on seesama vale.

Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis juhatab igavesse ellu. Ellu.

Ning ainult mõni üksik inimene Euroopas kõnnib seal.


Allikas: 24.4.2018 Raadiosaade ‘Kirje Suomelle’ ‘JESUS is LORD’- Raadios: Valhe PuutarhassaEUROOPA KOGUDUS OTSIB INIMESTEPOOLSEID LAHENDUSI


STOCKHOLMI KONVERENTS, 2. OSA. 20-22.4.2018 

ISSANDA PROHVET DR.OWUORI ÕPETUS

1.Moosese raamat 9. Vaadake, mida Tema Ütleb. Kas võiksin alustada salmist 7. See on kaunis hetk. Alustan salmist 7. See on nii kaunis.

Tema Ütles:

“7 Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled.”

Ning sa näed, et kui nad olid langenud väljapoole Jumala armu, siis äkitselt läks kaduma paradiisi väärtus. Paradiisi rahu kadus. Paradiisi rõõm kadus. Ning nad märkasid äkki, et neil on tegevusvõimetus, korralagedus; midagi ei ole nagu korras.

Ja sa näed, et üks esimestest naisel olevatest oskustest; üks esimesi naise oskustest, mida me näeme, on õmblemine, kudumine. Uskumatu. Püüdes õmmelda riideid, et peita iseennast. Seega näed, et see on esimesi oskuseid, milles tema areneb alates loomisest. Nõeludes lehti ja nendega iseend peites, saades sellisel viisil inimesest lähtuva lahenduse. Jumala lahenduse asemel.

Kuidas sa võid õmmelda ise riietuse ja öelda, et ma lähen siiski Taevasse. See on võimas.

Tema Ütleb, et kaasaja kogudus otsib inimesest lähtuvaid lahendusi lähenemaks Jumalale. Tema otsib inimestepoolseid lahendusi Jumalale lähenemiseks.

Ning nagu te näete, JUMAL Räägib siin väga võimsalt.

ISSAND tuleb ja Ütleb: Ei, see pole võimalik.

See lahendus tuleb minult. Ning kui Tema tõi selle lahenduse, siis ei ole vahet, kas sa oled valge, must, hiinlane, ladinaameeriklane, pärined arenenud tööstusmaast, idast, läänest, Aafrikast. Ei, sellel pole tähtsust.

Seal saab olema kõikidele üks standard. Kõikidele konfessioonidele. Kõikidele loodud inimestele. Isegi moslemitele. Tema Ütleb: Tulge ja võtke vastu Jeesus ning järgige seda standardit.

Halleluuja!

1.Moosese 3:9.

Seal sirutas Tema päästva armu käe pattu langenud inimesele, Tema pattulangenud lastele.

Isegi see, et tulin siia. Veelgi see on Jumala päästva armu jätkumine. Tuues alla Taevatrepid, öeldes: Mine ja juhenda neid taas. Mine sinna tagasi ja räägi neile, et seekord on Taevatrepid alla langetatud. Õpeta neile lisa.

Te näete Jumala halastust.

Ärge ignoreerige neid võimsaid kontrolljooni!

Kuid vaadakem nüüd seda.

1.Moosese 3:9. Tema Ütleb salmis 8:

“8 Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, …”

Ning siis Ütles Tema:

“… ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele.

9 Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?””

Salm 10:

“10 Ja tema vastas: „Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära.””

Tema Ütleb, teisiti öeldes. ISSAND JUMAL Ütles:

“11 Siis ta küsis: „Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast?””

Seega. Vaadake nüüd seda siin. Tema Ütleb järgnevat.

Tema Ütleb: Inimene on pattu langenud. ISSAND oleks võinud öelda just nii nagu Tema Ütles Noa päevadel. Öeldes, et unustage see kõik. Unustage. Lubage mul luua uus seeria.

Kuid sa näed Jumala päästvat käsivart, armu kätt. Näed Jumalat otsimas kadunud lapsi. Ning Tema küsib.

Vaadake seda nüüd. Jumal on tulnud ja vaadake seda nüüd. Jumal on tulnud ja Tema kõnnib rohuaias. Õhtu jaheduses. On kuulda sammude hääli. Nad kuulsid. Nad kuulsid Jumalat. Tähendades, et enne pattu langemist oli Aadamal ja Eeval tavaks kõndida koos Jumalaga. Neil oli viisiks kõndida koos Jumalaga.

Ning hiljem saate näha koos Jumalaga kõndimise tähendust ja selle tähtsust. Koos Jumalaga kõndimise kaalukust. Sest Eenok kõndis koos Jumalaga ja läks Taevasse.

Eenok kõndis koos Jumalaga. Ning tema läks Taevasse. Seega hiljem hakkan rääkima teile koos Jumalaga kõndimise kaalukusest.

Ent vaadakem nüüd seda.

Jumal kõnnib nende kuuldes. Ning nad mõistavad, et see on Jumal, kes on taas tulemas. Seal õhtu jaheduses. Ning nad jooksid peitu.

See suhe, mis oli armastus, ühendus, see muutub nüüd. Hirmuks. Eraldatuseks. Vihaks.

Vaadakem nüüd seda. Mis on see sõnum? See siin.

Jumal saabub. Ja te teate, et Jumal on kõikjal kohalolev. Ning sel põhjusel juba enne, kui ma tulin Rootsi, ma nägin seda Konverentsi. Juba nädal varem. Jumal näeb kõike, isegi tulevikku.

Tema, JUMAL JEHOOVA, kes näeb kõike, isegi tulevikku, Tema tuleb ja Ütleb järgmist:

“Aadam, Aadam. Aadam ja Eeva. Kus te olete? Ma ei näe teid.”

Kuidas see on võimalik? Tema on kõikjalolev. Tema on kõikjal kohal.

Ent nüüd Tema Ütleb:

“Aadam, Aadam. Kus sa oled?”

Tema Ütleb:

“Kus on minu lapsed?”

Kuidas Jumal, kes näeb kõikjale, võib küsida, et kus te olete? Kas sa mõistsid seda küsimust?

Tema Ütleb: Vahel, kui sa pöördud tagasi koju. Ja kui pöördud tagasi koju, siis sinu kullake, sinu tütar, keda sa kasvatasid. Tema on sinu kallike. Tema on minu tütar. Ning sa sisened majja. See tütar, kelle sa viisid kogudusse, keda sa armastasid nii palju, rääkisid talle: Kullake, sa oled issi tütar. Tähendades, et alati kutsusid teda issi tütreks, palud öelda ‘issi’. Väga lähedane.

Ehk tütar kasvab teatud ealiseks, läheb ülikooli või mis iganes ja sa pöördud vahel koju tagasi ja siis sinu oma tütar, sinu kullake. Sa vaatad teda ja sa näed, et ta istub seal. Ta on tulnud tagasi hommikul, kell 7 hommikul ja ta on purjus. Ning sa ütled: “Minu tütar, kelle ma sünnitasin ja keda ma tunnen. Kuid see siin, keda ma näen, kes on nüüd purjus ja narkootikumide mõju all, tulles koju hommikul kell 9, see ei ole minu tütar. Tema ei ole seesama, kelle ma sünnitasin.”

Nii et sa hakkad küsima: “Minu tütar, minu tütar, kus sa oled? Kus on see tütar, kelle ma sünnitasin? Ei, see pole see siin.”

Kas sa mõistsid?

Sest Jumal näeb. Tema suudab näha neid.

Kuid Tema Ütles lihtsalt: See Aadam ja Eeva, kelle ma lõin, ma tean neid. Neil oli tavaks kõndida koos minuga.

Kõnnin õhtu jaheduses. Ning tema kõndis koos Jumalaga nagu Eenok. Seal ei ole surma. Ei ole surma, kui sa kõnnid koos Jumalaga. Seal ei ole surma.

Kuid see siin, mida ma näen, siin puu all, jaheduses. Ja madu on seal läheduses; puhitades selliselt kaela; tõstes sellisel viisil pead. Ning nad on teinud liidu saatanaga.

“Aadam, Aadam! Kus sa oled?” See ei ole Aadam.

Kuulakem nüüd seda.

Tema tuleb Euroopasse. Ja see kogudus, mille eest JEESUS suri, ma tean seda. See on püha kogudus Euroopas.

Seda pastorit, keda ma Euroopas kutsusin, mina tunnen. See on püha pastor.

Pastor, pastor! Kus sina oled?

See siin, kes lubab homoseksualismi, see ei ole minu pastor.

Pastor, pastor! Kus sa oled? Kus on minu pastor?

Kogudus, kogudus! Kus sa oled? Ma ei suuda sind näha.

Jumal otsib lapsi, keda Tema võib näha. Jumal otsib kogudust ega suuda seda leida Euroopast. Ning aeg on möödas. Tema kogudus peab nüüd valmistuma, et tõusta üles mööda Taevatreppe.

Kas mõistsite? Kui võimas!

See on väga oluline koguduse Juhendamine.

Tema Ütleb: See kogudus Euroopas, kelle eest JEESUS suri, seda kogudust mina tean. See on püha. Jah. JEESUS suri selle eest. Tema hülgab valed. Nad riietuvad pühalt. Naised riietuvad pikkadesse riietesse.

“See kogudus Euroopas, kelle eest mina surin” – Ütleb ISSAND MESSIAS, “Seda kogudust mina tean. Tema on PÜHA. Ning see teab seda hinda, mille mina maksin. Ning tema teab, et tema ihu on Püha Vaimu püha tempel.”

Seega, kui Tema tuleb, siis Tema Ütleb:

“Minu mõrsja, minu mõrsja! Minu kogudus, minu kogudus! Kus sa oled?”

Sest see, mida ma siin näen, see ei ole minu kogudus. Minu kogudus sellel hilisel ajahetkel valmistub sisenemiseks ning tema on rõivastunud teatud rõivastusse.

Kas te mõistsite, õnnistatud inimesed?

Seega vahel, kui JUMAL otsib kogudust, Tema ei suuda seda leida. Euroopas. Sest sa pead olema poliitiliselt korrektne. Poliitiline korrektsus. Euroopas on õige palju, liiga palju poliitilist korrektsust.

Ning mina tulen ISSANDA juurest.

See JUMAL, kes võib näha kõikjale, Tema Ütleb, et kus kohas Euroopas on see kogudus? Lubage, et räägin teile, Kristuse kogudusele, just nüüd.

Te peaksite töötama väga innukalt, võitmaks hingi, sest aeg on lõpus. Sest see oli see suur käsk, mille me saime JEESUSELT.

Halleluuja!

Jah. See oli see põhjus, mille pärast Tema suri ja andis enne minemist selle suure käsu. Võitmaks Temale rohkem hingesid. Tagamaks, et me ei läheks Taevasse üksi. Kuid kuidas sa võid võita neid Taevasse, kui sina ise ei ole veel vabanenud?

Niisiis. Kas ma võiksin nüüd minna edasi?

Tahaksin rõhutada seda, et Jumala armuline päästev käsi nägi, et nad olid langenud pattu, kuid JUMAL sirutas oma käe nende poole. See tegu, kui JUMAL teadis, et nad on pattu langenud ning Tema kõndis ja otsis neid, öeldes:

“Aadam, kus sa õigupoolest oled?”

Mina usuksin, et see on armu aeg, mis algas juba siis. Mõtleksin nii. Sest see on arm. Tema sirutab halastava käe, et neid päästa. Taastamaks neid. Halleluuja!
See on imetore aeg rääkida tõtt kogudusele. Olen õnnistatud, et Tema on läkitanud mind, toomaks teile tõe ja meeleparanduse.

Halleluuja!

Et sa võiksid siseneda Jumala Igavesse Igavikulisse Kuningriiki. See on väga tõsine ajahetk koguduses. Just nüüd sünnib koguduse jaoks väga suur ajahetk. Sest Tema Ütleb, et selles ajahetkes on olemas kogudus, kes hakkab astuma mööda Taevatreppe.

Ning kui see päev koidab ja Piibel Ütleb, et mitte keegi ei tea seda päeva ega hetke; kuid kui see päev koidab, siis see sündmus on absoluutselt pöördumatu. Täielikult tagasisaamatu. See saab olema püsiv sündmus. Mitte keegi ei saa seda peatada ja öelda, et ISSAND, oota, ma ei ole veel valmis. Et ISSAND ei olnud meie suhtes õiglane. Et ei andnud seda meile teada.

See teadaandmine on täna.

Kui te oleksite pastor, piiskop Ameerikast või kes tahes. Või Nigeeriast, Euroopast, Lõuna-Aafrikast ja sa saad selle Sõnumi, et on tulnud aeg valmistada ette kogudus … Niisiis. Kas ma võiksin rääkida nüüd rõivastusest?

1.Moosese 3:7.

Me nägime neid kaotamas armu. Kaotamas paradiisi hinnalisust. Nad kaotasid paradiisi rõõmu. Nad kaotasid paradiisi rahu. Nad kaotasid paradiisi armu. Ning me nägime, et nad püüdsid leida inimestepoolset lahendust. Iseendile. Ning nad kudusid midagi.

See on imeline hetk, kui ma loen Piiblit. Ning ma näen, et õmblemine on peaaegu et esimene oskus, mille naine arendas. Järsku nad märkasid, et maad on võtnud tegutsemisvõimetus. Et sisse on tulnud vaimne korralagedus. Ja sa näed, et nad püüdsid sellega tegeleda.

Seega alustagem siit, kallid inimesed.

1.Moosese 3:7. Ning Tema Ütleb:

“7 Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku …”

Tema nimetab isegi teatud puu, viigipuu lehti.

“… ning tegid enestele põlled.”

ISSAND oli andnud neile igavikulisuse. Armu ja armastuse. Surma ei olnud. Ning siis nad otsustasid olla ISSANDALE sõnakuulmatud. Ning kui nad ei kuuletunud ISSANDALE, siis, vaadakem nüüd seda.

Neid ahvatlesid inimestepoolsed lahendused. Probleemile, mille jaoks ainuüksi JUMALAL on šabloon, on ainuüksi JUMALAL olemas lahendus.

Enne, kui lähen edasi …

Kas see mitte polegi see, mis toimub Euroopas just nüüd? Koguduses.
Sest vahel imestad, miks nad püüavad lahendada seda psühhiaatrite ja psühholoogide kaudu. ISSANDA juurde tagasipöördumise asemel ja öeldes:

“ISSAND, me kahetseme, me parandame kahetsedes meelt ning pöördume ära patust. Palun vabasta nüüd meid. Palun tervenda nüüd meid.”

See on imetlusväärne, kuidas püütakse saada probleemidele inimestepoolseid lahendusi. Sest kuuled neid ütlemas: “Oh, meie maal on liialt aborte. Oh, meie maal on liiga palju enesetappe. Seega me vajame palju sotsiaaltöötajaid, terapeute, keda tahes.”

Kuid miks te ei lähe tagasi ISSANDA juurde?

Sest see on probleem, mida nimetatakse moraalseks laostumiseks. Moraalne allakäik. Ainuüksi JUMAL võib lahendada seda.

Miks Euroopa ei pöördu tagasi tema Looja juurde? Tema arhitekti juurde?
Ega ütle: Vaata, meil on selline probleem koguduses. Koguduses on ebamoraalsus; on abordid, tüdrukud teevad aborte ning nad on depressioonis. Miks tuua sinna psühholooge? Miks tuua psühhiaatreid sellise probleemi juurde, kus JUMAL on lahendus?

Te võite kutsuda neid abortideks või depressiooniks, kuid mina nimetan seda moraalseks laostumiseks. Mina nimetan seda patuks. Kurjuseks. Jumalakartmatuseks.

Ning JUMALAL on vastus. See on kahetsev meeleparandus.

Halleluuja!

Kahetsev meeleparandus. Et kui sa pöördud ära patust, lähened ISSANDALE, siis tuleb ISSAND sind nüüd taastama. Tema lahendus on suurem.

Halleluuja!

Seega see on see, mis siin tuleb esile. Seega näed sa, et neid on petetud, hankimaks iseendale rõivastus. Looduslik rõivastus. Maailmalik rõivastus. Samas mõeldes, et see rõivastus lubab neil minna veel ISSANDA ette.

Kuid seesama asi juhtus Nehemijaga. Meil ei ole aega lugeda. Nehemija 8. Kui nad tulid tagasi Jumala kohtust. Vangist. Nad hakkasid ehitama Jeruusalemma ajutisi varjupaikasid. Need orjad, nende üle oli kohut mõistetud. Nad tulid tagasi. Nad hakkasid ehitama jälle teatud ajutisi varjupaikasid.

Ning ei olnud lahendusi. Kuni sinnani kuniks ehitati JUMALA tempel. See müür parandati. Need poorsed augud remonditi. Halleluuja! Seega see andis neile taas teenimise ja ülistuse.

Ent kaasaja kogudus otsib inimestepoolseid lahendeid JUMALALE lähenemiseks. Selle asemel, et nad pöörduksid tagasi ISSANDA juurde ning ütleksid: ISSAND, me kahetseme ja parandame meelt. Parandame kahetsedes meelt ja pöördume ära patust. Palun vabasta meid nüüd. Palun tervenda meid nüüd


Allikas: 27.4.2018 ‘Kirje Suomelle’ ‘Jesus is Lord’- Raadios: Seurakunta Euroopassa etsii ihmisratkaisujaMÕÕDUPUU TAEVA VÄRAVAL ON RÕIVASTUS


STOCKHOLMI KONVERENTS, 3. OSA. 20-22.4.2018

ISSANDA PROHVET DR.OWUORI ÕPETUS

1.Moosese raamat 3:7. Ning Tema Ütles:

“7 Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled.”

1.Moosese 3:7.
Me näeme neid kaotamas armu. Kaotamas austust paradiisi vastu. Nad kaotasid paradiisi rõõmu. Nad kaotasid paradiisi rahu. Nad kaotasid paradiisi armu.

Ning me näeme neid tahtmas otsustada asju inimmõistusega. Iseseisvalt. Kududes midagi. Ning järsku nad teadvustasid, et neil on tekkinud teovõimetus; on vaimne kaos. Ning te näete nende püüet seda olukorda käsitleda. Nad püüavad hankida iseendile rõivastuse. Rõivastuse. Loodusliku rõivastuse, maailmaliku rõivastuse. Mõeldes, et see rõivastus võiks lubada neil ilmuda veelgi ISSANDA ette.

Pöörakem koos minuga 1.Moosese 3:21. Ning me näeme nüüd JUMALA lahendust.

1.Moosese 3:21.

See on nüüd JUMALA lahendus. Kas pole?

Niisiis te näete, et see on nii võimas.

Seega on see, mida ISSAND Ütleb: Tõepoolest patt eraldab koguduse JUMALAST. Kogudus Euroopas peab seda mõistma. Et kui te otsite Äratust, teisiti öeldes – JUMALA Visiiti, siis kahetsev meeleparandus on vastus. Enne, kui ma räägin rõivastusest, tahan ütelda, et kahetsev meeleparandus on vastus.

Tähendades, et kahetsev meeleparandus tuleb alati esmalt, taastama sinu suhet ISSANDAGA. Luba ISSANDAL tulla nüüd sinule lähemale.

Ja vaadakem nüüd, mis toimub ISSANDA Visiidi ajal! Tegelikult on see klassiruum kogu maailma jaoks. Maailm õpib nüüd, et aeg on möödas, Taevatrepid on langetatud alla. MESSIAS on tulemas. Õpime nende sündmuste kaudu.

Halleluuja!

Niisiis. Kuulake mind, kallid inimesed!

Tema Ütleb, et need on sinu patud, mis on viinud selleni, et Jumal on peitnud sinu eest oma palge. Ning siis lahendus on – Kahetsev meeleparandus.

Jesaja 59:2:
Teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele.

Miks? Sest ISSAND, kes mind on läkitanud, on – Püha! Püha! Püha!

NING SEL PÕHJUSEL SEE SÕNUM, MILLE MA OLEN TOONUD, ON – KAHETSEV MEELEPARANDUS. Jesaja 59:2.

Jesaja 59:2.

Vaadake, mida Tema Ütleb. Tema Ütleb salmides 1-3. Võin nüüd lugeda:

“1 Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, …”

Salm 2:

“2 vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule.”

Ning Tema läheb edasi ja edasi. Seega Räägib Tema tegelikult patu kaalukusest, mis on põhjustanud lõhe inimese, koguduse ja ISSANDA Enda vahele. Sellel ajal, millal kogudus peaks kõndima ja liikuma ISSANDALE väga lähedal, sest Taevatrepid on langetatud.

Jesaja 64, salm 5. Tema Ütleb nüüd järgmist:

“5 Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased; me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otsekui tuul.”

/Tõlkija märkus: Originaalis Jes.64:6, kuid eesti k. tõlkes on sama Jes.64:5/

Teisiti öeldes Ütleb Tema:

See jätkuv inimese püüdlus, need jätkuvad maailmalikud lahendused Jumala teenimise osas Euroopas – see ei ole mingi lahendus. Sest Tema Ütleb:

“Sinu oma püüdlus ja sinu oma õigus on nagu määrdunud riie minu ees.”

Te näete neid lehti, neid punutud lehti. Nad püüdsid praktiseerida inimese lahendusi JUMALALE lähenemiseks.

Halleluuja!

Öeldes: Lubage, et toon nendele siinsetele noortele rääkima psühholooge. Kuid mitte – JEESUSE Veri, mitte – Kolgata Rist, mitte – MESSIAS, mitte – Püha Vaim!

Halleluuja!

See on see, mida ISSAND Ütleb. Seega see on see põhjus, miks Tema nii Ütleb. Kui nad alustasid päeva lehtede õmblemisega, kasutades nüüd oma oskust punuda ja lehti õmmelda, peites nüüd iseendid. See oli esimene oskus, milles naine arenes. Õmblemine. Ehk seetõttu nii palju igal pool kootakse. Ei taha minna nüüd nende asjade juurde. On nii palju igasuguseid moe- ja trendi jutte. Kas pole?

Ent tahan rääkida siinkohal vastavast võimsast JUMALA Sõnumist.
Nii palju õmblemist on teoksil. Kas pole? Euroopas. Milaanos. Pariisis. Belgias. Los Angelsis. Chicagos. On suuri moemaju. Minul ei ole aega praegu nendest rääkida.

Kuid te näete siis seda oskust. Tehkem sel viisil, et katkem iseennast. Ning ISSAND Ütleb: “See ei ole piisav. Te vajate mind, et iseendid katta.”

Niisiis. Kas võiksime minna nüüd rõivastuse juurde? Selle Sõnumi juurde, mille ma tõin kogudusele.

1.Moosese 3:21.

Halleluuja!

1.Moosese 3:21. Alustan nüüd Sõnumiga. Ning Tema Ütleb siis:

“21 Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga.”

See on võimas! See on jälle teine ajahetk, kui me näeme armu aega algamas. Sest Tema Ütleb, et inimene, Tema omad lapsed, on langenud pattu ning on tekkinud õudne olukord. Surm on tulnud. Sest pidage meeles, et Tema Ütles, et kui te puutute sellesse puusse – 1.Moosese 2:16,17 – Kui sa puudutad seda puud, siis te tõepoolest surete.

Ning nad puudutasid ja surm tuli. Surm tuli. Tema Ütles, et patu palk on surm. Kui sa oled minu suhtes sõnakuulmatu, siis sõnakuulmatuse palk on surm. Ning tõepoolest mees ja naine ei olnud Temale sõnakuulelikud ja nad puudutasid seda puud ja surm tuli.

Mäletate, et sellel ajal ei olnud veel kunagi toimunud surma. Ei olnud surma, mis oleks toimunud. Sellel ajal ei olnud surma. Nad olid just langenud pattu. Mäletate, et sellel hetkel inimene oli taimetoitlane. Nad hakkasid hiljem liha sööma. Arvan, et Noa aja aja järel inimene on taimetoitlane. Tähendab, et nad isegi mitte ei tea, kuidas tappa.

Vaadakem nüüd seda. Inimene on langenud pattu. Surma seal ei olnud. Seal, Jumala algses kavandis, ei olnud surma. Kuid nüüd inimene on langenud pattu ja patu palk on surm ja see on nüüd saabunud. Ajal, kui mitte keegi pole mitte kunagi surnud, mitte miski pole surnud. Siis JUMAL Ise, Tema tapab esimese looma.

Halleluuja!

Ning esimene loom, kelle Tema tapab, on tegelikult selle jaoks, et inimene saaks kaetud. Katmaks alasti inimest. Patu häbi. Patu häbi. Esimene surm maailmas. Hästi. Ma võin öelda, et olen rõõmus, et see esimene patu palk oli tegelikult Jumala tall. JUMAL ise tappis selle. Tollel ajal inimene isegi mitte ei teadnud, kuidas tappa. Olen rõõmus, et see esimene patu palk, kohtuotsus patu üle – Kuulake mind! See esimene surm maailmas oli tegelikult see, et Jumal tappis JUMALA talle, peitmaks inimese pattu.

Kui võimas! Arm. JUMALA arm!

See esimene loom, kelle JUMAL tappis ja Tema kattis siis nemad. Ning esimest korda realiseerus nüüd Kiri heebrealastele 9:22.

Kiri heebrealastele 9:22.

See on kaunis evangeelium Euroopa jaoks. Euroopa peab nägema Jumala Kuningriiki. Ma olen rõõmus, et Tema on läkitanud mind teie juurde. Olen tõesti rõõmus, et olen tulnud.

Tema Ütleb, et tegelikult Seadus nõuab, et nii puhastatakse Seaduse järgi kõik vere kaudu.

Ning Tema Ütleb, et ilma vere valamiseta ei ole andeksandmist.

Halleluuja!

Kuidas sa võid kududa ja punuda lehti, Euroopas! Lehti! Ja võtad need ja näitad oskust ning punudes lehti ja nii peites nendega iseennast! Kui Tema Ütleb, et ilma vere valamiseta ei ole patu andeksandmist. Seetõttu me peame lõpetama postmodernse evangeeliumi ja pöörduma tagasi Vere Evangeeliumi juurde.

Halleluuja!

See on möödas. Me peame nüüd reaalselt lõpetama modernse evangeeliumi ning postmodernismi ja liberaalteoloogia. Ja pöörduma tagasi Vere juurde.

Halleluuja!

Tema Ütleb. 1.Moosese raamat 3:21.

Esimene surm oli Jumala tall, kelle Jumal tappis, et varjata inimese pattu. Et anda neile andeks ja et Tema võiks nendega suhelda.

Halleluuja!

Seega ISSANDA rõivastus. See oli siis esimene kord, kui JUMAL kehtestas vereohvri. Vereohvri. Esimest korda, kui Tema selle kehtestas.

See on esimene kord, kui Tema esitles nüüd õigsuse rüüd. Et MESSIAS tuleks ja kataks koguduse Euroopas, et tema võiks kõndida mööda Treppe ja siseneda Taevasse. Vaatamata tagasi; ja minnes ja minnes ja minnes. Mitte kunagi vaadata tagasi.

Halleluuja!

Halleluuja!

Ja siseneda. Ega vaadata eales tagasi.

Just nii nagu need, keda ma nägin sisenemas. Nad ei vaadanud tagasi. Ma ei näinud mitte kedagi ütlemas: “Oh, see maja, mille ma jätsin.” Ei näinud sellist.

Halleluuja!

Halleluuja!

Nad läksid ja läksid ja läksid, kuniks sisenesid. Kuniks nende pea, ka pea kadus sinna sisse. Mis tähendab, et igavik on nüüd reaalsus. See sugupõlv on hakanud nägema nüüd JUMALA igavikku. Mis tähendab, et sa võid nüüd valmistuda ja tõepoolest sellel päeval siseneda Taevasse.

Seega te näete nüüd rõivastust.

Nad kasutasid lehti ja ISSAND Ütles: “Ei! Ei! Ei! Mina pakun selle rõivastuse.” Sest JUMAL otsustab Tema teenimise standardi.

Kuid Euroopas sa lubad kogudusel määrata JUMALA teenimise standardi. Kuidas sa võid nii teha? JUMAL Ise määrab selle standardi, kuidas toimub Tema teenimine. Kuid Euroopas määravad pastorid ja kogudus ise standardi, kuidas nemad tahavad teenida JUMALAT.

See on JUMALA range armuseadus. JUMALA arm on range armuseadus ja see on palju kõrgem seadus kui Moosese seadus. Moosese seaduse kohaselt, kui keegi saab sind kätte, kui kaks või kolm inimest saavad sind kätte ja tunnistavad, sa sured.

Kuid MESSIA armuseaduse kohaselt ainult väike ebamoraalne mõte naisega olemisest ja sa oled juba siis langenud pattu. Ainult mõte, ainult selle üle mõtlemine; või kõigest viha, nii oled juba teinud roima. See on palju kõrgem seadus, sest elava JUMALA Poja Enda Veri on ohverdatud. Lepingukaanel.

Halleluuja!

Niisiis, kas võiksin minna nüüd edasi?

Seega see on nüüd väga võimas. Me näeme praegu, et ISSAND Räägib kogudusele Euroopas ning Ütleb nendele, et on olemas rõivastus, mis on antud teile ilma rahata. Ning see rõivastus siin, 1.Moosese raamat 3:21, sümboliseerib seda rõivastust, mille kohta sa loed Jesaja raamatust, Jesaja 61:10. Kas pole?

Jesaja 61:10. Kallid inimesed! Ning Tema Ütleb.

Jesaja 61:10. Ning Tema Ütleb järgmist:

“10 Mina rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õigusekuuega,”

Halleluuja!

Olen tulnud ilmutama kogudusele, et ma olen näinud koguduse sissepääsemist. Ning kui ma nägin JUMALA poolt valitute, JUMALA eriliste inimeste sissepääsemist, siis ma nägin neil kõikidel midagi ühesugust. Ma nägin rõivastust.

Halleluuja!

Ma nägin rõivastust. Õigsuse rõivastust. Ning ma mõistsin, et see, mis oli neil kõikidel, nii noortel kui vanadel, kõikidel ühesugune, oli – rõivastus. Õigsuse rõivastus. Ning ma mõistsin, et seal sissepääsus; selles osas, kus nad läksid vasakule ning siis pöördusid paremale ja siis nad olid Pilve sees; seal väraval, seal pidi kehtima teatav kriteerium.

Halleluuja!

Seal pidi olema mõõdupuu. Kas võiksime lugeda Ilmutusraamat 11, salm 1. Et võiksin teile seda selgitada. See on väga võimas.

Ilmutusraamat 11. Loeme 1.salmi. Ning Tema Ütleb järgmist:

“1 Mulle anti varda sarnane pilliroog ja öeldi: „Tõuse ja mõõda ära Jumala tempel ja altar ning need, kes seal kummardavad!”

Need sealsed teenijad ja kummardajad. Kuid

” 2 Väljaspool templit olev õu jäta välja ning ära mõõda seda, sest see on antud paganaile …”

Tema Ütleb, et talle anti mõõdupuu. Pilliroog, sellisena, kuidas see kasvab. Seal on liiteid, nii et sa võid kasutada seda mõõtmisel. Tema ei ütle, et mina vaatasin ümberringi seal, kus ma olin ning võtsin kepi ja läksin mõõtma. Ei. Tema Ütleb, et minule anti pilliroog, mõõdupuu. Mõõdupuu, mis tuli Taevast ja see anti minule. Et ma võiksin mõõta JUMALA teenimist. JUMALA mõõdupuu teenimise mõõtmiseks. JUMALA standard.

Vaadakem seda nüüd. Kui ma nägin, kuidas nad kõik välja paistsid, siis mõistsin, et seal all enne nende sisenemist ja nende ülesvõtmist; siis kriteerium, kus neid valitakse enne ülesvõtmist, on pidanud olema rõivastus. Rõivastus seal, sissepääsu kohal.

Tahan lugeda Matteuse 22, et võiksid mõista.

Matteuse 22. Et võiksid mõista seda standardit.

Matteuse 22. Mida te saate näha? Te saate näha, et väraval Tema mõõdab rõivastuse. Tema ei tulnud ega öelnud, et tahan vaadata ja mõõta, kui mitu kogudust sina istutasid. On hea rajada kogudusi, see on käsk. Tahan mõõta, mitu inimest sina ristisid? On hea ristida inimesi. Kuid mina räägin sinust, ristija, sinu sissepääsemisest. Tahan mõõta, kui mitu jutlust sa jutlustasid. Mina räägin sinust, jutlustaja, sinu enda sissepääsemisest.

Matteuse 22:11:

“11 Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas.”

Seal, sissepääsul. Mõistan, et seal on kriteerium, mõõdupuu, mida kasutati kõikide mõõtmiseks. Oota hetk, püsi paigal, ära närveeri, ma tahan sind vaid mõõta. Jah, see on hästi. Mine sisse, palun. Ning järgmine isik, palun.
Mõõdupuu oli rõivastus. Sest neil kõikidel oli üks kriteerium – rõivastus. Õigsuse rõivastus.

Halleluuja!

Sest Tema Ütleb, et rõivastus on mõõdupuu sissepääsemisel. Et sa võiksid kõndida seal ja minna ja minna. Swahiili keeles: … Ilma tagasi pöördumiseta.
Halleluuja!

… Halleluuja!

Ilma tagasi pöördumiseta ja siseneda. Täielikult. Ilma tagasi vaatamiseta. Sa jätad vähi taha; depressiooni taha; psühhiaatrid taha; depressiooni ravimid taha. Ja Alzheimeri tõve, vähkakasvajad, malaaria ja diabetismi. Ning sa jätad surma taha. Ning sa jätad surma. Sa jätad surma taha.

Halleluuja!


Allikas: ‘Kirje Suomelle’. ‘Vaate on se mittapuu.’ / ‘Rõivastus on see mõõdupuu’. Edastatud ‘Jesus is Lord’- Raadios 30.4.2018ÕLI JA VEINI KOGUDUS


STOCKHOLMI KONVERENTS, 4. OSA. 20-22.4.2018 

ISSANDA PROHVET DR.OWUORI ÕPETUS

ISSAND on läkitanud mind Euroopasse valmistama koguduse rõivastust ning Tema Ütleb, et selle rõivastuse valmistab JUMAL ning et see on antud kogudusele ilma rahata, kingitusena; armu ja halastusena; ilma maksuta, ilma rahata. Kingitusena. Armust.

Ning see rõivastus on üks standard üle kogu maailma; kõikide vanuserühmade jaoks; meeste ja naiste jaoks; laste ja täiskasvanute jaoks; kõikide rahvaste jaoks; arenenud tööstusmaade ja arengumaade jaoks; kõikide inimeste jaoks; nelipühi koguduste jaoks; evangeelsete koguduste jaoks. Tema Ütleb, et sellel ei ole tähtsust, kust sa pärined, sest on üks standard.

Ja me näeme, et esimene surm, mis on patu palk, kohuotsus patu kohal (1.Moosese 3:21) – see põhjustas vereohvri rajamise. See tutvustas pääste rõivastust, millega koos MESSIAS tuleks ja looritaks koguduse.

Niisiis. Uurigem siinkohal ühte Prohveteeringut. Kas võiksite võtta koos minuga Psalmid 23 ja vaadakem seal olevat Prohveteeringut.

Viin teid nüüd uude reaalsusesse seoses Taevatreppide Sõnumiga.
Hakkan rääkima koguduse olukorrast ja selgitan teile, mida te ülemaailmselt näete. Ning aitan teil siis mõista ka neid kahte kogudust, kes praegu maailmas on. Ning aitan teil mõista, kumb on see kogudus, mis läheb Taevasse sisse. Et sa võiksid kasutada neid vaimseid tunnusjooni peeglina. Et ISSANDA Vaim võiks aidata sind nende asjades, millest ma täna siin räägin. Ulatumaks JUMALA mõõdupuuni, ISSANDA standardini, et võiksid olla üks nendest inimestest, kes kõnnivad Taevatreppidel.

Halleluuja!

See on see, kuhu ma nüüd viin teid. Ning sel põhjusel tahaksin minna siinkohal nüüd kirjakohta – Psalmid 23 ja näha muinasaja Prohveteeringut.

Psalmid 23.

Hakkan määratlema teile kogudust, kes siseneb. Ning alustan salmist 3. Ning Tema Ütleb:

“3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.”

Uuesti:

“3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.”

Tähendades, et mina ei ole sellega seotud. Tähendades, et ma pole teinud midagi selle väljateenimiseks. Räägin vaid sellest armu Prohveteeringust, mis on tulemas.

Ning Tema Ütleb salmis 4:

“4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;”

MESSIAS. Ning siis Tema Ütleb:

“su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.”

Ning Tema jätkab siis, öeldes salmis 5:

“5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.

6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.”

Halleluuja!

Niisiis. Ma tahan vaadata siinset Prohveteeringut, seda muinasaegset Prohveteeringut ning kasutada seda piki Taevatreppe kõndiva koguduse määratlemiseks.

Ning Tema Ütleb, et ISSAND andis siin Prohveteeringu. Sellest armust, mis on tulemas seoses MESSIA lunastustööga. Ning Tema Räägib siinkohal väga selgelt armust. Armu elementidest. See osa, mida ma tahan nüüd esile tõsta, hakates peagi rääkima nende identiteedist, kes kõnnivad mööda Treppe. See osa, kus Tema Ütleb, et Tema valab nüüd õli pea peale. Õli. Tema valab õli pea peale.

Halleluuja!

Kuidas see määratleb meile koguduse, kes siseneb?

Lubage, et lähen nüüd selle Sõnumi juurde, mis määratleb koguduse, kes siseneb, kes tõuseb üles mööda Taevatreppe.

Niisiis. Mingem nüüd Ilmutusraamat 6:5-6.

Halleluuja!

See on väga võimas koguduse ajahetk. On Kirkuse hetk. On Tõe hetk. On Vere hetk. On Risti hetk. On Treppide hetk.

Halleluuja!

Ilmutusraamat 6:5-6.

Kogudus, kes läheb Taevasse. Tema Ütleb:

“5 Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat: „Tule!” Ja ma nägin, ennäe: must hobune, ja selle seljas istujal olid käes kaalud,”

Salm 6:

“6 ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat: „Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja veinile ära tee kahju!””

Kas ma võiksin vestelda nüüd teiega sellest?

Halleluuja!

Niisiis. Mida Tema Ütleb siin?

Selle koguduse identiteedi kohta, keda ma nägin sisenemas Taevasse?

Kui ma selle Prohveteeringu andsin, ütlesin, et tuleb ülemaailmne majanduskriis. Müümisel ja ostmisel. Ning ütlesin, et see on ülemaailmne. Te teate, et ülemaailmne, globaalne. See oli suur Prohveteering. Ning kulus 3 nädalat ja kõik börsiturud kukkusid kokku. New Yorkist kuni Frankfurdi ja Šanghaini. Kuid see on alles sünnitusvalude algus.

Olen näinud veelgi suuremat majanduskriisi tulemas koguduse ülestõmbamise järel. Ajajärgul, mis on saabumas. Tegelikult ISSAND on viinud mind juba sinna ja ma olen olnud kaasatud sealsesse ostmisesse ja müümisesse. See on raske ja räpane aeg, sa ei taha olla seal.

Seega see on alles sünnitusvalude algus.

Ent vaadakem nüüd seda. Tema Ütleb, et kui ta vabastas musta ratsaniku, siis kuuldi JUMALA Häält. Häält nelja olendi keskelt. See on JUMAL JEHOOVA Hääl. JUMAL-ISA Enda. Olen kuulnud Tema Häält seda kuulutamas.

Vaadakem nüüd seda. See Hääl Ütles ja juhendas musta hobuse ratsanikku. Ning teate, mida ISSAND teeb. Tavaliselt Tema vabastab nad Trooni ees. Esmalt Tema vabastab olendi. Ning tavaliselt Tema aitab mind nendes nägemustes. Trooniruumis. Vabastades olendi ja andes teada, mitmes see on. Kas see on esimene olend? Kas see on teine olend? Või on see kolmas? Läkitades need olendid minu juurde, Tema tahab, et ma identifitseeriksin nad. Näiteks sellel siin oli nägu nagu inimesel, kuid ma ei saa kirjeldada ülejäänud keha; ma ei taha seda kirjeldada. Tema nägu oli nagu inimese nägu, seetõttu teadsin, et tema on kolmas.

Ning kui see olend vabastab ratsaniku JUMALA Troonilt, siis mida tavaliselt ISSAND teeb, on see, et Tema annab mustal ratsanikul tulla minu juurde ja peatuda. Ning hobune tõstab sel viisil veidi jalgu. Ning olen kirjeldanud, et ISSAND tahtis, et ma näeksin selle tiibu. Mäletate selle suursuguseid kirkaid tiibu. Mustal hobusel on säravkirkad valged tiivad.

Vaadakem nüüd seda. Tema Ütleb, et kui Tema vabastab musta hobuse ratsaniku, siis on siin tähtis informatsioon, mis määratleb Kristuse mõrsja, kes siseneb Taevasse. Sest Tema Ütleb, et JUMALA Hääl Juhendas ratsanikku. Ning Tema Ütles: Mina tean, et ma olen läkitamas sind välja suure väe ja raevukusega, autoriteediga, ulatusega. Rahvaste raputamiseks. Kuid kui ma läkitan sind väe ja autoriteediga, siis minu poolt on juhendamine sinule.

Sa kohtad seal kahte kogudust.

Kui sa kohtad kogudust, mis on puuduses (Aamos 8:11-12); kus on Sõna nappus, leiva nappus; kus saadakse vaid 1/4 osa nisust, millest piisab vaid 1 inimesele päevaks. Ning me teame, et heebrealaste peres on keskmiselt 10-12 inimest. Ning Tema Ütleb, et see majanduskriis saab olema nii suur, et inflatsioon tabab toidu hindasid ning toidu hinnad saavad olema liiga kallid. Selliselt, et kui sa lähed tööle, et saada perele toitu, siis nüüd suudad sa leida toitu ainult ühele, ainult iseendale. 1/4 osa nisu; väike laivapala.

Ning Tema Ütleb, et kui see on oder, sest odras on vähem toitaineid, siis seda saad sa 3/4 osa.

Tähendades, et Tema kirjeldab siin näljahäda, puudust, korruptsioooni, nappust. Ning Tema Ütleb, et kui sa leiad selle koguduse, mis on leiva nappuses ning kus valeprohvetid on toimekalt valitsemas, õpetades seal mida kõike, sest pole Sõna; Tema Ütleb, et tee asjad neile pingelisemaks. Tee pingelisemaks. Nii et 1/4 osa nisu on sama suur kui päevapalk.

Ning Tema Ütleb siis, et sa kohtad siiski ka teist kogudust, õli ja veini kogudust. Õli tähendab ISSANDA Vaimu võidmise voolamist. Ning vein tähendab selle võidmise väge. Tema Ütleb, et kui ma läkitan sind välja ning kui sa kohtad kogudust, kus valeprohvetid on aktiivsed; nad mängivad rahaga; nad müüvad raamatuid; nad teevad modernse filosoofia ja teoloogia teooriaid; nad jagavad elamise teooriaid ja räägivad, kuidas neist said rikkad; nad annavad teooriaid ja filosoofiaid; modernset filosoofiat ja modernset teoloogiat – Kui sa leiad sellise koguduse, siis hävita see!

Kuid kui sa leiad koguduse, kus voolab uus õli, siis – Halleluuja! – Tema Ütleb, et ära hävita seda! Tema on see mõrsja!

Halleluuja!

Ei-ei, üks hetk. Matteuse 25.

Hakkan nüüd identifitseerima kogudust. Hakkan identifitseerima kogudust, kes tõuseb üles mööda Taevatreppe.

Niisiis. Tema Ütleb, et praegu voogab maailma Lõpuaja Äratus. Ning kui Lõpuaja Äratus tuleb maailma, siis sa võid öelda, et see on Püha Vaimu Äratus. Surnukehad ärkavad ellu. 633 liikumisvõimetut invaliidi tõusevad üles ja lähevad kõndima. Ma räägin Aafrika liikumisvõimetutest invaliididest. Te teate, aafriklastest halvatud ja liikumisvõimetud on seal maa tolmu sees.
Uuesti. Lubage, et kordan seda.

Need Aafrika liikumisvõimetud invaliidid, neil ei ole isegi mitte ratastooli, nad on seal maa tolmu sees. Osad nendest ei saa isegi mitte istuda, sest nad on invaliidistunud vöökohast allapoole.

Kuid kuulakem nüüd seda.

Mina ütlen, et Tema Ütleb, et on kaks erinevat kogudust. Seal on kogudus, kellel on 1/4 osa nisu. Tähendades: puuduses olev kogudus. Leib, Sõna puudub. Seega müüvad nad riideesemeid, õlipudeleid.

Kuid me teame kogudust, mis leidub Matteuse 25.

Matteuse evangeelium.

Matteuse 25:1-13.

Hakkan teile selgitama neid kahte eritüübilist kogudust, millest Tema Räägib – Ilmutusraamat 6:5-6. Tema Ütleb, et siis on Taeva Kuningriik 10 neitsi sarnane, kes võtsid lambid ja läksid peigmehele vastu.

Salmis 2 Tema Ütleb, et viis neist olid rumalad ja viis arukad.

Seega, sa suudad siduda nüüd Ilmutusraamat 6:5-6. Prohveteering, millega ma läksin, prohveteerides üle kogu maailma. Ning seote selle – Matteuse 25. Ning Tema Ütleb salmis 3:

“3 rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli,”

Ning siis salmis 4 Tema Ütleb:

“4 arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad.”

Ning vaadakem seda olukorda, mis on juhatanud koguduse Euroopas eksitusse.

Salm 5. Tema Ütleb:

“5 Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama.”

Võib täiesti ühemõtteliselt öelda, et Euroopa kogudus magab praegu. Kuid nüüd on ISSAND läkitanud oma Vaimu seda äratama.

Ärgake!

Ärgake nüüd!

Vaadake, Taevatrepid on langetatud!

Prohveteering anti 15.jaanuaril aastal 2017 ja täitus 11.märtsil aastal 2018. Ning nende treppide jooned on sirged. Ning need on suursugused ja kirkad. Just nii nagu Prohveteering Ütles.

Ärka, Euroopa!

Palun ärgake!

Palun ärgake nüüd!

Sest Taevatrepid on nüüd alla langetatud.

Salm 5 on olnud koguduse tragöödia. Sest nad ütlevad, et ah, MESSIAS ei ole veel tulnud. Nad ütlevad, et jah, MESSIAS tuleb, kuid ei ole veel tulnud.

Kuid vaata nüüd: Tunnistus sellest, et MESSIAS on tõepoolest tulemas, on siin! Peatselt. Ja Tema Ütleb salmis 5, et need kaks kogudust jäid magama. Mitte ainult üks, vaid mõlemad. Nii tark kogudus kui ka rumal kogudus.

Ning see, mis on oluline, on üks asi. Kui see kuulutus tuleb, siis kes nüüd ärkab ja teeb teatud ettevalmistusi, see saab määravaks sissepääsemisel.

Ning siis Tema Ütleb salmis 6. Tema Ütleb:

“6 Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!”

7 Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid.”

Sa näed, et nad ärkasid ja seadsid oma lambid korda. Ning Tema jätkab ja jätkab ning siis Tema Ütleb: Õli. Nad kallavad nüüd õli. Seega õli saab olema siin kriitiliselt tähtis.

Halleluuja!

Kallid inimesed! Ilmutusraamat 6:5-6.

Te näete kahte koguduse tüüpi. Tema Ütleb, et saab olema üks kogudus, mis on vaeguses. Ning saab olema teine, õli ja veini kogudus. Ning Tema Ütleb, et juhendamine musta hobuse ratsanikule on see, et kui sina kohtad õli ja veini, palun säilita tema. Teisiti öeldes: ära hävita teda. Tema on mõrsja.

Seega tahan määratleda kogudust, mida ma nägin Prohveteeringus kõndimas Taevatreppidel. Olen kasutanud näidet pruutneitsitest.

Matteuse 25. Seal räägitakse pruutneitsitest.

Kuid kuulakem nüüd. Hesekieli raamat, peatükk 47. Hesekiel 47 on teine Prohveteering, kus Tema määratleb koguduse.

Seega saame me täna teada, kas Euroopast tuleb see kogudus, kes seal kõnnib. Tõe hetk on saabunud.

Kas Euroopa kogudus on minemas? Kas olete minemas? Kas olete minemas? Kas kavatsete siseneda?

Hesekiel 47. Tegelikult Prohveteering on salmides 3-5. See on võimas Prohveteering ja sa hakkad mõistma, miks asjad toimuvad just sellisel viisil. Miks paistab Kirkus? Miks Kirgastumine ja kaheks jaotumine? Surnud on ärganud ellu! Ning kõike seda. Hakkad mõistma kogu seda Kirkuse voogamist, mis on avatud ka täna siin.

Halleluuja!

Näed vanas Prohveteeringus (Psalmid 23), et Tema valab õli pea peale ja minu karikas on pilgeni täidetud õliga.

Kuid kõigest hoolimata saavad olema valitud. Hesekiel 47.

Halleluuja!

JEESUS on ISSAND!

Halleluuja!

On tulnud aeg siseneda! Taevatrepid on langetatud.

JUMAL toidab kogudust lusikaga. Tema anub kogudust, et palun sisenege. Palun. Tema on langetanud Trepid alla. Tegelikult Tema šokeeris mind. Sest arvasin, et need kaks Prohveteeringut on üheskoos. Sest nägin neid üheskoos. Sest ma nägin neid minemas sisse ning nad tõusid mööda Treppe üles. Tema on veelgi viivitanud sisse minemisega, kuid Tema on langetanud Trepid alla.
See on šokeeriv! Tema anub teid.

Halleluuja!

See moment on nüüd!

Hesekiel 47. Kallid inimesed!

Hesekiel 47. Tema Ütleb:

“3 Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis tuhat küünart ning laskis mind veest läbi minna: vett oli pahkluudeni.”

Ning siis Tema Ütleb taas:

“4 Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind veest läbi minna: vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind läbi minna: vett oli niueteni.

5 Ja ta mõõtis taas tuhat: siis oli jõgi,”

Ning Tema Ütleb, et mitte keegi ei pääsenud üle. Tähendades, et kui sa lähed sellesse jõkke, siis veevoog viib sind kaasa. Kas sa nägid teist Prohveteeringut kogudusest? Tema Räägib ISSANDA eluandvast Vaimust. Ning sel põhjusel ütlesin teile, et hakkan hiljem keskenduma teile Pühast Vaimust rääkimisele. Pühast Vaimust, kes on sinu abiline. Sel põhjusel Lõpuaja Äratus, mis valmistab ette mõrsja, on Püha Vaimu Äratus. Püha Vaimu Äratus.

Miks?
Miks?
Miks?

Sellepärast, et kui sa vaatad JUMALA Prohvetlikku ajatelge, mida ma sel korral ei õpeta, siis sa leiad, et Aadam langes pattu, kuid ISSAND kohtas Eenokit. Ning kui Tema kohtas Eenokit, ja me elame nüüd ülestõmbamisele eelnevaid päevi, siis Eenok võitis tagasi kõik selle, mille Aadam kaotas. Tähendades, et Eenokist sai õpetus kogudusele. Õpetus nendest, kes ei näe surma ja kes võetakse otse üles.

Halleluuja!

Halleluuja!

Nendest, kes ei näe surma. Vaadakem nüüd seda. Tema Ütleb, et me elame selliseid aegu, kus Taevatrepid on siin. Oleme just minemas Koju.

Halleluuja!

Halleluuja!

Ning Eenok läks Koju. Ning ISSAND kasutas teda näitena kogudusele.

Need võidud. Võidud, mille Aadam kaotas, kuid Eenok taastas: kuulekus; puhtus; ustavus; usaldusväärsus; truudus; pühitsus; puhtus; pühitsus; õigsus; pühadus; südame ausus; jumalakartus. On palju. Neid on nii palju. Kuid kui sa vaatad neid siin elus, siis ainuüksi JUMALA Vaim võib aidata sinul nendeni jõuda. Kas mõistad, miks Püha Vaim on selles Äratuses keskne?

MESSIAS on Tulemas!

Püha Vaim on siin keskne. Ning kui sa vaatad siinset Prohveteeringut, siis Tema Ütleb, et Tema mõõtis küünraid. Tuhat küünart. Ent siin on midagi väga hämmastavat. Et kõiges mõõtmises, kas on need siis küünrad või meetrid või mis tahes, on kasv, mis on tohutult suur, mis on üle võimekuse. Kuid kogudus suudab seda võtta.

Halleluuja!

Tema Ütleb: Kui sa leiad koguduse, kus on leiva nappus ning kus valitsevad valeprohvetid ja nad on toimekalt õpetamas mida kõike, sest seal ei ole Sõna; Tema Ütleb, tee neile olukorrad pingeliseks. Tee pingeliseks!

Kuid kui sa leiad koguduse, kus voolab uus õli, ära hävita seda!

Tema on mõrsja.


Allikas: 3.5.2018 ‘Kirje Suomelle’ ‘Jesus is Lord’- Raadios: Öljyn ja viinin seurakuntaRISTI VILI


STOCKHOLMI KONVERENTS, 3. OSA. 20-22.4.2018

ISSANDA PROHVET DR.OWUORI ÕPETUS

Ilmutusraamat 19:6-9
Olen lähenemas nüüd rõivastusega seotud sõnumile.
Hallelluja!

Ilmutusraamat 19:6-9. Kallid inimesed!
Ilmutusraamat 19:6-9. Tema Ütleb:

“6 Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee kohinat ning otsekui võimast piksemürinat hüüdmas:
„Halleluuja!
Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana!”

Ning Tema Ütleb:

“7 Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis,””

Tema naine – kogudus.
Seega, kui sa vaatad siinset rõõmupidu, siis tegelikult Tema Räägib siin, et need on ajaloolised pidustused. Sest Tema räägib rahva paljususest. Meie ei tea, kui mitu miljonit. Kogu Taevane Sõjavägi. Kui see päev saabub, siis nad pidutsevad nagu piksemürin. Nagu piksemürin. Nagu ei kunagi varem. See on ajalooline.

Ning Tema Ütleb, et kui sa kuulad, mida nad ütlevad pidutsedes, see on just nii nagu nad ütleksid:

” Sest et see päev on nüüd tulnud. Nüüd see tunnistab, et meie Kõikvõimas JUMAL tõepoolest valitseb.”

Halleluuja!

Siis, kui sinagi hakkad astuma kirkastel suursugustel Taevatreppidel. See ei ole nali. Sinu pääste ei ole mingi grupiviisiline sündmus. See on individuaalne. Ning kui sa pääsed sisse, sa rõõmustad MESSIAT.
See saab olema igavikuline rõõm ja pidutsemine.

Tema Ütleb, et nüüd, sellel hetkel, sellel ajal, saavad need olema kogu Taevase Sõjaväe kõige majesteetlikumad pidustused.

Kas võiksime minna nüüd tegeliku põhjuseni?

Tean, et päev on tulnud, sest Tema Ütleb, et Talle pulmapäev on saabunud. Tema Ütleb, et see päev on pidanud olema kauaoodatud päev. Nad ootasid nii kaua, nii kaua ning lõpuks see saabus. Tema Ütleb, et see on üks pidutsemise põhjustest, sest see kaua oodatud päev on lõpuks saabunud.
Ning nüüd teiseks. Mingem nüüd põhjuse juurde. Kui nad vaatavad nüüd uuesti ja sügavamalt, siis tõeline pidutsemise põhjus on see, et kauaoodatud päev on lõpuks saabunud.

Teiseks. Ja kui see pikalt oodatud päev on lõpuks saabunud ja kui nad vaatavad mõrsjat – tema on valmis, tema on valmis, tema on valmis, tema on valmis. Koguduse valmidus. See päev saabub ja ka kogudus on valmis ning siis pidustused saavad olema ajaloolised.

Halleluuja!

Kas ma võiksin jätkata?

Ja nüüd nad selgitavad selle tõelise põhjuse.

Salm 8. Nad ütlevad:

“8 ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.””

Ning nad ütlevad:

“See peenlinane on pühade õiged seadmised.”

Nüüd me mõistame paremini. Kui sa vaatad kirjakohta, kus pidutsetakse koguduse sissepääsemist. Number üks. Kui see päev saabub, toimuvad ajaloolised pidustused. Taeva Kuningriigis. Jumala Kuningriigis.

Teiseks. Põhjus, miks toimuvad ajaloolised pidustused, on see, et MESSIAS läks Ristile ja kannatas ja kannatas ja kannatas. Teda piinati, koheldi julmalt. Kuni sinnani, et – Oklahomas, kui Tema kõndis sisse ja kutsus mind. Kui Tema kõndis sisse, kutsumaks mind ning siis Tema asetas kämbla vastu seina sellisel viisil; oli uks ja siis asetas enda käe vastu seina sel viisil.

Imestasin, et miks seal on naela läbistus. Loomulikult Kirkus täitis kogu paiga. Kuid imestasin, sest loomulikult nägin ma rõivastuse hõlma. Mõtlesin, et see on tolm, kullatolm, tolm. See ei olnud tolm. Kui vaatasin väga teraselt, siis nägin väikesi pallikesi rivi lõpus. Väga väikesi kullapallikesi. Kuid kui ma seda vaatasin, mõtlesin, et see on tolm. See oli vaid väike kullast niidike.

Lubagem, et annan veidi lisadetaile. Seal eesosas on selline väikesemahuline disain. Ja läikiv kaunistus. Arvan, et see on läikiv metall või läikiv kuld. Teemandi-sarnane kuld. Kuid see on disainitud sel viisil. Ning hõlm laskub selliselt. Seega hõlm näib tegelikult nagu kullatolm, kui sa pole piisavalt ettevaatlik. Kuid need on lõngad. Need on tegelikult peened lõngad. Sest siis sa näed väikesi-väikesi kuulikesi üheskoos; samal kõrgusel.

Ning siis asetas Tema enda käe vastu seina sel viisil. Pigem uksele. Tema asetas selle uksele, puudutades seina. Seetõttu teadsin, et see oli vasak käsi, sest see oli seina peal. Ma sain näha seda teiselt poolt. Niisiis. See toimus 3.juulil ja see puudutas ja šokeeris mind märkimisväärselt.

Jäin imestama, et miks naelaläbistuse jälg näis nagu oleks see värske haav. Paranemata. Seega kuni tänase päevani olen selle üle mõelnud. Olen küsinud: Kas võiks olla tõsi, et ka siis, kui Tema ilmus Taevale, rääkimaks minuga taas ühel korral, siis esimene asi, mida Tema tegi, oli see, et Tema näitas naelte läbistusi sellisel viisil. Neid, mis on kätes. Teatavasti seejärel Tema asetas paigale krooni. Seega, olen imetlenud, et kas võiks olla, et need haavad ei parane mitte kunagi. Kas võiks olla, et me mitte kunagi ei hakka mõistma seda hinda, siin elus, mille MESSIAS maksis. Kas see võiks olla tõsi?

Niisiis. On nii palju seda, mida ma siinkohal ei jaga. See on üsnagi nõutukstegev ja sügavamõtteline.

Niisiis. ÄRGE MÄNGIGE PÄÄSETEGA! PALUN – ÄRGE!

Sest miks haav ei ole veelgi tervenenud? Sellest sai minu jaoks suur küsimus. Miks haav ei ole veelgi paranenud? See küsimus on vaevanud mind kuni tänase päevani.

Kas võib olla nii, et sa mängid PÄÄSTEGA, mille eest makstud hinda me mitte kunagi ei hakka mõistma?

Halleluuja!

Niisiis. Kallid inimesed! Olgem ettevaatlikud!

Tema Ütleb, et Tema kannatas haavades. Elava JUMALA Enda Poeg, et lunastada sind. Ning siis, kui Tema vaatab alla, Tema Ütleb, Taevas Ütleb, MESSIAS Ütleb:

Neid haavasid võib näha. Neid purustusi võib näha.

Kuid kus on kogudus?

Kus on kogudus?

Kuid kus on see kogudus, mille eest ma maksin nii kohutava hinna?

Sest neid haavasid ma näen. Neid arme ma näen.

Kuid kus on see kogudus?

Sest kui ma vaatan kogudust, siis ma näen ebamoraalsust: naised jooksevad koguduses amoraalselt ringi. Nad ütlevad, et hei, otsin teist meest. Kuidas sa võid öelda midagi seesugust? Kuidas sa võid öelda, et otsid teist meest?

See on väga ebapüha sõna, kui sa oled uuestisündinud. Nad elavad üheskoos ja ei ole uuestisündinud. Nad ei ole abielus. Kui sa vaatad kogudust; on alkoholismi ja aborte.

Neid arme võib näha.

Kuid kus on see kogudus, mille ma lunastasin, mille eest maksin nii kohutava hinna?

Ja just nüüd, kui sa vaatad kogudust Euroopas, siis on nii nagu ta kaebleks, nutaks ja hüüaks ja on midagi; ja on midagi, mida Tema tahab öelda. On just nii nagu ta hüüaks teise vabastuse järele.

Lubage, et ütlen selgemini.

On just nii nagu kogudus Euroopas hüüakas ja paluks teist Golgatat. On just nii nagu tema ütleks, et ISSAND, vaata, ma võtan vastu esimese vere, esimese Golgata ja olen uuestisündinud ja istun koguduses; kuid vaata: Esimene JEESUSE veri, sellel ei ole piisavalt väge minu vabastamiseks. Ei, ISSAND, vii Tema tagasi Ristile. See on see, mida sa kuuled, kui vaatad kogudust.

On just nii nagu kogudus Euroopas ütleks, et JEESUSE Verel, mis valati Golgatal, ei ole piisavalt väge vabastada neid ebamoraalsusest. Siin ei ole piisavalt väge vabastamaks neid valedest; et vabastada neid maailmast. Pornograafiast; maailmalikkusest; leigusest. Pühapäeval uuestisündinud ja muudel päevadel ilmalik. Kuuled seesugust nendelt.

Seega Tema küsib: Kus on kogudus?

Neid haavasid ma näen, osad nendest on veelgi märjad.

Kuid kus on mõrsja?

Kus on kogudus?

Salmist 8 leiad selle põhjuse. Nüüd Tema Ütleb:

Niisiis põhjus, miks need pidustused on ajaloolised.

Just nüüd näib, et kurat on võitmas. Sest teate ju inimesi ütlevat, et pühapäeviti lähen ma pigem koeraga jalutama, kui et lähen kogudusse. Seega, kui sa kuuled seda, siis mõistad, et on tõsine probleem. Ning see on väga sügav. Seega nad ütlevad seesugust. Naised riietuvad lühikesse rõivastusse, nad paljastavad amoraalsust; mehed on kaasatud homoseksualismi. Vahel, kui sa vaatad seda, siis ütled, et kurat võidab seda kõike.

Sest ma ütlesin, et just nii nagu me nägime Matteuse evangeeliumi 22.ptk., siis sissepääsu juures oli tegelikult ooteala. Ei tea, kuid see oli just nagu ooteala. Ning Isa ilmus vaatama neid, kes olid kutsutud; külalisi. Ning Tema leidis sealt mehe, kes ei olnud rõivastunud pulmariietesse. Kas sa võiksid seda ette kujutada? Kas sa võid kujuteleda, on see tõepoolest õiglane?

Kui MESSIAS läks Ristile. Kas sa võid sisse pääseda ilma rõivastuseta?
Ning mõtled, et ehk mingil viisil JUMAL ei näe sind. Oled harjunud elama selliselt Euroopas. Ning mõtled, et JUMAL tuleb ja viib ka sellise Taevasse. Ning kõnnid sisse, kõnnid seal.

Matteuse 22. Näiteks salm 11:

“11 Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas.”

Minu sõber. Nad teadsid teiseks koos Jumalaga. Nad olid sõbrad. Kuid mis puutub sissepääsu juurde, siis JUMAL ütleb, et ei ole sõprust. Miks? Sest MESSIAS maksis hinna. Tema juba läks.

1.Moosese raamat 3:21.

Ning teda tapeti. Seega Tema Ütleb, et kui Tema võib võtta kalli ainusündinud Poja; Taeva kalli ning Tema võttis Tema ja tappis. Tema pani Tema noa alla. Kas sa võid ette kujutada seda valu, mille Isa läbis. Kas sa võid kujutleda?

See päev, kui ISSAND näitas minule, kuidas MESSIAS tapeti. Muutusin teovõimetuks; kolmeks kuuks. See ei ole nali. Tegelikult Tema viis mind alla. Ma nägin, kui Tema läks alla. Ning see oli täiesti uskumatu, mis seal toimus! Tuli tohutu äike. Ning kui ISSANDA Kirkus tabas alla ja Tema tõusis üles; sel viisil. JUMALA TALL. Kui Tema suutis ohverdada Tema ainusündinud Poja.
Kus on nüüd sõprus?

JUMAL on eraldunud patust, Euroopa!

Kogudus, kui sa tahad minna Taevasse neid Treppe mööda, siis sinu püüdlus peab olema eraldumine patust. Sel põhjusel Tema Ütleb, et kui see päev lõpuks saabub, on siis Rootsist ainult 3 isikut; või kui neid on Rootsist ka ainult 10; või neid on Rootsist ainult 25. Kuid kui see päev saabub ja kui nad hakkavad kõndima Taevatreppidel, Tema Ütleb, et siis esimest korda Golgata vili siseneb Taevasse.

Ning siis toimuvad ajaloolised pidustused. Sest nüüd me näeme neid haavu ja me näeme mõrsjat. Uskumatu! Kas te mõistsite neid ajaloolisi pidustusi?

ÄRA MÄNGI PÄÄSTEGA!

See Sõnum on sinule, et sa võtaksid selle ja viiksid edasi paljudele inimestele. Sa võtad sõnumi neile. Tema Ütleb, et need Trepid on langetatud alla. Ning rahvad valmistuvad sisse minemiseks.

Ma olen langetanud need Trepid alla.

Kas sa oled tulemas?

Kas sina oled tulemas?

Vaata, ma olen langetanud need Trepid alla, kuid kas sa oled tulemas?

Need Trepid küsivad küsimuse:

Vaata, me oleme valmis. Kas sina oled tulemas?

Tema Ütleb: “Suursugune peenlinane, puhas ja särav – anti kogudusele.”

Kas sa kuulsid sõna – ‘ANTI’? Tähendades, et see standard kuulub JUMALALE. Tema andis ilma rahata. See ulatati kogudusele. Suursugune peenlinane, säravpuhas, anti kogudusele; ilma maksuta, kingitusena.
Ning Tema Ütleb, et see peenlinane rõivastus ei ole selle jaoks, et sa hoiad seda kapis. See on riietumise jaoks.

Miks ma ütlen: riietumise jaoks?

Sest Tema Ütleb, et suursugune peenlinane, säravpuhas. Särav tähendab, et see sätendab ja läigib ja kiirgab. See on briljantne. Ka kaugel olevad inimesed võivad seda näha. See toodab ja edastab sinu päästet. See on kirgas. Seda suudetakse näha kaugele.

Tähendades, et kui sa riietud sellesse, siis inimesed saavad teadlikuks, et kogudus on nüüd rõivastunud pääste rõivastusega.

Halleluuja!

See on riietumise jaoks. Ning Tema Ütleb, et see rõivastus on tasuta kingitus. Armuandmise kingitus. Armu kingitus. Antud sinule.

Ning Tema Ütleb: JUMALA rõivastus, ISSANDA rüü. See ei ole sinu oma.
See tähendab, et on üks pühaduse standard.

On see siis Keenia või Euroopa, sest nad kõik võtsid ISSANDALT vastu sellesama rõivastuse. Seega ära ütle minule, et me oleme modernsed ja ma pean lõikama seda veidi lühemaks. Ei! See on üks standard.

Ning Tema Ütleb, et see rõivastus väljendab lepingut koguduse ja JUMALA vahel. Tähendades, et sind on lepitatud.

Halleluuja!

See rõivastus väljendab: parandust; valeõpetusest, valedest.

Euroopa! See on tähtis.

Tähendades, et need õpetuslikud vead, mida sa siin näed, saavad nüüd parandatud. Nii et te võite pöörduda tagasi Risti ja Vere evangeeliumi juurde. Ning lõpetada need liberaalsed teoloogiad, mistahes need ka on; need teooriad ja filosoofiad. Ma tean, et Euroopa on koolitatud selliste teoloogiatega.

Nüüd on aeg pöörduda tagasi algse vanaaja räpase Golgata Risti juurde. Selles Ristis on lunastus. Selles Ristis on lubadus Viimasest Kirkusest. Selles Ristis sisaldub tee mööda Taevatreppe. See vana räpane okkaline Rist.

See rõivastus on põhjus, miks Taevas on suured pidustused. Et nad näevad kogudust olevat riietunud sellesse rõivastusse. See väjendab puhtust. See väljendab veatust. See veatus, mille Aadam kaotas paradiisiaias, on nüüd taastatud JEESUSE tegevuse tulemusena.

Sest, kui sa vaatad Kirja filiplastele 3:8-9 (mida me nüüd siiski ei loe), siis see õigus on ISSANDA oma. ISSANDA õigus. Tema Ütleb, et vaadeldav rõivastus väljendab tegelikult laitmatust. Nüüd ei ole koguduses etteheidet. Tähendades, et mitte keegi ei saa nüüd tõusta ega näidata temale sõrmega, kui tema kannab seda rõivastust. Sellel rõivastusel on tunnus, see evangeliseerib sinu isiksust.

Halleluuja!

Rõivastugem sellesse rõivastusse! See rõivastus on õigsus Jumala ees. Tema Ütleb: õigsus. Seega olen tulnud Euroopale kuulutama, et see on see ajahetk valmistuda õigsuses Jumala ees.


Allikas: 4.5.2018 Kirje Suomelle’ ‘Jesus is Lord’- Raadios: Ristin hedelmä’