2.2.2018 PROHVETEERING HÄIRE. ISSAND JUMAL RÄÄGIB TEMA VÄGEVAIMA PROHVETIGA TULEVASEL KOOSOLEKUL VALJU KUULDAVA HÄÄLEGA – PROHVET DR. OWUOR


.


I OSA

 

ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule, kallid inimesed. Aeg on nüüd umbes kell 4:10 hommikul Ida-Aafrika aja järgi.

ISSAND JEHOOVA, MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE JUMAL. Tema on Rääkinud minule sellel ööl. Ning sellel põhjusel tulen ma tänasel ööl teie juurde, kallid inimesed. ‘JESUS IS LORD’- Raadio vahendusel. 105,3 & 105,9 FM. Selles käesoleval ööl toimunud väga-väga šokeerivas vestluses Rääkis ISSAND minule MESSIA Tulemisest.

ISSAND Räägib niivõrd erakordsel ajahetkel, kus rahvad on teadlikud, et MESSIAS on kindlasti tulemas. Tänasel ööl toimunud vestluse sees võttis ISSAND mind koosolekule. Ning kui ma viibin sellel koosolekul, siis Tema Rääkis minule Hääle kaudu.

ISSAND JUMAL, MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE ISA. Tema Ütles, et Tema tuleb sellele koosolekule ja Tema Räägib seal minule valju kuuldava Hääle kaudu ning kõik seal viibivad inimesed saavad kuulda Tema Häält.

Taas. Viimasel ööl saanud minule osaks äärmiselt ebatavaline ISSANDA Visiit. ISSAND, MEIE ISSAND JEESUS KRISTUSE JUMAL on visiteerinud minu juures erilisel võimsal viisil.

JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA SHALOM, JEHOOVA TSIDKENU, JEHOOVA TSORI. Tema on Rääkinud minule sellel ööl tulevasest koosolekust ja Visiidist. Sisaldudes Tema järjepidevas püüdluses valmistada ette maailma ja rahvaid MESSIA Suursuguse tulemise jaoks.

Te olete kõik teadlikud, et ISSAND läkitas mind range missiooniga peale minu instrueerimist Jumala Troonil. JUMALA Trooni ees, mis on kaetud Kirkusega, ääretu puhasvalge Kirkusega. Tema läkitas mind koos range instrueerimisega, valmistamaks ette tee MESSIA Suursuguse tulemise jaoks. Valmistades ette maailma nelja äärt, kõiki rahvaid. Ning selles MESSIA suursuguseks tulemiseks ettevalmistumise protsessis on ISSAND toonud esile Viimase Hiilguse, Viimase Visiidi ja Viimase Võidmise, mis oleks tunnusmärgiks rahvastele ja kogudusele, et jah tõepoolest, MESSIAS on tulemas.

Nisiis, kallid inimesed, sellel ööl on ISSAND Rääkinud minule väga-väga ebatavalisel moel, šokeerival ja himuärataval viisil. ISSAND ütles minule, et ma olen teatud koosolekul. Tema viib mind koosolekule ja ma näen iseend viibimas sealsel koosolekul. Tema ütles siis, et Tema Räägib seal minule valju kuuldava Häälega. Kõikjal seal läheduses olevad inimesed saavad kuulda Tema Häält.

See oli eriti šokeeriv moment, sest ma nägin seda ja siis ISSAND Ütles: “NING SEE SAAB OLEMA HEA”. Tema lõpetas, öeldes. “NING SEE SAAB OLEMA HEA”. Te teate, et ISSANDALE hea tähendab püha. See on püha asi, mis saab osaks maailmale või nendele inimestele, kes seal on.

Nüüd aga Johannese raamat Piiblist. Johannese evangeeliumis 12:28-29 Ütleb Tema:

“”28 Isa, kirgasta oma nime!” Siis tuli hääl taevast: „Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. 29 Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas; aga teised ütlesid: „Ingel rääkis temaga. Jeesus kostis: „See hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. Nüüd käib kohus selle maailma üle,”

Niisiis, kallid inimesed! ISSANDA Hääl, ISSANDA Hääle kuulmine. See on vapustav moment koguduse ajaloos, kui kogudus saab kuulda ISSANDA Häält.

Uuesti. ISSAND on Rääkinud minuga koosolekust, kuhu ma olen minemas. Tema Ütles, et Tema tuleb sellel koosolekule Rääkima rääkima minuga valju kuuldava Häälega. JUMAL-ISA, MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE ISA.

Piiblis, 5.Moosese raamatu 4.peatüki 33.salmis Tema Ütleb:

“33 Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama?”

Niisiis. See saab olema vapustav aeg, kallid inimesed. Samas väga kohutav aeg. Aga need on MESSIA tulemisele vahetult eelnevate päevade märgid. Me teame väga selgelt, et JEESUS MEIE ISSAND on tulemas.

ISSAND JEESUS on Tulemas. Meie ISSAND ja PÄÄSTJA JEESUS KRISTUS, kes suri meie eest Ristil, on tulemas nüüd
mõrsja pärast. Ning Viimane Hiilgus on tulnud ja me oleme näinud, et KÕIKVÕIMSA JUMALA Hilise Kirkuse tegudel ei ole piiranguid.

Uuesti. Meie ISSAND JEESUS KRISTUS, kes suri Ristil ja tõusis üles surnuist, koguduse eest, kes lunastas koguduse Golgata Ristil, Tema on tulemas tagasi. Ma tean, et te kõik olete nüüd teadlikud, et jah, JEESUS on tulemas. Ent me näeme ka seda, et Hiline Kirkus, mis valmistab ette Teed Tema tulemiseks, on ilma piiranguteta.

Täna, tänasel hommikul oleme me vastamisi suure Tänupüha jumalateenistusega. Täna siin Nairobis. Koos 633 halvatu ja liikumisinvaliidiga, kes tõsteti üles, kui ISSAND JEHOOVA, MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE JUMAL käskis mind ja juhendas mind: Tõsta üles minu vasak prohvetlik käsi ja deklareerida, et halvatud ja liikumisvõimetud tõusku üles, käskides nende nõrkadel jalgadel saada tugevaks. Et nad saaksid üles tõusta, käskides neil tõusta üles maa tolmust ning kõndida JEESUSE Vägevas Nimes.

Näeme nüüd, et JEESUSE Vägevas Nimes oleme me täna silmitsi 633 liikumisinvaliidiga, kes on tõstetud üles maa pinnalt. See on šokk. See on ajalooline, see on erakordne, see on vapustav. See, mis siin toimub, on nõutukstegev. Niisiis me näeme, et ei ole olemas mitte mingeid piire JUMALA tegudele selles Viimases Kirkuses.

Ning selle sama hingetõmbe jooksul on ISSAND seda kõike nüüd eskaleerinud. Tänasel ööl näitas Tema minule teatud Koosolekut, kuhu Tema mind viis ja kus Tema Rääkis minule Häälega. Öeldes, et Tema viib mind sellele Koosolekule ja Tema Räägib seal minule valju Häälega. Ma kuulsin, ma nägin. Ma nägin juba seda, et Tema Rääkis Häälega ning Tema Ütles, et ka seal ümbruses olevad inimesed saavad kuulda Tema Häält. Ning Tema lõpetas, Öeldes: “See saab olema hea!”

See kõik tuleb nüüd otse peale seda, otse selle vestluse taustal, kus Tema Nimetas Püha Vaimu Isikut. Et Taevas avaneks ning Kirkus kiirgaks minu peal. Ühel koosolekul. Ning Püha Vaim, Püha Vaimu Isik laskuks alla nagu tuvi, nagu tuvi siin minu pea peale. Ning inimesed saavad näha, nad suudavad seda näha. Nad isegi pildistavad ja salvestavad.

Nüüd sellel ööl Tema Ütleb, et Tema Räägib minule koosolekul Häälega ja inimesed kuulevad. Ning lõpuks. Mäletan, et lõpuks ma küsisin Temalt, ma küsisin Temalt, et kas inimesed saavad kuulda. Kas ümbruses olevad inimesed saavad kuulda ja salvestada. Arvan end mäletavat Teda ‘jah’ ütlemas.

See on seega vapustav aeg, milles pole mingeid piire. Taeva JUMAL on tulnud nüüd Visiteerima Tema rahva juurde, valmistamaks neid ette JEESUS KRISTUSE, MESSIA ja LUNASTAJA Suursuguse tulemise jaoks. Meie ISSAND JEESUS on tulemas, kallid inimesed. Valmistagem Tee JEESUSE tulemise jaoks. JEESUS MESSIAS on tulemas.

On seesugune aeg. Kaunis aeg olla uuestisündinud kristlane, sest ISSAND eraldab viimaks KRISTUSE koguduse kõikide muude religioonide ebajumalatest, ebajumalateenimise iidolitest. Tema kinnitab, et Algupärane Risti Usk on õige religioon. Tema eraldab kristliku usundi kõikidest muudest maailma ebajumalate kummardamise vormidest. 633 liikumisinvaliidi kogunevad täna hommikul Nairobi vägevale pühitsevale tänujumalateenistusele.

Selle teenistuse ajal ma ka istun. Minu kõrval istub surnukehana olnud surnu. See suri ja lagunes, hakates mädanema ja haisema ning inimesed jooksid pakku. Prohveteeringu andsin rohkem kui 2 aastat tagasi. Teda tõsteti surnuist üles tema, kes teiega praegu räägib, kaudu. Kui KÕIGEVÄELINE ISSAND JUMAL käskis minul öelda: “KÕIK ON HÄSTI!” Surnud kehale, lagunevale ihule.

Tema istub ka täna minu kõrvale, kui me pidutseme koos 633 liikumisvõimetuga, kelle KÕIGEVÄELINE ISSAND JUMAL on tõstnud maast üles selles Tee valmistamise protsessis. Tema on tõstnud nad üles JEESUSE Vägevas Nimes, valmistades ette Teed MESSIA JEESUS KRISTUSE Suursuguse tulemise jaoks.

Kui me täna pühitseme seda monumentaalset tseremooniat, võimast ja ajaloolist sündmust planeedil Maa, siis kogu maailm vappub. Nad värisevad, kuuldes seda, et 633 liikumisinvaliidi ja halvatut tõsteti üles maa pinnalt. Kui ISSAND tõkestas minu liikumise minu elukohast. Tema ei toonud mind sealt välja. See on ime! See on erakordne ja vapustav. Ning minu kõrval istub surnud lagunev surnukeha, mis suri ja oli mädanemas. Oleme koos arstiga, kes tõendab tema surma ning koos peaarstiga, kes tõendab tema surmast ülestõusmist kuni tänase päevani, tehes märkmeid ja kirjutades raamatusse kogu ülestõusmise protsessi.

See on vapustav moment, kallid inimesed! Nüüd aga ISSAND Ütleb, et Tema tuleb teatud Koosolekule ja Räägib minuga valju Häälega ning kõik sealolevad inimesed kuulevad ja nad on hirmunud. Ning ma lugesin Pühakirjast, kus Tema küsib: “Kes veel, milline teine rahvas on kuulnud ISSANDA Häält nõnda nagu sina, Iisrael, oled kuulnud ja siiski jäänud elama?”

Need on kohutavad päevad, kallid inimesed. ISSAND aidaku teid! Teie elutarkus aidaku teid ja ärgu vedagu teid siin alt, et te võiksite valmistada ette tee. JEESUS KRISTUS on tulemas.

Sõnumitooja ja ori. Ori, kes liigub Tema ees koos labidaga, valmistades ette Tema teed, on juba siin. See on Tema Hääl, kes valmistab ette ISSANDA Tee. See on Hääl, mis hüüab kõrbes, hüüdes kogudusele, hüüdes rahvastele: “Valmistage ette ISSANDA TEE! MESSIAS on tulemas.”

Pöörduge ära ülekohtustest tegudest! Pöörduge ära ebapühadest tegudest! Pöörduge ära kurjusest! Pöörduge ära jumalakartmatusest, patust ja usust ärataganemisest. Ning pöörduge tagasi ISSANDA kotta. Võtke vastu JEESUS KRISTUS. Võta vastus JEESUS KRISTUS enda isiklikuks ISSANDAKS ja Päästjaks. Ole uuestisündinud ning kõnni Jumala ees õigena. Sülele pühadust! Ela püha kristlikku elu! Kiirga KRISTUSE Valgust, sest päevad on läbi.

MESSIAS, JEESUS KRISTUS, MEIE ISSAND on tulemas, kallid inimesed.

Tema tulemine on väga šokeeriv moment. Tema Rääkis minule möödunud ööl ning Tema viis mind teatud koosolekule ja ma nägin seal iseennast. Siis Taevas avanes ja Tema Rääkis Taevast valju Häälega. See oli kohutavalt hirmuäratav. Ning kõik sealolevad inimesed kuulsid ja inimesed langesid kõhuli maha. Ning Tema ütles, et nad kuulevad seda. See oli hämmastav, sest see oli kahesuunaline vestlus Temaga. Siis ma küsisin Temalt. Ma Rääkisin Temaga ja Tema vastas minule tagasi Hääle kaudu. Sellel ööl.

MESSIAS JEESUS KRISTUS on tulemas. Ning JUMAL-ISA on läkitanud teile orja, Sõnumitooja. Prohveti, kes valmistab ette Tee MESSIA Suursuguse tulemise jaoks. Tema märgid on selged, kallid inimesed. Tema on käskinud avalikult Taeval avaneda kirkal päikesepaistelisel suvepäeval. Avalikult. Ning Taevas on kuuletunud ja Sadu laskus koheselt alla. Tema on kutsunud alla JUMAL-ISA ja JUMAL-ISA on Visiteerinud tema juures Kirkuse Pilves. Nii nagu Prohveteeringus, mille tema andis enne vastavat päeva.

Tema on rääkinud nendest asjadest ja teinud kõik selle töö JEESUSE Nimes. Seega, mis on see, mis takistab rahvastel pääseda sisse.

MESSIAS on tulemas! MESSIAS on tulemas! Ma palun teid: Sa võid võtta vastu MESSIA ja olla püha. JEESUS KRISTUS MEIE ISSAND on tulemas tagasi.

Shalom

 


2.2.2018 PROHVETEERING, II OSA

 

Tahaksin nüüd lõpetuseks meenutada teile järgnevat. Ma Rääkisin varasemalt ka seda, et KÕIKVÕIMAS ISSAND JUMAL, MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE ISA, on tulemas Kirgastama mind kõikide inimeste silmade all ning see toimus siin möödunud aastal. 2017.a. Samuti andsin ma varasemalt Prohveteeringu, et kui ma sammun Koosolekul, siis ISSANDA Kirkus on heljumas minu ees, selliselt lainetena. Ning see sündis Helsingis.

Samuti andsin ma Prohveteeringu, et KÕIKVÕIMAS ISSAND JUMAL tuleb ja katab mind Tema Kirkusega terves ulatuses, üles kuni kaelani välja, nii et näha jääks ainult osa peast. Ning see sündis, kallid inimesed. See on toimunud. See on midagi seesugust, mis realiseerus.

Igaüks nendest toimus. Kui tahes võimatuna need ka tundusid. See, et ISSAND tuleb ja Kirgastab kellegi. Kui tahes võimatuna see ka näis, et Kirkus tuleb ja katab kellegi. Kõnnib ja heljub. Elav Kirkus heljumas tema ees, kui tema kõnnib. See toimus Helsingis! Kuitahes võimatuna see ka näib, et ISSAND tuleb ja katab kedagi tervenisti Tema Kirkusega, Kirgastab teda ja katab teda ISA puhasvalge püha Kirkusega. Kaelani välja, jättes ainult osa peast nähtavale, et inimesed suudaksid identifitseerida, et jah see on tema. Ent see toimus!

Taas nüüd. Olen Rääkinud, et toimub Koosolek, kuhu ISSAND mind viib. Ning Tema tuleb ja Räägib minuga seal valjusti. Tema Ütles, et meie vesteldud vestluses on nii palju. Ma rääkisin Temale tagasi ja Tema Rääkis. Tema vastas minule. Tema Ütles, et Tema teeb nõnda, sest Tema tahab, et inimesed kardaksid Tema Teenijat. Tema tahab, et inimesed kardaksid Tema Teenijat. See oli hirmuäratav moment.

Niisiis. Kui tahes koormavana need ka tunduvad, need saavad teoks, kallid inimesed. Ning ma olen öelnud, et MESSIAS JEESUS KRISTUS on tulemas. Kui tahes lõpmatus kauguses see ka näib olevat, see samuti toimub. See toimub, kallid inimesed!

Valmistage Tee! Teile on antud kõik.

MESSIAS MEIE ISSAND JEESUS on tulemas. Tema, kes suri meie eest Ristil, on tulemas. Need asjad, mis on toimunud meie silmade all, on toimunud selleks, et te võiksite uskuda.
Tänan teid!

Shalom

 


VALMISTAGE TEE! MESSIAS ON TULEMAS!


(Tõlge eesti keelde. 2.2.2018 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi