16.3.2017 PROHVETEERING – HOIATUS. ISSANDA TULEMINE ON KÄES

PROHVET DR. OWUOR, ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID

ISSAND on Rääkinud minule. ISSAND JEHOOVA ROHIM, ISSAND JEHOOVA EL GIBBOR, JEHOOVA ROHI, JEHOOVA SHALOM, JEHOOVA MEKADDISHKEN, JEHOOVA TSORI, JEHOOVA HASOPHET, HAMELECH, JEHOOVA IMMEKA, JEHOOVA ELI, ADONAI, JEHOOVA MAGEN, JEHOOVA SHAMMAH, JEHOOVA YASHA, ISSAND JUMAL, Taeva ja Iisraeli Looja, Tema on Rääkinud minule täna väga gigantsel viisil, üliväga erakordsel viisil. Täna pärastlõunal. Selles vestluses – ISSAND, Taeva JUMAL – Tema tuli minule Rääkima sündmustest, mis on peagi  selles maailmas toimumas. JEHOOVA JIREH on taas Rääkinud minule tänasel pärastlõunal, üliväga tõsiselt ning väga ebatavalisel viisil. JEHOOVA EL OLAM, Igavene JUMAL. Seoses sündmustega, mis hakkavad maailmas toimuma.

See oli äärmiselt šokeeriv vestlus, puudutades seda pöördumatut sündmust, mis on tulemas planeedile Maa: See on pöördumatu.

Tema, ISSAND,  viis mind ühte kohta. Täna pärastlõunal toimunud üliväga erandlikus vestluses. Kui ma seisin sealses kohas, siis Püha Vaimu Isik ilmutas ennast minule. Ning Tema istus minu ees. Tema palus minul istuda ning ma istusin otse Tema – Püha Vaimu – ees. Tema, kes on minu üks ja ainus Sõber ja ainus Tunnistaja. Ning kui ma istusin seal Tema võimsa Majesteedi ja Tema Palge Paistuses, siis algas Taevalik Jumala-teenistus, üliväga õnnistatud Jumala-teenistus. Kui ma istusin Tema ees, siis kummardasid nad ISSANDAT minust paremal pool. Ning Tema laulis kaasa koos ülistusega. Tema laulis ülistusega kaasa, istudes otse minu ees. Tänasel pealelõunal. See oli kaunis, kõige kaunim õnnistus! Nad mängisid väga kaunitel muusikainstrumentidel. Ning nad õnnistasid Jumalat sellisel ääretult imeilusal viisil. Ma ei ole mitte kunagi kuulnud nii ilusat ülistust, sealt alates kui ISSAND läkitas mind. Seejärel rääkis Tema minule teatud sündmustest, mida ma aga ei saa jagada siin.

Ent mis on kõige tähtsam. Selle vestluse lõpus Tema – Püha Vaimu Isik – ütles minule: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes.” Uuesti. Lubage, et kordan seda spetsiifilist viisi, kuidas Tema ütles seda: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes.” Mitte käeulatuses, vaid käes.

Sellel hetkel, kui ma vaatasin vasakule, nägin iseennast minemas paljude rahvaste juurde ning rääkimas pastoritele, kogudes pastoreid kogu planeedi ulatuses ning ütlemas nendele, et ISSANDA Tulemine on käes. See on nüüd lähedal. Kuid Tema ütleb, et see on käes. Samuti näen seda, et kui ma olin rääkimas pastoritele, kuulutamas pastoritele üle kogu maailma, siis minust vasakul pool on plakat. Näen, et plakat tõsteti üles. Ei suutnud näha inimesi, kes selle loosungi üles tõstsid, kuid seal plakatis oli öeldud, et kui ma kuulutasin ülemaailmselt pastoritele ja evengeeliumi kuulutajatele, siis see edastati Otseülekandena Raadio kaudu kogu maailmale.

Niisiis, kus iganes ma ka Rääkisin, siis kogu maailm kuulas edastatavat deklaratsiooni, et ISSANDA Tulemine on käes. Tähendab, see on lähedal. Kuid Püha Vaim ütles Tema oma sõnadega, sõna-sõnalt: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes, on käes!” Kuid kuhu iganes ma läksingi kuulutama, siis see edastati Raadio kaudu Otseülekandena, interneti vahendusel. Et kogu maailm võiks kuulata, vastu võtta, kuulata ja kuulda kuulutust, et ISSANDA Tulemine on käes. Uuesti. See on see unikaalne vestlus, mis oli minul.

Ning siis selles hetkes, tolle viivu teisel poolel, selles tänases võimsas nägemuses, kus Püha Vaim ilmutas ennast minule, viibis minu ees ja istus maha. Ning andis edasi selle juhendamise ISSANDALT, ISALT. Tollest hetkest edasi edaspidiseks!

Tema pani mind kurvastama. Tema andis mulle tunda, kui kurb ja murelik on Tema selle fakti pärast, et kogudus seal väljas ei ole valmis. Mäletan, et Tema mainis teatud linnasid ning nende seas esimene, mida Tema mainis, oli New York City, New York. Sain näha, et pastorid New York´is ei ole valmis. Kuid Tema nimetas paljusid linnasid üle kogu maailma. Tema mainis paljusid rahvaid seal väljaspool ning Tema andis mulle teada, et nad ei ole valmis.

Tema andis minule tunda, kui murelik on Tema, et kogudus seal väljas ei ole valmis, kuigi ISSANDA Tulemine on käes. See on käes. Mäletan, et ma murdusin ja hakkasin nutma. Nutsin väga kibedalt. Nutsin üliväga kibestunult, sest ISSANDA Tulemine on käes, kuid kogudus seal väljas ei ole valmis. Ent nuttes nutsin ma selle koguduse pärast, mis jääb järele. Kogudus, mis ei pääse sisse. Olen neid näinud. Ning see on kohutav moment, mida keegi ei suuda vaadata, sa ei suuda seda taluda.

Seega ISSAND lähetas täna Püha Vaimu Isiku ning Tema istus minu ees ja Tema ütles: “Mine räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes.” See on käes. “ISSANDA Tulemine on käes.” Kui ma seda kuulutasin ja risisin ümber kogu maailma, siis see plakat tõsteti üles. See oli suur loosung. Paistab, et sellele on kirjutatud ja see on plastikust. Nagu telgi materjal, kuid rohkem siiski plastik. Sinna oli kirjutatud oranžiga: “See on Otseülekanne.” Ma sain näha seda Otseülekannet. See Raadio on ISSANDA Raadiojaam. Midagi sarnast. Ning seal on initsiaalid. Kuid ma teadsin, mida need tähendavad. See edastab ülekannet üle kogu maailma. Sealt, kuhu iganes ma kogudusele kuulutama läksin. Kuulutama KRISTUSE ihule, kuulutama pastoritele, kuulutama evangeeliumi kuulutajatele. Ma rääkisin neile: “See on see, mida ISSAND ütleb: “ISSANDA Tulemine on käes””.

Loen siinkohal Piiblit. Loen Joeli raamatu lõiget 1:15. Tema ütleb siin, loen lõikest 14:

“14 Pühitsege paastupüha, kutsuge kokku pühalik koosolek, koguge vanemad ja kõik maa elanikud Issanda, oma Jumala kotta ja kisendage Issanda poole!”

Uuesti:

“14 Pühitsege paastupüha, kutsuge kokku pühalik koosolek, koguge vanemad ja kõik maa elanikud Issanda, oma Jumala kotta ja kisendage Issanda poole!”

Lõik 15 Joeli raamatu 1. peatükist:

“15 Oh seda päeva! Sest Issanda päev on ligidal, see tuleb kui hävitus Kõigeväeliselt.”

Siin on palju Piibli versioone, mida oleksin võinud lugeda. Ent see on väga selge, mida ISSAND siin ütleb. Et see on see tund, kus kogu maailm, kus kogu maailma elanikud peaksid nüüd kandma leina oma pattude pärast. See lein, mida nad kannavad ning murelik ahastus oma pattude pärast, see peaks muutuma meeleparanduseks ja alandlikkuseks ISSANDA ees. Patukahetsuseks ISSANDA ees. Patu tõttu.

Tema ütleb, et see on just nii nagu iga üksik Maa elanik on tegelikult ühel või teisel moel kaasa aidanud globaalsele patule. Mistõttu nõuab Tema nüüd ülemaailmset meeleparandust. Sest ma nägin seda Raadiojaama edastamas ülekannet ülemaailmses ulatuses. Seoses sellega, et nad peaksid kahetsedes tegema meeleparanduse ja valmistama Tee, sest ISSANDA Tulemine on käes. See edastatakse Otseülekandena üle kogu maailma, mis tähendab aga globaalse meeleparanduse nõuet. Ülemaailmset tagasipöördumist Jumala ees õigena olemisse JEESUS KRISTUSE kaudu, kes on ainus tee Taevasse. Teised usundid ei vii mitte kedagi JEHOOVA Igavesse Taevasesse Kuningriiki. Kõik muud usundid on ebajumala teenimine, need on ebajumala kummardamise usundid.

Tema ütleb, et sellel tunnil peaksime olema peitunud patu tõttu häbisse ning tunnistama üles oma patud ja nutma  ISSANDA ees pattude pärast. Tema ütleb, et ISSAND on tegelikult määranud selle päeva ning seepärast Püha Vaimu Isik lähetati taas. Seega Tema istus minu ees tänasel pealelõunal ning Tema läkitas mind. Tema ütles: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes. See on käes.” Tähendab, et see on tulnud väga lähedale, tõeliselt lähedale. See tähendab, et päev on määratud. Selle eesmärgi jaoks, selle päeva jaoks, selle sündmuse jaoks. Tema ütleb, et nüüd, sellel tunnil, kui see kuulutus on antud, peame me keelduma, peame me hoiduma argistest majapidamistöödest, argistest toimingutest, argistest ametitest, igapäevastest töödest. Me peame paigaldama siia erilise momendi, milles me peaksime lähtuma asjaolust, et osaleda palju radikaalsemalt JUMALA eesmärkide saavutamise nimel, JUMALA teenimises ja jumalakartlikus meeleparanduses JUMALA ees. Planeedil Maa. Nii kogudus kui rahvad.

Samas Tema hoiatab saabuva suure katastroofi eest. Ma nutsin, ma kurtsin, ma leinasin seda kogudust, kes ei suutnud pääseda sisse. Tähendab, et ees ootab suur katastroof. Suur katastroof haarab seda kogudust, kes ei suuda pääseda sisse. Tema ütleb, et aukartus, jumalakartus on degradeerunud ISSANDA kojas. Seega ütleb Tema, et nüüd on aeg see taastada, ehitada see jälle üles ning naasta tagasi jumalakartuse juurde. Selle sündmuse tõttu. Palu neil teha meeleparandus! Palu neil valmistada nüüd tee! Räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes. Tähendab, et kõik tuleb nüüd taastada, oodates seda õnnistatuimat, aukartust äratavat ISSANDA Päeva. Tõehetke. Päeva, millal saame teada, kes olid tõeliselt uuestisündinud. Kes olid tõeliselt uuestisündinud siin maailmas? Sest kui just nüüd nendelt  küsida: “Kas sa oled uuestisündinud?”, siis nad ütlevad: “Jah, mina olen uuestisündinud!” “Kas sa oled täitunud Vaimuga?” “Jah, ma olen täitunud Vaimuga.” Kuid see päev saab olema test. See on see päev, mis kinnitab, tunnistab ja paljastab meile seda, millistele alustele sinu lunastus oli ehitatud, oli rajatud. Kas see on ehitatud liivale või kaljule?

Seega Tema ütleb, et jumalakartus, mis on ISSANDA kojas ära roostetanud ja ära lagunenud, tuleb nüüd taastada. Paljude armastus, mis on jäätunud, tuleb nüüd taastada tuliseks armastuseks inimese südames. Me peame nüüd ümber pöörduma ja tagasi tooma selle tulise armastuse KRISTUSE suhtes. Tema on lähetanud Teda minu ette tänasel pealelõunal ning Tema ütles: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes. On käes.” Kui imeline! On nii aukartust äratav öelda, et see on nüüd käes. ISSANDA Tulemine on käes. Sest Piibel ütleb, et see on lähedal. Kuid ´on käes´ tähendab, et see on tõmbunud nüüd väga lähedale. See peab nüüd toimuma.

ISSAND JEHOOVA osutab selliselt Tema tohutu suurt armastust koguduse suhtes, inimkonna suhtes. Ikka veel alati kutsub Tema inimest pöörduma tagasi. Tema ütleb, et palu nendel pöörduda tagasi. Tema nimetas paljusid linnasid. Ma ei tea miks nimetas Tema New York´i linna esimesena. Kogudus neis linnades ei ole valmis. Globaalselt.

Igast kohast, kuhu ma läksin, edastati ülemaailmselt Otseülekanne ISSANDA Raadiojaama ning interneti vahendusel. Seega kõikidel oli ühesugune võimalus kuulda seda deklaratsiooni, mis ütleb: “ISSANDA Tulemine on käes.” See on käes. Püha Vaimu Isik Ise istus täna minu ees ja ütles: “ISSANDA Tulemine on käes.” Ma värisesin, sattusin paanikasse. Ma isegi ei mõelnud, et võiksin seda tundi kasutada saada, et võiksin seda kuulutada. Sest mitte keegi ei tea päeva ega hetke. Jaakobi raamatu lõige 5:8, alustan lõigust 7. Tema ütleb:

“7 Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma.”

Lõigus 8 Tema ütleb:

“8 Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal!”

Tõesti võimas! Tema ütleb, et teie püsivalt pikk meel. Seega teisiti öeldes ütleb Tema, et just nii nagu maamees ootab saaki, kui palju rohkem siis peaksime meie ootama. Sest maamees ootab neid ajutisi asju siin maailmas. Nagu saak, nisu, oder, köögiviljad, hoides neid kannatlikult, osutades harvaesinevat kannatlikkust, vastupidavust ja usaldust. Lootes, et vihm hakkab sadama ja saak saab kasvada, seoses selle ajutise tasuga, ajutise hüvitisega.

Kui palju enam siis meie, kes me ootame peigmeest, MESSIA Tulemist ning mille palk ootamise eest on Igavene Kirkus. Kui palju enam meil tuleb olla kannatlik jumalakartuses, selles jumalatus maailmas? Selles kurjas maailmas, mis on täis seksuaalset ebamoraalsust; igaüks mõtleb ebamoraalselt, nii vasakul kui paremal. Sealt alates, kus nad on noored, koolides ja kõikjal mujal. Maailmas on seksuaalse ebamoraalsuse nakkushaigus. Maailmalikkus, jumalakartmatus, paganlikud süsteemid, ateistlikud süsteemid on hävitanud inimese südame, sealt alates, kui nad on noored, on koolides.

Kuid Tema ütleb: Mine ja palu neil vastu pidada veel veidi aega, sest ISSANDA Tulemine on nüüd käes. See on käes. ISSANDA Tulemine on käes. Palu neil vastu pidada veel veidi aega, sest ISSANDA Tulemine on käes. Teisiti öeldes: sinu Igavikuline palk – Kirkuse kroon, õigsuse kroon, Igavese elu kroon, Kirkuse kroon – ootab sind. Kui palju rohkem peame siis meie olema kannatlikud õigsuses, jumalakartuses, pühaduses, sirgena seismises ISSANDA ees ja tingimusteta usus, kuulekuses ja alandlikkuses ISSANDA ees? Kui palju enam siis?

Tema ütleb, et põllumees loodab, temal on usku, et kui ta külvab saagi ja rohib seda, siis vihm tuleb. Ta ootab kannatlikult ja temal on absoluutne usk, 1000% usku, et saak tuleb. Jah, ta kogub saagi. ISSAND sinu JUMAL tagab, et see maamees kogub saagi. ISSAND Ise, Tema kuulutab, et iga töömees, kes teeb tööd, temale tuleb palka maksta. Kui palju enam Tema maksab siis palka õiguse tegijatele ja pühaduse tegijatele, ning annab neile töötasu, nende palga, nende Kirkuse krooni?

Tema istus minu ees täna ning Tema ütles: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes.” Seejärel toimus Taevas nii imeilus ülistus ning siis Tema ütles: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes.” See on käes. Kui imeline! ISSANDA Tulemine on käes. See on käes. Kui imeline! ISSANDA Tulemine on käes. Kuid miks? Miks nad ei saa vastu pidada veel veidi aega?

Tema andis mulle teada, et see teine kogudus, see kogudus, kes ei ole nüüd valmis, ei ole kuulanud kuulutust, ei ole hoolinud, vaid on jätkanud oma normaalseid toiminguid nagu alati. Kogudus, mida sa näed Matteuse evangeeliumi 22. peatükis. Kui kutse tuli, ütlesid nad: Ei, ma olen hõivatud, mul on muud tegemist. Ei, tegelikult on meil Iisraeli reis, seega olen hõivatud, ma lähen Iisraeli. Meil on nüüd koguduses pulmad, meil on projekt, mida iganes. Kogudus, mis tegeles oma argiste toimetamistega nagu alati; see oli nii hõivatud, et see ei saanud ette valmistuda ja minna sisse Pulmapeole.

Samal ajal siin teisel pool, Tema lähetab Püha Vaimu Isiku, JUMALA Püha Vaimu Enese. Ning Tema ütles: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes.” See on käes. Ning Tema ütleb: Miks? Miks sa ei saa oodata vaid veidi aega veel? Vaid veidi aega veel. Ema, kes ootab beebit, ootab seda kannatlikult. Ta kannab beebit enda sees kannatlikult usus, et ta sünnitab beebi. Ning ta tõepoolest sünnitab beebi; üheksa kuu järel beebi sünnib. Kui palju enam kogudus oleks siis pidanud ütlema, seoses selle Igavikulise olukorraga, ISSANDA päevaga, et ISSANDA Tulemine on käes. Kui palju rohkem meie peaksime siis püsima õigsuses, absoluutses pühaduses, absoluutses püüdluses seismaks õigena ISSANDA ees, olles nulltolerantsiga kurjuse, ärataganemise, patu suhtes? Ta ütleb, et ISSANDA Tulemine on käes. Psalmis 113:3 Ta ütleb:

“3 Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi!”

ISSANDA Tulemine on käes. Kui see päev saabub, siis kõik maailma rahvad mõistavad, et tõepoolest ainult JAHVE on Igavene JUMAL. Kui masendav, kui sa hilined sellele päevale! Olla JUMALA seaduse teisel küljel, olla nende inimeste seas, kellede pärast ma nutsin nii kibedasti, sest nad ei suutnud pääseda sisse. See kogudus, kes ei suuda sisse pääseda. Mine ja ütle neile, et ISSANDA Tulemine on käes. See on käes. Kui võimas!

Kui armastatud aeg, kui ISSAND Ise deklareerib, et ISSANDA Tulemine on käes. Ning Tema premeerib. Tema premeerib kannatlikke, Tema premeerib neid, kes Tema juures pelgupaika otsivad. Tema ei ole kunagi neid alt vedanud. Tema ei ole kunagi jätnud hätta neid, kes loodavad Tema peale. Psalmid 18:31, Tema ütleb:

“31 Jumala tee on laitmatu, Issanda kõne on sulatatud puhtaks; tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad.”

Tema ütleb: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes.” Tema on kilp neile, kes usuvad Temasse. Ning kui see päev tuleb, nad ei jää häbisse, vaid nad lähevad sisse Taeva Igaviku ohutusse. Tema ütleb: “ISSANDA Tulemine on käes.” Kui võimas! Kui ilus! Kui vapustav, et ISSAND Ise võib tulla ja öelda: Mine ja ütle neile. Selle imeilusa ülistuse järel vasakul pool Taevas. Mine ja ütle neile, et ISSANDA Tulemine on käes. Psalmid 31:24.

“24 Armastage Issandat, kõik tema vagad! Issand varjab ustavaid, aga ta tasub rohkesti kätte neile, kes ülbesti toimivad.”

See saab olema kokkuvõtete tegemise päev, kui ISSAND tuleb tasuma. Sest Tema ütleb, et ISSAND tasub ustavatele. Kas sa oled olnud ustav ISSANDALE? Kas sa oled olnud ustav? Tema ütleb: “Mine ja räägi neile, et ISSANDA Tulemine on käes.” Veel näen Teda. Veel näen Teda seal istumas. Seega ISSANDA Tulemine on käes. Tähendab, et see on tund, kus panna oma lootus Issanda peale.

Need, kellel on kõrvad, valmistagu tee MESSIA Suuursuguse Tulemise jaoks. Olen näinud MESSIAT tulemas puhtalt särava koguduse jaoks. Ning nagu ma ütlesin, et ma olen nutnud unes. Olen nutnud, kui nägin kogudust, kes ei suutnud pääseda sisse. Seega olgem usaldusväärsed, olgem ausad inimesed, lootkem, et ISSAND on meie varjupaik. See on see tund, kus loovutada meie argised ametid, argised tööd, meie argised majapidamistööd, meie argised kohustused. Ning pühenduda nüüd kohustusele, vastata kutsele seoses kohustusega teenida ISSANDAT. Ning teenida ISSANDAT, jätkates pühaduses ja õigsuses, olla uuestisündinud JEESUS KRISTUSES, võita hingesid ISSANDALE.

Olen öelnud seda uuesti ja uuesti, et kui MESSIAS tuleb, siis Tema tuleb mõistma kohut rahvaste üle. Neid, kes pääsevad sisse, Tema määratleb järgmiselt: 1) Kas nad kuuletusid Tema käskudele? Number 2) Kas kuulekus Tema käsule muutis sind? Teisiti öeldes, kui palju see kuulekus muutis nende elu. Kui nad olid kuulekad, siis nende elu muutus ja kohandus selle kuulekusega. Kui MESSIAS ütleb, et ole püha, siis kuivõrd sa olid selle suhtes kuulekas? Ning kui palju see kuulekus, kuulekus ISSANDALE, kajastub sinu elustiilis? MESSIAS on Tulemas. Ma olen näinud ISSANDA Tulemist. Ning nõnda ütleb ISSAND: “ISSANDA Tulemine on käes!”

Shalom


VALMISTAGE TEE, MESSIAS ON TULEMAS!

(Tõlge eesti keelde. 16.3.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: repentandpreparetheway.org    www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi