2.8.2015 PROHVETEERING, II osa – PROHVET DR.OWUOR
KOHUTAVAD SÜNDMUSED ON TULEMAS MAAILMA ÜLESTÕMBAMISE JÄRGSELT


Nüüd, selle tänaöise vestluse teises osas on ISSAND rääkinud taas lõpuaja sündmustest ja lõpuks meid, Kristuse kogudust, tullakse ja võetakse siit maailmast välja. ISSAND viis mind ühte kohta, kontorisse ja esitles seejärel minule Antikristust. Tema esitles minule Antikristust ja näitas teda minule. Ma nägin teda ringi käimas. Teda esitati leopardina ning seejärel nägin ma maakera ülestõmbamise teisel poolel.

Olen seega elanud ja näinud päevi maakeral pärast seda, kui kogudus on välja võetud. Taas. ISSAND on näidanud minule koguduse ülestõmbamise järgseid tähtsamaid võtmeisikuid. Tema viis mind ühte paika, kus antikristus oli ning seejärel nägin ma maakera ja elasin maakeral seda ajajärku, kus kogudus oli siit maailmast ära võetud.

Tahan jagada järgmist. Selles maailmas oli hirmuvalitsus. Oli tõeliselt kohutav. Isegi uudiste vaatamine oli minu arvates keelatud, sest ma nägin mõningaid inimesi. Tema viis mind samuti Saksamaale. Tema viis mind paljudesse maadesse. Ja ma olin Saksamaal ning sain näha võimule tulnud Antikristuse türanniat siin maailmas. Mind hämmastas, et juba uudiseid pidi vaatama illegaalselt, inimesed pidid seda tegema salaja, varastama või muidu võidi neid tappa. Ma nägin mõningaid inimesi, kes ütlesid, et nad soovivad vaadata uudiseid salaja.

Seal olid mõned hooned ja ISSAND ütles siis: Vaata seda hoonet, see on juba tähistatud. Ning Antikristus tuli ja tähistas need ning vaadeldav hoone oli märgistatud erilist tüüpi märgiga, mida ISSAND on ilmutanud minule. Kuid ma ei või mitte kellelegi seda avaldada, mida tema asetas vastavale hoonele. Tema paigutas märgi paljude hoonete peale ning nendes hoonetes olevatel inimestel tuli kas evakueeruda või alistuda tema alluvusse. Seega valitses suur türannia ja hirm ning inimesed põgenesid paljudest kohtadest; sest seal, kus ma kõndisin, oli täiesti inimtühi. Tema viis mind mitmetesse tolle ajajärgu maadesse, sealhulgas Saksamaale.

Olen näinud sündmuseid ülesvõtmise järgsest ajast. Olen elanud sellel poolel. ISSAND viis mind viimasel ööl elama ülestõmbamise järgsesse maailma, peale seda, kui kogudus oli välja võetud. Tema on minule näidanud ka teda, kes on tulemas – Antikristust, kes hakkab valitsema seda maailma.

Niisiis, ma nägin teda taas asetamas hoonete peale märke ja seejärel inimesed põgenesid, mõningaid tapeti. Oli äärmiselt õudne aeg. Seda on õudne aeg nägemiseks. Me elasime hirmus. Kuid Tema saatis mind suure väega kohtama teda, kuid ma ei tohi jagada neid sündmuseid, mis seejärel toimusid. Niisiis, tulemas on raske aeg praeguse Armu ajajärgu järgsel ajaperioodil.

Seega Sõnum, mille ISSAND teile annab, on: Võta kinni sellest hetkest! Igaüks elav olend võtku kinni sellest hetkest, oled sa kristlane või mitte. Kui sa ei ole kristlane, siis kindlusta, et sa võtad vastu ISSANDA ja võtad kinni sellest hetkest. Mõistan, et nüüd ei või olla isegi mitte kristlane, kes ei kuuletu ISSANDA nõudmistele. See on hetk, millest tuleb võtta kinni. ISSAND rääkis minule, et ma võiksin kuulutada teile, et elu selle nurga teisel poolel, elu selles maailmas ülestõmbamise järgselt on väljakannatamatu!

Nii et haara kinni sellest hetkest. Võta vastu JEESUS. Kui sa oled vastu võtnud JEESUSE, siis kõnni pühaduses, karda seksuaalpattu ja seksuaalset iha, käändu eemale valedest, käändu eemale selle maailma evangeeliumist, eduteoloogia ja raha evangeeliumist „Külva seeme ja kogu imesid.“ Eemaldu kogudustest, kus on eksitus ja valeõpetus. Keskendu JEESUSE Risti ja Vere evangeeliumile, vabastuse evangeeliumile; evangeeliumile, millel on vägi muuta surelikke inimesi; teisendada sind, muuta sind sobivaks JUMALA Igavikulise Kuningriigi jaoks; meeleparanduse evangeeliumile: pidevale meeleparandusele, patust ära pöördumisele.

Ma olen näinud seda teist poolt, peale seda, kui kogudus on välja võetud. Ja ma nägin, et maailm oli muutunud vastava sündmuse mõjust tulenevalt korvamatult, pöördumatult. Maailm ei olnud enam kunagi ega mitte iialgi sama kui enne. See on Antikristuse hirmuvalitsuse aeg, türannia. See on kohutav ajajärk, inimesed kardavad. Nägin, et nad ei tohi isegi mitte vaadata uudiseid.

ISSAND viis mind Saksamaale. Tema asetas mind sinna kõndima. Aga ka mõnele teisele maale, kuid ma kasutan nüüd Saksamaad näitena. Ma nägin, et inimesed elasid hirmu all ja nägin neid märke, mida ta oli asetanud hoonetele. Ta asetas märgid hoonete seintele, väljapoole. ISSAND ütles minule, et vaata, see on tema märk ja too märk oli kooskõlas temaga, keda ISSAND mulle esitles. ISSAND rääkis minule temast rohkem kui kaks korda ühe öö jooksul. Ka see ütleb sulle, et aeg on otsas. Tema räägib minule juba ülesvõtmise järgsest ajast, kui kogudus on võetud välja.

See on karm hoiatus kogu maailma rahvastele. Võta omaks patukahetsus ja meeleparandus, võta omaks palvetamine ja paastumine. Toit mürgitab vaimu. Seetõttu sa näed, et Keenias ma juhin laiapõhjalist paastu, kuivpaastu. Isegi nüüd, kui ma räägin, oleme me kuivpaastus. Juhin laiapõhjalist, ma ei tea mitme miljoni inimese, paastu. Ent nad kuivpaastuvad samal viisil nagu JEESUS paastus, et sa võiksid kaugeneda lihast ja võimendada ISSANDA Vaimu sinus. Need on viisid, mille kaudu sa saad aidata iseennast kristlasena sellel hetkel, võtmaks kinni sellest hetkest.

Olen näinud, kui kogudus tõmmatakse välja ja olen näinud maailma selle järgselt, kui kogudus on välja võetud. ISSAND on mind asetanud sinna elama. Olen mõningates sealsetes tegevustes olnud osalemas, kuid ma ei tohi neid siin jagada. Kuid Tema, kes teiega siin räägib, on olnud seal teisel poolel; Tema on elanud seal, teisel poolel.

Nii et sellest tuleb karm hoiatus, pasunahüüd kogudusele: Kahetsege patte ja parandage meelt ning valmistage tee MESSIA tulemisele! Aeg on otsas.

Ära muretse ülestõmbamise järgsete sündmuste pärast, ära ole mitte mingil viisil nendega seotud, sest need on talumatud sündmused. Ma olen näinud neid, võin sellest teile rääkida. 24 tundi tagasi ISSAND JUMAL tuli ja rääkis ülestõmbamise järgsetest sündmustest. Seega kasutan ma seda kuuma leiba otse JUMALA Trooni juurest, Taevast.

Ära oota midagi muud. Haara kinni patukahetsusest ja meeleparandusest, paastudes, lõigates eralduma liha ja seksuaalse iha. Samuti liha, liha valed, liha perverssused ja kõik see lihalik kurjus. Keskendu õigena Jumala ees seismisele. Tegelikkuses on võit. Kahetsevas meeleparanduses on võit. Õigsuse järgmises kristlasena on võit. Risti pääste, mille ISSAND andis kogudusele, on pühaduse ja eraldumise pääste, eraldumine sellest maailmast. Et sa võiksid olla püham enda teedel, püham enda ristiusus, püham enda elus. Sest ma olen näinud selle teist poolt, kui kogudus on ära võetud. See ei ole meeldiv, see on jube. Siis on türannia maa peal.

Ma olen näinud MESSIA tulemist.

Tema on Tema, kellest on kirjutatud: Ma saadan Sõnumitooja enne Sind, Sinu eel, enne Sinu Päeva, enne Sinu tulemist.

Valmistage Tee KUNINGA, MESSIA, Meie ISSANDA Tulemisele!

Aamen. Shalom.

VALMISTAGE TEE, MESSIAS ON TULEMAS!

(Tõlge eesti keelde. 4.1.2018 Prohveteering. Prohvet Dr. Owuor)


Profetia 2.8.2015 – OSA 2: PELJÄTTÄVIÄ TAPAHTUMIA TULOSSA MAAILMAAN YLÖSTEMPAUKSEN JÄLKEEN

19.1.2015 Vaata ka (soome keeles): Profetia lähestyvästä antikristuksen & väärän profeetan vapauttamisesta


Algmaterjale: www.repentandpreparetheway.org , www.jesusislordradio.info ,  www.jeesusontulossa.fi