3.6.2016 ISSANDA KARDETAV NÄGEMUS. METSALISE JA HOORA VABASTAMISEST – PROHVET DR. OWUOR

 


 

 


 

“Kiitus ISSANDALE, ISSANDA Vägev Prohvet!” …  “Aamen. Kiitus ISSANDALE, Õnnistatud inimesed!”


ISSAND on minuga rääkinud. ISSAND JEHOOVA, Iisraeli Looja rääkis minule unes. Selles unenäos Tema Ütles: “Jah. Jeruusalemm on maailma keskpunkt.” ISSAND Siioni Kuningas, JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA EL OLAM, kogu universumi Looja; Tema kes on tähtede ja nende positsioonide Looja; Tema kes annab neile valguse ja elu; kõikide inimeste Looja, maailma ja universumi Looja, koguduse ja kogu inimkonna Looja; Tema, kes on loonud kõik rahvad, nende kuningriigid, nende aujärjed ja valitsusalad; Tema rääkis minuga eile, 2.juunil 2016.a.

Selles vestluses on ISSAND rääkinud minuga lõpuaja sündmustest, kui aeg on otsa saamas. Nagu oleme nüüd näinud. Sündmustest, mis viitavad aja lõpule. Kui aeg on otsa saamas ja lõpp tulemas, nagu me oleme näinud MESSIA Tulemise sündmustest. Selles 2.juunil 2016.a. ISSANDAGA toimunud võimsas vestluses ISSAND JEHOOVA, Taeva JUMAL, Tema viis mind ühte kohta ning selles kohas esitles Tema minule metsalist, väga kummalist metsalist, väga unikaalset metsalist, väga kardetavat metsalist, kardetava vaatega metsalist.

See metsaline oli tohutu suure leopardi kujuline. Ta on värvi poolest heleda koore värviline, kahvatukollane. Sellel metsalisel on palju päid. Nägin, et metsalisel on seitse pead ning mõned sarved. Kui vaatasin seda metsalist, seda väga tülikat metsalist, väga ebatavalist, unikaalset, kardetavat, kelle vaataminegi oli hirmuäratav, tohutu suurt metsalist, tohutu suurt leopardi, kellel oli seitse pead.

Vaatasin seda metsalist, seal kus ma olin. ISSAND oli tõstnud mind üles ja vaatasin sealt seda metsalist. Teadsin, et ma peaksin ründama ja tapma selle metsalise. Seal, kus ma olin. Teadsin, et ISSAND on andnud mulle võimekuse ja väe rünnata ning tappa too metsaline ning hävitada see täielikult. Kui vaatasin sealt ülevalt, kuhu ISSAND oli mind tõstnud, metsalist seal all, siis nägin äkki naist, kes tuli ja istus metsalise peale. See naine ilmus ning istus metsalise peale, sama metsalise peale, kes näis tohutu suure leopardina, kuid sellel oli seitse pead ning naine istus nüüd metsalise peale.

Selles unenäos ma ei mõistnud, miks ta istub metsalise peal. Ta mängis veidi metsalisega. See tõstis kätt ja puudutas naist, justnagu nad oleksid teretanud teineteist. See ei teinud naisele haiget. Nad tundsid juba, nad mängisid üheskoos. Naine istus metsalise peal. Mingi aja möödudes lubas ISSAND kohata mul neid kahte. Ta tõi naise ja metsalise mulle väga lähedale. Sellel naisel olid pikad tumedad juuksed. Ta oli sirgendanud ning hoolikalt kaunistanud juukseid, tehes need õliga läikivaks, nii et juuksed olid tõesti läikivad ja kaunid. Tal on kõhn nägu ja ta on sihvakas naine. ISSAND läkitab mind vastamisi tema ja metsalisega, seismaks neile vastu. Naine on väga võrgutav.

Näen seda naist inimesi võrgutamas ning näen neid suurehulgaliselt minemas seksuaalsesse ebamoraalsusesse,  magamistubadesse. Näen teda küsimas, et kus on see suurim magamistuba. Ta näitab magamistuba ning seejärel lähevad nad orgiatesse ja seksuaalpattu. Ta läheb koos inimestega ohtrasti seksuaalpattudesse. Nad otsivad sviiti, hotelli presidendisviiti. Näen seal tunnustatud ja tuntud isikut. Näen neid asju toimumas. Näen teda minemas paljudesse seksuaalpattudesse, koos paljude inimestega. Ta on väga võrgutav. Ta liigub inimeste seas ning tema huviväljas on ka kogudus. Näen tema peamiseks kohaks olevat ka koguduse, sest ta suudab neid võita. Näen ka vanemat juhtkonda, kes on temaga kohtumas, näen hotellitubasid ja muid paiku. Näen väga rikkaid inimesi olevat siia kaasatud. Ta osales koos nendega seksuaalses ebamoraalsuses; inimestega, kes omavad eralennukeid ja nii edasi. Näen ühte neist lennukiga üles tõusmas.

Siis saabub 3.juuni 2016, kus ISSAND räägib minuga uuesti naisest, kes istub metsalise peal, kes on nagu tohutu suur leopard, kellel on tõeliselt hirmuäratavad silmad ja hambad ning seitse pead ning on ka sarvi. Ta istub seal metsalise peal. Näen, kuidas ta ründab ja nakatab kaasaja kogudust. ISSAND on näidanud, kuidas paljud pastorid magavad temaga. Paljud Issanda teenijad ning kogudus on nüüd tema huviväljas. ISSAND on näidanud minule seda nende kahe päeva jooksul. MESSIAS on tulemas! See naine ja metsaline tulevad lõpuks, mida sa näed Ilmutusraamatus 17:1 ning Ilmutusraamatus 18:1. Lõpuks, ta on tulemas ja lõpuks, ta on siin.

MESSIAS on tulemas!

Need on sündmused, mis tähendavad aegade lõppu; kui aeg on lõppemas. Need tähendavad MESSIA Saabumist ning aja lõppemist. Need, kellel on kõrvad, valmistugu ISSANDA Saabumiseks ja püsigu väljaspool seksuaalpattu. Püsi eemal patust ja kurjast, seksuaalsest ebamoraalsusest. Olen näinud seitsmepealist metsalist. Nende kahe öö jooksul viis ISSAND mind kohtuma selle seitsmepealise metsalisega, kes on tohutu suur leopard ja kelle peal see naine, hoor, istub; kelle sa leiad Ilmutusraamatust 17:1 ja 18:1. Kohtun temaga ning tuleb raske konflikt, mis viib süüdistusteni, millest siin ei räägi. Kõige tähtsam on siiski see, et see hetk on siin.

See on Prohveteering, mida ISSAND räägib täna maailma rahvastele, maailma neljale nurgale. Aeg on kahanemas lõpu suunas kiire tempoga ja MESSIAS on Saabumas. Valmistu ja püsi eemal eriti seksuaalpatust ning kõikidest muudest pattudest, valedest, perverssustest!

ISSAND, Kuningas, Auhiilguse Kuningas on tulemas. Minu Võitja, Issand ja Päästja on tulemas!

See on Sõnum JUMAL-ISALT, mida ma räägin maailma neljale äärele. See on tema, kellest on kirjutatud Piiblis:

„Enne kui tuleb Issanda päev, see suur ja kardetav, ma läkitan sõnumitooja, ja ta valmistab tee minu ees.“

JUMAL-ISA lubas KRISTUSELE, KUNINGALE, et Tema läkitab teda, kes räägib teile täna, nähes ja kuulutades need asjad rahvastele, valmistades ette teed MESSIA suursugusele Tulemisele. Kõikjal maailmas, ülemaailmselt.

Shalom. Shalom.

ISSAND Õnnistagu teid, kellel on kõrvad, ümberlõigatud kõrvad, mis võivad kuulda ning olla kuulelikud nendele sõnadele! Pidage meeles, et kuulmine ja kuulekus on kaks eri asja! Kuuldes ja olles kuulekuses MESSIA Saabumiseks valmistumisel. Neid on kutsutud Talle Pulmasöömaajale Taevasse. Õnnistatud on need.

Shalom. Shalom. Toda eres tov.

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


 Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org