1.3.2022 ISSANDA SÕNUM

1.3.2022  ISSANDA SÕNUM (3-OSALINE): 

ÜLIOHTLIKUST SÕJALISEST OLUKORRAST KUI KÕIGEVÄELISE JUMALA KOHTUMÕISTMISEST JUMALAKARTMATU SUGUPÕLVE KOHAL, KES ON KEELDUNUD MEELT PARANDAMAST JA TULEMAST JEESUSE PÜHALE ELUTEELE.  KESKENDUGE TULEVASEKS KIRGASTUMISEKS. PROHVETEERING UUEST SUGULISEST HAIGUSEST KUI JUMALA KARISTUSEST.  

1.3.2022 Issanda Sõnumi algusosa räägib praegusest maailmasõja, tuumasõja kriisist ja miks Jumal lubab sellel sündida. Sest kogu maailm on hüljanud Jumala, kes on nii nende endi kui kogu Universumi Looja ja nad keelduvad meelt parandamast; nad uhkustavad patuga ja näitavad seda televisioonis lastele, nad õpetavad evolutsiooniteooriat, elavad väga raskes seksuaalpatus ja mida kõike, olles Jumala-kartmatud. Sõda Venemaa ja Lääne vahel, Jumala kohtutund. See sugupõlv keeldub aktsepteerimast asjaolu, et Jumal-Looja on nad loonud ja et nad peavad Teda austama ja kartma.

1. osa (inglise keeles):

2.osa (inglise keeles):

3.osa (inglise keeles):


Allikas: www.JesusisLordradio.info ; www.repentfinland.fi

ISSANDA Vägevaimate Prohvetite Teenimistöö pealeht: https://www.repentandpreparetheway.org/