27.5.2018 KARDETAV PROHVETEERING MESSIA TULEMISEST & PAKILISEST TARBEST VALMISTUDA PÜHADUSES – PROHVET DR.OWUORKallid inimesed! ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule ülimalt võimsal viisil, vägagi vapustaval moel. Eilsel ööl, öösel enne käesolevat ööd, näitas ISSAND JEHOOVA minule suursuguseid Treppe, mida ma kuulutasin prohvetlikult 15.1.2017. Tema näitas minule neid taas. Tema näitas minule Treppe seal üleval ning seda, et oldi kogudust üles võtmas.

Ent tänasel õhtul, täna, Rääkis ISSAND minule üliväga grandioossel viisil. Ning Tema juhendas mind Häälega ka selles osas, et ma peaksin minema raadio otse-eetrisse veel enne hommikut. Enne hommikut, sest oli juba hiline südaöö. Ning Tema Ütles: Oleks hea, kui läheksid kesköö ja hommiku vahelisel ajal raadio otse-eetrisse. PÜHA VAIMU ISIK Ise rääkis minule Häälega ja ütles nõnda.

Ning selles KÕIGEVÄELISE JUMALA TROONILT edastatud grandioosses kuulutuses näitas ISSAND JEHOOVA minule taevast. Tänasel keskööl. Ning taevas valitses pilkane pimedus. Ja siis ilmus PÜHA VAIMU ISIK ning hakkas laulma mulle laulu. Tema laulis mulle laulu. See oli kaunis laul. Kuid see laul rääkis: “MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas.” Imeilus laul. PÜHA VAIMU ISIK Ise laulis mulle laulu, mis ütles: “MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas.”

Ning ma vaatasin üles taeva pimedusse ja seal oli pime. Ning siis toimus midagi ootamatut; nagu välgusähvatus ja – ‘Pjah!’. Järsku tekkis midagi, just nagu pikselöök, sähvatades ühe silmapilgu – ning kogudus võeti ära. See oli uskumatu, kallid inimesed! See, mida ma nägin, oli tõesti šokeeriv! See oli just nagu hetkeline välgusähvatus taeval: ‘Pjah!’

Arvasin, et kogudus oli ära võetud. See oli niivõrd šokeeriv! Kui ma ärkasin üles PÜHA VAIMU ISIKU Endaga, JUMALA PÜHA VAIMU Isiku Endaga toimunud vestlusest, olin niivõrd šokeeritud, sest arvasin, et kogudus oli ära võetud.

Tukastasin uuesti ja Tema ilmus taas. Ning Tema kõndis koos minuga ja Tema Ütles, et sa pead minema raadio otse-eetrisse käesoleva ajahetke ja hommiku vahepeal.

Uuesti. Tema, ISSAND JEHOOVA, näitas eile minule neid suursuguseid Treppe, millest ma kuulutasin prohvetlikult ja mis langetati alla nüüd, 11.märtsil 2018. Prohveteering, mille ma andsin 15.jaanuaril 2017. Kuniks ISSAND näitas neid Treppe ja langetas Trepid alla 11.märtsil 2018.

Seega üle-eelmisel ööl näitas Tema minule Treppe Taeval. Otse siit, Barcelonast, kus praegu on siin toimumas suur Konverents. ISSANDAL on praegu käsil suur vestlus kogudusega.

Ent käesoleval õhtul tuli PÜHA VAIMU ISIK Ise, JUMALA PÜHA VAIM Ise. Tema vestles tänasel ööl minuga ning Tema suunas mind vaatama üles taevasse. Ning üleval taevas oli tõesti väga pime. Tema laulis mulle siis laulu, väga kaunist laulu. Kui ma kuulasin eriti hoolikalt laulu sõnu, siis need ütlesid: “MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas.” Väga kaunis laul, ent see ütles, et MESSIAS on tulemas.

Ning seejärel, kui ma veelgi olin vaatamas üles taevasse, siis välgatas välgusähvatus. Selliselt: ‘Pjah!’. Nagu üksnes välgulöök üle kogu taeva ja kogudus võeti ära.

Kallid inimesed, see toimub väga kiireloomulise sündmusena. Ma ei tea, kas see vältab ühte ainsat sekunditki. See on nii kiire. Ma nägin just nagu välgusähvatust üle taeva – ‘Pjah!’ – ja kogudus oli ära võetud.

Vajusin unne. Ning PÜHA VAIMU ISIK Ise ilmus ja hakkas kõndima koos minuga. JUMALA PÜHA VAIM Ise hakkas taas koos minuga kõndima. Minu siin, Hispaanias, Barcelona linnas viibides. Siinsel, Barcelonas aset leidval võimsal rahvuslikul Konverentsil, kus ISSAND on Rääkimas kogudusele ja seda ülimalt šokeerivalt, ülimalt vägevalt. Rääkides igavikust ja MESSIA tulemiseks ettevalmistumisest.

Niisiis. Kui ma taas tukastasin, ilmus PÜHA VAIMU Enda Isik. JUMALA PÜHA VAIM ja Tema hakkas koos minuga kõndima. Seega, Tema kõndis koos minuga ning siis Tema Ütles minule: “Juhendan sind minemaks otse-eetrisse praegu.” Et kesköö oli juba möödas, siis Tema Ütles: “Kesköö ja hommiku vahel, praegu. Ära oota!”

Varasemalt, selle vestluse esimeses osas; kui Tema esimesel korral tuli ja Ütles minule, et ma peaksin minema raadio otse-eetrisse enne hommikut; siis ma mõtlesin ärgates, et kogudus on ära võetud. Mõtlesin, et kogudus on ära võetud. Kuniks Tema tuli tagasi ja Ütles mulle, et ma läheksin kindlasti raadio otse-eetrisse just praegu, öösel.

Ent see on väga aukartustäratav, kallid inimesed! Väga võimas!
See on seesama vestlus, mis Temal on toimunud kogudusega ülemaailmselt. Seesama vestlus, mis Temal on toimunud kogudusega globaalselt:
Et MESSIAS on tulemas ja et enam ei ole aega. Kogudus peab pöörduma tagasi JUMALA ees õigena olemisse ning pühadusse. Aeg on möödas.

Niisiis. Mäletan seda grandioosset ajahetke, kui kogudus selliselt üles võeti üles; võeti üles selles nägemuses. Ning Tema Ütles, et ma peaksin minema raadio otse-eetrisse ja kuulutama otsekohe, et kogudus võetakse üles.

Kuid Tema laulis laulu, imekaunist Laulu ning selles laulus öeldi: “MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas.” Tähendades, et kogudus võetakse ära.

Ning siis tänaõhtuse vestluse kolmas osa. JUMALA PÜHA VAIMU Enda, PÜHA VAIMU Isiku tänasel õhtul toimunud Visiidist. Tema viis mind peale seda, kui ületõmbamine on toimunud; peale seda, kui kogudus on ära võetud.

Ning ma nägin palju sõdureid; seal oli hulgaliselt armee inimesi; armee inimesi sõitmas transpordivahenditega. Niisiis, ISSAND viis Tema Teenija. Nad otsivad Tema Teenijat, nad otsivad mind. On väga vaenulik olukord.

ISSAND lennutab mind mäetipule. Niisiis, Tema viis mind mäeharjale. Ning ma kutsusin mäeharjal olles alla Tule ning see hakkas hävitama sõdureid, keda läkitati, et püüda vallutada need ISSANDA vägevad Tunnistajad ja Teenijad. Tuli tuli Taevast alla ning hakkas põletama sõdureid nende veokites. Paljud-paljud nendest, nende tulles, süttisid tules ja põlesid tuhaks. See on erisugune sündmuste areng. Kui Tema viis mind sinna teisele poole, aega, kui kogudus on ära võetud.

Niisiis, kallid inimesed! Viibides praegu Barcelonas, vägeval rahvuslikul Konverentsil, väga võimsal Konverentsil, siin, Barcelonas, siis ISSAND Ütleb: “Kogudus valmistugu MESSIA Tulemiseks! Mitte keegi ei tea päeva ega hetke.” Kui lugeda Matteuse 24, salmist 36 edasi, siis Tema Ütleb, et seda päeva või tundi ei tea aga keegi, isegi mitte MESSIAS Ise. Samuti mitte Taeva inglid. Vaid ainuüksi JUMAL-ISA teab.

Võin näha, et JUMAL-ISAL, Temal, kes teab päeva ja hetke, on just nüüd väga tundlik ja kriitiliselt oluline vestlus, kallid inimesed. Sellised on need päevad, milles me elame.

Olen näinud ka mõningaid pilte, mis on edastatud elektronpostiga. Tõepoolest eilsel Konverentsil tegi ISSAND Tema Teenija kaheks. Nii et see on vapustav aeg koguduse ajaloos.

Need on šokeerivad ajad, milles pole mitte mingit ruumi filosoofiatele, teoloogiatele, teooriatele, elu paradigmadele, teoloogilistele ülikooliõpingutele ega muule sellisele. Kogudus peab valmistuma vaid MESSIA suursuguse tulemise jaoks.

ISSANDA standard on pühadus. Sest ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT.

JUMAL on tänasel ööl Rääkinud minule. Tema on edastanud kuulutuse TEMA TROONIRUUMIST ja on Rääkinud minule. Ning Tema laulis kaunist laulu. Tema, JUMALA PÜHA VAIM, laulis kaunist laulu ning see laul ütles: “MESSIAS on tulemas, MESSIAS on tulemas.”

Ja ma vaatasin üles taevasse. Seal oli suur pilkane pimedus ning siis ootamatult tabas taevast just nagu välgusähvatus, selliselt – ‘Pjah!’ Just nagu välk, piksenool üle taeva. Selliselt: ‘Pjah!’ – ning see oli möödas. Ma ei tea, kas koguduse ülestõmbamine kestab ainsatki sekundit. Ning see oli toimunud! Seejärel palus Tema mind minna enne hommikut raadio otse-eetrisse. Tema Ütles, et on parem, kui lähed otse-eetrisse praeguse hetke ja hommiku vahel. Tema Ütles: “Sellest on abi.” “See aitab tõeliselt kogudust”, Ütles Tema. Olin paanikas, kallid inimesed.

Uuesti. See on see, mida JUMALA TROONISAAL ON KUULUTANUD:
“MESSIAS ON TULEMAS! OLGE VALMIS!”

Seega pean ma kiirustama nii paljudesse maadesse kui võimalik.

Kallid inimesed! Tänasel õhtul, kui me valmistume siin Barcelonas toimuvaks väga suureks Tervendamisteenistuseks, siis ISSAND on Rääkinud väga tundlikul moel. Tema on Rääkinud MESSIA tulemisest.

Ning kena Hispaania rahvas on just nüüd võtmas vastu võimast Sõnumit.
Nad võtavad vastu Sõnumi puhastumisest. Sõnumi laitmatusesse tagasi pöördumisest. Sõnumi kuulutusest, et MESSIAS ON TULEMAS! Sõnumi, et JUMALA KUNINGRIIK ON TULEMAS! Sõnumi patu hülgamisest. Kahetsevast meeleparandusest. JUMALA ees õigena seismise juurde tagasipöördumisest. Sõnumi õpetuse korrigeerimisest.

Väga-väga võimas! Igale rahvale tuleb anda võimalus. Meie aeg on lõppemas.

Kallid inimesed! See on see, mida ISSAND on öelnud; otse siit Barcelonast: “MESSIAS ON TULEMAS!” Ning ma nägin MESSIA tulemist. Ma nägin Teda võtmas kogudust. Niisiis: Valmistage tee, kallid inimesed!

See on Tema, kellest kirjutati Piiblis, et mina läkitan Sõnumitooja, enne, kui tuleb kohutav ISSANDA Päev.

MESSIAS on tulemas! Valmistage tee enda südames!

Pöörduge ära seksuaalpatust! Pöörduge ära alastiolemisest! Pöörduge ära ebamoraalsest riietumisest! Pastorite naised! Naised koguduses! Noored mehed koguduses! Pöörduge ära seksuaalpatust! Olge õiges asendis JUMALA ees! Aeg on läbi. Olge uuestisündinud! Võtke vastu PÜHA VAIM aitamaks teil olla õiged JUMALA ees!

MESSIAS ON TULEMAS!

See saab olema pöördumatu päev. Peale selle toimumist ei enam eales taastatav päev.

Toda Shalom.

 


‘JESUS is LORD’- Raadio otse-eetris 27.5.2018. Edastatud Barcelonast, Hispaaniast.

Originaalsõnum: 27.5.2018 THE FEARFUL PROPHECY ON THE COMING OF THE MESSIAH & THE URGENT NEED TO PREPARE IN HOLINESS


Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi