KAHE NEUTRONTÄHE KOKKUPÕRGE – SUURIM PROHVETEERING. PIISKOP JOANI RAPORT ´JESUS IS LORD´- RAADIOS 25.10.2017

 


KOKKUVÕTE / Märkmeid saatest

Sealt alates, kui see vägev Prohveteering – Prohveteering kahe neutrontähe kokkupõrkest – 2 nädalat ja 2 päeva tagasi täitus, oleme me siin raadios võimaldanud selle Prohveteeringu salvestust korduvalt kuulata.

Kallid inimesed, avalikustan teile nüüd mõndagi ISSANDA Vägevaimast Sõnumitoojast. Temast, kes läkitati koguduse juurde, valmistamaks teed MESSIA Suursuguse tulemise jaoks.

Te saate näha, et see Prohveteering kahe neutrontähe kokkupõrkest on suurim sealt alates, kui ISSANDA Vägevaim Prohvet läkitati maa peale valmistamaks kogudust ette MESSIA Suursuguse tulemise jaoks. Kaasas Tema tohutu vägi, laiahaardeline, mastaapne ja mõõtmatu vägi, mis Vägevaimal Taeva Sõnumitoojal on.

Kui me kuulsime, et ISSAND läkitas teda maksimumväega, siis me ei mõistnud seda, kuid täna mõistame.

Kui ISSANDA Prohvet Rääkis 19.10.2017 Saksamaal, Berliinis selle Prohveteeringu, siis Tema Ütles, et ISSAND läkitas Teda maksimumväega. Kuid me ei mõistnud nende Sõnade kaalukust ega selle Sõnumitooja autoriteeti ja väge, mille JUMAL-ISA on Temasse paigutanud.

Avalikustan teile nüüd midagi niisugust, mis seoses ISSANDA Sõnumitoojaga on šokeeriv ja hämmastav. Seoses Temaga, kelle ISSAND on läkitanud, kelle ISSAND on läkitanud maailma, valmistamaks seda ette MESSIA tulemiseks.

Näete, et see on suurim Prohveteering sealt alates, kui ISSANDA Vägevaim Prohvet läkitati. Näete ka seda väge, millega Teda on läkitatud valmistama teed MESSIA Suursuguse tulemise jaoks. Ning mõistma seda ülimalt laiahaardelist, mastaapset, mõõtmatut autoriteeti, mis õigsuse Sõnumitoojal, Vägevaimal, Kardetavaimal Prohvetil on.

Tema ütles, et ISSAND läkitas Teda koos maksimumväega. Kuid me ei mõistnud seda. Kuid nüüd täna me mõistame.

PROHVETEERINGUD

Prohveteering kahe neutrontähe kokkupõrkest. 2.11.2007 Eagertoni Ülikooli avalikul loengul.

9.10.2007. Berliin, Saksamaa: “Kui Tema, ISSAND, läkitas mind koos selle Sõnumiga, siis Tema läkitas mind koos suure väega, ISSANDA väega. Ma võin teile rääkida, et toimub selline massiivne kokkupõrge, mida ei ole maailma loomisest alates iialgi nähtud. Kui Tema läkitas mind, siis Tema läkitas mind suure väega, ISSANDA väega.”

22.9.2007 ‘Jesus is LORD’- Raadio otse-eetris: “Toimub kokkupõrge ning maailma rahvad on šokis. Seal üleval on miljoneid galaktikaid, mille JEHOOVA on loonud. Kui see toimub, siis näete te tõesti JUMALA Kätt. Ning osakesed tulevad alla siis just nagu koos tulega. See räägib taaskord, et Tema on läkitanud selle Sõnumi koos suure autoriteedi ja väega.”

Avalikustan teile üht-teist Vägevaima Sõnumitooja osas, kelle ISSAND on läkitanud maailma valmistamaks teed MESSIA Suursuguse tulemise jaoks.

SA NÄED JÄRGNEVAT

1) See on üldse kõige suurem Prohveteering ja sündmus sealt alates, kui ISSANDA Vägevaim Prohvet ja Sõnumitooja läkitati maailma valmistama teed MESSIA Suursuguseks tulemiseks.

2) Vägevaima Prohveti suurust.

3) Seda väge, koos millega teda on läkitatud valmistama teed MESSIA Suursuguse tulemise jaoks.

4) Nägema ja mõistma seda laiaulatuslikku, mastaapset, mõõtmatut autoriteeti. Õigsuse Sõnumitooja, Taeva suurima Sõnumitooja autoriteeti.

5) Mõistate, et me üldse ei mõistnud tema poolt öeldut, seda, et ISSAND läkitas teda koos maksimumväega.

Kui ISSAND JUMAL JAHVE läkitas teda kahe neutrontähe kokkupõrke toimumist käskima, siis ISSAND JUMAL tegelikult tahtis avalikustada meile seda autoriteeti ja mõõtmatut väge ning võimekust, mille Taevas on paigutanud Temasse, Vägevasse Taeva Sõnumitoojasse.

Isegi mitte arvutuslikult ei saa selline kokkupõrge juhtuda. See on võimatu. Selle võimalus on null.

ISSANDA Sõnumitooja Prohveteeris selle kokkupõrke, kus ISSAND JUMAL tahtis avalikustada Kõikvõimsa JUMALA šokeeriva suuruse, Iisraeli Püha, kardetava JUMALA suuruse, toetudes Universumi loomisele, 1.Moosese raamat, kui ISSAND JUMALA lõi Taeva ja maa.

Ning avalikustab meile, maailma rahvastele ja kogudusele, Tema suuruse, kasutades Tema Vägevaimat Prohvetit.

1.Moosese 1:16

“16 Jumal tegi kaks suurt valgust: suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel, ning tähed.” (1.Mo.1:16)

Kui ISSAND lõi meie Linnutee, milles asub meie galaktika ning seal on vähemalt 100 triljonit planeeti. Mitte neid tavalisi, mida me teame, vaid need on tundmatud. Seal on 700 miljonit maa-taolist planeeti, mida ei ole leitud. Kui Sõna ütleb, et ISSAND lõi Taeva ja tähed.

Selles Prohveteeringus kasutas ISSAND JUMAL Tema Sõnumitoojat kahe neutrontähe kokkupõrke toimumise käskimiseks, avalikustades Kõikvõimsa ISSANDA, Iisraeli kardetava JUMALA suuruse. NIng selle väe ja autoriteedi, mille Taevas on asetanud Temasse, Piiblis lubatud Sõnumitoojasse.

Kallid inimesed, sellist asja ei saa toimuda, selle võimalus on null.

ISSAND pani Sõnumitooja kuulutama seda Prohveteeringut ja taevastes toimuvat šokeerivaimat sündmust. ISSAND soovis esimest korda kuulutada Kõikvõimsa JUMALA, Iisraeli Püha, šokeerivat ja mastaapset suurust.

Tema raputas meie planeete ja ainuüksi meie Linnutee galaktika 10 triljonit planeeti. See on kardetav ja mastaapne autoriteet ja vägi.

On olemas palju-palju galaktikaid, rohkem kui 10 triljonit galaktikat kogu Universumis. Ainuüksi meie Linnutee galaktikas on rohkem kui 10 triljonit planeeti. Ning nüüd lisagem, et kogu Universumis on rohkem kui 10 triljonit galaktikat ning kõik need planeedid nende sees.

Vaatamata sellele raputas Tema kogu Universumit, Juhendades kahe neutrontähe kokkupõrget sügaval süvakosmoses. Tema Käsu, Mandaadi, Deklaratsiooni ja Sõna väega! Tegelikult raputas Tema kogu JUMALA Loomingut, kõiki planeete selle sees, nende vesi ja maapindasid, planeete ja tähti. Ning te võite näha, kui palju neid on!

Tema kardetavaima Prohvetlikuima keele Sõnade väega, selle autoriteediga, mis temasse on paigutatud, raputas Tema kogu Universumit ja kõiki planeete, äratades neid kõiki unest ja tukkumisest, sest et – MESSIAS on tulemas!!! Me ei tea, kas Tema raputas ka Taevast, kuid Tema ise võib seda meile rääkida.

See vägi, millest Tema Rääkis, öeldes, et ISSAND on läkitanud mind nii suure väega, mastaapse väega. Tema kardetavaima Prohvetliku keele väes tema käskis ning tema tõukas neid drastiliselt. Ning selle kokkupõrke võimsusega raputas tema drastiliselt kogu JEHOOVA Loodut ning kogu Universumit.

Kahe neutrontähe kokkupõrke Prohveteeringutega soovis ISSAND avalikustada meile, maailma rahvastele, maailma inimestele seda suurt autoriteeti, mis ISSANDA Vägevaimale Prohvetile on delegeeritud.

Te võite kujutleda, kui suur on Universum! See on hiiglasuur, tohutu, kardetav! Kuid tema ei raputanud mitte üksnes ainult meie Linnutee galaktikat! Kogu Universumis on rohkem kui 700 miljonit galaktikat. Rohkem kui 100 miljonit galaktikat, mis suudavad elu kanda. Need ei ole päikesest liiga kaugel ega ka mitte liiga lähedal.

Tõepoolest, ISSAND soovis näidata meile seda vägevat autoriteeti ja väge, mis Tema Vägevaimal Prohvetil on, kui tema saab raputada kogu Universumit! Äratamaks seda unest ja tukkumisest, teenima JEHOOVA JUMALAT! Ning et MESSIAS on tulemas!

Kallid inimesed! Tema raputas kogu JEHOOVA Loodut ning kogu Universumit. Ning me veel ei tea, kas tema raputas ka Taevaid. Ainult tema võib seda meile rääkida. Tema raputas kogu Universumit. Raputades kogu maad ja kogu maailmaruumi, sest et MESSIAS on tulemas! Raputades neid meeleparandusele ja pühaduse Sõnumile!

Me ei teadnud algul, et tema on tulemas nii vägeva ja mastaapse väega, mille siht oli raputada kogu Universumit, kõiki galaktikaid ja planeete ning maad, raputades neid kõiki MESSIA tulemise jaoks!

Tema on mõnikord raputanud maad, merd, ookeani ja kive. Kuid me ei mõistnud. Kui ISSAND JUMAL läkitas Tema Sõnumitooja valmistama teed MESSIA tulemise jaoks, siis me ei mõistnud kunagi, et Tema läkitas Vägevaima Prohveti koos selliselt mastaapse ülivõimsa väe ja autoriteediga raputamaks Universumit unest, et valmistada teed MESSIA Suursuguse tulemuse jaoks!

Maailma rahvad, te teate nüüd, miks me siin Keenias räägime temast ja pöördume tema poole: ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET.

Teadlased ütlesid, et selle kokkupõrke ja plahvatuse võimsus raputas ja pani vaaruma kogu Universumi ning selle osad, kuitahes rasked ja kaugel need ka olid!

ISSANDA Vägevaima Prohveti Sõnade vägi eelmisest pühapäevast. 10-aastase tüdruku võimas tervenemine. Temal ei olnud ajukoort, see ei olnud moodustunud ema kõhus. Ta ei suutnud istuda, seista ega kõndida. Ning arstid ütlesid, et ta ei hakka mitte kunagi neid tegevusi sooritama.

Soovin teieni tuua selle, kes tema on, kes Räägib oma kodust Nairobis ja liikumisinvaliidid lähevad kõndima. Et me läheksime nüüd tema juurde ning tema saaks anda meile Sõnumi MESSIA tulemisest.

Tema kardetavaima Prohvetliku keele Sõnade autoriteedi ja väega, kui need kaks neutrontähte põrkusid tema juhendamisest. Ning need tootsid nii palju energiat ja võimsust, kui seda annavad 10 biljonit päikest kokku asetatuna.

10 biljoni päikese võimsus on Tema Vägevaima Prohveti Sõnades. ISSAND soovis näidata, kui palju väge on ISSAND paigutanud Tema Vägevaimasse Prohvetisse.

Kallid inimesed, me peame kartma Tema kardetavaimat Prohvetit! Tõepoolest, ISSAND tahtis avalikustada meile selle mastaapse autoriteedi ja väe, mille tema on paigutanud Tema Vägevaimasse ja Võimsamasse Prohvetisse ning Tema elusse ja missiooni. Vaadake seda tohutut väge! Raputades kogu Universumit, kogu loodut ning kõiki tähti!

Kui see on see mastaapne autoriteet, mis valmistab teed, väge ja autoriteeti, millega Tema valmistab kogu Universumit ja maailma ette MESSIA Suursuguse tulemise jaoks, et see võiks raputada kogu loodut! See autoriteet, JAHVE Vägevaima Prohveti autoriteet, siis kui suur saab siis olema MESSIA tulemine!!

Ainuüksi nende kahe neutrontähe kokkupõrge, mille toimumiseks ISSANDA Vägevaim Prohvet andis käsu = 1000 aasta päikeseenergia liidetuna kokku ühte päeva. Ning ainult meie päike suudab soojendada kogu meie planeeti.

Kallid inimesed! Ma soovin, et te mõistaksite selle ajajärgu tõsidust, millesse me oleme sisenenud.

ISSAND tahtis näidata maailma rahvastele, kui palju väge ja autoriteeti on JUMAL-ISA investeerinud Tema Sõnumitooja ellu ja missiooni valmistamaks teed MESSIA Suursuguse tulemise jaoks. Tema tegi seda kõike maksimumväe ja autoriteediga.

Selle ISSANDA Prohveteeringu täitumisega soovis ISSAND avalikustada meile seda, kui palju autoriteeti ja väge on Tema investeerinud Tema Sõnumitoojasse valmistamaks teed MESSIA tulemise jaoks!

Ning ISSAND tegi seda kõike, et tõmmata meid, maailma rahvaid, tema juurde. ISSANDA Vägevaima Prohveti ja Sõnumitooja juurde, et võiksime saada Juhendamist MESSIA tulemiseks! Ning valmistuda MESSIA tulemiseks!

ÜKS SÕNUMITEST, MILLE KAUDU TEMA JUHENDAB MEID VALMISTUMA, ON – NOA PÄEVAD

Hoolimata naeruvääristamisest ehitas Noa Päästelaeva sisemaal, kus polnud vett.

ISSAND päästis ainult need, kes läksid Päästelaeva sisse. Ning ISSAND kutsus tema Laeva sisse, selle järel, kui ta oli ehitanud seda 120 aastat, kogu oma elu aja. Kui ta läks sisse koos loomadega, siis seal olid kõik liigid. Kui ta sisenes Päästelaeva, siis ISSAND Ise sulges selle Päästelaeva ukse. Kui Noa oli sisenenud koos loomadega.

Kas võib olla nii, et Päästelaev on KRISTUSE võrdkuju, et ainult need, kes läksid Päästelaeva sisse, jäid? Kas võiks ISSAND öelda, et ainult need, kes suudavad praegu taluda pilkamist ISSANDAS JEESUSES KRISTUSES, vabastatakse?

Kuigi ISSANDAL on nii palju väge, et Tema saab avada pimedad silmad, miks siis ISSAND ei päästnud Noad otse? ISSANDA Sõnum on – Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga!

Noa õpetab õpetust kaasaja kogudusele: Kui sa arvasid, et võttes vastu JEESUS KRISTUSE, sa saad päästetud ja pääsed Taevasse, siis sa oled saanud valesti aru. Tema ütleb: Ainuüksi need, kes võtavad vastu JEESUS KRISTUSE ning hakkavad valmistama endile päästet kartuse ja värinaga, et ainuüksi need võivad saada päästetud, pääsevad sisse.

Sest JEESUS räägib kahest kogudusest just enne Tema tulemist. Targad ja rumalad. Rumalad võtsid vastu JEESUSE, kuid ei valmistanud endile päästet kartuse ja värinaga, et nad saaksid päästetud ning nad ei pääsenud sisse. Kuid targad valmistusid ja pääsesid sisse.

Olge koguduses ettevaatlikud!

On naisi, kes on vastu võtnud JEESUSE, kuid kõnnivad koguduses paljastatud ihuga. Seda tüüpi kogudus, mis võtab vastu JEESUSE, kuid ei valmistu.

ISSAND on üles ehitamas JUMALA pere. Kaks asja: Kuulekus ja ISSANDA kartus!

ISSAND on valmis hävitama kogu maailma. Need ei ole tühjad hoiatused. Tema on näinud MESSIA tulemist. ISSAND on seadnud selle, et Tema mõistab hukka patu.

Kas sa oled siis osa JUMALA perest? Tema ehitab pere. See ehk ei ole sinu poolt määratletud pere. Kuid see on see pere.

Ainult need, kes astuvad Päästelaeva sisse ja ehitavad seda, päästetakse sellel päeval!

See on üks ISSANDA Sõnumeid.

See on üks ISSANDA Sõnumitest, kus ISSAND, esitledes meile teda maailmakõiksuse raputamise kaudu, soovis, et me näeksime siis temale antud väge ja läheksime tema juurde. Et Tema võiks meid valmistada ette MESSIA tulemise jaoks! Et me võiksime saada Sõnumi ja Juhendamise ettevalmistumise vajalikkusest. Ning selle, kuidas valmistuda õigsuses ja pühaduses. Ning pääseda sisse.

Selles ISSANDA Vägevaima Prohveti antud Sõnumis juhtis Tema tähelepanu asjaolule, et Noa kannatas palju pilkamist. Kuid me teame, et tookordsetel päevadel päästeti ainult Noa ja tema pere, kes oli Päästelaevas. 8 inimest.

Noa uskus ISSANDA Prohveteeringusse ja ehitas Päästelaeva pilkamisest hoolimata.

ISSANDAL on võimsus hävitada kogu maailm. Kui Tema seda suudab, siis mis takistab Temal hävitamast kogu maailma nüüd? Vaadake, kuidas Tema on kasutanud Tema Vägevaimat Prohvetit kogu loodu raputamiseks.
ISSAND karistab pattu ning on valmis hävitama maailma patu tõttu.

Mis on sõnum kogudusele?

Mis on need Noa iseloomujooned, mis tagasid temale ja tema perele pääste? Jumala ees õigena seismine (õigsus).

Millised on Jumala ees õige, uskuva kristlase iseloomu omadused?

Kas sina oled osa sellest perest?

Mis on õigus? Jumala ees õigena seismine?
1. Moraalselt õige. Moraalselt õiglane.
2. Austav, kõlbeline eluhoiak. Olles sama meelt selles, mis on õige. Olla moraalselt õige.

Paljud kristlased on täna siivutud: kõnes, mõtetes, tegudes.

Kallid inimesed! Kas sa oled Jumala ees õige kristlane? Kas sa kuulud sellesse JUMALA peresse? Ja kas sa elad õigena Jumala ees nagu Noa elas, ehitades JUMALA Päästelaeva?

Nii nagu oli Noa päevad, nii saab olema MESSIA tulemine.

Näiteid moraalselt õigena seisvatest inimestest.

Iiob 1:1

“1 Uusimaal oli mees, Iiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast.” (Iiob 1:1)

> Iiob elas, olles moraalselt õige; kartis JUMALAT ja hülgas kurjuse.

Õs. 14:2

“2 Ausasti elab, kes Issandat kardab, aga eksiteedel käib, kes teda põlgab.” (Õs. 14:2)

> Õigena seisev ja kõndiv inimene kardab ISSANDAT.

2) Teine iseloomu omadus Jumala ees õige kristlase elus. Noa elust: Noa oli eraldunud teistest eraldi.

ISSAND eraldas isegi omaette teenimisvahendid.

Kuid praegu otsib ISSAND kristlaseid, kes on eraldatud Tema jaoks, et ISSAND võiks neid eraldada Tema teenimiseks. Jumala ees õigena seisvad Jumala inimesed, kes on eraldatud Tema teenimisele.

Kogu selle Taevaste ja maa raputamise üks eesmärke on suunata meie tähelepanu. Et me saaksime Juhendamise Temalt. Et Tema võiks meile edastada Juhendamise, selle, kuidas valmistuda.

Kas sa oled õige, eraldatudomaette? Kas sa kuulud Tema perre?
Selline, keda ISSAND otsib, keda Tema võiks eraldada eraldi Tema teenimiseks ning täita Kirkusega.

Taaniel 1:8

“8 Aga Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga, ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada.” (Tn. 1:8)

> Kui Taaniel tegi teadliku otsuse eralduda ja olla ennast rüvetamata, siis ISSAND andis temale võime tõlkida kuninga unenägusid, jne.

Kas sinu elu on praegu eraldatud maailmaga rüvetamise suhtes? Olenemata riigist, olenemata sellest, kus territooriumil sa elad? Kas sind võib lugeda osaliseks JUMALA perest?

Filiplastele 2:12-13

“12 Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga! 13 Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.” (Fil. 2:12-13)

> Eraldatus. Veatus. Särad kirka tähena keset pöörast sugupõlve.

Olles eraldatud homoseksuaalsusega rüvetamise suhtes: Helsingi pride, Houston pride, Kalifornia pride ..

Filiplastele 3:13

“13 Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, …” (Fil. 3:13)

Eraldatuna praegu käesoleva aja rüvedustest. Eraldatuna Tema teenimiseks.

ISSANDA Vägevaim Prohvet andis meile Juhendid, kuidas pääseda sisse.

Luuka 2:25

“25 Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha Vaim oli tema peal.” (Lk. 2:25)

Jumala ees õige kristlase omadusjooni:
> Sa pead olema jumalik, vaga ja pühendunud. Täiuslikult sõnakuulelik ISSANDALE.

‘Pühendunud’ – tähendab: jumalik, ISSANDALE lojaalne, ISSANDALE armas, väga aus ISSANDA ees (mitte silmakirjalik, mitte valelik), ustav ja vankumatu, kindel, täiesti sõnakuulelik ISSANDALE, tugev ja otsustusvõimeline, ISSANDA kaitsja, muutumatu, kandes täielikku hoolt JUMALA Kuningriigi eest, täiesti ustav ISSANDALE, armastav ja keskendunud ISANDALE, püsides alati Jumala ees õigena ja vankumatuna (mistahes kohas ja olukorras olles), olles kohusetundlik, elades elu ISSANDALE; teadvustades seda kui kohustuste täitmist, olles kohustatud seda tegema, olles kohustunud ISSANDA ees, olles pühendunud teenija, ISSANDAGA seotud teenija; olles originaalne, püsides kõikumatult algupärase eheda Vanaaja Risti evangeeliumi juures, Risti ja Vere evangeeliumi juures, olles resoluutne, järeleandmatu, värisema mittepandav, olles vankumatu õigsuses, mitte kõikudes kahe seisukoha vahel; mitte kõikudes kahe Jumala, ISSANDA ja raha vahel.

ISSANDALE pühendumises selline kristlasest usklik on usaldusväärne ja patriootlik JUMALA Kuningriigi suhtes.

Nad ei ole reeturid. Kui sa vaatad paljusid tänapäeva kristlaseid, näed, et neist on tulnud JUMALA Kuningriigi reeturid.

Nad on muutumatud, sa võid nende peale kindel olla. Nad ei ole mitte ainult täna uuestisündinud ja homme enam mitte. Mitte nii, et täna pühapäeval on nad uuestisündinud, kuid järgmisel nädalal elavad seksuaalpatus. Neid võib usaldada. Nad on usaldusväärsed, ausad, põhinevad ja on tugevasti juurdunud Jumala õigusele, on tugevalt kinnitatud Jumala ees õigena olemisse. Vankumatud, kategoorilised, algupärased, lunastatud, puhtad.

Kas see kirjeldab sinu päästet?

Noa oli kõigest ülevalpool. Need olid Noa elu olemuslikud tunnusjooned.

Ning see oli see Juhendamine, mille suhtes ISSAND soovis, et me tuleksime Tema Vägevaima Prohveti Õpetuse juurde ning saaksime selle Juhendamise ja Õpetuse, seoses MESSIA tulemisega.

Vaga, s.t. tähendab: pühitsetud, õnnistatud, austamisväärne, vaimne, jumalik, teda on lunastatud.

Pühendumine ja jumalikkus, mis oli Noa elus. Teda eraldati ja pühitseti ja pühendati tervenisti ISSANDALE. Teda puhastati tervenisti. Tehti legitiimseks, volitati ja lubati teenida ISSANDAT ja Tema Kirkust. Tema kandis JUMALA puhtust.

Kas see kirjeldab sinu kristlikku päästet?

Millised on tõelise, Jumala ees õige uskliku kristlase tunnusjooned?

Eraldatud muudest, pühitsetud. Pühitsus on protsess, milles saavutatakse pühitsus. Pühitsetakse ja eraldatakse teatud erilise eesmärgi tarbeks, tehakse pühaks. Kui ülev! Pühitseda – see on eraldada teistest eraldi spetsiifilise eesmärgi ja töö jaoks, erilise ISSANDA teenimise jaoks.

Selles ajas ja hetkes, kus pattu ülistatakse, selles suure kurjuse ajajärgus ja kurjuse kasvus, kui homoseksualism legaliseeritakse. Jumala ees õigena seisev usklik kristlane on eraldatud selle maailma kurjusest, jumalakartmatusest, patust ja rüvetamisest.

Roomlastele 12:1

“1 Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. 2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.” (Room. 12:1)

Õige usklik kristlane on eraldatud, pühitsetud, eraldiseisev, puhastatud ja viidud välja selle maailma suundumisest ja kurjusest. Pole ime, et Tema ütleb: ära puuduta midagi, mis on rüve.

2..Korintlastele 6:14-18

“14 Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? 15 Mis kooskõla on Kristusel Beliariga või mis osa on usklikul uskmatuga? 16 Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: „Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas. 17 Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,” ütleb Issand, „ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu 18 ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,” ütleb Kõigeväeline Issand.”
(2.Kor. 6:14-18)

Jumala ees õige usklik kristlane, pastor, evangelist ei puuduta midagi rüvedat, ta on eraldatud maailma rüvedusest.

Noa oli eraldatud selle maailma rüvedusest, pettusest. Tema oli vooruslik ja rikkumatu, moraalne, tema oli aus ja liikus seaduslikkuses.

2.Korintlastele 7:1

“1 Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses.” (2.Kor.7:1)

Paljud tänapäeva kristlased on ebasündsad: nende mõtted, sõnad, teod, käitumine, naljad, riietumine, elustiil.

Noa elas veatut elu väljaspool maailma rüvedust, liikus sündsalt, tema oli moraalne. Teda puhastati valgeks. Tema oli rikkumatu, vooruslik. Noal oli kõike seda. Tema oli eeskuju, mida teised saavad järgida. Kas sina oled kristliku pääste eeskuju?

Elades sügavas aukartuses JUMALA ees oli Noa selle tulemusena täiuslikult õige. Noa õigsus tingis JUMALA võimsa investeerimise temasse.

“37 Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine.” (Matt.24:37)

Noa austas Seadust, tema ei rikkunud Seadust. Ei olnud alust süüdistuseks. Tema oli veatu, laitmatu. Tema esindab ülikõrget moraalset standardit. Tema oli aateline ja austusväärne, lugupeetud, süütu, põhimõttekindel, äraostmatu, plekita, patuta, rüvedusest täiesti puutumata, hindamatu väärtusega ja veatu. Kogu selle sugupõlve keskel, mis oli ebamoraalne, korrumpeerunud, rüve.

ISSAND vaatas inimkonda ja kahetses, et Tema oli nad loonud. Kuniks Tema leidis Noa.

Noa säilis sellisena, hoolimata kõigest tema ümber toimuvast.

Kas see kirjeldab sinu kristlikku päästet?

Tema oli alistanud end täielikult ISSANDALE. Sellisena Püha Vaim võiab teid ISSANDA teenimisele.

Olemata mitte kunagi kaasa viidud maailmast ja maailmalikkusest.

Kas elu tohib sisaldada maailmalikkust, mis on määrinud kristliku pääste?
Kuidas sina räägid, käitud, mõtled, mida loed, mida vaatad, jne., jne.?

Jumala ees õiget usklikku kristlast mitte kunagi ei tõmba maailma poole, sõltumata ajajärgust, rikkusest, vaesusest, kohast, olukorrast, riigist. Mitte kunagi maailmalikkus ei haara kaasa õiget usklikku kristlast, vaid nad on muutumatud, vankumatud.

Vaadake Joosefit, tema ei rüvetanud iseennast. Nad isegi mitte ei vankunud, kui neid heideti tulisesse ahju.

Mitte kunagi ei eksita neid valeõpetus.

Efeslastele 4:14

“14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada,” (Ef.4:14)

Kas see kirjeldab päästet?

Tunnusjooni, mida ISSAND praegu otsib, eraldamaks sind Tema Kirkuse tarbeks, olemaks Tema mõrsja.

Neil on tugevalt rajatud õigsuse ja tõe vundamendile. Neid ei eksita mitte kunagi valeõpetused, eduteoloogia, valeapostlid, “kälva seeme ja kogu imesid”-õpetused.

Jumala ees õigel kristlasel ei ole salajasi patte. Kui sa oled teisel maal või koos muude inimestega, kes sind ei tunne, töökohas, jne. jne., siis sind ei leita patust.

Nende eluviis ei ole patune.

Nad ei ela oma elu, et meeldida inimesele, vaid elavad oma elu nii, et meeldida JUMALALE.

Galaatlastele 1:10

“10 Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane.” (Gal. 1:10)

Noa ei küsinud inimeste arvamust Päästelaeva ehitama minnes. Küsides arvamusi, et mida arvate sellest, et JUMAL on palunud ehitada Päästelaev kaugele merest? Tema ei küsinud inimeste arvamust. Tema otsib ainuüksi JUMALA heakskiitu ja meeldimist ainult JUMALALE!

Kallid inimesed! ISSAND soovib siin, et me mõistaksime Tema suunamist –
Minna Tema Vägevaima Sõnumitooja juurde, saamaks Temalt Juhendamist, kuidas valmistuda MESSIA Suursuguse tulemise jaoks.

Hakkame nüüd veidi mõistma seda vägevust ja autoriteeti. Seda, kui võimas saab olema MESSIA tulemine!

Tegelikult me enam ei tea, kuidas määratleda ISSANDA Sõnumitoojat.

Ning kõige tipuks on see, et see ääretu kosmiline Prohveteering anti rohkem kui 10 aastat tagasi! Ning see täitus aastal 2017! See on šokeeriv!

Tema läks kohta, kust ei ole tagasipöördumist. Kui lähed sinna, oled läinud. Seal on nii suur gravitatsioonijõud, et sinna ei saa minna isegi mitte ükski kosmoseaparaat. Sealne gravitatsioonijõud tõmbab selle tervenisti pimedusse. Siiski läks tema sinna ja käskis toimuda sellel kahe neutrontähe kokkupõrkel. Ning siis tuli tema tagasi ja käskis maailma rahvastel parandada meelt ning valmistuda MESSIA tulemise jaoks!

ISSAND näitas siinkohal, kui palju meelevalda Tema on investeerinud Tema Vägevaimasse Sõnumitoojasse. Vaata, kui tohutu meelevald ISSANDA Vägevaimale Prohvetile on antud!

Piibel räägib nendest viimastest päevadest. Joel 3:3-4 oli see, mida Tema luges meile, kui Tema andis selle Prohveteeringu.

Joel 3:3-4:

“3 Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. 4 Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.”

Me ei teadnud siis, kui me seda Piiblist lugesime, et kui suur võimsus kaasneb selle sündmusega.

Kallid inimesed! Me näeme nüüd kogu maailmakõiksuse raputamist, äratamaks seda JUMAL JEHOOVA teenimiseks ja valmistumaks MESSIA Suursuguse tulemise jaoks! Kui šokeeriv võimsus, kallid inimesed!

Miks ISSAND on läkitanud teda nii suure meelavallaga? Et me võiksime näha selle võimsust ning siis minna tema juurde ja võtta omaks Juhendamine, kuidas valmistuda MESSIA tulemise jaoks. Ning teha ettevalmistusi.

Tema on eraldanud JEHOOVA JAHVE teenimise kõikidest ebajumalatest. Tema on tõeliselt tulnud kaitsma JUMAL JEHOOVA teenimist ning seda puhastama.

Tema on Vägevaim Tunnustäht ja Sõnumitooja.

Luuka 21:25

“25 Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.”

Kui me kaks nädalat tagasi toimunud pühapäevasel teenistusel vaatasime dokumenti Kariibia saarte ja rahvaste Kohtu täitumisest, siis me ei teadnud, et järgmisel päeval täituvad selle Piibli kirjakoha Sõnad.

Kallid inimesed, me elame tõepoolest äärmuslikku aega koguduse ajaloos.

Kallid inimesed! Kui kõik algas, siis tema alustas jutlustamisega tänavail: “Parandage meelt! MESSIA tulemine on lähedal!”

Ning siis hakkas Tema viima läbi võimsaid Äratuskoosolekuid. Ning järsku nägime mastaapset väge, mis puudutas ootamatult ülistustiimi ja nad langesid maa peale Püha Vaimu väe toimel. Ning me valmistasime kiiresti rahvastele raporti sellest: Siin on inimajaloo suurim Lõpuaja Äratus. Ning arvasime, et see on see maksimaalne, kõrgeim, maksimumvägi! See on siin.

Ning siis nägime Keenias ühte halvatut, Christinet, kõndimas! Me ei olnud kunagi näinud halvatut kõndimas. Arvasime, et seda juhtub ainult Piiblis. Tookord arvasime, et see on nüüd siin. Piibli Äratus.

Kui me nii arvasime, siis nägime äkitselt, et paljud halvatud tõusid maast üles ja läksid kõndima. Pimedad, tummad, kurdid kurtide koolist hakkasid massiliselt ja rühmadena tervenema.

Kuid kui me arvasime, et see on siin. Siis tema kõndis koosolekupaigale, üldsegi mitte palvetades. Tema vaid kõndis rühma keskele ning ainuüksi tema vari, tema kõndides, ainult Tema Juuresolek, ning mastaapne võidmine Tervendas kõiksuguseid haiguseid tohutu väega. Samas ka meeletu ISSANDA võidmine laskus inimeste peale. Värisesime ja kartsime. Arvasime, et see on nüüd see lõplik vägi.

Siis annab tema oma kodust käsu kaevude vetele – Paranduda. Piiblis Prohvet Eliisa pani kaevu soola ja parandas vee. Kuid ISSANDA Vägevaim Prohvet parandas ühe Sõna toimel paljude kaevude veed. Arvasime, et nüüd oleme näinud kõike.

Kuigi arvasime, et me oleme näinud kõike. Teda Kirgastati avalikult ja nägime seda varjamatult meie patuste silmadega. Ning me riietusime kotiriidesse ja hakkasime meelt parandama, sest olime paljaste silmadega näinud tema puhasvalget Kirkust.

Kallid inimesed! Kui me arvasime, et oleme näinud kõike, siis kuulutas Tema oma kodust, et toimub ülemaailmse ulatusega Tervendav Võidmine. Ning liikumisinvaliid 6900 km kaugusel asuvas Soomes läks kõndima. Ning kõikjal, sealhulgas Keenias, oli ääretult palju tervenemisi. Arvasime siis, et oleme näinud kõike.

Seejärel nägime, kuidas Tema tõstis surnuist üles Mama Rosa surnud, mädaneva keha. Ühe Sõna jõul. Omast kodust. Ning kuni tänase päevani, 4 kuud hiljem, on ta elus ja kogub jõudu ning tunneb end hästi. Pidutsesime ja arvasime, et see on see lõplik Äratus, et me oleme näinud kõike.

Kuid kui me arvasime, et oleme näinud nüüd kõike, siis toimus Mehhiko maavärin ning Tema lõhestas katoliiklike kirikute kuplid tohutu võimsas maavärinas.

Kui arvasime, et see on nüüd kõik. Siis nägime, kuidas Tema käskis ja juhendas ookeani ja lükkas ookeani. Ning ookean pühkis üle Kariibia saarte ning hävitas ja pühkis ära isegi terve saare. Tema Sõnade jõust.

Seejärel tuli see šokeeriv sündmus. Tema lükkas Tšiili maavärinas paigast ära maakera telje. Arvasime, et oleme näinud kõike. Seda maksimumvõimsust.

Nüüd oleme segaduses. Mis on õigupoolest see maksimumvõimsus. Kas see on esimene Aasia tsunami? Need maavärinad? Surnukeha ülestõusmine? See, kuidas tema raputab riike üleujutuste ja orkaanidega? Või milline nendest imedest?


Tõlge eesti keelde artiklist: KAHDEN NEUTRONITÄHDEN YHTEENTÖRMÄYS – SUURIN PROFETIA – PIISPA JOANIN RAPORTTI RADIOSSA 25.10.2017PIIBLI ETTEKUULUTUSE TÄITUMINE. NEUTRONTÄHTEDE KOKKUPÕRGE KUI MITMETE VARASEMATE PROHVET DR. OWUORI PROHVETEERINGUTE USKUMATU TÄITUMINE

Järgnev on tõlgitud 18.10.017 ‘Jesus is Lord’- Raadio kaudu edastatud saatest ‘Kirje Suomelle’. Saade on järelkuulatav siinselt lingilt. Selles sisalduvad ka Prohveteeringute originaalsõnumid.

Maailma uudisteagentuurid edastasid hiljuti šokeeriva teadaande neutrontähtede kokkupõrkest. ISSANDA Vägevaim Prohvet Dr. OWUOR oli seda Sündmust mitmeid kordi eelnevalt Prohveteerinud. Järgnevalt on ära toodud väljavõte 3 Tema Prohveteeringust:

<> 22.9.2017 Nairobis antud PROHVETEERING

See on jätkuv vestlus kogudusega. ISSAND Rääkis minule taaskord taevaste raputamisest. See on korduv vestlus. Tema Räägib sellest kokkupõrkest, mis on toimumas pealpool Maad. Ning selle kokkupõrke osakesed ja fragmendid tulevad nagu tuli, nagu tähed. Värvilt tulipunasena. Issand kasutab seda tõsiasja rõhutamaks, et aeg koguduse jaoks on muutunud. Valmistuge JUMALA TALLE Pulmadeks. Tema kasutab seda Sündmust PIIBLI ettekuulutuse täitmiseks.

Kuid ma soovin lugeda nüüd Piiblist, Joel 3. Tema Ütleb, et ma annan taevas näha imesid. Siinsest kirjakohast sa näed väga selgelt, et Issand peab raputama taevast. Kuigi seda on raske ja võimatu ette kujutada, siiski see tõesti toimub nendel päevadel. KUNINGATE KUNINGA Tulemine on lähedal.

<> 2.11.2007 Egertoni Ülikoolis antud PROHVETEERING.

On toimumas kokkupõrge. Osakesed murduvad nagu tuli ning need laskuvad Maa peale. Need suured asjad hakkavad toimuma.

<> 7.10.2007 PROHVETEERING

Kiitus ISSANDALE! Taas on suurepärane aeg. ISSAND on Rääkinud. Oleme parasjagu valmistumas järgmisesse riiki missioonile minemiseks. Tema Rääkis minule taaskord võimsal viisil. Midagi on toimumas planeetide seas. Issand on Rääkinud Vägevast kokkupõrkest Maa kohal. See on Võimas Sündmus, mis toimub Maa kohal. ISSAND on Rääkinud võimsast kokkupõrkest. Ning sellest kokkupõrkest voogavad välja osakesed. Need on tulipunased ja tulevad alla. Näen neid suurel hulgal tulemas alla. Sellistena nagu tuli. Kimpude ja kobaratena. Ning need tulevad alla.

Uuesti. ISSAND on Rääkinud minule täna. ISSAND on Rääkinud võimsast kokkupõrkest pealpool Maad. Ning palju osakesi tuleb välja. Nagu tuli.
Need on tähed, kuid tulipunased. Ning need langevad Maale. Toimub kokkupõrge Maa kohal ning maa rahvad on sellest šokeeritud. JEHOOVA JUMAL on loonud sinna üles miljoneid galaktikaid. Kui see toimub, siis see on tõepoolest JUMALA Käsi. Ning need osakesed voogavad alla. Nagu tuli. Seega siis Räägib see sinule, et Tema toob meeleparanduse Sõnumi, suure autoriteedi ja väega. Elada ja näha kõige huvitavamat, suurepärasemat ja ajaloolisemat aega planeedil Maa.

Joel 3:1-5. Tema Ütleb, et mina annan näha imesid ja märke taevas ja maa peal. Kui Tema valab ka oma vaimu maa peale. See räägib sinule, et aeg on lõppemas. Et koguduse ülestõmbamine võib toimuda mistahes ajahetkel. Need on need imed ja märgid taevas ning maa peal, millest Tema Rääkis.

Uuesti. ISSAND on Rääkinud minule võimsalt. Siis, kui ma olin valmistumas reisimiseks Argentiinasse ja Saksamaale. Tema on Rääkinud minule võimsast tähtede kokkupõrkest. Tähelepanuväärsest ilmingust. See on võimas kokkupõrge. Siin Maa kohal. Et nad võiksid olla teadlikud, et mina olen Tema Teenija ja et Tema on mind läkitanud. Samuti seda, et aeg on lõpus.

Pöörduge ära valeprohvetitest! Pöörduge ära nõidusest! Argentiinas, kuhu ma olen minemas, seal ohverdavad nad beebisid. Nad ohverdavad rohkesti inimesi saatanale. Niisiis te näete seda, mida Tema on juba alustanud. Ma lähen sinna suure väega. Tõepoolest, koguduse jaoks on aeg muutunud. Kui need asjad juhtuvad, siis ollakse teadlikud, et Ülesvõtmine võib toimuda mistahes hetkel. Ülestõmbamine on lähedal. Ning ISSANDA Suu on Rääkinud.

Vägevaid ja ajalooliseid sündmuseid on tulemas. Kui kõik need asjad toimuvad, siis nad tulevad teadma, et Ülestõmbamine on lähedal. Seda, et ISSAND on mind läkitanud. Et Tema, ISSAND, on JUMAL. Ei ole olemas teist JUMALAT kui IISRAELI PÜHA.

Ent see on monumentaalne Sündmus, mis peaaegu et peatab rahvad. See šokeerib neid võimsalt ning see edastatakse kõikide uudiskanalite kaudu.
Kui see juhtub, siis nad saavad teadlikuks, et ISSANDA Suu on Rääkinud.

Nad peaksid valmistama teed absoluutses pühaduses. Ida usundite suhtes tuleb teha meeleparandus. Ning igaüks, eriti kogudustes, peab kahetsedes meelt parandama. On palju seksuaalpattu. On rohkesti ka laste ja inimeste ohverdamist saatanale. Nüüd peaksid nad kuulama seda Häält ja pöörduma ISSANDA poole. Suures Kartuses. Ning teadma, et ISSANDA Suu on Rääkinud.

_______________

Õnnistatud pühad! Kui me vaatame uudiseid, siis näeme, et need ISSANDA Ettekuulutused on täitunud sõna-sõnalt.
Millise kokkuvõtte võime sellest kõigest teha?

1) Rahvastena peame teadma, et ISSAND JUMAL on läkitanud Tema Sõnumitooja, ISSANDA Vägeva Prohveti. Rääkimaks meile. Rääkimaks rahvastele.
2) ISSAND on JUMAL. KÕIKVÕIMAS ja IGAVENE KUNINGAS.
3) Ning kui see peaaegu võimatuna näiv sündmus toimub, siis me saame teadlikuks, et Tema on JUMALA Teenija. ISSANDA Vägev Prohvet.
4) Tema edastas need Prohveteeringud avaliku Raadio otse-eetri kaudu. Avalikul loengul Egertoni Ülikoolis. Samuti Nairobis ja Saksamaal. Tema andis need Prohveteeringud korduvalt. Et tähed põrkuksid kokku. Ning Tema Ütles, et kui see peaaegu võimatuna näiv Sündmus realiseerub, siis me teaksime Kristuse koguduses, et aeg on muutunud.
5) Kui see võimatuna näiv Sündmus toimub, siis teame, et koguduse Ülestõmbamine on lähedal.
6) Kui see võimatuna näiv Sündmus realiseerub, siis teaksime, et JUMALA KUNINGRIIK on lähedal.
7) Kui see Sündmus toimub, siis me teame, et Kristuse kogudus peab kahetsedes parandama meelt ISSANDAS JEESUS KRISTUSES ja pöörduma tagasi pühadusse.
8) Kui toimub see, mis inimeste silmis näib täiesti võimatuna, siis tõepoolest saame teadlikuks, et ISSANDA Suu on Rääkinud.

Kallid kuulajad, need momendid võtsime me vastu nendest ISSANDA kardetavatest Prohveteeringutest.


Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi


TÄIENDAVAT ARTIKLIS: DOKUMENT NEUTRONTÄHTEDE KOKKUPÕRKEST