10.6.2017 PROHVETEERING.  SOOMES ON VALLANDUMAS VÄGA SUUR ÄRATUS – PROHVET DR. OWUOR


 


 

JEHOOVA EL OLAM, Kõikvõimas ISSAND JUMAL, JEHOOVA EL GIBBOR, ISSAND minu Päästja, Lunastaja ja Õpetaja, JEHOVA EL ELYON, JEHOVA EL ROHI, JEHOVA EL HOSEINU, JEHOVA ELOHEEKA, Israeli JUMAL, Taeva Looja. Tema, kes lõi kõik tähed ja kogu Universumi. Ning Tema lõi inimese. Ning Tema lubab inimesel Teda kummardada. JEHOOVA JIREH, JEHOVA GO’EL. Tema on taaskord Rääkinud minuga sellest tohutu suurest Äratusest, mis on SAABUMAS Helsingisse. Soome.

Näib, et ISSAND on otsustanud plahvatada suure Äratuse Euroopasse. Soomes. Sest see on olnud lõputult kestev vestlus. Seoses selle suure Soome Äratusega. Näen et Taevalik Esindus, Taevalik Saatkond – on nüüd täielikult keskendunud Soomele. See vestlus JUMAL-ISA minu ISSANDA Aujärje juures on nüüd juba mitmeid päevi keskendunud Soomele. Keskendunud Helsingisse. Soome, Soome ja Soome. Niisiis näib, et just nüüd on suunatud Taevast suur armastuse dispositsioon Soome rahva suunas ISSAND JEHOOVA, kõikide rahvaste Looja, toimel. Nende minuga toimunud vestluste alusel tundub, et ISSAND on otsustanud vallandada nüüd ajaloolise Äratuse Soome maal.

Seega, ISSAND Rääkis minuga eelmisel ööl taaskord Soomest. Tema viis mind Soome. Ning Tema näitas minule seda väga suurt ja Ajaloolist Tervendamiskoosolekut. Seda suurt laiahaardelist ajaloolist Tervendavat Võidmist, mis laskub alla. Mis laskub alla Soomes, Helsingis, kui Tema toob Tema Teenija. Ma ei tea miks Tema näitab minule seda ka katuselt. Ning viimasel korral nägin seda isegi autost. Seega paistab, et nüüd on toimumas suur visiit.

JEHOOVA on praegu keskendunud Soome Visiidile. Soomlastes peab olema midagi väga erilist, nende südamete asendis JUMAL JEHOOVA, ISSANDA suhtes. Ning et Tema on teinud valiku sellel hetkel, Tema armus ja ääretus, varjatud ja peidetud tarkuses. Taeva Ülasaalides. Tema on nüüd avanud ja avalikustanud selle armastuse dispositsiooni, mille Tema on deponeerinud Soome inimeste südametesse. Armastuse JEESUSESSE, armastuse Äratusse, armastuse Jumala õigsusesse ja Pühadusse. Nii et Tema saab neid armastada ja kutsuda neid mõistma seda aega, kus MESSIAS on Tulemas.

Seega uuesti. Me näeme ju. Isegi selle viisi kaudu, kuidas Tema just praegu liigub. Eelmisel korral, eelmisel laupäeval, kui ISSAND juhendas mind korraldama Tervendamiskoosolekut siinsest majast, siis liikumisinvaliid Soomes tõusis seisma ja läks kõndima. See on värskeim uudis! See on kõikjal sotsiaalmeedias. See on see arengusuund. Kõik on suures šokis. Usklikud ja mitteusklikud ütlevad, et nad on reisimas Helsingi suunas.

Tundub, et ISSAND JEHOOVA on otsustanud just sellel tunnil vallandada laiahaardelise Äratuse Euroopas. Ent teha seda Soomest lähtudes, teha Soomest selle Äratuse keskpunkt. Ma olen tõeliselt alandlik ja õnnistatud selles, et ISSAND on pidanud meeles nüüd ka teisi rahvaid.

Niisiis eile, eelmisel ööl, viis Tema mind jällegi Soome, Helsingisse. Ning näitas minule seda ajaloolist uskumatut Tervendavat Võidmist, mis saabub, kui Tema Teenija astub sellele maale. Ning inimesed tervenevad. See saab olema suure värskenduse aeg! Rõõm! Äratus! ISSANDA Visiit Tema Kirkuses visiteerimas Soome inimeste juures. ISSANDA Visiit Tema väes, armastuses ja armus.

Niisiis ISSAND on otsustanud lisada nüüd sammu. Edendada, kiirendada MESSIA Tulemise jaoks Tee valmistamise protsessi Euroopas. Näib, et Tema on valinud Soome väga oluliseks kohaks, kustkaudu Tema avab laiaulatusliku Euroopa Äratuse. Kui nad haaravad sellest hoolikalt kinni. Ning ma tean, et nad saavad kinni. Kuid praegu on saabumas Soome suur Äratus. ISSAND räägib minule ka sealsest kogudusest, korraldajatest ja nende sealsest ettevalmistusest. Midagi väga suurepärast, väga suurepärast toimub seal nende korraldajate jaoks. Midagi väga-väga imelist. ISSAND on planeerinud nende jaoks midagi väga erilist. Ma ei saa siin seda jagada. Kuid midagi väga suurepärast toimub nende, selle kõige korraldajate suhtes.

Niisiis, on saabumas tõeliselt kaunis ja imeline ja Õnnistatud aeg. Istuda taas koos Jumala õigsuse Õpetusega, kuulata ISSANDA Oraakleid seoses Tema pühaduse nõuetega, puudutades MESSIA, meie Kuninga, Lunastaja ja Päästja Tulemist. JEHOOVA ORI, ISSAND minu Valgus, JEHOOVA MISQUABBI, ISSAND minu kõrgeim Torn, JEHOOVA MEPHALTI, ISSAND minu Vabastaja, JEHOOVA MACHSI, ISSAND minu Varjupaik – Tema on saabumas Euroopa Visiidile. Ning Tema on valinud praegu visiteerimise Soomes väga ajaloolisel viisil. See on kompromissitu vestlus, see on lakkamatu vestlus. Ma ei tea, kui mitmes kord on nüüd. Olen kaotanud arvepidamise, et mitmes kord see on. Kas Tema Räägib Helsingist nüüd seitsmendat või viiendat korda. Ei tea.

Kuid tean vaid seda, et kui Tema toob Tema Teenija Soomemaale, siis kohe toimub ulatuslik Ajalooline ISSANDA Visiit. Ning ka nemad suudavad kanda nüüd seda kallihinnalist Lõpuaja Äratust, millel on Igavikuline väärtus. ISSAND Õnnistagu rahvaid, kes on kuulamas. Nuta sinagi oma rahva eest. See on tund, millal ISSAND visiteerib rahvaste juures. Tema on läkitanud Orja. Tema on läkitanud Tema Orja, kellel on labidas käes. Ning sellel Orjal on labidas ja Tema katab kinni kõik teeaugud, Tema tasandab kõik mäekünkad ja mäed. Tema maalib ära kõik äärekivid. Tema valmistab teed, sest MESSIAS on Tulemas, Kuningas on Tulemas. Kui MESSIAS leiab tee maal, siis Tema läheb sinna.

Seega on see tund, kus visiteeritakse rahvaste juures. Rahvad grupeeruvad nüüd uuesti, teadlikult ja tahtlikult, ning hakkavad tööle ühe kavandatud eesmärgi nimel: Valmistada ette püha Tee MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Seega sa võid nutta oma maa poolest. Ning ISSAND on piisavalt Ustav. ISSAND vastab alati igale igatsevale südamele, mis igatseb Jumala õigsust, igatseb pühadust, igatseb õigena seismist Jumala ees. Seega näen ma tulemas Soome väga suurt Visiiti! See on suurepärane aeg Euroopa jaoks.

ISSAND Õnnistagu rahvaid, kui me oleme valmistumas kõikide kuningate KUNINGA Tulemise jaoks. Ning sellel päeval, kui Tema võtab ära koguduse, me saame tantsida. Me saame rõõmutseda. Me teenime Teda ja ülistame Teda Igavesti. Kummardame Teda ja Tema JUMALAT, ning teenime Püha Vaimu. Ning see on see päev, millal rahvad ja kogudus saavutavad võidu patu üle. Need, kellel on kõrvad, palun püüdkem osaliseltki selle maailma asju veidi kõrvale asetada. Eriti need tähelepanu kõrvalejuhtijad. Ning valmistada tee Igaviku jaoks. Näib, et me istume Igaviku äärel.

ISSAND Õnnistagu teid!

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde. 10.6.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas:  www.repentandpreparetheway.org     www.repentfinland.fi     www.jesusislordradio.fi