MEELEPARANDUSE & PÜHADUSE TEENIMISTÖÖ

 

Issand oli rääkinud Tema Prohvetile selle sünnist saadik halvatud lapse tervenemisest. ISSAND tõstis lapse kõndima keskel rõõmutsemist ISSANDA Altaril. ELDORETI ÄRATUS / 2015
Issand oli rääkinud Tema Prohvetile selle sünnist saadik halvatud lapse tervenemisest. ISSAND tõstis lapse kõndima keskel rõõmutsemist ISSANDA Altaril. ELDORETI ÄRATUS / 2015

 

Meeleparanduse & Pühaduse Teenimistöö, mida Jumalamees Prohvet David Owuor juhatab, on praegusel ajal tohutu suur rahvusvaheline Teenimistöö, mis on levinud ülemaailmselt, kattes kõik kuus kontinenti ning haarates kaasa ka Austraalia ja Uus-Seelanti. Kui Jumalamees, JEHOOVA Prohvet pani liikuma selle ülemaailmse Teenimistöö, siis see üllatas Kristuse Ihu, sest see täitis kõik uhiuue missiooni kriteeriumid, mis oli sündinud uskumatust, ajaloolisest Jumala Enda Visiidist. Ajajärgul, kui modernism ja postmodernism on rikkunud sügavalt pääste rikkumatust, siis see uus Jumala liikumine omas Jumala ja mehe vahelise ebatavalise kohtumise tunnusmärke viisil, mis võib sobida ainuüksi Piibli täieliku kordumisega. Kui Kõigeväeline Issand Jumal läkitas Tema Teenija liikuma, siis Jumal andis Talle mandaadi kuulutada loovutamatut tõrvikuna põletavat evangeeliumi, mille peamise tegevusena hakkas tema kutsuma kogu inimkonda meeleparandusele ja pühale, eraldunud elule Jeesus Kristuses.

See Jumala range JUHENDAMINE viis Jumalamehe, Prohveti liikuma ja üllatama vaimset kogukonda tormi viisil. Et Ta hakkas kuulutama meeleparandust, patu hülgamist ja kaasaegsest ärataganemisest väljapöördumist, siis Jumalamehe teenimistöö pöördus otseseks sõnumiks – Valmistamaks Teed MESSIA Tagasitulemise jaoks. See lakkamatu missioonitöö – noomida seksuaalpattu, valetamist, ebamoraalsust, valeprohveteid, valeapostleid, rahaarmastust Kristuse asemel – ei alganud mitte ühestainsast Jumala visiidist. Vaid see algas paljude püsivalt jätkuvate Jumala külastuste mõjul, kus Ta rääkis Teenijale otse jätkuvate unenägude, ilmutuste ning otse Tema Kardetava Hääle kaudu. Ühes sellelaadses külastuses, Kutsudes Teda teenimisele, Issand Jumal viis Tema Teenija Jumala Aujärje ette ja tutvustas Temale Issanda Uut Lepingulaegast. Selles kohas Ilmus Issanda Kirkus Pilvena Aujärjel  ja Rääkis Teenijale. Lisaks. Teise visiidi ajal 2.aprillil 2004 ilmus Ristija Johannes Tema Teenija ette ning juhendas Teda. Minemaks liikuma maailma nelja ääre suunas, et valmistada rahvaid ette Messia suursuguse Tulemise jaoks. Veelkord uuesti. Uskumatu visiidi kaudu tutvustas Kõigeväeline Jumal  Tema Teenijale Issanda Uut Lepingulaegast. Ning ühel pool Aujärge istus Jumalamees Mooses ning Kardetav Issanda Prohvet Eelija; teisel poolel Aujärge istus JEHOOVA Kardetav Prohvet Taaniel.

Seega ei ole üllatav, et päikesepaistelisel suvepäeval 5.juunil 2005 Kakamega Bukhungu staadionil Jumalamees, Prohvet, üllatas tõeliselt keenia rahvast, seistes otse koguduse ees ja käskides Taevast avaneda ning vabastada Sademe. Selles šokeerivas ja erilises juhtumis kuuletus Taevas mehele sellel päeval ja avanes ning vähem kui 1 minuti jooksul vabastas vihma, mis sadas maha ainult Bukhungu staadioni piirkonnas. Alles hiljem inimesed mõistsid, et see eriline sündmus oli tegelikult hämmastav. Täielik Piibli Sõnade kordus 1.Kuningate raamatust 18:16-45, kui Issanda Prohvet Eelija läks Karmeli mäele taastama Issanda altarit.

 

teenimistoo-2-2Lisaks. Isegi nii hiljuti kui alles 21.novembril 2012 Jumalamees hämmastas Keenia rahvast, andes ainulaadse julge avalduse ´Jeesus is Lord Raadio´ otseülekandes Keenias. 105,3 FM  ja 105,9 FM sagedusel. Samuti ülemaailmselt samanimelise netiraadio vahendusel ning ütles, et tulevasel Kisumu Äratuskooskoosolekul 31.detsembril 2012 Taevas avaneks ja Kõikvõimas Jumal Ise tuleks laskuma alla ŠOKEERIVAS KIRKUSE PILVES, mis on visiteerinud maa peal kohal ainult Moosese Piibli-järgsel ajajärgul. Kõikide nende üllatuseks, kes olid tulnud üle kogu maailma tunnistama seda uskumatut ettekuulutatud sündmust, kui see 31.jõulukuu päev aastal 2012 koitis. Siis SELLES KÕIGE EBATÕENÄOLISEMAS SÜNDMUSES TAEVA JUMAL TÕEPOOLEST AUSTAS TEMA TEENIJA PROHVETI SÕNU, KUI TAEVAS AVANES JA JUMALA KARDETAV KIRKUSE PILV LASKUS OTSE KISUMU ÄRATUSKOOSOLEKU KESKELE KESET KIRKAST PÄEVA. Veelgi enam hämmastas, et inimesed suutsid salvestada selle suursuguse JUMALA KIRKUSE PILVE. TEMA laskudes Taevast alla. koosolekule. Sealt alates on internet olnud üle ujutatud materjalidega seoses selle JUMALA PILVE visiidiga. Inimesed üle kogu maailma on olnud hämmastunud, sõnatud ja imestuses toimunu suhtes (vaata Youtube-st).

kisumu-glory-3-pilv-1-1-2013

SÕNUM

Nende enneolematute visiitide keskel üks asi on siiski jäänud samaks. See, et Issand on jätkanud lõputult Tema Teenija Prohveti õpetamist tänapäeva Kristuse koguduse viletsa olukorra suhtes. Juba Tema kuulutamisest võime kergesti järeldada, et Issanda Teenija on tõepoolest läkitatud tõsise nutulauluna tänapäeva koguduses domineeriva pääste ohustatud olukorra tõttu. Jumalamees Prohvet on toonud kuulutustes selgesti esile, et lagunenud pääste olukord ei ole tunginud mitte ainult kantslisse, vaid söönud end sügavale sisse ka kristlaste eluviisidesse. See on ajendanud Issanda Prohvetit kasutama tema 10 viimast eluaastat selleks, et reisida ümber kogu maailma, ühelt maalt teisele, nuheldes tugevalt pattu ja kurjust Kristuse koguduses. Patu hülgamist jutlustades on Jumalamees noominud ja kurtnud kohutava seksuaalse ebamoraalsuse üle koguduses, rahaarmastust Kristuse asemel ja sellele vastavat eduteoloogia evangeeliumi (maise edu ja heaolu kuulutamist evangeeliumi varjus) koguduses. Ning kõigest muust loobumist, mis tänapäeval kiusab Kristuse Ihu. Sama hingetõmbega Jumalamees Prohvet jätkab meeleparanduse ja pühaduse Sõnumi kuulutamist üle kogu maailma. Kuni tänase päevani. Samas tuleb märkida, et juba algusest peale see meeleparanduse ja pühaduse juurde tagasipöördumise sõnum, mille Ta tõi, jättis mõru maitse kristlaste suhu. See sõnum oma kontuurides ei meeldinud tänapäeva keskmisele kristlasele! Kuid on siiski imeline märgata, et mida enam see kutse meeleparandusele ja pühadusele sai hoogu, seda enam avas see peidetud aardeid, mis muidu olid varjatud.

Peamiselt just meeleparanduse ja pühaduse sõnum, mida Jumalamees hakkas kuulutama,  sünnitas Piiblilises mõõtkavas oleva ennenägematu ulatusega Äratuse. Selle Äratuse avaldumisvormi tõttu vabastas JEHOOVA Prohveti Äratuskoosolekutel tohutu Tervendava Võidmise. Selle tulemusena on tänase päeva seisuga suur hulk halvatuid invaliide tõusnud üles ja läinud kõndima ning paljud silmad on avanenud. Viimasel Kakamega Äratuskoosolekul 1.jaanuaril 2014 peaaegu aasta täiesti pimedana elanud Politsei asejuhataja sai tagasi nägemise. Kui tema silmad avanesid KTV televisiooni otseülekande valgustatud kaamerate ees. Selles ajaloolises lõpuaja Äratuses ei ole unustatud ka kurdid ja tummad. Paljud koolid on toonud kurte ja tummasid õpilasi koosolekutele ning osad neist on täielikult tervenenud. Osad varasemalt kurdid kõrvad on saanud häälele liiga tundlikuks ning sellised õpilased on liitunud tavakoolidesse.

Keskel neid tervenemisi peab ütlema, et tipphetke ei saavutatud enne kui HIV-AIDS haiged lõpuks tervenesid. Nad pöördusid tagasi arstide juurde, neid uuriti uuesti ja nende testitulemused pöördusid tagasi negatiivseks, kasutades Bioline, Determine, Unigold, Long Elisa ning isegi DNA PCR HIV-teste. Sealt alates nendest tervenemistest on saanud ISSANDA Prohveti teenimistöö suurim tunnusmärk. Kui arstid NASCOP-ist, CDC-st, KEMRI-st, WALTER REED-ist kuni Arstiteaduskonna kõrgeimate asejuhatajateni välja, sealhulgas Arstiteaduskonna asedirektor Dr. Catherine Wangui, ON TULNUD ISSANDA PROHVETI JUURDE TUNNISTAMA, ET ARSTITEADUSE AJALUGU ON KATKI.

See on toonud kogu Kristuse Ihu üle kogu maailma pidama lugu muidu nii mõrust meeleparanduse ja pühaduse evangeeliumist. See on tänasel päeval saanud nii armastatuks, et sellest on kaasajal kujunenud justkui leviv metsatulekahju, mis sõna otseses mõttes puudutab igat rahvast üle kogu maailma. Ning pastorite vennaskonnad ühest maast teise paluvad jätkuvalt Jumalameest tulemaks visiidile nende maale, et  kuulutada seda evangeeliumi Jumala ees õigena olemisest ning puhtusesse tagasipöördumisest. Selle juures pidalitõbised on puhastunud, verejooksud on kuivanud, kõverdunud käed ja jalad on taas muutunud sirgeks, halvatud on tõusnud üles ja läinud kõndima, uusi silmi on loodud koosolekutel sellisel viisil, mis on sealt alates toonud esile Piibli hiilgava korduse.

Kõige olulisem on aga siiski see asjaolu, et Kõikvõimas Issand Jumal on Rääkinud Tema Teenijale Messia suursugusest Tulemisest koguduse ülestõmbamisel. Sealt alates on see muutunud keskseks teemaks Issanda Prohveti Sõnumis tema reisimisel ühe rahva juurest teise juurde. Valmistades neid ette selle kõige enam oodatud Sündmuse – Issanda Tulemise jaoks. Koos sellise ilmutusega on Kõigeväeline Jumal näidanud Tema Teenijale – Kahte Kuldset Glamuurset Kihlasõrmust Taeval. Ning kirkuse rõivastust, millesse ehitult riietatuna peaks kogudus praegusel ajahetkel olema.

Loe lisa:

Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö (Repentance & Holiness Ministry) ametlikud internetileheküljed:

http://www.repentandpreparetheway.org/

2-kuldset-sormust

 

 

Allikas: PARANNUKSENTEON & PYHYYDEN PALVELUSTYÖ