KRISTUSE MÕRSJA IDENTITEET

ISSANDA PROHVET DR. OWUORI ÕPETUS

Kisumu, Keenia. 2.1.2016. Rahvusvaheline Pastorite Konverents.


 

4-rv-past-k-kisumu-2-1-2016
4.RAHVUSVAHELINE PASTORITE KONVERENTS. KISUMU, KEENIA 2.1.2016 PROHVET Dr. OWUOR

 

Halleluuja. Kirkus! Kirkus! Kirkus! Halleluuja. Palvetame kohe:


ISA, JEESUSE vägevas Nimes, Nimes, mis on pealpool kõiki nimesid. Nimes, millele on alus pandud Taevas. Nimes, mis on andnud meile pääste. Nimes, milles on vägi. Nimes, milles said pimedad eile nägemise. Ka paljud teised invaliidid tervenesid, pimedad tulid nägema. Nimes, mida me kanname tasuta. ISA, selles pühas Nimes oleme kogunenud täna õhtul siia, et võiksime otsida nõuannet, suunamist ja juhatamist. ISSAND, et võiksime valmistada Auhiilguse maantee MESSIA tulemiseks. ISA, palun puuduta nende paljude siiakogunenud eri rahvaste inimeste südameid. Kujunda Sõna Oraaklid nende südametesse ja loo JUMALA kartus nende meeltesse. Anna neile uus algus aastale 2016. Kuulugu Auhiilgus ja Austus Sinule. JEESUSE vägevas Nimes. Aamen ja Aamen.


 

Halleluuja. Nüüd nägime, mida ISSAND räägib kogudusele. Osaledes Tervendamiskoosolekul, nägime ja kuulsime, mida ISSAND räägib just nüüd kogudusele. Sõnum anti väga veendunult. Too sõnum keskendus kahele asjale. Number 1: Aega ISSANDA Ruumis. Teisiti öeldes, tolles nähtud massiivses Tervendamiste tulvas ISSAND ütles, vaata, hakkan nüüd Tervendama kurte suurehulgaliselt, sest aeg on lõpus! Hakkan nüüd Tervendama invaliide suurehulgaliselt, sest aeg on lõpus! Teisiti öeldes, see on Viimase Auhiilguse ajahetk. Number 2: Ta ütles, vaata, MESSIAS on tulemas! Halleluuja. Nüüd selle lühikese aja jooksul, mis minul on, tahan teile tutvustada tähelepanuväärset vestlust KÕIKVÕIMSA ISSAND JUMALA ja KRISTUSE ülemaailmse koguduse vahel. Kirjeldan ühte ISSANDA poolt mulle antud nägemust ja ehitan üles õpetuse selle nägemuse alusel. Milline õnnistus on näha rahvaid kogunenuna, India ja kõik teised rahvad kogunenuna siia! Halleluuja. Suurepärane, et meil on nii palju eri rahvaid koos, ning saan jagada teile kriitilise sõnumi. Kiitus ISSANDALE! Kuid nüüd esmalt kirjeldan nägemust ja seejärel õpetan selle vundamendil.

 

 Nägemus surnute ülesvõtmisest

Vägev nägemus surnute ülesvõtmisest, mida ISSAND JUMAL näitas Tema Prohvetile 26.novembril 2006.
Vägev nägemus surnute ülesvõtmisest, mida ISSAND JUMAL näitas Tema Prohvetile 26.novembril 2006.

 

Vägev nägemus surnute ülesvõtmisest, mida ISSAND JUMAL näitas Tema Prohvetile 26.novembril 2006.

Selles tohutus ISSANDA nägemuses tõstis ISSAND mind üles maakera ülapoolele, ning nägin sealt maakera. Tol hetkel, vaadates maakera, nägin midagi, mis jättis mulje nagu suur maavärin oleks tabanud maad. Miks? Sest nägin maapinda värisemas ja paljusid tolmuosakesi tõusmas selle pinnast, ning paljusid kivirahne ja kive hüplemas üles selle pinnast. Mõtlesin, et tohutu maavärin on tabanud maakera! Hispaania keeles ´terremoto fuerte´ või maavärin oli tabanud maad. Vaadates mõistsin vaid mõni sekund hiljem, et see ei olnudki maavärin, sest nägin, et Auhiilgus oli tulnud Taevast ja tabanud maad, raputades maakera. Jälgige seda kõik. Seejärel nägin inimesi kirgastes kehades, neid tõmmati välja maakeralt. Kirkus oli tõepoolest tohutu maakera pinnal. Kui neid tõmmati välja maast, maa põrmust, siis Auhiilgus oli tolle põrmu juures. Eraldasin siiski selles nägemuses seda, et põrm ei suutnud peita Auhiilgust, vaid nende ihud olid kirkad. Nad tulid nüüd üles põrmust ja nende kirkus oli segunenud põrmuga. Lõpuks nägin, et neid tõmmati välja maakeralt ja nad astusid sisse puhtasse ISSANDA Auhiilgusesse. Seejärel nägin neid minemas ja ühinemas seal oleva ISSANDA Auhiilgusega, ning Pilv tuli ja kattis nad Taevas. Seejärel Hääl Rääkis. Mida Hääl ütles? Hääl ütles: „Ning suurim osa neist on jäänud maa põrmu“. Nägemuse sõnum siis igaühele on see, et suurim osa neist ei tõuse, vaid nad jäävad maa põrmu. Kogudust tuleb valmistada ette ning kogudus peab olema valmis ja olema teadlik just sellest sõnumist, et suurim osa surnutest jääb maa põrmu. Seejärel ärkasin. Kiitus ISSANDALE!

Eespool räägitud sõnumi alusel tahan rääkida selle õhtu sõnumi. Kui ISSAND JEHOOVA näitas mulle seda surnute ülestõmbamist, siis mis on sõnum ülemaailmsele Kristuse kogudusele? Kiitus ISSANDALE!

Need, kellele need konverentsid on tuttavad, teate, et siis, kui minul on olnud aega, olen öelnud korduvalt, et iga kord kui ISSAND räägib, sinul ja minul tuleb leida see Piiblist. Ütlesin, et see on tegelikult ainus viis teada, kas ISSAND on rääkinud. Olen ka aina uuesti öelnud ühest rahvast teise, et Piibel on alati viiteks; Piibel on Issanda Ilmutus, mille põhjalt ka teame, millal ISSAND ei ole rääkinud. Seda tuleb jätkuvalt  meeles pidada, sest kogudus, ISSANDA Koda, on ärasalgamise olukorras, tõelise usu salgamise olukorras; see on nähtav koguduses ülemaailmselt. Milline on siis Sõnum, kui ISSAND näitas mulle neid kristlasi, kes olid maetud maa põrmu ja keda tõmmatakse kirgastatud ihudes üles, ja nad tõusevad üles ning pääsevad sisse koos JUMALA Auhiilgusega? Mis on Sõnum kogudusele?

Kui ISSAND kutsus mind, mäletan ühest väga tähendusrikkast kutse juurde liituvast ISSANDA Külaskäigust, et ISSAND esitles JUMALA Trooni ees Taevas ISSANDA Seaduselaegast. Seaduselaegas sisaldas väga paljut, seal oli ka Piibel sees. Siis lõi välk Piiblit kolm korda. Siia liitub terviklik lugu, kuid keskendun nüüd vaid osale sellest. Kui ISSAND tõmbas mind Taeva Troonisaali, kui Ta kutsus mind, siis selles kutsumisnägemuses ISSANDA Seaduselaeka ühel poolel istus Mooses, Jumalamees. Halleluuja. Kas see on liiga tugev roog teile, või suudate seda rooga sulatada? Näen inimesi soovimas, et jätkan sõnumit, sest kogudus peab küpsema. Kas pole, et kogudusel tuleb tutvuda selle roaga?

Ühel poolel Seaduselaeka Lepituskaant oli Mooses. Samal poolel Moosese kõrval istus Eelija, ISSANDA vägev Prohvet. Kuid üksi seal teisel poolel Lepituskaant istus Taaniel, ISSANDA kardetav Prohvet, keda lõvigi ei suutnud ära süüa. Olen jaganud lõpuosa sellest vestlusest ka netis. Alles hiljem mõistsin neist igaühe eespool mainitud Piibli inimese lähedalolu. Näiteks Taanieli suhtes mõistsin, et ISSAND on mulle nüüdseks näidanud peaaegu kõik Taanieli nägemused.  Mõistsin siis Piiblist, et ISSAND oli tegelikult rääkinud juba Taanielile sellest, mis puudutab seda surnute ülesvõtmist. Mõistsin, et see vestlus, mida ISSAND näitas nägemuses, ning milles räägitakse surnute ülesvõtmisest, seda oli Ta tegelikult rääkinud ka Prohvet Taanielile. Taaniel on dokumenteerinud selle Taanieli raamatu 12.peatükki. Seega, kui tahame saada siit Sõnumi tänapäeva kogudusele, me peame minema Piiblisse. Kui loeme Tanieli lugusid, võime märgata, et selle sees on Sõnum. Halleluuja. Kas võime minna Taanieli raamatu 12.peatükki? Mis on Sõnum kogudusele? Olen väga rõõmus, et ISSAND räägib kogudusele just nüüd, otse JUMALA Troonilt. Ei enam kuulujutte. Taanieli raamatu peatükk 12, kallid inimesed. Loeme lõigud 1-4, siis hüppame lõiku 10. Ta ütleb nii:

„1 Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud.  
2 Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. 
3 Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti. 

4 Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks! Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb.” 

Halleluuja. Näete, et selles arutelus Taaniel määratleb ajaskaala, prohvetliku ajaskaala. Kui ISSAND näitab talle surnute koguduse ülestõmbamist, ta määratleb prohvetlikku aega ning piiritleb tolle ajasegmendi. Taaniel liidab ajaskaalale märkimisväärseid sündmusi. Tolles märgistamises  eraldab ta osa ajaskaalast. Ta ütleb, et kronoloogiliselt just sellel ajajärgul, mida ta märgistab ja eraldab ajaskaalal, saab olema ahistus, mille sarnast ei ole kunagi olnud. Taaniel ütleb selle olevat niisuguse, mille sarnast ei ole kunagi olnud rahvaste algusest alates, ei siis iialgi enne toda nimetatud aega. Pidage meeles, et Taaniel on lõpuaja Prohvet, seepärast ta nägi need asjad juba siis. Ta räägib ahistusest, kuid kui ta on näinud seda ajaloolist ahistust, ta on näinud tolle ahistuse sees teisegi asja. Rääkides ahistuse ajast Taaniel kasutab siiski väljendit „Sinu rahvas“. Olen jutlustanud 9-tunnise jutluse „Minu rahvas“ – kogudusest; kogudusest, mida ISSAND nimetab Minu rahvaks. On alati väga oluline teada, kes on need inimesed, keda ISSAND nii palju armastab, et Ta kutsub neid Tema rahvaks. Soovid seda teada, et võiksid teada, kas sa oled üks neist. Ta ütleb, et tuleb ajalooline ahistus, on ju nii? Kuid selle sees on „Sinu rahvas“, Tema rahvas, Minu rahvas, igaüks, kelle nimi on Raamatusse kirjutatud. Nüüd ta ülendab Raamatu. Ta ülendab taevaliku raamatupidamise žurnaali, Raamatu, registri. Ta ütleb, et igaüks, kelle nimi on Raamatusse kirjutatud, päästetakse. Selles vestluses surnute ülestõmbamisest, kohe algul, alustades sõnumit, Ta ütles juba alguses, et on Raamat. On Raamat. Ning sooviksin tõepoolest teada, kes on need inimesed, keda ISSAND nimetab Minu rahvaks, Tema rahvaks. Leiame, et need valitud, Minu rahvas, nende nimed on tõepoolest tolles Taeva Raamatus. Tahaksin ka teada, kas nimi on seal. Ehitan prohvetliku ajaskaala järjestust. Ta ütleb, ahistus, ning seejärel Ta ülendab Raamatu ja Ta määratleb erilised valitud, Minu rahva. Kui tahad teada, kes need valitud inimesed on, siis mine näiteks 2.Kirja korintolastele, 6:14-18, mida me nüüd ei loe. 2.Kor.6:14-18. Kas võin teile anda  kokkuvõtte, ning võite lugeda seda hiljem? Kui lähed sellesse Piibli kirjakohta, otsides määratlust sellele erilisele rühmale – „Minu rahvale“, siis kuuled Teda ütlemas: „Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega!“ Kuuled Teda ütlemas:  mis osadust on valgusel pimedusega? Ta ütleb: mis kooskõla on Baali kojal ja ISSANDA Kojal,  JEHOOVA templil?   Ta edeneb, öeldes: Kas te ei tea, et teie olete mulle poegadeks ja tütardeks. Nägemuses liigun sellest läbi kogu vestluse jooksul. Issand räägib sellest aina uuesti. Kokkuvõtvalt märkan ja sinagi võid märgata „Minu rahvas“ – koguduse  juures seda, et „Minu rahvas“ on eraldatud kogudus. Kas võin öelda seda veel paremini? Ta ütleb, KRISTUSE valgus pluss pimedus on alati sama suur kui pimedus! Ta ütleb, et ei või neid segada! Just siin on sõnum. Kui sa otsisid nende inimeste iseloomulikke tunnuseid ja omadusi, identiteedi märke, mida ISSAND siin ülendab ja mis on Talle rõõmutsemise põhjuseks, neid nimetatakse „Minu rahvas“; siis märkad, et need on eraldunud inimesed. Nad ei sega pimedust valgusega. Teisiti öeldes, kui tahta sõnastada seda paremini, võid öelda, et need on inimesed, kes on seadnud prioriteedid õigesti.

See on põhjus, miks kogudust tuleb noomida, sest Ta ütleb, miks siiski kogudus on seganud valguse pimedusega? Mida homoseksuaalid teevad  JUMALA altaril? Mida moraalitud naised, kes riietuvad ebamoraalselt, teevad ISSANDA Kojas? Miks valeapostlid jutlustavad kõhu evangeeliumit ISSANDA Kojas? Miks osad kristlased siin Kisumus käivad nõu küsimas nõidarstidelt? Siin on nii palju, nii palju pattu ja asju, mis on väärad. Miks on aborte ISSANDA Kojas? Miks ISSANDA Kojas on skandaale? Halleluuja. Ma pean minema, sest aeg lendab. Ütlen siis, et just siit, kui ISSAND räägib ahistusest, ja valituist, sa võid märgata Sõnumit kogudusele ning sa pead küsima küsimusi, kas sa oled valitute rühmas. Seejärel Ta ülendab Raamatu, registri, Taeva jumaliku registri. Ta ütleb, et kõik, kelle nimed on kirjutatud  Raamatusse, päästetakse. Seepärast kõigest kõige tähtsam on küsimus: Kas sinu nimi on Talle Eluraamatus? Halleluuja. Seega ISSAND aitas meid tõeliselt, kui Ta andis mulle nägemuse surnute ülestõmbamisest ja teile selle Sõnumi, et võiksime uuesti uurida iseendid, uuesti hinnata iseendid, enne kui on liiga hilja.

Kas ma võiksin minna järgnevalt selle käsitluse tähtsaima asja juurde? Tegelikult võin tulla tagasi registri küsimuse juurde õhtupoolikul, kuid esmalt üritan anda teile läbilõike Sõnumist.

Edenedes selles ISSANDA vestluses koos Taanieliga, loos, mis leidub Taanieli raamatu 12.peatükis, üllatud, sest lõigus 12:2 Taaniel näeb sama nägemust mida nägin minagi,  siis kui ISSAND andis mulle nägemuse surnute ülesvõtmisest. Kui siirdud Taanieli raamatus kohta 12:2, siis seal Taaniel näeb suurt rühma maa põrmus magavatest ärkamas. Ning ISSAND ütleb, et nad ärkavad, ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks ning igaveseks põlastuseks. See on väga võimas. Taaniel näeb koguduse, surnud koguduse ülesvõtmist. Lubage, et selgitan seda teile väga selgelt. Kui ISSAND räägib, siis sina pead olema väga ettevaatlik, sest Ta ei ole inimene, ning Tema teed on samavõrra eraldatud kui seda on Taevas maast. Niisiis, kui Taaniel näeb surnud koguduse ülesvõtmist, siis minu arvates on imeline, et Taaniel näeb neid kahte ülesvõtmist justkui need toimuksid samaaegselt. Tegelikult eraldavad neid kahte sündmust 1007 aastat, siis 1007 aastat. Kuid Taaniel näeb neid nagu nad toimuksid samaaegselt. Ta näeb neid, kes tõstetakse üles Taevasse, ja neid, kes tõstetakse üles kohtusse minnes. Vaadakem nüüd seda. Kui ülesvõtmine on lähedal, nii nagu JUMALARIIK nüüd lõpuks ongi lähedal; nüüd ISSAND tuleb minu juurde ja räägib minule ülesvõtmisest ning Ta näitab minule ainult neid, kes tõstetakse igavikku JUMALARIIKI ning Hääl ütleb: „Ning suurim osa neist on jäänud maa põrmu“. Ta tõesti kinnitab, et tean neid kahte ülesvõtmist olevat erilised. Halleluuja. Igaüks peab sellega arvestama. Kui Taaniel näeb, et teised tõstetakse üles ja nad pääsevad sisse, ja teised tõstetakse üles kohtule, siis Taaniel näeb ISSANDAT jagamas maa põrmus magavad surnud kahte rühma: teine rühm tõstetakse üles ja pääseb sisse, samas kui teine rühm tõstetakse üles ja peab minema sinna alla.

 

Tarkuse aeg koguduses

Minnes Taanieli raamatu peatükk 12 lõikesse 3, kuuled Taanieli ütlemas, et siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus. See on imeline! Seejärel Ta ütleb, et need, kes saadavad paljusid õiguse teele, paistavad siiski veelgi kirkamalt. Need saavad olema otsekui tähed ikka ja igavesti.  Halleluuja. See ongi just Sõnum teile. ISSAND – teisiti öeldes – ütleb siin vestluses ning tehes kokkuvõtte kahest asjast: kaks rühma tõstetakse üles; üks rühm Taevasse, teine kohtusse. Rühm, kes pääseb Taevasse, on jälle jagatud kahte alarühma. On neid, kes on mõistlikud. Nende riided saavad olema kirgastatud. Nende kirkus paistab nii nagu Taevaavarus särab. On ka neid, kes on juhatanud paljusid JUMALA õigusesse. Ta ütleb, et nad kiirgavad veelgi kirkamalt kui tähed, ikka ja igavesti.

On imeline, et ISSAND kasutab valgust andmaks tänase päeva Sõnumi teema. Nüüd saan anda selle päeva Sõnumi teema. Teema ja pealkiri on: KRISTUSE mõrsja identifitseerimine. Soovi korral võid nimetada seda KRISTUSE mõrsja määratlemiseks. Kui teame mõrsja identiteeti, võime minna viite juurde, Piibli juurde, ning kontrollida sealt ja tõdeda, kas me oleme tõesti saavutanud mõrsja identiteedi, või me ei saa astuda Taevasse. Teisiti öeldes ütleb ISSAND nüüd, et nende seas, kes pääsevad Taevasse, saab olema kaks alarühma. Üks alarühm on arukad. Kui lähed Piiblis näiteks Iiobi raamatusse 28:28, vaadake kui võimsalt Ta räägib ja ülistab tarkust. Ta ütleb, alustades lõigust 26:

„26 kui ta andis vihmale seaduse ja kõuepilvele tee, 27 siis ta nägi seda ja seletas, valmistas ta ja uuris läbi.  28 Ja ta ütles inimesele: „Vaata, Issanda kartus – see on tarkus, ja hoidumine kurjast on arukus!””

Teisiti öeldes, kui ISSAND näitab nüüd mulle seda nägemust ning saadab mind teie – koguduse – juurde, siis see tähendab, et ISSAND ütleb, jookse sinna ja seisa nende ees ning hakka küsima järgnevaid küsimusi: KRISTUSE kogudus, alustades uuestisündimise hetkest, kas sa tõepoolest oled kõndinud tarkuses? Kas sa tõesti kõnnid tarkuses? Teisiti öeldes Ta küsib, kas sinus on tõesti ISSANDA kartus? Sest, kui sa vaatad neid asju, mida tänapäeva kogudus teeb, siis on ilmselge, et sealt puudub JUMALAKARTUS! Te peaksite värisema, kui näete asju, mida nad teevad; te peaksite värisema ning mitte tegema samu halbu ja vääraid tegusid. KRISTUSE kogudus, sealt alates, kui võtsid vastu JEESUSE, kas sa tõesti oled elanud JUMALA kartuses? Seejärel ta räägib teisest rühmast, neist, kes paljusid saadavad Jumala õigusesse. Teisiti öeldes, Ta küsib, KRISTUSE kogudus, sealt alustades kui sa sündisid uuesti; Pastorid, sealt alustades, kui teist said Pastorid, rääkige minule, kas te tõesti olete saatnud paljusid JUMALA õigusesse? Selle asemel näed, mida kogudus on teinud. Lesed on läinud sinna, ja esimene küsimus, mida taganenud pastor küsib, on see, et kui palju raha ta jättis pangaarvele? Ja, mida kogudus on teinud? Naised on jooksnud peitu ebamoraalsuse eest ja tulnud kogudusse. Kuid kui nad jooksid peitu moraalituse eest ja tulid ISSANDA Kotta, siis nad nägid, et moraalitus on ISSANDA Kojas suurem kui väljaspool seda, ning nad on pidanud jooksma välja kogudusest. KRISTUSE kogudus, sealt alates kui sündisid uuesti, kas oled tõepoolest käinud tarkuses kartes ISSANDAT? KRISTUSE kogudus, sealt alates, kui teist said kristlased, kas sa tõepoolest oled saatnud maailma, kes vaatab sind, kas sa oled saatnud neid Jumala õigusesse, puhtusesse? Selle asemel, vastus on ei. Kui naised on kõndinud alasti koguduses, siis maailm ei ole tulnud JEESUSE juurde. Seepärast ISSAND on saatnud mind koguduse juurde küsima neid küsimusi:

„SHALOM, SHALOM JERUUSALEMM, RAHU SINULE,

KUI MESSIAS TULEB VIIMA MEID KOJU,

KAS TA LEIAB KIITUSE TEIST …“

Kogudus peaks laulma seda laulu iseendale. Kui MESSIAS tuleb, kas Ta leiab kiituse neist? „Shalom, Shalom Jeruusalemm, Rahu sinule…“

Halleluuja.  Ballast tõstetakse välja Golgatal. Suur tänu!

 

 

 

 

kisumu-2-1-2016past-konv
Pastorite Konverents, Kisumu, 2.1.2016

 


ISA, JEESUSE vägevas Nimes. ISSAND, me pühitseme jälle taas selle Koosoleku Sinule ja palume Sind juhatama meie samme, et sünniks, ISSAND, Sinu tahe, ning mitte meie tahtmine täna siin toimuvas. Oled olnud nii hea JUMAL meie suhtes. Aitasid invaliidid maast üles, kõndima. ISSAND, Sa aitasid invaliide, tõstsid nad üles maa põrmust. Ning pimedad, kes olid loobunud lootusest veel kunagi näha valgust, ISSAND, Sina tühistasid inimese haiguse ja nad suudavad nüüd näha. Sa jätkad inimeste südamete puudutamist üle kogu maailma alates sellest maast. Õnnista seda maad, et see võiks jätkuvalt olla klassihoone, kust kõik muud rahvad õpivad seda, mis puudutab JUMALA teid nendel viimastel päevadel. JEESUSE vägevas Nimes. Aamen.


 

Halleluuja. Suur tänu! Võite võtta istet ISSANDA vägevas Lähedalolus. Halleluuja. Kui õnnistatud päev meil täna on, saades kasutada aega kogunedes kuulama ISSANDAT, otsimaks Tema nõuannet ja Tema juhtimist praeguses ajahetkes.

Nüüd, esimesel koosolekul nägime väga selgesti, mida ISSAND ütleb kogudusele täna sel koguduse ajalooliselt kriitilisel ajahetkel. Tolles vestluses jagasin MESSIA tulemist puudutava vägeva nägemuse. Seejärel lugesime Taanieli raamatu 12.peatükki ning väga kriitilisi küsimusi kerkis esile, küsimusi, mida ISSAND tahab kogudusele selgitada. Kogudus peab teadvustama need südame kaudu.. Võtmeasi nende seas oli tõsiasi, et ISSAND tõstab ja õhutab kogudust, ISSAND tõmbab kogudust enese juurde, ja palub kogudusel arvesse võtta mõningad olulisemaid pääste aluskriteeriumeid.  

Nägime väga selgelt, et Ta räägib JUMALA taevalikust registrist. Tolles registris peab ISSAND arhiivi Jumala ees õigete inimeste nimedest, nende inimeste nimedest, kes kõnnivad JUMALA kartuses. See register ei ole müüt ega muinasjutt. See on tõeline register JUMALARIIGIS ning on tulemas päev, mil on tõeliselt tähendusrikas, kas sinu nimi on kirjutatud sinna Raamatusse. Vestluse pealkiri täna on: KRISTUSE mõrsja määratlemine, identifitseerimine. Ütlesin, et vestluses, milles osaleb ka ISSAND, on tähtsaim, et ISSAND tõstab esile koguduse omadusi, et see oleks õiges asendis ISSANDA ees. Nii nagu oleme nüüd näinud ja õppinud, ISSAND ütleb, et tulemas on päev, mil olulisim on see, kas sinu nimi leidub kirjutatuna EluRaamatusse. Oleme edenenud kaugemale, öeldes, et Ta rõõmutseb, otse pidutseb koguduse pärast, mille kohta öeldakse: „Minu rahvas“- kogudus. Ta ütleb, et nad on Minu rahvas, ja Mina olen nende Jumal. Ta on seotud nendega tihedalt..

Sooviksin tõsta esile mõningaid nende omadusi, et võiksid küsida iseendalt tõsiseid küsimusi. Väitsin, et paljud Piibli kohad tegelikult määratlevad „Minu rahvas“- kogudust ning jätkates mainisin ühe Piiblikoha, 2.kiri korintolastele 6:14-18, milles määratletakse „Minu rahvas“-koguduse omadused. Ta ütleb, võtmekriteerium nende kriteeriumite seas, mida eespool nimetatud Piibli kohast võime tõdeda, on see, et – need valitud, too inimrühm on kogudus, kes on end eraldanud. Eraldunud selle maailma moraalsest laostumisest. Ta ütleb, et kui lähed näiteks ISSANDA Prohveti õnnistatud pidulikule lõunasöögile ja võtad grillkotleti; sööd tolle kotleti ning siis ütled, et minule on jäänud järele veidi liha. Seejärel otsustad võtta selle ülejäänu, õnnistatud ja pühitsetud liha; keerad selle hõlma ja viid koju. Kas see on veel pühitsetud? Tänan, näen paljusid raputamas pead, vastates eitavalt. Teisiti öeldes, sa ei või vähimalgi määral segada valgust pimedusega. Ta ütleb, et iga kord, kui lisad pimedust valguse juurde, mille oled vastu võtnud, siis pimedus matab valguse; see on alati sama suur kui pimedus. Isegi pääste, mille võtsid vastu JEESUSELT, on end eraldanud pääste.

Soovin edeneda aste-astmelt, avades seda tohutut nägemust, mida ISSAND kasutab rääkides kogudusega. Tähtsaid küsimusi tõusis esile. Ta ütles, et suur rühm maa põrmus magavaid ärkas, neid äratati. Ta ütles, et tolle ülestõusmise järgselt üks rühm võeti üles JEHOOVA Igavesse Riiki, Ta ütleb, et teine rühm läks põrgusse. Seejärel Ta ütles, et nende hulgas, kes tõsteti üles JEHOOVA, JUMALA Riiki, oli kaks alarühma. Ta ütles, et üks alarühm koosnes mõistlikest ja teine alarühm oli Jumala õiguse õpetajad, need, kes saatsid inimesi ISSANDA õigusesse. Küsimus siin kõlab: KRISTUSE kogudus, sealt alates kui sündisid uuesti, kas sa oled tõepoolest saatnud inimesi ISSANDA õigusesse? Sealt alates kui sündisid uuesti, kas sa tõepoolest oled saatnud inimesi JUMALA tarkusesse? Tähendades, et kui me oleme pääste sees, siis JUMALA teenimine südames on sama kui evangeliseerimine. Tähendades, et midatahes me teeme, siis sellest tuleb evangeliseerimine, et maailm võiks näha ja võtta vastu. Ütlesin ka, et raskeid küsimusi on tõusnud esile nüüdiskoguduse käitumises. Täna soovin jagada seda tõeliselt põhjalikult, hiljem jagan ühte nägemust JUMALA Troonilt. Ütlesin et vaadates tänapäeva kristlaste toimimisviise, siis mõnikord nad pööravad inimesi ära ISSANDA pühadusest. Ütlesin ka, et koguduse valest käitumisest tuleb viimane punkt, mis osutab usupuhastuse vajadusele koguduses, regeneratsiooni vajadusele ja Äratuse ning meeleparanduse vajadusele.

Halleluuja. Tahan minna nüüd veidi pikemale. Miks Ta räägib nüüd neist, kes magavad maa põrmus. Edenen samm-sammult. Võime esmalt lugeda MESSIA tulemisest. Seejärel viin teid kohta, kus Ta kasutab hiilgust, valguse Kirkust, määratledes seda kogudust. 1.Kiri tessalooniklastele 4:16-17. Kui olete seal, võite hüüda Aamen. Aitäh. Ta ütleb:

„16 sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses,“

Näete siin, et ISSAND annab tolle päeva sündmuste järjestuse, kas mitte? On tähtis mõista, et kui Ta räägib maa põrmus magavate surnute ülestõmbamisest, siis see on vaid osa tolle päeva sündmustest. Sest Piibel tegelikult ütleb, et nood, kes magavad maa põrmus, tõusevad üles esimestena, neid tullakse üles tõmbama, kirgastama ja seejärel tõstma Tema juurde. See on nüüd ülestõmbamine. Seejärel lugedes edasi, Ta ütleb, et need, kes on veel tol hetkel elus ning on kristlased, Ta ütleb, et need muutuvad. Seega näed, et üheded muudetakse, kuid need, kes on sel hetkel elus, muutuvad, ning nad kohtavad ülal õhus teisi.

„17 pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.“

Seega see on väga võimas, Ta ütleb, et need, kes magavad maa põrmus, tõstetakse üles esimestena, ning nende kehad ja riided kirgastatakse, seejärel nad kohtavad ISSANDAT ülal õhus. Seejärel meid, kes me oleme veel elus, muudetakse ja me kohtame neid ülal õhus. ISSAND Ise tuleb siis alla tolel päeval, ja siiski teame eriti hästi, et Apostlite tegude loos 1:11, kui ISSAND JEESUS tõsteti üles, Ta ütleb:

„11 kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.” 

Ta ütleb, et ISSAND JEESUS Ise tuleb alla. Kuid nüüd meile räägitakse siin, kuidas Ta laskub alla. Sa näed, et Jeesus põhimõtteliselt ütleb, et Ta tuleb tagasi tolles kirgastatud kehas, ümbritsetuna Pilvega! Halleluuja. Seejärel, kui loed Johannese evangeeliumi lugu 11:11, ta räägib jüngritele, öeldes: „Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama.” Seega Ta näitab mulle neid magamas maa põrmus ja Ta näitab mulle nüüd ärkamist. Näete nüüd seda. Kuid kes need on? See on nüüd tõsine küsimus, sest Ta ütleb selles vestluses minuga: „Ja enamik neist on jäänud maa põrmu.“ Tean väga palju üksikasju ning mõningaid neist ei ole jaganud. Mõningaid neist ei või jagada, sest pole piisavalt aega. Kuid olen näinud seda päeva. Seepärast tean, et see saab toimuma.

Samal viisil nagu Prohveteerisin maavärinat tulemas Mount Everestile raputamaks suurimat, raskeimat mäge maakeral, raskeimat, kuhu inimesed varem läksid istuma selle nõlvadele, vaadates päikest, mediteerides ja kummardades. Kas te näete? Rääkisin seds. Ütlesin, et Ta raputab kohutavalt seda mäge. Ja siis see juhtub. Kas te näete seda nüüd? Samal viisil nagu rääkisin orkaan Hurrikaani-Katriinat tulemas New Orleansi. Ning see muutus reaalsuseks. Samal viisil muutub reaalsuseks see, millest vestlen täna, puudutades seda päeva. Olen näinud seda. See saab toimuma samal viisil. Nii ISSAND räägib. See, mida ISSAND ütleb, see realiseerub. Kui ISSAND rääkis Kisumust, enne Kisumu konverentsi, Ta ütles, et seal saab olema „IGAVIKULINE Auhiilgus! IGAVIKULINE Auhiilgus!“ Üks mees Marylandist, Pastor Lupo, kes istub siin, milline au. Pastor Lupo koos abikaasaga küsis, puudutades saadud Prohveteeringut, mida tähendab suahiilikeelne sõna „MZEE“? Ning algas suur vestlus netis, kuniks raadiojaama inimesed ütlesid, et see tähendab: „IGAVIKULINE“. Andsin siis Prohveteeringu, mis puudutas seda Koosolekut Kisumus. Ütlesin, et Mzeen (Igavikuline) Auhiilgus on tulemas alla. Ja nüüd, vaadake, see on siin! Seega ISSAND räägib sel viisil tõepoolest sügavuti kogudusele  Prohveti kaudu. Ta ütleb, et vaadake, samal viisil nagu realiseeruvad need ettekuulutatud asjad, nii samal viisil realiseerub ka päev, mida Ta kuulutab. Lähme edasi.

Kas näed, et ISSAND räägib tänapäeva kogudusele? Ta ütleb selle nägemuse kaudu, vaadake, see on tarkuse ajajärk koguduses. Kas võin seda korrata? Kui oled oodanud hetke, millal tõepoolest tarkus saab olema keskseim koguduses, siis Ta ütleb, et ära oota enam, sest see aeg on juba saabunud. Sest ISSAND on tulemas järele kogudusele, Ta võtab koguduse, mis püsib tarkuses. Ta ütleb, et te olete tarkuse sugupõlv koguduses. Teisiti öeldes, te olete see kogudus. Olete kogudus, kes käib selles tarkuses, kadestatud kogudus. Kas sa oled sülelenud tarkust? See on see küsimus. Kas oled sülelenud seda? Teisiti öeldes, te olete tarkuse sugupõlv koguduses, JUMALA kartus on tarkus. Ütlesin, et on mõningaid asju, vaadates kaasaegset kogudust, on asju, mille kohta tuleb öelda: tõepoolest, see ei räägi JUMALA kartusest! Näiteks abordid koguduses, naiste alastiolek koguduses, naiste riietumine liibuvatesse kleitidesse, et sa näeksid nende keha, nende anatoomiat, isegi siis, kui nad ülistavad koguduse ees. See on moraalitus! Teadke, et see on moraalitus! Liibuvaid, ihujärgivaid pükse või kleite, et võiksid näha nende anatoomiat. See on moraalitus! See on tingimusteta halb ja patune! Küsimus siinkohal on see, et kui tollel mehel või naisel oleks JUMALA kartus, kas nad siis seaksid iseendid kahtluse alla? Sest igal inimesel on võimekus. Ta on paigutanud meisse võimekuse eraldamada, mis on vale, ja mis on õige. Seepärast ütlesin, et selle ajajärgu Võidmisel on eesmärk on paljastada pattu, et halvad inimesed teeksid meeleparanduse.

Järgmine asi on see, et nüüd on Jumala õiguse, pühaduse ajajärk. Halleluuja. Kas võin edeneda nüüd sügavamale selles? Edenen sügavamale. Soovin keskenduda tarkadele, mõistlikele, enne kui tulen õigete juurde. Tänane missioon on identifitseerida KRISTUSE täiuslik mõrsja. Ta ütleb selles ulatuslikus Piibli vestluses, et targad, mõistlikud paistavad nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti. Minu meelest on imeline, et ISSAND kasutab valguse sära, valguse kiirgamist mõrsja määratlemiseks. Öeldes, et need, kes on targad, kiirgavad valgust nagu taevalaotus hiilgab, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, kiirgavad valgust nagu tähed kiirgavad. Seega ISSAND ütleb, et KRISTUSE täiusliku mõrsja identifitseerimisel võime kasutada seda valguse mõõdupuud. Halleluuja. Valgust. Selles ülesvõtmise nägemuses, mida Ta näitas mulle, nägin pimedust. Ning nad tulid välja pimeduse ja maa põrmu taustal, kuid siiski võisin näha nende kirgast riietust kiirgamas sellel taustal. Seepärast on nii võimas näha seda. Tegelikult paigutasime selle nägemuse netti palju-palju aastaid tagasi. Ütlesin siis, et oli pimeduse ning kui see surnute tõusmine toimub, siis näed tollel taustal Kirkust. Halleluuja. Kas võime edeneda samm sammult? Lähme koos Johannese evangeeliumisse ning selgitan, kuidas see toimub tänapäeva koguduse jaoks. Läheme Johannese evangeeliumi loosse 8:12. Käin selle läbi. Halleluuja. Seejärel lähen Raamatusse, mäletate, lubasin rääkida lisa tollest Raamatust? 

Kisumu 2016. Jumala Kirkus
Kisumu 2016. Jumala Kirkus

 

Johannese evangeelium 8:12:

 Kristuse mõrsja identiteet

„12 Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.” 

Näete nüüd, et Ta asetab standardi. Ta ütles, et olen maailma valgus, ja kes järgneb Mulle, ei käi kunagi pimeduses. Seega Ta asetab sinule ju baromeetri, kuidas liikuda. Johannese evangeeliumi lõik 9:5:

„5 Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus.” 

Ta on määranud väga selgesti, et Ta on valgus, Ta on maailma valgus. Vaatame nüüd kogudust. Kas võime minna Matteuse evangeeliumi peatükk 5 juurde ning püüame nüüd näha kogudust, mõrsjat? Kallid inimesed, Matteuse evangeeliumi lugu 5:14-16. Samm-sammult. Matteuse evangeeliumi lugu 5:14-16. Kui suurepärane päev! Kui suurepärane, et tulite! Valitsuse kõrgeim juhtkond tuli siia linna, tehes märkmeid, ja kuulates Sõna kirkal päikesepaistelisel suvepäeval. Kas te ei oota seda teie rahvastele? Vaid kaks inimest siis ootab? Halleluuja. Seda, et võiksite õppida täiuslikust mõrsjast, et võiksite olla too kogudus ja pääseda sisse igavikku. Halleluuja. Matteuse evangeeliumi lugu 5:14-16. Võime alustada lõigust 13:

„13 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.“

Mäletate, Ta ütles: Mina olen maailma valgus. Nüüd Ta ütleb lõigus 14:

„14 Teie olete maailma valgus.“

Ta kasutab valgust määratlemaks iseennast ja määratlemaks täiuslikku mõrsjat. Valgus on see, mida kogudus peaks kiirgama. Halleluuja. Kas võin jätkata? Ta ütleb:

„Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. 15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. 16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.“

Sel juhul ainus asi, millest tuleb kinni pidada, on pühadus. Teisiti öeldes, Ta ütleb, paistku valgus maailmale, et inimesed näeksid teie pühasid tegusid ning hakkaksid ülistama Isa Taevas. Ta kasutab valgust täiusliku mõrsja määratlemiseks. Siis valgus on see, mida nüüdiskogudus, tänapäeva kogudus peaks kiirgama. Peatume siin ja mõtleme asja üle nii. Selles nägemuses mulle näidati pimedust, mida tarbib maailm, ning too Kirkus, mis tõusis siit üles, on iseenesest Kirkus, mis tabab maapinda ning raputab seda. Hauad avanesid. See ei olnud maavärin. Nägin palju põrmu ja osakesi liikumas, maa pind liikus. Kirkus tabas maapinda ning hauad avanesid. Kui siin paigas on haudu ja mõned pühitsetud pühad on siin, siis hauad avanevad just siin. Kuulakem seda. Minu meelest on imeline, et nende esile tõustes ISSAND andis mulle rohkem üksikasju.  Ta näitas minule, kuhu nad kõik läksid. Vaadakem. Räägin teile; nad ei lähe üles sellest kohast, kust nad tõusevad. Nad mitte ei tule välja ja ei lähe üles siit. Nad tulevad välja koos elus olevate pühadega, elavate pühadega, ja neid viiakse teatud maailma nurka. Tean täpselt seda kohta, kus see värav on. Võid seda teada, sest olen lugenud Sõnakoha. Olen lugenud Apostlite teod 1:11. Olen avalikustanud seda vaid mõnedel missioonidel, ning alles hiljuti, kas pole? Olen seda öelnud avalikult. Seejärel, kas te ei tea, et see Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse Pilves, Tema kirgastatud ihus, tuleb samal kombel nagu te nägite teda taevasse minevat. Halleluuja. Nii näete, et ISSAND vabastab täna siin mõningaid sügavamaid saladusi. Neid kõiki viiakse siis ühte maailma nurka, kus see värav on ning lõpuks Pilv katab neid.

Kuid soovin mainida ühte, kallid inimesed. Vaadakem seda. Tolles nägemuses oli pimedus ja nad tulid välja. Kirkust oli siis tolle pimeduse taustal. Kui näete netist tolle nägemuse järgselt avaldatud pilti, millest on nüüd möödas juba väga palju aastaid. Pilti tehes kohtasin teadagi graafikuid ning püüdsime panna pildi netti. Kui näete seda netis avaldatud pilti, siis näete justkui päikest tuleks välja. Just nagu ööpimeduse järel päikese välja tulles taevas valgeneb ja hakkab valgustama pimedat taevast, pimedat maad. Halleluuja. Justkui pimeda öö järel päike hakkab tulema välja valgustades taevast ja Taevad, ja Taevad hakkavad muutma pimeda maailma ilmet. Nii tuleb teha ka targal kogudusel! Kas sa oled nüüd kaasatud? Sest isegi enne, kui Ta ütles, et teie olete maailma sool, ütles Ta ju midagi. Teie olete maa sool, tähendades, et määratledes KRISTUSE täiuslikku mõrsjat, sellel peab olema võimekus muuta, muundada, valgustada seda pimedat maailma! Ütlesin siis, et me määritleme Kristuse mõrsja olemust. Näeme nüüd mõningaid tolle koguduse olemuslikke tunnusjooni. Minul ei ole palju aega selle küsimuse käsitlemiseks, sest pean arendama teist detaili ning pean tooma teid nägemusse JUMALA Aujärje ette, mis samuti määratleb seda kogudust. Seepärast, kui tulete väga kaugetest maadest, siis on tähtis, et annan teile selle teema, sõnumi, viies teid JUMALA Trooni juurde ning andes teile nägemuse JUMALA Aujärjelt. Ta ütleb, et iga kord kui vaatad päikesetõusu taeval, see annab lootust varem pimedas olevale maailmale. Tark kogudus on see lootus! See on selle pimeda maailma lootus! Kas te näete seda iseenda järgi? Kas võin veidi edasi liikuda? Ei taha veel käsitleda Jumala ees õigeid, vaid esmalt tarku. Jumala ees õiged on ka väga võimsad. Räägin teile ka sellest, kuidas ISSAND kasutab taevatähti ja seda, kuidas taevad on nii kaunid, kuidas tähed kaunistavad Taevast. Ta ütleb siis, et on olemas kogudus, mis kaunistab Taevast. Liigume samm-sammult, kasitledes tarku, seejärel tuleme Jumala ees õigete juurde. Seejärel lähen nägemuse juurde Aujärjelt. Näed, kuidas Ta kasutab Kirkust, valguse kiirgust, sest KRISTUS JEESUS on selle maailma valgus. Tähendades, kui Ta ütleb, et teie olete maailma valgus; siis Ta ütleb, et täiuslik mõrsja, kes liiigub targasti ning Issanda kartuses, järgides Mind, on minu valguse kogudus ning ta kommunikeerib seda valgust pimedale maailmale. Taanieli raamatu lugu 12:10. Halleluuja. Lisan veidi teemale juurde, laiendades seda veidi enam. Halleluuja. Taanieli raamatu lugu 12:10. Lubasin selle. Nüüd võime minna sinna. Halleluuja. Lõik 10 ütleb:

„10 Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda; aga mõistlikud mõistavad küll.“ 

Nüüd Ta räägib siin tarkadest. Ta ütleb, et siingi on jagunemine kaheks. Saab olema kaks rühma: jumalatud ja targad. Ta ütleb, tarkadel on teatud mõistmine: aja mõistmine, rõivastuse mõistmine, JUMALA saladuste mõistmine sel ajal. On nii võimas, kui Ta seda kasutab, sest Ta ütleb: targad kiirgavad nii nagu Taevalaotus kiirgab. Tähendades, et nad mõjutavad pimedat maailma. Ta ütleb siin, et tarkadel on mõistmist. Mõistsin siis, et see on kingitus. Kui see tark kogudus, mida määrätlen siin teile, hakkab opereerima mõistmise kingitusega, siis kogudus hakkab aitama seda pimedat sugupõlve ning juhatab teda teadmiseni, kuidas navigeerida iseennast, kuidas elada JUMALA kartuses sellel raskel ajajärgul. See on see koht, kus kogudus kiirgab nii nagu Taevalaotus kiirgab pimedale maailmale. Teisiti öeldes, Ta ütleb, et targal kogudusel on nägemus, sügavam nägemus, mis puudutab JUMALA asju sel ajajärgul. Seepärast, kui see hakkab opereerima mõistmise kingitusega, siis see mõjutab pimedat kogudust. Halleluuja. Tähendades: määratledes, mis on tark kogudus, sa pead ütlema, et KRISTUSE tark mõrsja, tark kogudus on tark, kui see mõistab JEESUSE Sõnu, ja see on tark siis, kui see tunneb Jeesuse õpetust. See tähendab, et tark kogudus on teadlik sellest, et JEESUSE evangeelium on Risti õpetus, Vere õpetus, Meeleparanduse õpetus, pühaduse õpetus, Jumala ees õige olemise õpetus. See teab seda, on teadlik ja kiidab selle heaks. See on see reaalsus, mida kogudus vajab. Sel viisil tehes mõjutab kogudus seda teist – pimedat kogudust – evangeliseerides seda, samal viisil nagu Taevalaotuse kiirgus mõjutas pimedat maakera, tolles nähtud nägemuses. Too kogudus, mis tarkuses valgustab teist kogudust, saab olema ja on tark päästes. Halleluuja. Kas see pole suurepärane? Ta ütleb, et kogudust puhastatakse. Samal ajal kui jumalatud, rumalad jätkavad teel, ütleb Ta, et tark kogudus püüdleb puhastumisele. Küsimus kõlab siis selliselt: KRISTUSE kogudus, kas sa oled jätkuvalt  püüelnud puhastumisele? Halleluuja. Kas võime minna Raamatu teemasse, sest aeg kulub? Soovin lõpuks jõuda Jumala Aujärje teemasse, Troonil oleva Eluraamatu juurde. Ütlesin, et soovin avada teile kõik need omadused, samm korraga. Leidsime, et  nende nimed tuleb leida tollest Raamatust. Ilmutusraamat 3:5. Halleluuja. Ta ütleb:

5 Kes võidab,

Selles Piibli versioonis Ta ütleb – kes on võidukas. Kuid armastan seda, kui Ta ütleb, kes võidab ja elab üle, jääb ellu.  ISSAND ütles, et olen võitnud maailma. Räägin Eluraamatust. Nendest, kelle nimed on kirjutatud Raamatusse. Ta ütleb:  

„5 Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.“

KRISTUSE täiuslik mõrsja ehk targal kogudus peab olema võitja ja ellujääja. Ei ole teist teed. On vaid üks tee. Kuid just nii nagu Tema võitis patu, võitis selle maailma moraalse laostumise, nii peab ka kogudus võitma; kogudus, mis saab Temalt valguse ning vahendab selle pimedale maailmale. Küsimus tänapäeva kogudusele kõlab, ja näen, et kogu kogudus on siin: Kas sa oled võitnud ja jäänud ellu? Sest vaadates nüüdse koguduse ilmet, selle väliskuju, võin näha, et patt on võitnud selle. Seepärast, hüpates Kirja heebrealastele 6:4-6, ISSAND hoiatas mind siit. Ta meenutas seda: Kui võtad vastu JEESUSE ja KRISTUSE valguse, Tema pääste, ja seejärel pöördud tagasi ning ütled, ah, olen löödud, ei ole ellu jäänud. Vaadake, Ta ütleb siin: Kiri heebrealastele 6:4-6. Ta ütleb:

„4 On ju võimatu neid, kes kord on olnud valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa Pühast Vaimust, 5 kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid 
6 ning ometi ära taganenud – neid on võimatu uuendada jälle meeleparanduseks, sest et nad iseendi kahjuks löövad Jumala Poja risti ja teevad ta naeruks.“

Ta ütleb, et on võimatu. Kui oleksin sina, ja loeksin seda kohta, siis jooniksin alla sõna, võimatu. See tähendab, et ei ole võimalik neile, kes on vastu võtnud JEESUSE, on uuesti sündinud, vastu võtnud Püha Vaimu. Nad olid siin Äratuskoosolekul eile, nähes pimedaid, kurte, invaliide, nad nägid asjaolusid. Nad nägid imesid, tuleva maailmaajastu vägesid. Nad nägid seda eile. Nägite seda seal eile, tulevase ajastu vägesid. Kui arstid ütlesid, et tal ei ole kuulmekilet, ta ei suuda mitte mingil moel kuulda, siis ISSAND tühistas selle ja lõi uued. Nad ütlesid, et tal ei ole üldse silmanärve, ei ole mingit ühendust selle struktuuri ja aju vahel. Ei ole võimalik, et ta suudaks näha. Siis ISSAND tuli, tühistas selle ja lõi uue närvi. Ta ütles, et need imetervenemised on viide tuleva ajastu väele. Ei räägi kellelegi kujuteldavale kogudusele. Räägin teile, inimestele, kes te olite sellel Koosolekul. Teile, kes te nägite valgust kiirgamas Taevast selle kirkuses, päikesepaistelisel päeval, kiirgavat Pilve, kiirates Kirkust tema Teenija üle avalikult, peitmata. Tegelikult, kui vaatad seda Kirkuse kiirgamist, siis märkad, et kui JUMALA Mees liikus selle invaliidist lapsega, siis sel hetkel, mil Tema liikus ülistustiimi juurde, pianiino juurde, siis Kirkus liikus kaasa. Olete tulevase ajastu vägede tunnistajad, kus selle väed on saavutanud võidu loodusseaduste üle.

Kisumu 2012. Jumala Auhiilguse Pilv
Kisumu 2012. Jumala Auhiilguse Pilv

Olete uuesti sündinud. Kuidas võid seejärel pöörduda tagasi ja teha pattu, öeldes: ei, ei, ma vaid lõpetasin, võtsin puhkuse teenimistööst, puhkasin veidi. Võtsin vaid väikese pausi. Soovisin veidi puhata. ISSAND ütleb Pastoritele, jätkake vaid patu nuhtlemist, kui ka kõik läheksid ära teie kogudustest. Ära lõpeta! Ära lõpeta! Jätka noomimist kõvemini! Kõvemini! Kui nad lähevad, noomi veel kõvemini. Ta ütleb, et tehes nii, jätkuvalt noomimist, oled sa koos ISSANDAGA samal poolel, koos lõikuse ISSANDAGA. Vaata, Keenia! Vaadake neid mitmeid miljoneid inimesi eile siin, me ei tea numbreid, kuid too ala on 92-hektari suurune. Kuidas nad võivad tulla, kui sa oled hõivatud patu noomimisega sellesarnase põletava tulega? See tähendab, et lõikuse ISSAND peab olema siin. Halleluuja.  

Sa ei või loobuda teenimistööst, öeldes, et ei tea, kuidas kohelda seda kogudust. Nad on mässulised, nad kogunevad ühes kodus ja räägivad minust. Nad räägivad halbu asju, sest kõned kanduvad lõpuks kõrvu. Iga kord kui ehitad, siis kogudus jaguneb jälle pooleks. Ehitad jälle ning ühe aasta möödudes see hajub jälle pooleks. Teine vanematekogu vend tuleb ja viib pooled ära. ISSAND ütleb: KRISTUSE täiuslik mõrsja, tark kogudus, on võitja ja ellujääja, ning selle koguduse nimi on selles Eluraamatus. Patu asjus õige ja tark pastor ütleb, et see on kerge: JEESUS täitis selle meie eest! Minu töö on jutlustada Jumala ees õige olemisest. Kui keegi läheb ärritatult, siis see on nende viga. On raske kohtuda kusagil kodus, kus hakatakse sind mustama, tahetakse sind ära kasutada ja laimata sind. Süda valutab, ning abikaasa soovib sind pühapäeviti kogudusest eemale kiskuda. Ta küsib, miks hajutad kauni koguduse. Sa pead talle vastama, kallis, palun püsi eemal sellest. Luba mul selgitada see asi koos ISSANDAGA. Abikaasa ütleb, et see ja see ei ole siin, ning see ja see ei ole siin, nad on liitunud teise kogudusse. Kuid mina jätkan pastori tööd ning toon ühe inimese kogudusse, ning jätkan veelgi patu noomimist. Jah. ISSAND ütleb nii. Ta ütleb, sa pead olema võitja ja ellujääja. Kuid mõningad loobuvad ISSANDA teenimise tööst ning hakkavad kirjutama romaane ning tegema meelelahutussaateid TV-kanalitele, müües romaane, mis isegi mitte pole enam kristlikud raamatud. Räägid inimestele, et soovid minna Hollywoodi ja teha filmi. Sellised on teie prohvetid! Nii nad teevad. KRISTUSE kogudus on võitja! Kristus ütleb nii. Seega kindlusta, et sa mõistad neid omadusi – identiteeti õigesti, et pääseda sisse JUMALA Riiki. On parem, et pääsed JUMALA Riiki lihtsa, Jumala õiguses eleva perega, mis on vaene ega või isegi mitte tugeda kogudust, kui et sa satud põrgusse koos 10.000 liikmega, kes koos sinuga lähevad põrgusse. Nad on seotud põrguga. Nad on minemas põrgusse. Nad soovivad vaid sinu meelt lahutada. Nad ei soovigi olla Jumala ees õiged. Nad tulevad kohtuma sinuga ja ütlevad, pastor, inimesed räägivad, et kavatsevad peagi lahkuda kogudusest. Ütled siis, palun ära tule sellise kõnega, sest ma soovin jätkata sellel teel ning vaadata, kui kaugele ma saan minna koos ISSANDAGA. Nad ütlevad, et kas sind ei huvita nende plaan lahkuda? Ütled, et ei, olen võitja ja ellujääja!

nairobi-hiv

 Õli ja veini kogudus

Pange tähele nüüd seda. Enne kui tuli ülemaailmne majanduskriis, siis ISSAND rääkis minuga taas seoses MESSIA tulemisega. Selles vestluses Ta andis mulle taas täiusliku mõrsja identiteedi. Halleluuja. Tahan seda jagada teiega. Mida see nägemus õpetab kogudusele täiusliku mõrsja identiteedi kohta? ISSAND tõstis mind üles sellel 2008.a. augusti 19.päeval, tegelikult erilisel hetkel kell 3.00 öösel vastu hommikut, enne kui keegi võis uneski näha, et ülemaailmne majanduskriis oli tulemas. Seega siis 19.augustil. Küsimus on aastal 2008 nähtud ISSANDA antud nägemusest. Ta tõstis mind üles umbes kell 3.00 öösel vastu hommikut ning leidsin end seismas JUMALA Aujärje ees. Alles hiljem mõistsin, mida see tähendab. Suurema osa ajast olen hõivatud Sõnumi jagamisega, kuid vahel astun tahapoole ja küsin, mida see tähendab? Leidsin end siis seismas otse JUMALA Trooni ees. Seejärel Auhiilgus, mäestikuline Kirkus kattis Aujärje. See oli tohutu. Kirjeldus, mille avalikustasime netis palju aastaid tagasi, kirjeldab, kuidas see Kirkus levib, liigub ringi, isegi minu ümber minu seal viibides. Mäestikuline Kirkus on seal. Ning Ta andis mulle mõista, et Tema, Kes Istub Aujärjel, Istus Aujärjel. Nüüd vabastan Taeva saladusi. Palun kuulake tähelepanelikult. Ta andis mulle mõista, et ka TALL Istus Aujärjel. Kirjeldasin, kuidas suutsin kuulda isegi Auhiilguse pühaduse häält. Kas sa võid kujutleda end seda kuulmas? Kui Auhiilgus liikus lähedal, see tekitas sihisevat häält, nii: sshhh. Heli oli püha ning sügavat austust äratav ja see liikus. Sellel Ta hetkel avas silmi veelgi enam ning nägin, et Aujärje Auhiilgusest väljus üks neljast olevusest.

Selles nägemuses on mõningaid asju, mida mul ei ole luba jagada, ega ole ka kunagi rääkinud neid ühelegi inimesele. Teatud punktini mul on luba jagada, nii olen teinudki ja teen. Kui Taeva olevus tuli välja, tal oli inimese nägu. Seejärel kuuled mind kirjeldamas, kui tõsine oli tema näoilme tema tulles, seal olid kortsud, vaod. Teadsin, et see on äärmiselt tõsine asi. Tema nägu! Temal oli inimese nägu. Tookordne oli üks elu kardetavamaid hetki. Sa tead nüüd, et ISSAND korraldab kohtumise Taeva olevustega. ISSAND vabastas kohtumiseks ühe neljast olevusest. Ta oli kardetav. Nägin tal olevat inimese nägu, väga-väga selge ja püha nägu. Kui ta tuli, siis alles hiljem mõistsin, mida ISSAND soovis teha. JUMAL-ISA soovis, et identifitseeriksin olevuse. Et minnes edastama Prohveteeringut, teaksin, mitmes see on arvult. Kui Ta on kindel, et olen identifitseerinud olevuse näo, tema inimnäo, olevus tuleb minust umbes ühe meetri kaugusele. Kui ta pöördus ümber, on taas vaikus. On terve teema, ala, kus on vaikus, mida ma aga ei või jagada. Ei ole seda kunagi jaganud. Ta pöördus siis ümber ning ta läheb tagasi Troonile Auhiilguse juurde. Kui ta astub sinna sisse, näen teda vabastamas musta hobust. Palun jälgige mind siin. See on nüüd tugev toit, hea roog kogudusele. Tugev toit kasvatamaks kogudust. Palun kuulake nüüd.

Kui ta on läinud ja vabastanud musta hobuse, siis jällegi eesmärgipäraselt korraldab ISA kohtumise musta hobusega, sest Ta tahtis mulle midagi näidata. Seega must hobune koos ratsanikuga tuleb lõõskavalt minu suunas. Kui ta jõuab minust ühe meetri kaugusele, ta venitab ja sirutab tiibu selliselt. Taeva mustal hobusel on tiivad! Ning need tiivad on suursugused valged tiivad. Kust ma teadsin? Kui ta tuli ja peatus, siis ta tegi nii. Inimesed Lõuna-Koreas teavad seda, sest andsin tookord Prohveteeringu Lõuna-Koreas. Kui vaatad videosid Boryeongist, Busanist, Incheonist, siis näed, et kõikides neis linnades teen aina nii,  kujutades teda venitamas tiibasid sellisel viisil. Ning Kirkus väljus nendest ning lainetas üle minu. Kirkus musta hobuse valgetest suursugustest tiibadest! Wow! Kas me identifitseerime täiusliku mõrsja? See on viis, kuidas identifitseerida mõrsjat. Ta teeb seda taas, ta venitab tiivad pärani lahti minu kõrval, too must hobune, kes tuleb ISA Aujärjelt. Ta teeb nii: whoooh, whoooh! Ning Kirkus kiirgab, tuleb välja tiibadest, whoooh, sel viisil, whoooh! On mõningaid sügavaid JUMALA tegevuste juurde kuuluvaid asju, ning nüüd on kogudusel aeg neid mõista ning ellu viia. Seejärel näitab Ta mulle musta hobust jooksmas ümber kogu maailma. Ärkan teadmisega, et Piibli abil võin selgitada selle tähendust. Iga kord kui ISSAND räägib, siis ainult Piibli abiga mõistan Sõnumi sisu. Halleluuja. Lugedes seejärel Ilutusraamatu 6.peatükki, mõistsin, miks Ta tõi tolle olendi minu juurde, et identifitseeriksin selle näo. Eesmärk oli, et see taeva olend võiks minna tagasi ja vabastada musta hobuse; olles näinud olendi nägu, sain teada tema arvu ja tema rolli. Kui oled reisinud nii kaugelt Keeniasse, siis meelsasti edastan sulle midagi sellist, mida sa ei leia kusagilt mujalt! ISSANDA antud nägemus mustast hobusest liitub Kristuse mõrsja teema juurde. Jah. Halleluuja. Palun kuulake mind. Ta jookseb siis ümber maakera ning ma ärkan umbes kell 3.00 öösel vastu hommikut. Panin tähele, et kell on 3.00. Nägemuses nähtud musta hobuse täpsustamiseks vaatasin Piiblisse. Piibli sõnastikust otsisin ning leidsin musta hobuse ja võin nüüd lugeda. Lugedes mõistsin, et ISSAND oli just vabastanud väga olulise omandi, seotuna täiusliku mõrsjaga. Kas võime nüüd lugeda? Ilmutusraamat 6:5-6. Kui võimas päev!  Suuremas osas nendest maadest, kuhu läksin enne prohveteeringu täitumist, näed mind YouTubes tegemas kätega nii. Enne selle realiseerumist tegin jutlustamise ajal selliselt.

Ilmutusraamat 6:5-6:

5 „Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat: „Tule!” Ja ma nägin, ennäe: must hobune, ja selle seljas istujal olid käes kaalud, 6 ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat: „Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest!“

Ta lõpetas selle:

„Ja õlile ja veinile ära tee kahju!”

Siin on KRISTUSE täiusliku mõrsja määratlus. Ärgates hakkasin teatavasti kuulutama ülemaailmse finantskriisi tulemist. Miks? Kaalude tõttu. Musta hobuse ratsanik hoiab käes kaale. Kaalud tähendavad ostmist ja müümist. Tähendades, et must päev on tulemas ülemaailmsesse ostmisesse ja müümisesse. Miks? Sest tolles nägemuses nägin teda jooksmas mööda rahvaid. Kulus vaid 3 nädalat ja siis majanduskriis muutus reaalsuseks. Ettekuulutus tähendab ennekõike ülemaailmset finantskriisi, inimesed lähevad šokki, kuidas võin anda nii suure ülemaailmse prohveteeringu? See on liiga suur, mis siis, kui see ei täitu? Edastades seda mõtlesin ka ise sellest kui liiga suurest Prohveteeringust. Kulus vaid kolm nädalat, vaid üks silmapilk ning aktsiaturud kukkusid alates New York´ist kuni Euroopa ja Aasiani välja. See hämmastas ka mind. Seejärel kuulsid krediidiliinide külmutamisest ja muust, ning kõigest sellest tuli suur asi. Nüüd, kui Ettekuulutus oli antud ja see täitus, siis mis on Sõnum kogudusele? Kuidas see liitub ja kuidas see identifitseerib täiusliku mõrsja omadusi? Kuidas see aitab meid näha sissepoole ja öelda: mis on täiusliku mõrsja identiteet ja mis ei ole? Tolle Ettekuulutuse sees on JUMALA saladus. On nimelt olemas selle Prohveteeringu füüsiline vaatenurk ja Prohveteeringu vaimne aspekt. Seepärast ütlesin selle olevat „kaherattaline“ Prohveteering. Jälgige täpselt.

Kui vaadata elu Iisraelis, elu muinas-Iisraelis ja elu kaasaegses Iisraelis, siis need ei ole liiga erinevad. Kaalud on nüüd muudetud, need on erilised, kuid neis on sama muinasaegne struktuur. Iisraeli rikkad inimesed elasid varem mäekuplitel, kust nad heitsid prügi alla. Vaesemad inimesed elasid varem orgudes. Seetõttu Ta ütles Jeremijale, mine pottsepa majja, ning alles siis kui oled kohale jõudnud, annan sulle sõnumi ISSANDA Koja tarvis. Seepärast Jeremija läks Ben-Hinnomi orgu. Vaesemad inimesed, pottsepad tegid seal orgudes varem tööd. Jeremija järgi ISSAND ütles, et pottsepp kasutas uue savipoti tegemisel teist, katkist savipotti, segades seda savimuda sisse. Teame siiski, et tolles orus oli väga palju prügi, ning seal oli hais. Seal elasid vaesed inimesed. ISSAND ilmselt siiski rääkis Jeremijale  koguduse, ISSANDA Hoone teenimisest ning milline see oli. Rikkamad inimesed elasid siis vaeste ülapoolel. Vaadates vaesemate inimeste toidulauda, nägid selle vaesust ja nappust. Valitsus Iisraelis on tänase päevani kindlustanud kõikidele leiva. Kuidas see on seotud kogudusega ning Kristuse mõrsja määratlusega, samuti ISSANDA Koja teenimisega? Ühine nimetaja on: Vaeste toidulaual oli leiba ja mida muud s

eal ka oli, ta sõi seda koos leivaga. Kuid vaadates rikkamate inimeste pilti mägedel, siis seal oli sama leib, kuid neil oli ka oliiviõli ja veini. Halleluuja. Oliiviõli ja veini. Ta saadab musta hobuse ratsaniku ja Ta ütleb, kui leiad selliseid, kes vaevalt ellu jäävad, kes vaevalt ellu jäävad, tee asjad neile veel raskemaks. Kuulake seda. Kui sa siiski leiad neid, kelle toidulaud on täidetud õli ja veiniga, siis palun, ära kahjusta neid, säilita nad. Õli tähendab Püha Vaimu võidmist.

Teisiti öeldes, ISSAND ütles, et vabastan musta hobuse ratsaniku, kuid kui lähed sinna alla maailma, siis leiad kahte eri tüüpi kogudusi. Leiad koguduse, kus evangeelium on muudetud kaubaks ning JUMALA Tõde on asendatud paganate uskumustega, sellistega nagu liberalism, homoseksualism, eduteoloogia evangeelium ja nii edasi, eriliste valeuskumustega. Sellises koguduses on nälg. Liberaalteoloogia jutlustajad kuulutavad teist evangeeliumi. JUMALA Tõde on asendatud, ja selles koguduses on nälg ning see vaid halveneb musta hobuse vabastamise järel. Nad söövad midatahes. Seal on puudus. Kui leiad selle koguduse, siis hävita see kogudus! See ei ole KRISTUSE mõrsja! Sa võid mõelda, et JUMAL on järeleandmatu, kas pole? Palun kuulake mind. Ta ütleb, et sa kohtad siiski ka teist tüüpi kogudust, mis on Püha Vaimu Taasünnis! Õli ja veini kogudus. Kas mäletad veini, kui JEESUS võttis karika ning Ta ütles, see on minu veri. Kogudus, mis on JEESUSE Vere all! Kogudus, kus Püha Vaim voolab nii nagu eilegi! Kus jalutud kõnnivad, pimedad näevad, mis on Äratuses! Jutlustatakse Tõde. Pühadust! Naised ei ole alasti. Ta ütleb, et kui kohtad sellist kogudust, siis säilita see, see on mõrsja!

JEESUS ütles Matteuse evangeeliumi 25.peatükis, et arukad neitsid kannavad õliastjat. ISSAND ütleb, et rahvaste kogudustel tuleb nüüd ärgata ja küsida iseendalt: kas me oleme kogudus, kus evangeelium on muudetud kaubaks? Kus on valeõpetus ja korruptsioon, ning siis mistahes kõlbab kogudusele. Või oleme kogudus, mis süleleb meeleparandust ja pühadust? Võidmine voogab, kui nad jutlustavad JEESUSE Verd! Halleluuja! ISSAND ütleb, et on kaks kogudust tänapäeval. Üks neist on müünud, hispaania keeles öeldakse: vende, vende sangre; nad müüvad JEESUSE Verd. Ta ütleb siiski, et on teine kogudus, kus on pühadus. Iga kord kui pastor avab suu, siis kuuled vaid ühte sõna: pühadus. Naised ei tule miniseelikutes, ei kunagi. Sa ei näe kunagi nende sääri, ei kunagi. Vaadake Keeniat, siin sa ei näe nende sääri. Koguduses peab olema pühadus. See ei ole vaid kauge lootus. Selle võib saavutada siin elus! Valmistudes lõpetama, tahan öelda järgmist. ISSAND on identifitseerinud mõrsja. Ta ütleb, et mõrsja on kaetud JEESUSE Verega. Mõrsjakoguduse pastorid jutlustavad: VERD! VERD! VERD! VERD! VERD! VERD kogu aeg! Ta ütleb, selles koguduses on Püha Vaimu Äratus. Näen, et paljud-paljud kurdid kõrvad on avanenud, paljud jalutud on tõusnud üles ja kõnnivad. Seal ei ole selliseid valeimesid nagu Nigeerias, Ameerikas või mujal. Nad on kinnitunud lubatud Viimasesse Kirkkusesse. Nad ei õpeta mingeid majandustarkuse trikke finantsturgudel, ei, ei! Nad jutlustavad JEESUSE Verd ning kuulutavad MESSIA taastulemist! Tõepoolest MESSIAS on tulemas!

Sel aastal loodetavasti näeme! Kui meil on augustis Konverents, siis kutsume teid! Kui võimsad 3 päeva! Tänan väga! Kutsume teid augustis. Kirkus! Kirkus! Kirkus! Äratus! Äratus! Pöördume tagasi Vere juurde. Nüüd teame mõrsja identiteeti. Tagasi Vere juurde! Tagasi Vere juurde! Kui võimsad 3 päeva! SHALOM.

Pöördugem tagasi JEESUSE juurde. Öelge:

 


Vägev JEESUS. Ma teen täna meeleparanduse. Ning pöördun eemale patust. Palun, JEESUS, tee minust õli ja veini kogudus. Täiuslik mõrsja. Vägev JEESUS, palun kinnita JEESUSE Veri nii minu elus kui koguduses. JEESUSE vägevas Nimes. Olen uuestisündinud täna. Täielikult.


Kisumu 2016. Jumala Kirkuses
Kisumu 2016. Jumala Kirkuses

 

 


Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi

 Kristuksen morsiamen identiteetti