PÄÄSTEPALVE


ISSAND JEESUS!  MA TUNNISTAN, ET OLEN PATUNE. MA KAHETSEN JA PÖÖRDUN ÄRA PATUST, TÄNA. PALUN PESE MIND PATUST PUHTAKS JEESUSE KALLI VEREGA. MA PARANDAN KAHETSEDES MEELT OMA PATTUDEST NING VÕTAN SIND VASTU OMA SÜDAME ISSANDAKS JA PÄÄSTJAKS. PALUN KIRJUTA MINU NIMI TALLE ELURAAMATUSSE JA SAADA MINULE PÜHA VAIM AITAMAKS MIND ELADA PÜHADUSES. KINNITA SINU SÕNA MINU SÜDAMES JA HOIA MINU SÜDANT. JEESUSE VÄGEVAS NIMES. OLEN UUESTISÜNDINUD TÄNA. AAMEN


JEESUSE MÄEJUTLUSEST

“Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute! Teie palvetage siis nõnda:

MEIE ISA, KES SA OLED TAEVAS! PÜHITSETUD OLGU SINU NIMI! SINU RIIK TULGU, SINU TAHTMINE SÜNDIGU NAGU TAEVAS, NÕNDA KA MAA PEAL! MEIE IGAPÄEVAST LEIBA ANNA MEILE TÄNAPÄEV! JA ANNA MEILE ANDEKS MEIE VÕLAD, NAGU MEIEGI ANDEKS ANNAME OMA VÕLGLASTELE! JA ÄRA SAADA MEID KIUSATUSSE, VAID PÄÄSTA MEID ÄRA KURJAST! SEST SINU PÄRALT ON RIIK JA VÄGI JA AU IGAVESTI. AAMEN.

(Matteuse 6:6-13). Seda palvet nimetatakse Meie Isa Palveks.