9.1.2017 PROHVETEERING. VÕIMAS JUMALA KOHUS ON TULEMAS TOHUTU SUURE MÄEGA RAHVALE –  PROHVET DR. OWUOR

  

Nüüd, ISSAND JEHOOVA, Ta on Rääkinud minuga. Vägev JUMAL, keda näed Jesaja Raamatu lõigetes 9:6-7 ja JEHOOVA MEKADDISHKEN, ISSAND meie Pühitseja, Tema, kes puhastab ja pühitseb, ja keda näed 2. Moosese raamatu lõikes 1:13. Ta Rääkis minuga viimasel ööl kohtust, mis on tulemas teatud maale. Uuesti. Olen näinud ISSANDAT minuga Rääkimas kohtust, mis on tulemas teatud rahvale. Selles unenäos – ISSAND – Ta tõi mind ühte paika. Sellel rahval on suur mägi, tohutult suur mägi. Mul oli võimalus näha, et see mägi on nii suur. Ning sealt alaosast, see on nii tohutult suur, see on tõesti tohutu suur mägi. Selle alumisest osast on võimalik näha, et kalju lõikub  üleval väljapoole, seega kui sa oled selle mäe alaosas, sa võid tunda, et selle kalju lõigatud osa võib kukkuda peale. Uuesti, lubage et kirjeldan seda väga hoolikalt.

ISSANDA kohus on tulemas teatud rahvale, kus on mägi. Suur mägi; tõesti tohutu, tõesti, tõesti tohutu suur mägi. Ning kui see mägi kõrgeneb üles välja, siis selle kaljud lõikuvad väljapoole sellisel viisil, kus nad tekitavad peaaegu et katusealuse. Seega kui sa oled siin allosas, sa kardad. ISSAND viis mind sinna alla ja ma kartsin, et kui toimuks maavärin, siis see kaljutükk kukuks peale. See oli pigem vihmavarjukujuline katus. Siiski mitte nagu vihmavari, kuid see lõikus väljapoole. Seal all olles oli see veidi nagu katus meie peal. Mitte päris nii nagu katus, kuid see lõikus väljapoole meie suunas. Ohtlikult.

Seega see maa, mille üle ISSAND tuleb kohut mõistma; Ta on läkitanud mind tooma kohtuotsust, rääkima kohtu tulemist teatud maale. Tooma ISSANDA kohtuotsuse teatud maale, kus on tõeliselt suur mägi. See on tohutu suur mägi. Ning see mägi on nii tohutult suur, et see läheb ülespoole ning siis see on lõigatud veidi väljapoole. Seega on siis kiviplokk, mis on veidi väljaulatuv ja sellel ei ole tuge. Ohtlikult. Teadsin, et kui toimuks maavärin, siis see kukuks seal all olevatele elanikele peale. Tegelikult olin väga kannatamatu selle vestluse ajal. Sest olin seal all ja kartsin, et kui oleks ükski maavärin, siis see kalju kukuks peale.

Kuid sellel mäel; sellel mäel on teine osa. See on õieti nagu kaks mäge üheskoos. Seal on teine osa, mis on kinnitatud sinna. Esimene osa on see tume; tume kalju ülal. Kuid seal teises osas on kraater, kust voolab laavat, kust laava voolab välja. Seega selle mäe teises osas on kraater. See on üks suur mägi, kus on kaks osa. Üks kalju moodustab tumendatud tahkusid ja ulatub väljapoole, veidi väljapoole. Ning teine osa mäest, mis on samuti suur seal üleval, on kraater, kust voolab laava. Võisin näha ka seda viisi, kuidas see laava voolab, kuid näha ka seda jääd ja lund seal üleval. Seega ISSANDA kohus on tulemas sellele maale, kus on see mägi.

Siis ühel hetkel inimesed reisisid teisest kohast. Kuid neil ei olnud kerge reisida paigast A; ühest linnast teise seal selle kohtuotsuse raskuse tõttu, mis on tulnud sellele maale. ISSAND viib mind teise ossa, kus näen herilasi. Paljud herilased tulevad esile ja püüavad mind hammustada. Te kõik teate, et kui ISSAND Räägib herilastest sellisel viisil, siis see on ISSANDA kohus. Seega kui ISSAND näitas mulle kõike seda ning siis Rääkisin JEHOOVA kohut selle maa üle, siis need kohtud realiseerusid, need said teoks, ISSANDA kohus selle maa üle.

Näen, et politseinikud on tulnud teisest politsei vahtkonnast, nad on suurekasvulised inimesed. Nad tundusid enamatki, ei tea kas nad on tõmmud inimesed. Nad ilmusid kuulikindlates jakkides. Nad olid suured inimesed. Nad tulid teisest politsei vahtkonnast. Nad vaid saabusid vastavalt sündmuspaiga vajadusele. Ning nende kahe linna vahel ei ole enam võimalik liikuda selle kohtuotsuse tõttu.

Näen tohutut kohut tulemas maale, rahvale. ISSAND on palunud mind selles unenäos seda rääkida. Ning kui ma rääkisin sellest kohtust sealsele maale, Ta ütles, et nüüd võid anda selle kohtuotsuse sellele maale. Ning kui ma kuulsin seda Häält ja Rääkisin kohtust sellele maale, siis asjad läksid tõeliselt tõsiseks. Herilased hakkasid hammustama inimesi. Näen ka politsei diviisi kohale tulemas. Nägin seal kõiki neid sündmusi toimumas. Seega näen tulemas tohutut ISSANDA kohut.

See, mida ma veel ei mõista, mida pean veel selgitama, on, et kuulen nüüd laulu, kuulen lauldavat laulu ja see laul lauldakse Taevast. Seda laulu lauldakse Taevast ja seal öeldakse: “Kapernaum, Kapernaum, Kapernaum, Kapernaum”. Niisiis imestan, et mis riik see võiks küll olla: “Kapernaum, Kapernaum”. Ning see tuleb ajal, kui olen just andnud tõsise hoiatuse Nakurus, et kellele on palju antud, siis sellelt nõutakse ka palju enam kohustusi ja palju vastutust.

Uuesti. Nakuru Konverentsil rääkisin just väga selgesti selle Keenia rahvale. Ning ütlesin, et kui paljud, paljud, paljud invaliidid kõnnivad sellisel viisil ja paljud, paljud, paljud pimedad saavad nägemise sellisel viisil ning kõikides külades rõõmutsetakse. Hoiatasin seda maad, et kui paljud AIDS-iga haiged on tervenenud ja haiglad vabastavad neid nüüd programmidest. Ning ütlesin, et kui toimub palju imesid ja märke, kui Jumalamees käseb Taevaid avaneda ja Vihm tuleb koheselt alla selgel päikesepaistelisel suvepäeval. Ning kui Jumalamees räägib ISSANDALE paludes, et Ta tuleks visiidile ja seejärel JUMALA Pilv tuleb Tema juurde kõikide silmade ees. Kui paljud kurdid kuulevad, paljud tummad.

Seejärel andsin nüüd selle hoiatuse Nakuru linnas, öeldes: “Kapernaum, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse.” Seega see laul Kapernaumist selles unenäos, see paneb mind imestama. Kuid olen andnud kirjelduse selle maa kohta; näen väga suurt mäge, tohutu suurt mäge. Ning sellel mäel kalju lõikub veidi väljapoole seal üleval. Üsna ohtlikult, just nagu see võiks kukkuda alla maavärina toimest. Ning see pool mäest on nüüd see suur kraater. Suur mägi, kus on kraater, see vulkaani aktiivne pool seal üleval. ISSAND viib mind sinna ja ma näen seda. Ta tõstab mind üles ja Ta viib mind sinna ning ma näen. Siis näen mõningaid elamurajoone, näen nüüd elamurajoone siin all. Ning siis näen kõike seda juhtumas. Näen ISSANDA kohut tulemas sellele maale.

Siiani olen palunud ISSANDAL näidata, milline konkreetne maa see on. Kuid see on selle maa kirjeldus; seal on tohutu suur mägi. Ning räägin kohtust ja ISSANDA kohus tabab seda maad. Seal on kaks linna; üks linn ja teine linn. Ning vahemaa, liikumine nende kahe linna vahel muutub raskeks. Näen ühte politsei divisjoni teiselt poolelt tulemas sündmuspaigale kuulikindlates vestides. Nad on suurekasvulised inimesed ja nad reageerivad sellele kohtuotsusele, sest teed mööda ei saa enam liikuda. Selletaoline maa; olen Rääkinud kohtust sellele rahvale, sellele maale, kus on see mägi.

ISSAND palub maailma rahvastel parandada meelt ja pöörduda ära kurjusest ning pöörduda tagasi pühadusse. Sest ma olen näinud MESSIA Tulemist, ISSANDA Suursugust Tulemist. Olen näinud selle päeva teokssaamist. Olen näinud paljusid inimesi laskumas masendusse, olles jäänud hiljaks selle sündmuse suhtes, pääsemata sisse. Olen näinud  ISSANDA Tulemist. Sel põhjusel ISSAND Räägib neid asju.

Nüüd, kui lähed Taanieli raamatu lõike 12:1 juurde, kuuled ISSANDA Oraakleid seoses selle ajaga. Ta ütleb:

“Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani.”

Siis näed Taanieli raamatu lõigetes 12:2-3 neid rääkimas koguduse ülesvõtmisest, püha ja särava koguduse võtmisest. See on hüüdja Hääl kõrbes, öeldes: Parandage meelt, parandage meelt ja pöörduge ära patust. Parandage meelt ja laske endid ristida ning järgige kõike seda, mis on õige Jumala ees. Hoidke pühadus südametes, sest MESSIA Tulemine on lähedal.

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Eestikeelne tõlge 9.1.2017 Prohveteeringust. Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org