27.3.2020 EVAKUEERUMISKÄSK27.3.2020 EDASTATUD EVAKUEERUMISKÄSK: 

IGAÜKS INDIVIDUAALSELT PEAB VALMISTUMA EVAKUEERUMISEKS!ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID DEKLAREERISID 27.3.2020 ´JESUS IS LORD´- RAADIO OTSE-EETRIS EVAKUEERIMISKÄSU. IGAÜKS INDIVIDUAALSELT PEAB VALMISTUMA EVAKUEERUMISEKS.

SEE MAAILM EI OLE SINU KODU. JUMAL ISA KUTSUB KÕIKI KOJU – TAEVASSE, KUID SINNA EI PÄÄSE MITTE KEDAGI EBAPÜHA EGA MITTE MIDAGI, MIS ON EBAPÜHA ISSAND JUMALA EES. IGAÜKS PEAB PUHASTUMA, HÜLGAMA MISTAHES PATU JA KURJUSE, VÕTMA VASTU JEESUSE, SÜNDIMA UUESTI JEESUSES, LASKMA END RISTIDA ÜLENI VEE ALLA KASTMISE RISTIMISES JEESUSE NIMESSE NING SEEJÄREL KÄIMA ÜKSNES PÜHA JA ÕIGENA ISSAND JUMALA EES. GLOBAALSED TEENISTUSED AITAVAD LEIDA TEED. ILMA PÜHA VAIMU JUHTIMISETA POLE VÕIMALIK OLLA SIIT IGAVESSE ELLU EVAKUEERITUTE SEAS. KOOS PÜHADE EVAKUEERIMISEGA LAHKUB KA PÜHA VAIM. PRAEGU ON PÜHA VAIM SIIN JA LEITAV. PALU JEESUSELT PÜHA VAIMU, ET VÕIKSID OLLA JUHENDATUD ÜLESTÕMBAMISEKS VALMISTUDES. 

KOGU UNIVERSUMI LOOJA ON TAASTAMAS TEMA OMANDIÕIGUST PLANEET MAA ÜLE, KUS PRAEGU VALITSEB SAATAN,  SELLE MAAILMA VÜRST, KUID TEMA AEG LÕPEB.


8.6.2021 ISSANDA SÕNUM:

PÕRGUSSE MINEK ON IGAÜHE ISIKLIK VALIK

8.6.2021 Issanda Sõnum, kuulatav inglise keeles:

Jumal Isa ei sunni kedagi põrgusse; Tema toob alati esmalt Päästesõnumi ja Kutse Kahetsevale Meeleparandusele. Kui inimene keeldub kuuletumast, keeldub hülgamast pattu ja kurjust, keeldub tulemast jäädavalt Jeesuse Pühale Eluteele, siis Issandal pole teist valikut, kui et määrata inimene igaveseks põrgusse.

"JA KEDA EI LEITUD KIRJUTATUD OLEVAT ELURAAMATUSSE, 
HEIDETI TULEJÄRVE." (Ilm.20:15)

Videolõik 4.6.21 Globaalsest Teenistusest: pilguheit põrgusse. Põrguleekide kuumus on ca 1700°C.


14.5.2021 HOIATUS PÕRGUS SUHTES


Vaata lisaks: ⇒  ON ÜLIKRIITILINE AJAHETK!

⇒ 99% MODERNSETEST KRISTLASTEST ON HÜLJANUD JEESUSE EVANGEELIUMI

“Kui vaatate selle sugupõlve kogudust, siis kogu kogudus, suurim osa neist, 99%, on hüljanud JEESUSE Risti ja Vere! Neile meeldib rohkem modernne kristlik elu, kus nad saavad praktiseerida mida tahes: filme, ebamoraalsust, kõike. Suurim osa kaasaja kogudusest on hüljanud JEESUSE. Nad on hüljanud JEESUSE Risti ja Vere; kaasaja postmodernne kogudus. Kui sa räägid neile, et riietuge pühalikult, siis nad ütlevad, et ´ei´, ma tahan minna sinna teise kogudusse; sest seal koguduses, kuhu nad lähevad, pastorid lubavad neil teha, mida vaid tahavad. Pastorid on käsitlenud valesti JUMALA Sõna, JUMALA Seadust!” Videolõik Issanda Vägevaimate ja Kardetavaimate Prohvetite Ülemaailmsest Teenistusest; Nendelt, kelle kaudu Räägib Jumal Isa ise.)


KAS SINU NIMI ON KIRJUTATUD TAPETUD JUMALA TALLE ELURAAMATUSSE? KAS SA TEED KÕIKVÕIMALIKU, ET JEESUS EI KUSTUTAKS SU NIME ELURAAMATUST?

Kõige olulisem küsimus igaühe jaoks praegusel ülikriitilisel ajahetkel. 


“KEDA IGANES EI LEITUD OLEVAT ELURAAMATUSSE KIRJUTATUD, SEE VISATI TULEJÄRVE.” (Ilmutuse 20:15)

Vaata lisaks Talle Eluraamatu kohta (loetav eesti keeles) >  Taeva kodakondse riietumisetikett


√  PÄÄSTEPALVE

Mõtisklemiseks mõningaid Issanda Õpetusi (loetavad eesti keeles): 

Jumala Auhiilguse Pilve Visiit

Kõndimine koos Jumalaga

Mõistlik kogudus

Taeva kodakondse riietumisetikett

Laitmatuse rõivastuse valmistamine

Seksuaalpatu võitmine