SUUR JA AJALOOLINE MENENGAI-4 TERVENDAMISTEENISTUS TOIMUB NAKURUS (KEENIAS) 30-31.12.2021  JA SELLEGA LIITUV RAHVUSVAHELINE PASTORITE JA EVANGEELIUMIKUULUTAJATE KONVERENTS 1-2.1.2021

SUUR TERVENDAMISTEENISTUS ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT ON TULEMAS NAKURUSSE, MENENGAI VÄLJALE.

Toogem kohale kõik halvatud, liikumisvõimetud, kurdid, pimedad ja kõik muud haigusseisundid päikese all.

“Ja tema juurde tuli palju rahvast, tuues enesega ühes jalutuid, vigaseid, pimedaid, keeletuid ja palju teisi; ja nad heitsid need tema jalge ette. Ja ta tegi nad terveks, nii et rahvas pani imeks, nähes keeletuid rääkivat, vigaseid olevat terved, jalutuid käivat ja pimedaid nägevat. Ja nad andsid au Iisraeli Jumalale.”

(Matteuse 15:30-31)


ISSAND ON EDASTANUD MENENGAI-4 SUURSÜNDMUSE EEL PALJU ETTEKUULUTUSI, PROHVETEERINGUID:   19.11.2021 … / 23.11.2021 … / 24.11.2021 … / 5.12.2021 … / 6.12.2021 … / 10.12.2021 … / …

Meile on ilmutatud, et inimesed tulevad tervenema suurel hulgal ka juba enne Menengai-4. Tervenemisimedest osasaamiseks ei pea just füüsiliselt kohal olema, kuid hädavajalik on patukahetsus ja meeleparandus Jeesuses. Miks? 


 JEESUS ÕPETAS: / “PÄRASTPOOLE LEIDIS JEESUS TEMA PÜHAKOJAST JA ÜTLES TALLE: “VAATA, SA OLED SAANUD TERVEKS. ÄRA TEE ENAM PATTU, ET SINUGA EI JUHTUKS MIDAGI HALVEMAT!”” (Jh 5:14)


30-31.12.2021 SUUR TERVENDAMISTEENISTUS ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT, OLLAKSE VALMISTUMAS JA OOTEL. Ülistus on käimas Menengai väljal; kus kohal on praegu ca 500 viiuldajat, 5000 ülistajat, 3 miljonit inimest.