5.5.2017 PROHVETEERING (ÕHTU). ISSAND RÄÄGIB PATU OLUKORRAST NAMIIBIAS & KUTSUB ÜLERIIGILISELE KAHETSEVALE MEELEPARANDUSELE –  PROHVET DR. OWUOR

 OSA 1 

Otseülekandena Jesusislordradio.info kaudu Issanda Vägevalt Prohvetilt Dr. Owuor. Esimene Prohveteering
Namiibiale, 5.5.2017. Õhtu.


 

ISSAND on Rääkinud minuga sellest missioonist, mis on tulemas Namiibiasse. Selles vestluses ISSAND on
näidanud minule palju ebamoraalsust Namiibias. Tema viis mind sinna. Teatud kogukonna ühte külla, kus
ühel mehel on palju naisi. Osad neist on noored naised ja teised vanad. Ning saan näha väikest mäekuplit
ja ISSAND asetab mind nii, et saan veidi näha tema maa-ala. Ta on kogu selle maa omanik ja ta on
ehitanud sinna igale naisele oma maja.

Namiibias on palju polügaamiat ja seksuaalset ebamoraalsust. Ning ISSAND on toonud selle minu
teadmisesse. Kui olen valmistumas sinna maale minemiseks. Seksuaalset ebamoraalsust. Näen seda teatud
kogukonda, mis äratas ISSANDA tähelepanu, kus neil on palju naisi. Ning tema on ehitanud sinna rivvi
naistele majasid. Üks naistest on vanem naine ja siis on see järgmine naaber. Näen, kui ISSAND viib mind
ringreisile sellele maale Namiibiasse.

Näen nõidust. Näen nüüd inimesi tegelemas nõidusega. Nad on riietunud alusriietesse. Nad ei ole
riietunud hästi. Nad on peaaegu alasti. Nad tantsivad seal. Nad on naised ja mehed. Nad tantsivad teatud
viisil, tõstes käsi selliselt üles ja raputades selliselt õlgu. Sel viisil. Kui nad tegelevad nõidusega Namiibias.

ISSAND läkitab mind Namiibiasse väga karmi Sõnumiga kahetsevast Meeleparandusest. Tema on võtnud oma
tähelepanu alla ja juhtinud minu tähelepanu sellele seksuaalpatule, mis on sellel maal. Polügaamia,
abielu paljude naistega maapiirkondade külades. Siis näen nõidust, näen palju nõidust. ISSAND asetab
mind sinna kõndima. Ning Tema paneb nad rääkima minule, kuigi nad ei ole teadlikud, et nad
räägivad minule. Nad kirjeldavad minule kõike, mida nad teevad. Seda ebamoraalsust, neid paljusid naisi,
ja seda nõidust. Näen neid seal tantsimas.

ISSAND viis mind täna Namiibiasse ja näitas minule suurt vajadust meeleparanduseks. Et ka nemad saaksid
valmistada tee MESSIA Tulemisele. Tõepoolest MESSIAS suri kõikide inimeste eest, kaasa arvatud need
ühiskonnad. Ning sellel põhjusel toob ISSAND selle nüüd tähelepanu alla, et saaks kuulutada välja
üldrahvaliku kahetseva meeleparanduse.

Näen mäekuplit. See on sellelaadne, see on nagu kuppel. Ning nad ehitavad endi majakesi, nende majasid.
Palju abikaasasid, seal tegeletakse nõidusega. Näen seal palju koeri, väikeseid koeri nende kodudes ja lapsi.
Seega ISSAND kutsub kahetsevale meeleparandusele. Ning Tema läkitab mind Namiibiasse. Tema kutsub
Namiibiat üldriiklikule kahetsevale meeleparandusele. Et kogudus nüüd tahlikult püüaks viia maa
saagikoristuseni. Et nad valmistuksid nüüd selleks suureks Äratuseks. Selle maa lõikuseks, ning
valmistamaks neid ette Suursuguse Taevase Kuningriigi jaoks. MESSIAS suri ka nende eest.

Patt on patt. Ma räägin nüüd Namiibia patust. Kuid ka Keenia patt on patt. Samuti Euroopa patt on patt.
Seega, kui ISSAND kutsub Namiibiat kahetsevale meeleparandusele, siis Tema kutsub samas kõiki teisi
riike ja kõiki teisi rahvaid kahetsevale meeleparandusele. Piiblis Apostlite tegudes 17:30, Tema ütleb:

“Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada.”

Miks? Sest Tema on nüüd määranud päeva, millal MESSIAS tuleb ja mõistab kohut rahvaste üle. Võtab Pühad

Taevasse, ja mõistab kohut nende üle, kes ei ole liikunud õigena Jumala ees. ISSAND Õnnistagu teid.

MESSIAS on Tulemas.

 


5.5.2017 PROHVETEERING (ÕHTU): ISSAND RÄÄGIB PATU OLUKORRAST NAMIIBIAS & KUTSUB ÜLERIIGILISELE
KAHETSEVALE MEELEPARANDUSELE – PROHVET DR. OWUOR

OSA 2 

Otseülekandena Jesusislordradio.info kaudu Issanda Vägevalt Prohvetilt Dr. Owuor. Teine Prohveteering
Namiibiale, 5.5.2017


 

ISSAND on Rääkinud minuga praegu, selles ajas, uuesti seoses Namiibiaga. Ning nii nagu Tema algul Rääkis
minuga seoses Namiibia maapiirkondade küladega, tõin ma selle teile. Sellest suurest seksuaalsest
ebamoraalsusest seal, polügaamiast, noores eas abiellumisest, üliväga noorte tüdrukutega, paljud
nendest. Ning samuti sellest suurest nõidusest seal. Näen mehi tantsimas ja tegelemas nõidusega. Üks
neist kükitab, arvan, et kaks või kolm kükitavad teisest kinni hoides taga, nad seisavad koos
küünarnukid seotuna tehes niimoodi, niimoodi, olles riietatud mingi kombe kohaselt. Nende juttudesse.

ISSAND on praegu Rääkinud minule ka Namiibia kogudusest. Tema tõi mind sellesse paika, kus on koguduse
poolt korraldatud pulmad. Ning näen neid riietatuna kreemikasvalgesse, väga läikivasse, läikivatesse
riietesse, väga läikivatesse riietesse, materjali, mis on läikiv ja särav, kuid veidi valge,
koorevärviline. Ning näen natuke tumesinist või violetset värvitooni. Ning see riietumine pulmades,
kuidas see kogudus on riietunud, siis ISSAND käseb nüüd Häälega.

ISSAND on praegu Rääkinud minuga ka Namiibia kogudusest. Tema ütleb: Vaata seda suurt amoraalsust. Seega
seal koguduses neil on väga liibuvad riided. Nad soovivad, et inimesed näeksid neid, nende
ebamoraalsust. Ning neil on läikivad, väga läikivad riided. Nad on valmistumas pulmadeks. Näen neid
peaaegu nagu ühes rivis hotellis või koguduses. Ma ei tea, mis ruum see on. Kuid need on pulmad. Ning
koguduses abielluti. ISSAND Rääkis seda just.

Ning olen näinud neid väga läikivates, säravates riietes. Kuid väga, väga ebamoraalselt riietununa.
Ebamoraalselt. Äärmiselt ebamoraalselt.

Ning siis on teine kogudus, mida näen uuesti ning mis on selle teise koguduse lähedal, kus on pulmad.
Ning kuulen seda teist kogudust ütlemas: ent me oleme paremad kui teie. Rikkuse tõttu. See teine kogudus
näib olevat rikkam maailma rikkuses, rahas ja kõiges sellises. Seega näen seda taas.

Näen, et selles ajas ISSAND on nüüd Rääkinud minuga taas kogudusest. Kuid seekord ebamoraalsusest
koguduses. Sest näen neid pulmasid, mis toimuvad. Nad valmistuvad ja see on toimumas. Ning neil on need
väga läikivad ja säravad rõivad, kreemikasvalged. See, kuidas need naised on riietunud, on kohutav,
kohutav, jube. Väga liibuvatesse, amoraalsetesse, lühikestesse ja nappidesse piludega riietesse, ja nii
edasi. Seega see on täielikult ebamoraalne. Ning see on nüüd see, kuidas kogudus valmistub pulmadeks.

Kuid näen naaberkogudust, selle kõrvalolevat kogudust. ISSAND toob mind sinna. Need ei ole pulmad. Kuid
see teine kogudus teab, et see esimene kogudus on rikkam. See esimene kogudus teab samuti, et see on
varakam kui see teine kogudus. Seega on veidi sellist konkurentsi, mida ISSAND tõstatab ja rõhutab nende
vahel.

Ning selle järel näen jõukast naabruskonda. Arvan, et see on rühm ridaelamuid või kodusid. Näen palju
kodusid. Nad on sirges rivis. See on väga rikas naabruskond. Ning siis tabab tragöödia seda maad. Ning
näen seda poolt linna ja elamupiirkonda täiesti lööduna. Majad on täielikult purunenud. Täiesti. ISSAND
näitab minule täielikku hävingut, kui Namiibia ei paranda kahetsedes meelt.

Seega ISSAND on Rääkinud seda. Ning nüüd on Tema toonud minu tähelepanu alla taas koguduse olukorra
Namiibias.  Namiibia koguduses on palju seksuaalset amoraalsust ja raha. On palju raha, konkurentsi ja
konflikti koguduses. Kogudused kaklevad. Nad võitlevad teineteise vastu. On konkurents ka rikkuse
pärast. Kumb on teisest rikkam. Nüüd, see on väga šokeeriv ja tõeliselt murettekitav praegusel ajal, kui
kogudus peaks olema keskendunud Taevasele Kuningriigile, mis on tulemas, JUMALA Kuningriigile. Sellele
Taevalikule aardele, mis meil on kogudusena.

Seega koguduses on ebamoraalsust. Seda olen nüüd näinud. Ning siis kogudused võistlevad teine teisega
varakuse pärast, ja nii edasi. Ning naiste riietumist on absoluutselt võimatu heaks kiita, see on
ebakristlik. Tegelikult keegi võib imetleda. Seepärast mõtlesin, et see on hotell. Imestasin, et kas see
oli tõesti kogudus, kus nad riietuvad selliselt. Seega ISSAND on näidanud seda ebamoraalsust Namiibia
maal. Kuid sa võid näha, kuidas kogudus on täielikult väljaspool seda, et võiks juhendada rahvast, muuta
suunda maal, kutsudes Jumala õigsusesse ja pühadusse, ning valmistada Namiibiat ette selle väga imelise
Äratuse jaoks, mis hõivab meeste ja naiste südameid. Nüüd, valmistades rahvaid MESSIA Tulemise jaoks.
Seega on tööd.

Namiibiat kutsutakse kahetsevale meeleparandusele. ISSAND kutsub Namiibiat kahetsevale meeleparandusele,
Namiibia rahvast. See patt, mida näed külades, on samuti
puudujääk, mis on ISSANDA kojas. Jah, nüüd on
puudujääk. On vajadus, et ISSANDA koda pöörduks tagasi kahetsevale meeleparandusele ja valmistaks nõu
selle aja, praeguse ajahetke Äratusele. Olen näinud neid asju Namiibias, kui alustan reisi Namiibiasse.
ISSAND on jätkanud rääkimist minuga Namiibiast.

See on väga kaunis hetk sellele maale, sest ISSANDA tähelepanu on keskendunud sellele maale. See
tähendab, et Tema tõesti armastab Namiibiat. Maailmas on palju rahvaid, kellest Tema oleks võinud
Rääkida. Kuid nüüd Tema räägib Namiibiast. See tähendab, et Tema tõesti, tõepoolest armastab neid ja
nutab nende hingede pärast ja nende pääste pärast. Et nad võiksid minna sisse praegu, kui Tema valmistab
kogudust ette minemaks sisse Taevasse ja igavesse rahusse ning rõõmu ja õnnistusse koos JUMALAGA.

Seega need, kellel on kõrvad, tehku meeleparandus, samuti Keenia ja paljudes teistes maades kuni
Austraaliani välja. Need asjad mõjutavad kogudust ülemaailmselt. Seega see on hetk, kui ISSAND Räägib
rahvale, siis samuti kõik muud rahvad ja kogudused saavad seda kasutada, tehes parandusi ja pöördudes
tagasi õigsusesse Jumala ees.

ISSAND Õnnistagu Namiibiat!

Shalom

 


Allikad: repentandpreparetheway.org    www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi