VÕIMAS KONVERENTS AMSTERDAMIS 2.-4-detsembril 2016

JUMALA PILVE VISIIT

 

Jumalamees kuulutas, et Viimane KIRKUS on tulnud kogudust valmistama ette MESSIA Tulemise jaoks. Ta kuulutas, et tulenevalt JUMAL-ISA Visiidist ISSANDA Koda on nüüd üldise koha suhtes eraldiseisev. Ta veenis, et vaid siis, kui evangeelium muudab Koguduse sees  kaduva kadumatuseks, võib see pääseda osa saama sellest Visiidist.

Ta avaldas, et JUMALA AUHIILGUSE PILVE Visiit kuulutab Avatud Taevaste Ajajärku. ISSANDA PROHVET hoiatas, et see Visiit on lühiaegne, seega kuulutades, et Taevas suletakse peagi. Ta tõi esile, et JUMAL-ISA TEMA AUHIILGUSES on tulnud sissepääsemise jaoks puhastama ja ette valmistama erilist valitud jääkkogudust.

Jumalamees kuulutas, et JUMALA PILV, mis visiteeris Piiblis Moosese juures, on nüüd sisenenud koguduse telki. Ning Ta kuulutas, et Ainuüksi JEHOOVA, Kes Sõidab Muistsetel PILVEDEL, on Kõige Ülendatum JUMAL. Ta hoiatas, et ISSAND on laskunud alla TEMA PILVES võitlemaks nende ebajumalate vastu, keda kogudus on pikka aega kummardanud.

TA on tulnud alla langetama seksuaalset ebamoraalsust, eduteoloogia evangeeliumi, valede ja pornograafia ebajumalaid Euroopas. JUMALA PROHVET juhendas neid võtmaks jalast ära patu kingad, sest KRISTUSE kogudus on nüüd püha maa.

 

MESSIA TULEMINE

 

Jumalamees rõhutas, et JUMALA EES ÕIGENA OLEMISE RÕIVASTUS on tõepoolest Taeva nõuetekohane riietumine. Ta kuulutas, et kogudus astub varsti JUMALA AUJÄRJE ette ning  seega tuleb valmistada see RÕIVASTUS. Ta avaldas, et kogudus, mis riietub Jumala ees õigena olemisse, muudetakse kaduvast kadumatuseks.

ISSANDA PROHVET rõhutas, et see Rõivastus annab kogudusele VEATUSE tunnusjoone. Ta rõhutas, et Õigsuse Rõivastus on koguduse püsiva ustavuse sümbol ning selle Palk on Igavik.

Ta hoiatas, et Euroopa Kogudus on määrinud Preesterlikud rõivad liberaalse teoloogiaga, seksuaalse patuga ja eksitusega. ISSANDA VÄGEV PROHVET hoiatas, et ärataganemine on tegelikult sama suur kui JUMALA Hülgamine & selle palk on Surm. Ning kõik osalenud Peapiiskopid, Piiskopid & Pastorid tegid meeleparanduse ja lubasid Koguduse pöörata tagasi Pühadusse.

ISSANDA VÄGEV PROHVET juhendas Euroopat Tegemaks Meeleparanduse ja Valmistama teed MESSIA Tulemisele. Ta kuulutas, et Viimase Kirkuse Äratus on tulnud Väes ajama välja pimedust kogudusest. Ta kutsus vaimulikkonda üles valmistama Koguduses Jumala ees Õigena Olemise Rõivastust.

Jumalamees kuulutas, et see Rüü toob Võidu Patu & Surma üle (1.Kor. 15:50-56). Ta rõhutas, et ISSANDA Rõivastusega kogudus peab peegeldama päästet maailmale. JUMALA Teener väljendas meelepaha selle suhtes, et kogudus ei kanna seda Kallist Rüüd, mis neile anti ilma rahata Ristil.

Ta noomis postmodernismi, alkoholismi, ebamoraalset riietumist, prostitutsiooni, rahaarmastust, homoseksuaalsust Koguduses. Ta noomis asjaolu, et Kogudus ei ole tulnud toime igavikulise valguse ja pimeduse vahel olevat Konflikti kandmisega, mis on kirjas Esimeses Moosese raamatus 3:15. ISSANDA PROHVET kuulutas, et JEESUSE VERE VÄGI on piisavalt suur Vabastamaks Kogudus patust. Kogu vaimulikkond tegi meeleparanduse ja uuendas pääste.

 

Siit saad kuulata konverentsi Sõnumi salvestusi inglise keeles (Klikka siin)

 

Allikas:  www.repentfinland.fi        www.repentandpreparetheway.org