2.4.2021 PROHVETEERING KÕIGE AJALOOLISEMAST MAAILMA PEALE LASKUVAST SÕJAST


Õnnistatud inimesed! Tänasel reedel, 2. aprillil 2021. aastal; uuesti, tänasel reedel, 2. aprillil 2021. aastal, on tõepoolest erakordne päev. ISSAND JEHOOVA JAHVE on Rääkinud minuga möödunud ööl väga võimsal viisil. Tema Rääkis ajast, kus me oleme, samuti on Tema Rääkinud KÕIGEVÄELISE JUMALA Missioonist maailmas.

Pidagem meeles, et inimkond on ISSANDA jurisdiktsiooni all. Inimkond allub JUMALALE. Tema, kes määrab ajavoo kulgemise selle maailma kalendris, on ISSAND.

Nüüd on tulemas aeg, kus KÕIGEVÄELINE JUMAL kehtestab Tema võimutäiuse; Tema vaieldamatu võimutäiuse, mitteväideldava võimutäiuse, eksimatu võimutäiuse, mis on kõikide silmade ees absoluutne ja salgamatu.

Tema on teisaldamas Tema Visiiti teisele tasandile. Seetõttu me oleme ka tänaste, ISSANDALT edastatud kuulutuste kontekstis näinud, et planeet Maa peale on laskumas ajalooline sõda. Tõenäoliselt kõige ajaloolisem sõda, mis eales tabab planeet Maad.

Meie ees on siinkohal tohutult suur sõda ja ma olen näinud, et sellesse on kaasatud JAHVE Kaks Prohvetit. See on ajalooline sõda. Ajalooline. Ma olen näinud isegi selle sõja lõppu. ISSAND peab võitma. ISSAND võidab selle sõja. Ma olen näinud selle lõppu ja ka seda, kuidas lõpus ISSAND võidab selle sõja; samuti Tema Teenijate kaasatud olemist selles tõeliselt karmis Missioonis, väga karmis.

ISSAND Rääkis viimasel ööl ülivõimsal viisil. Maailma peale on laskumas sõda ning on reaaalne, et teatud hetkel pühitakse üks riik Maa pealt täielikult ära. Niisugune on selle sõja raevukuse tase.

Niisiis, me elame maailma ajaloos väga kriitilise ajahetke künnisel. Tulemas on ajalooline sõda ning ISSAND on nüüd reorganiseerimas praegust maailmas käimasolevat Missiooni, TEIEGA PRAEGU RÄÄKIJA Missiooni.

Tuleb sõda. Ajalooline sõda. Ajalooline sõda, mille sarnast pole kunagi varem nähtud. See on siinkohal otse meie ees. ISSAND kaitseb Tema rahvast. Ma näen Tema Kahe Prohveti kaasatud olemist ja seda eriti kõrgetasemeliselt. Niisiis, ISSAND peab võitma selle sõja. Seega, kogudusele: Püsige kindlatena! Kindlustage, et te oleksite valmis sisenema ülestõmbamisse! Olge nüüd julged!

MESSIAS on tulemas.

Aitäh!


2.4.2021 Prohveteering saabuvast ajaloolisimast sõjast (helisalvestis ´Jesus is Lord´- Raadiost, www.JesusisLordradio.info


Täiendavalt: 2.4.2021 Globaalse Äratusteenistuse sees edastatud Prohveteering

Maailm seisab suure sõja künnisel. Enneolematu sõda, uskumatu sõda, mille käigus pühitakse maakaardilt ära isegi peaaegu tervenisti üks riik. / Leiab selle allpool olevast 2.4.2021 (ka 14.5.2021 GS) salvestisest, aga ka facebookist (lühikese videolõiguna) ⇒


26.7.2020 PROHVETEERING TÕSISEST IISRAELI & IRAANI VAHEL PEATSELT PUHKEVAST SÕJAST


26.7.2020 Prohveteeringu 1.osa on täitunud - Iisraelis algas 11.5.2021 suur sõda; 
2.osa ütleb, et Iisraeli peale tulevad Iraani lennukid ...

TUHANDEID RAKETTE TULISTATUD IISRAELI / PROHVETEERITUD: 26.7.2020, TÄITUMINE alates 11.5.2021

YouTube on taas tsenseerinud siinolnud dok.video, soovitav vaadata Repent Finlandi lehelt ⇔ 

 


⇒  PROHVETEERINGUTE TÄITUMISNÄITEID: 10.12.2012 ISSAND SEBAOT KAITSEB IISRAELI

10.12.2012 PROHVETEERING JUMALA AUHIILGUSE SAMBAST, MIS TULEB KAITSEMA IISRAELI
 
PROHVETEERING ON TÄITUNUD: 4.12.2016 HIIGLASLIK PILVESAMMAS LASKUB ALLA IISRAELI PIIRIDE PEALE 
 
 


SEST NÕNDA ÜTLEB VÄGEDE JEHOOVA PÄRAST SEDA, KUI TA AU MIND LÄKITAS PAGANATE JUURDE, KES TEID RIISUSID, SEST KES PUUDUTAB TEID, SEE PUUDUTAB TEMA SILMATERA:” (Sakarja 2:12)


14.5.2021 Ülemaailmses Teenistuses öeldu kohaselt praegusest Iisraeli sõjast areneb väga suur sõda, ajalooline sõda. 2.4.2021 Ettekuulututatud sõda on alganud 11.5.2021 Iisraelis. Hetkel relvarahu. Kaugele eskaleerub praegune olukord, pole teada; kuid teame, et maailm läheb vastu suurele, ajaloolisele ja enneolematule sõjale, s.h. tuumasõjale. Messias Jeesus Kristus on tulemas. Tema tuleb nüüd kogu Universumi Ülemkohtunikuna. Samas tuleb Tema ka Päästjana nende jaoks, kes on kuuletunud Jumal Isa Kutsehüüule ja on parandanud meelt ning tulnud jäädavalt Jeesuse pühale Eluteele.


√  ETTEKUULUTUSI IRAANI TUUMASÕJAST ⇔

√   2016. AASTA ETTEKUULUTUS USA SEOTUSEST TUUMASÕJAGA (eesti keeles)

√ 2.4.2021  PROHVETEERING KÕIGE AJALOOLISEMAST MAAILMA PEALE LASKUVAST SÕJAST

√  29.7.2021 PROHVETEERING – HOIATUS. VÄGA SUUR JA RASKE SÕDA ON PEATSELT TULEMAS MAAILMA PEALE. MESSIAS ON TULEMAS!

√ 31.7.2021  PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST AJALOOLISEST SÕJAST (soomek.tõlkega) ⇒

√ 8.9.2021  PROHVETEERING PEATSEST IRAANI TUUMASÕJAST ⇒

√ 8.9.2021  PROHVETEERING PÄRSIA LAHE REGIOONI LASKUVAST TÕSISEST SÕJAST ⇒

√ 1.1.2023 ISSAND HOIATAB EUROOPAT PEATSELT LASKUVA TUUMASÕJA SUHTES